Fogela Bouppteckning

[ överordnad ] Start ] Ressla  Råberget ] Klippes ] Upplands- el Kvarnvägens folk ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

År 1862 den 11 augusti Blefwo undertecknade kallade att förrätta Laga Bouppdelning efter aflidna Hustrun Maja Larsdotter på Korsbacken eller Bolums allmänna Bymark som med döden afled den 10 sistlidna april och efterlämnade sig Enkemannen och inhysesmannen Petter Persson på Korsbacken eller Bolums allmänna Bymark - samt 3ne omyndiga barn - sonen Pähr Johan - och Alfrid Petterssöner och Dotter Maija Lisa - Pettersdotter - till hwilkas förmyndare föreslogs och antogs Hemmansbrukaren Johannes Pettersson på Stommen Bolum

Egendomen uppgafs af enkemannen som följer. [Riksdaler och öre]

Koppar

En liten kopparpanna gl -.12

Jernsaker

1st Gryta 1.-
1st gl Gryta -.12
1st mindre Pöttstör -.50
3st gl yxor -.75

Trädsaker

1st gl Bord -.50
4st gl styrstolar -.50
3ne gl kullstolar -.5
En gammal wäggfast säng -.6
1st gl Soffa -.25
1st gl Kista -.25
2st gl skrin och d:o gl lådor -.25
1st gl spann -.25
3st såar -.25
2ne st gl Bäljor -.30
1st sillträd 1 d:o skåp 1 d:o bord -.25
2ne st gl wattenämbar -.12

Diwärse saker

2ne gl Bläckkrukor ock en d:o Bunke -.62
1st gl wäggyr och träd -.25
3st gl drickesankare -.6
1st Dragkjerra 1.-
1st gl wäfstol och bandstol -.25
1st gl Pannlagger och brandring -.25
2ne st gl slädar -.25
2st gl sågar -.10
2ne st gl nafrar -.5
1st gl Baktråg 2ne trädfat -.10
1st gl såll och sigt -.5
2ne gl spadarar 2ne d:o hackor 2ne gl liar -.50
2ne gl Hammar 1 tång 2ne d:o saxar -.5
1st gl kappa 1 d:o fjerding -.5
3ne Bouteljer 1 d:o glas -.12
1par gl karder -.12

En gammal stugebyggnad 10.-

Gångkläder

En gammal klädning 1.50
Ett par tröjor 1 gl kjortel 1 gl förkläde -.10
Ett gl lintyg -.5
Ett gl ulkläde -.12
4st kläden 1.-
en gl mössa -.2

Summa tillgångar 22.13

Gäld och skuld

Begrafningskostnaderna Likkista och dulikt 10.-
Boupptecknings och värderingsarvode 1.-
Till Anders Larsson uti Torstensg Hof för 1 skjeppa Råg 5.-
Maja Johansdotter på Korsbacken -.75
Auctionsskuld uti SvenNilsagården Hof 1.33
D:o PerHåkansgården Broddetorp 1.-
D:o i Kålkjälle i Häggum 1.31
Till Olaus Swensson på Korsbacken -.50
Till Swän Pettersson i Boslycke 1.-
Skatt för Lyckan 2.50
Fattigprocenten -.3

Summa Skuld 24.42

Således överstiger Boets skuld dets tillgångar 2.22
Sålunda rätt uppgivet och ingenting med wett eller wilja undandöljt will jag med Liflig Ed styrka om så påfordras skulle

Petter Pährsson enkeman m h i p, C F Meehr,  Olaus Swensson
Fattigprocenten är betald med 3 öre Riksmynt qvitteras af Bolum den 26 jan 1836 K O Sundler.

[ överordnad ] Start ] Ressla  Råberget ] Klippes ] Upplands- el Kvarnvägens folk ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]