Dokument från Böljan

[ överordnad ] Start ] Böljan JonPersgården ] Böljan SvenAndersgården ] Lille Böljan el Backen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

Bouppteckning Maria Andersdotter
Lars Persson

1819-05-28 Bouppteckning Maria Andersdotter

  År 1819 den 28 Maj blef uppå anmodan Laga Boupteckning förrättad efter Rusthållaren Hustrun Maria Andersdotter från JonPersgården Böljan och Bolums Socken som med döden afled den 16 uti innevarande månad, och efter sig lämnat Änkemannen Rusthållaren Wälförståndige Lars Pettersson, samt omyndiga Sönerna Petter 16 År, Anders 7 År och döttrarna Cajsa 15 år Maria 9 år och Stina 3ne År. Till dessas förmyndare föreslogs före detta Corpralen och dannemannen Jonas Wänfast uti Sörgården Bolumtorp; hwilken såsom närwarande sig åtog detta Förmyndarskap ensam Egendommen upgafs af Enkemannen i följande Ordning.
Silfver En bägare om 4 lod o 20 sk. 1.32.-
Koppar 1 Kittel om 20 a 12 sk. 5.-.-; 1 d:o om 11 a 10 sk. 2,14.-; 1 liten d:o om 4 a 8sk -.32.-; 1 Bränvinstyg om 28 a 12 7.-.-; 1 kittel om 15 sk. a 12 3.36.-;  1 d:o om 10 sk. a 12 2.4.-; 1 Koppargryta 1.-.-; 1 gl Potta -.4.-; 1 gl Skål -.2.-; 2st Bunkar 1.-.-
Malm 1 gryta om 9 a 6 sk. 1.6.-; 1 gl söndrig d:o om 7 -.28.- S 26.14; 2st Malm saker -.32.-
Messing 1 ljusaplät -.8.-; 1 d:o -.6.-
Blecksaker 1 tratt -.2.-; 1 skopa -.1.-; 1 gl Refjern -.-.4; 6 skedar -.6.- ;2 Theskedar -.1.-
Then 1 Djupt thenfat -.24.-; 1 dito -.20.-; 2 flata dito -.36.-; 1 gl dito -.4.-; 1 stop -.16.- S 29,26,-; 1 Qwarters stop -.6.-; 1 stake -.4.-; 1 Flaska -.3.-; 8st sämre och bättre thentallrikar 1.-.-; 1 Bägare -.3.-
Glas och Porcellain 2 tallrikar -.6.-; 3 gl d:o -.2.-: 2st Glas -.4.-; 3st Potter -.8.-; 3st Kann Bouteljer -.9.-; 1 dito -.4.-; 2 Qwarter flasker -.2.-; 1 spegel -.12.-; 4 lerfath -.4.-; 2 Skålar -.1.-; 2 Kruker -.4.-; 1 gl Burk -.-.2
Jern Saker Spadar -.8.-; 1 liten Brandring -.4.-; 1 stor dito -.12.-; 1 järnslaga -.4.-; 1 kålhacka -.4.-; 1 handyx -.6.-: 1 grytelock -.2.-; 2 eldgafflar -.4.-; Kjöttgaffel -.1.-; 1 skrädyx -.12.-; 1 gl dito -.6.-; 1 handdyx -.8.-; 2 wedyxer -.16.-; 2 dito -.12.-; 1 dito -.4.-; 1 Täxha -.4.-; Hammare och tång -.6.-; 1 Hakatång -.2.- S; ; 1 skohammar -.2.-; 2 Löfhackor -.1.-; 3 skäror -.3.-; 1 Hållhacke; 2 större Huggjärn -.2.-; 5 mindre dito -.4.-; 1 Rundjern -.1.6; 1 Gilehacka -.-.6; 2 gl Safpar -.3.-; 1 Bandknif -.1.6; 1 eke nafwer -.4.-; 2 mindre nafware -.4.-; 12 Bår med 2ne skaft -.16.-; 8 Tälgknivar -.4.-; 1 foghöfwel 2st nyhöfwel 2st -.4.-; 1 slått höfwel -.1.6; 1 Nafwer utan skaft -.1.6; flera listhöflar af diverse slag -.2.-; slag -.2.-; 1 såg -.4.-; 2 små sågar -.4.-; 2 gl smörjburkar -.-.6; 2 gl Slipstenar med jernaxel -.12.-; 1 järntvef -.12.-; 1 Torftyg -.2.-; 1 Skrålåda -.6.-; 1 dito -.4.-; 4 gl Biller -.8.-; 1 hulsåg -.3.-; 1 Köttestör -.28.-; 1 dito -.24.-; 18st bättre och sämre Liar med orf -.36.-; 1 wärkjärn -.2.-; 1 gl gryta -.6.-; 1 gl bakepanna med plåt -.4.-; 1 gl mindre dito -.2.-; 1 Dussin Bordsknifvar -.24.-; 1 Mortel -.2.-; 1 Potta -.2.-; 1 Putsesax -.4.-; 1 Ullsax -.2.- S 39,27,6;
Trä och Husgerådssaker 1 slagbord -.24.-

1 soffa 1.-.-

1 gl Målad soffa -.16.-

1 Målat Bureskåp-.20.-

2 gl Bänkar -.6.-

1 Taflätt -1.-

1 Rundel -.2.-

4 gl Stolar -.16.-

1 half Rundstol -.4.-

1 Wägguhr 1.-.-

24st Trätallrikar -.4.-

3st Stora Träfat -.3.-

4 mindre dito -.3.-

2 tråg -.2.-

1 mjölkstop med sihl -.6.-

2 Ämbare -.6.-

1 Bryggeskopa -.3.-

2 gl Stegar -.1.-

2 Tjärnor -.8.-

1 gl dito -.1.-

1 Bränwinsflaska -.1.-

1 Gästa Bytta -.-.6

1 Ystekar -.-.2

3 Drikes flaska -.16.-

2 Bytter -.8.-

3 gl dito -.3.-

1 Panna med stop -.6.-

2 gl halfstop -.-.2

1 skeahäck med 10 träskedar -.2.-

1 Sädes Binge 1.-.-

1 Par No 1 -.12.-

1 dito No 2

1 dito No 3

1 dito No 4

1 läka Par -.8.-

1 Balga -.6.-

3 gl Stånd tunnor -.3.-

1 Wattusåå -.4.-

1 Sädes löp -.1.6 S 47:4:4

2 Krönta halfstupper med kaggar -.32.-

1 Par No 5 -.6.-

1 Par No 6 -.5.-

1 Par No 7 -.4.-

1 Par No 8 -.6.-

1 gl Piska med kupipt läk -.12.-

1 Spann -.8.-

3 gl Tunnor -.3.-

1 wäfling med Jöling -.24.-

1 Joderparn -.16.-

7st Större och mindre Säckar 1.8.-

2 Tornister -.2.-

2 gl Par -.4.-

1 gl dito -.1.-

1 Wattuså -.4.-

2 gl dito -.1.-

1 stickekorg -.2.-

3st gl Geflar -.2.-

1 Twättbalg -.2.-

1 fåka Par -.16.-

3 fåcka Spänner -.12.-

3 gl Tunner -.4.-

1 gl Kåltunna -.1.-

1 dito -.6.-

1 gl Bord -.4.-

3 gl skrin -.6.-

4 söllbans fjerdingar -.4.-

4 Baketråg -.6.-

1 Bränwins Tunna med Pipa 1.16.-

1 Wäfreda med behör 1.8.-

1 spinråck -.12.-

1 Förnings Korg -.2.-

1 Bära Korge -.1.6

1 Rund half skjeppa -.2.-

1 målad Kiska med Lås 1.-.-

1 omålad dito utan lås -.24 S =56,32,10

1 lång bänck -.12.-

1 gl målat skåp -.24.-

1 Målat Beslaget skåp -.32.-

1 omålat dito -.16.-

1 stånd säng -.8.-

1 Bränwinsfjerding -.2.-

1 större och 1 mindre flaska -.3.-

2 Wäflingar -.12.-

1 Kafweltyg -.1.-

1 Betsman -.2.-

1 Gryne såll -.4.-

1 Hårsikt -.3.-

2 smörbytter -.2.-

2 smör Askar -.2.6

1 Bryggreda med behä -.32.-

1 Ljuselåda -.1.-

1 Papperslåda -.1.6

1 Ask -.2.-

1 Drickes Tunna -.32.-

1 dito -.24.-

1 dito.-

2 Bränvins Ankare -.16.-

1 Saltebalg -.16.-

1 dito -12.-

1 Tunnekar -.2.-

1 sundel -.4.-

3 Slagte Stolar -.2.-

2 gl Bråter -.2.-

1 Häckla -.4.-

1 Kålhe -.1.-

Åke och Mullredsakp

1 Stålmylewagn 6.-.-

1 dito utan korg 4.-.-

1 Jern myel till en dragkärra -.16.-

1 skodd Håfwe wagn 1.16.- S 74.19.10

1 skodd håfwewagn 1.8.-

1 Gödselwagn med botten af årnder 1.-.-

1 kjärra 2.-.-

1 skrinda 1.-.-

1 par jern skodda kjälkar med drätt -.32.-

1 par dito -.24.-

3 krokar med Biller och 1 hästok -.32.-

2 Krokar utan Biller -.4.-

2 träharfwar -.6.-

2 Åkerbultar -.16.-

2 selar med tömmar 1.-.-

2 sämre dito med dito -.24.-

1 sadel med Betsel -.32.-

1 dito med dito -.28.-

1 Skrapa med stöborsta -.1.6

1 skärkista med 2ne knifwar -.12-

2 par obeslagna bogträ -.4.-

Säng och Linnekläder

1 Bolster om 50 a 6 sp 6.12.-

1 dito om 50 a 8 sp 8.16.-

1 gl dito om 42 a 4 sp 3,24.-

1 Långdyna om 16 6 sp 2.-.-

1 Bänka Dyna 1.-.-

1 lång dyna om 13 a 5 1.17

1 gl dito 14 a 4 sp 1.8.-

1 kudde om 10 1 4 sp -.40.-

1 Wagga Kudde -.6.-

1 gl dito -.5.-

1 lång dyna om 10 a 6 sp 1.12.-

2ne Kuddar -.32.-

2 små Bänka dyna -.16.-

Ny fjäder i en tunna -.24.- S 112,23,4

Blårutigt sticketäcke -.32.-

1 Blått dito -.16.-

1 gl grönt dito -.12.-

1 ljusblått dito -.14.-

2 gl Täcken -.4.-

1 wepa -.8.-

1 gl filt -.6.-

1 gl wega -.2.-

1 dito -.4.-

1 Klutåkläde -.2.-

1 par Lärfs lakan -.32.-

1 par blaggars dito -.24.-

1 par dito -.24.-

1 par sämre -.16.-

1 par dito -.20.-

1 par gl dito -.6.-

1 par dito -.4.-

1 Liten duk -.8.-

1 dito -.10.-

1 dito -.16.-

1 handduk -.6.-

1 Serwiet -.4.-

 

Den aflidnes gångkläder. 1 Blår Kålt 2.-.-

1 swart Kamlotts Klänning 2.-.-

1 Mörkblå Klänning 1.32.-

1 Blårandig dito 1.24.-

1 dito dito 1.-

1 ljusblå dito 1.16.-

1 Mörkblå Kjortel 1.-.-

1 Rörandig dito -.16.-

1 blårandig dito -.20.-

1 Skin klänning -.24.-

1 grå walm med Tröja -.8.- S 130.1.4

1 lifstyke -.6.-

1 Blårandigt förkläde -.12.-

1 witt förkläde -.24.-

1 Randigt dito -.16.-

1 Kartund dito -.32.-

1 silkes duk 1.-.-

1 Schal -.24.-

1 dito -20-

1 witt såckerduks pläde -.32.-

1 Rutigt dito -.24.-

1 witt dito -.20.-

1 par Ludna Handskar -.6.-

1 par wita dito -.4.-

1 par half handskar -.3.-

1 wit Mössa -.24.-

1 swart dito -.20.-

1 Blå dito -.12.-

1 Kartuns dito -.8.-

4 stycken -.8.-

1 hat -.12.-

2 lärfter 1.-.-

14st Blaggarns Lintyg sämre och bättre 3.-.-

3 par Strumpor -.24.-

2 par gl skor -.24.-

Böcker

1 Psalmbok -.16.-

1 Bibel -.32.-

Fastighet Ett fjerdels Mantal uti Skatte Rusthållet JonPersgården Böljan och Bolum Socken 400:- Summa 607.4.4
   
   
Kreatur 1 swart häst 16.32.- ; 1 dito 10.-.- ; 1 Rödstjenig ko 8.-.-; 1 Röd dito dito 7.-.-; 1 Röggig dito 6.-.-; 1 Kwiga 7.-.- S 198,4,4; 1 brun sugga 3-.-.; 1 wit dito 3.-.-; 3 griser 3.-.-
  Att jag egendommen riktigt upgifwit och å något med wilja och wetskap har undandöljt och utelämnat will jag med Ed besanna om så påfordras skulle Lars Pettersson änkeman själf hollit i pennan.
Såsom Bupteckningsman och wärderingsmän Baumbach Johan Bengtsson Nämndeman
De fattigas andel betald med 39 sk Bc qwitt Bratt.
No12
År 1819 den 25 September wid ahlmänt Ting med Walle Härad i Skerf är denna Boupteckning inskrifven i 2ne exemplar varaf det ena bewaras bland rättens handlingar; Intygar på Härads Rätten wägnar efter föreordnande A Carlsson

 


1859-11-15 bouppteckning Lars Persson

År 1859 den 15 November belf på wederbörande begäran laga bouppteckning förrättad efter enkemannen Lars Persson i Böljan JonPersgården, som derstedes aflidit den 5 i denna månad, och efter sig lämnat sonen Anders Larsson, nu boende i hemmet Rödesten, samt döttrarne Maja Larsdotter gift med hemmansägaren Johannes Pettersson i Garpe eller Gästgifvargården Bolum och Stina Larsdotter ogift till hwars förmyndare föreslogs närvarande förre nämndemannen Anders Pettersson i Kärragården Bolum hvilken samma befattning sig åtog, äfven som en år 1834 afliden gift dotter Cajsa Larsdotter Maja Stina Larsdotter gift med hemmansägaren Lars Svensson på Båltorp hwilka samtlige arfvingar härwid äro personligen tillstädes.

Ogifta dottern Stina Larsdotter, som vårdat den aflidna och haft boet om händer tillsades nu att uppgifwa detsamma, sådant det vid faderns dödstimma befanns, och att uppvisa de sterbhusets rörande skrifter och handlingar, uti hvilken uppgift hon biträddes af sin ofvannämnde förmyndare och skedde sålunda.

Fast egendom

Kronoskatte rusthållet No 27 ¼ mtl Böljan JonPersgården, som den aflidne ärft efter sin fader wärderas till 2666.67 Rmt

Silfver

2st muggar och 1 bägare 10 lod á 1 Rd 50 öre lodet 15:-

1st rörkäpp med silverbeslag 5.-

Malm Mässing

En Malmgryta 3.-

En mässings ljusstake 1.-

Koppar Tenn

En kruka af koppar 2.25

En kittel af d:o 16 tt á 67 öre tt 10.72

En d:o af d:o 26 tt d:o 17.42-

2st skaftpannor 2.50

En kaffekokare 2.75

4st mjölkbunkar 8.-

en mindre form.50

7 tenntallrikar 6¼ tt 2.-

Jern och Träwaror

En linhäckla och 1 rifjern 1 tjärna -.45

En hackyx 2st panner med ett lock.55

En jernbetsman och 2st d:o af trä.26

En taflett och en sked hack -.26

6st skrin och en gammal mortell 1.75

En drickeskanna och en ljussax -.13

En bågasax, en ullsax, 2st mindre saxar och 2st messingskammar -.16

Ett strykejern med tvenne lod 1.-

2st gryter och 2st brandringar 3.25

3st former, en kruka, 1 halfstop och 2 qwarters mått af bleck 1.45

en skurlåda och tvenen bänkar. -.14

2st saltebaljer och 5st gl mjölspanner 3.-

en skrubbstol -.06

En hackeho och 4 baketråg -.75

4 st. såll deraf 2st med jerntrådsbottnar -.75

2st hårsuktar och 4st gl brännvinsfjerdingar 1.37

en spinnrock och 2st gl Rågakorgar -.37

5st brödkorgar 2st ostkar och 2st ystkorgar 1.05

En smörbytta och 5st gl smöraskar.33

10 st. bättre och sämre kar 3.-

8st gl tunner och en saltebalja 2.-

1 gl Kista och 3st drickestunner 4.-

2st halfskäppor och ett kanne mått -.25

5st gl Bytter och en tjärna -.32

2st gl skrin och en spannmålsbinge 1.29

8st bättre och sämre liar med skaft 2.50

5st wattensår och 2st slaktbänkar 1.45

3st låder innehållande jernskrå 2.-

7st större och mindre handsågar 2.-

2st löfhacker och 9 st. diverse yxer 2.50

en gl sk. hemqvarn.75

diverse snickareredskap 3.-

En gl sädeslöpe och en gl wagnsdyna 1.-

Ett gammalt såll innehållande läderbitar 1.50

Ett par torkoller och 3st refsler.41-

3st sk. stukekorgar och en skärkista med knif -.75

2st gl härtskraper och en borste.12

En större rund ark med lock och redskapsvirke 5.12 S 51.82

Gals och Postlin

½ dussin tallrikar 1.50

8 par kaffekoppar.67

en kort brännvinsflaska.18

2st träkanne Bouteljer 1.-

4st drickesglas och 2st supglas.56

3st mindre flasker och en drickes mugg.15

En gräddsnipa och ett par saltkar.08

Ett sockerfat och en smörsak.10

Ett aflångt fat och en carott.35 S 4.59

Gång och sängkläder

En tygrock och en grå kaprock 3.-

2st grå vadmalsrockar 10.-

2st tröjer, 2st wästar och 2 par byxer 1.25

17 bättre och sämre skjorter 8.50

2st halsdukar och 6 st. nattkapper.75

1 par gamla stöflar och 2st mösser.87

8st bättre och sämre täcken 12.-

3st sk. kultbäcken 2.50

5st weper 1.25

12 st. blågarnslakan 6.-

2st d:o gröfre -.50

6st lärftslakan 6.-

3st madrasser 1.50

5st dynwar 1.25

5½st fjäder á 60 öre tt 31.50 S 86.87

 

Linnevaror

8st borddukar 8.-
5st mindre borddukar 2.50
6st Servetter 1.50
8st handdukar och 3st lärftskläden 2.50
4 d:o gröfre.50
36 alnar lingarnsväf 9.-
6st örngottswahr 1.50
9½ st lingarns 3.-
1 ¾ st. Häcklast lin.50
4st lingarnsnystan -.20 S 29.20

Möbler och diverse husgeråds persedlar

2st bord deraf ett är måladt 2.25
1 gl hörnskåp.75
1 d:o.50
5st styrstolar och 5st kullerstolar 1.30
2st ligg & sittsoffor 3.-
ett mindre runt bord -.25
en säng med tillhörande skåp 1.50
ett gammalt wäggur 2.-
2st runda bord.50
19 större och mindre säckar 5.-
8st hårrep 1.50
1st. bukrem.25
4 theskedar -.02
1 spegel.30
3st klädeskjortlar 2st karder, 12st träskedar -.39
5 wäfskedar och 3st kläfspännare 1.10
3 täljknifvar och 6 st. bordsknifvar med gafflar -.50
4 lerfat och 7 träfat-.29 S 21.40

Gröda och spannmål

34 Trafwar otröskad råg à 2 Rd 68.-
2½ tunna korn á 9 Rd 22.50
½ d:o ärter á 12 Rd 19
5 ¾ do Blandkorn á 6 Rd 34.50
5 do hafre á 5 Rd 25 S 168.-

Kreatur

2st Bruna Hästar 66.67
2st Kor 40.-
en kalf 6.-
en sugga och tvenne griser 10.-
7st höns och en gås 2.25 S 124.92

Kör och Åkerredskap

4st träbetswagnar deraf 2st med jernaxlar 50.-
en kärra 5.-
3st selar med tömmar och betsel 2.50
4st krokar deraf en utan bill 3.-
2st trädharfvar och 3st hästok 1.25
3st jernskodde kälkar 3.-
2st dröger deraf en jernskodd -.50
2st skrinder och en åkerbult 2.75
Ett fodergarn -.25 S 68.25
Diverse En lyckta, 2st hästtäcken och ett kafweltyg 1.02
En kohud och ett kalfskinn i Sköfde till beredning 7.50
1¼ kohud swart beredning 15.- S 23.52                         Summa tillgångar 3315.38

Boets gäld

Till gästgifvaren K O Sundler för lån till begrafnings omkostnader 10.16
Till Per Larsson i Wästorps qvarn för förfärdigandet af likkista 3.-
Till Lars Svensson i Båltorp

  1. för inköpte waror till begrafningen, enligt företedd qvitterad räkning 23.14
  2. enl. revers af den 18 oktober 1858 kapital 50
    1 år och 27 dagars ränta 3.06
  3. enligt rewers den 2 mars 1856 kapital 300.-
    2 år 8 mån ogulden ränta 46.22 S 422,42

Till Lars Johansson på Sätune Tå enligt rewers 44.67
Till snickaren Anders Björling i Sätuna enligt rewers 16.67
Ogulden ränta till denna dag 1.-
Obetalte tjenstehjons löner för förra året
Till drängen Gustaf Andersson kontant 35.-
Och för resterade småpersedlar 15.- S 50.-
Till pigan Stina Larsdotter kontant 11.-
Och för resterade småpersedlar 10.17 S 21,17
Till Gustaf i Gulltorpet för arbete -.50
Till dottern Stina Larsdotter enligt den aflidnes förordnande den 12 augusti 1859 300.-
Lägerstad till Pastor 10.-

De fattigas andel 1/8 dels procent gör 4.16, Boupptecknings arfvode 20.-
Hemmansdelens samtliga skatter till såväl kronan som kommunen för förlidna året beräknad till 25.-
Lösen för bouppteckningsinstrumentet 5.25               Summa Gäld 931.-

Summa Boets behållning 2384.38

Att detta bo med tillgång och gäld är riktigt uppgifvet sådant det befanns vid min salig faders frånfälle, och att icke det ringaste deraf är upsåtligen dolt och uteglömt, betygar i under edlig förpliktelse
Böljan JonPersgården som Ofwan Stina Larsdotter m.h.i.p.

Vid denna bouppteckning hafwa undertecknade vari tillstädes
Lars Svensson, Johannessohn son
Anders Pettersson Anders Larsson
Å omyndiga dotterns vägnar.
Sålunda vara efter uppgift noga antecknat och wärderat, intyga som ofwan.
L Joh Torstensson ? K O Sundler.

[ överordnad ] Start ] Böljan JonPersgården ] Böljan SvenAndersgården ] Lille Böljan el Backen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]