Grönhult

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] [ Grönhult ] Jönshyttan ] Bredsjö ] Hafsjö ] Ekebergs Rote ] Norrelgen ] Hällefors ] Gränsjö ] Hjulsjö By ] Björksjön ] Rombohöjden ] Grängshyttan ] [ samma nivå ]
Skiftena ] Jansas ättlingar ] Kampbacken ] Grönhultshöjden ] Ängsmossåsen ] Malmletarens bo ] [ underliggande nivå ]

 

Äldste kände bebyggaren här var Olof och Bertil, som fanns på plats 1620. En Stefan noteras 1631. Tomas Månsson finns på Grönhultstorpet 1655. Grönhults by tidigare historia förmedlas under titeln skiftena, där vi sammanfattar storskiftet och laga skiftets alla turer. Här nämner vi några av de torp, som låg under Grönhult.

Grönhultssidan Grönhults Gård
Kasern
Erik Annersa
Olstorp
Haggruvans människor
Brors
Småland
Bränntorp
 
Skiftena Stor och laga skifte  
Jansas ättlingar Gubben Jansa och hans barn Skrönorna
Gretas bouppteckning
Jansas bouppteckning
Kampbacken Kampbacken
Kyndelsmesstorp Michelsmess
Helgomesstorp
Lilla Fallet Valborgsmess
Bondfallet
Bränntorpet
 
Grönhultshöjden Västra Grönhultshöjden
Grönhultshöjden Flygfältet
Grönhultshöjden vid vägen
Östra Grönhultshöjden
Luciefallet 
 
Ängsmossåsen Mosserud
Norra Ängsmossåsen
Bentorp
Sundins
Villara
Detlofs
Bastudden

Bredsjöåsen

Jönshyttan var tidigare en egen rote med en egen hytta.


Allting i Grönhult kretsar kring Jansa, som vi skall lära känna mer längre ner på sidan.
Skrönorna om honom har ju en egen sida.
Men redan 1705 timas saker vid ett gästabud då unge drängen Erik Nilsson f1690 från Silken som var 15 år gammal och tjente hos Skomakare Anders Nilsson i Norrelgen. Han  blef i gästabudet i Grönhult skodd af en pistol till döds och ändade därmed sina dagar. Här har nog domboken ett och annat att meddela.

Grönhult på 1700 talet

Grönhults Gård 1/8

Per Persson och Brita Månsdotter

köpte 1729 en silverbägare som återfinnes i sonens bouppteckning. Det må vara en otillåten gissning men vad gör man när det inte finns några kyrkböcker som kan intyga.

Olof Persson

f1724 är född här på Grönhult. Födelseböckerna är otillgängliga denna period, men han finns här under titeln tillsynsman under perioden 1766 och framåt och är med under skiftena 1780 och 90. Förutom sexman och bergsman bar han även titeln malmletare. Han förvärvar under storskiftesperioden ägandet över hela Haggrufvan och Småland förutom att han innehar den, som vi tror vara Storegården i Grönhult.

Vi ser en glasögonprydd man med pipa i munnen klädd i svarta byxor och blå rock och en swart tröja och en röd mössa vandra omkring på gården bland alla de hus hans far och han sannolikt byggt. På fötterna bar han alltid stövlar. Jag kan tänka mig att han bar en slägga i sidan. I handen har han allt som oftast en förningskorg på väg ner förbi Kampbacken ner till sjön för att se om sina ekor. Till sällskap har han Brunte som är hans favoritsällskap på sina vandringar och sök efter malm.

I stallet finns tre hästar förutom Brunte står Blacken och Pelle kallad och stampar

Varje morgon och kväll står gårdens kreatur och råmar och vill bli mjölkade: Gulddrivan, Rölinda, Skogros, Swarta Skön , Toska, Blom Kinna , Fröjda , Hjärtros och Hjärtros en gång till, Lilja, Månsros, Swartsida och Gulddufwa. (Sen hade han lånat ut en ko till sin svåger Lars Larsson som arrenderade Grönhultshöjden). En tjur och en tjurkalv livade upp hägnet. På gården fanns 7 får med killingar 10 större getter med killingar.

Från boutredningen

Salen hos sexmannen och malmletaren Olof Persson på hemman i Grönhult år 1798 utvisar: "ett väggur, ett stort skåp, ett nytt dalaskåp, en klädbyrå, 12 blåa, 10 bruna och 6 klädda karmstolar, en stor spegel, ett fällbord, ett litet och ett större långbord samt 3 par gardiner. Detta troligen hämtat från boutredning efter hustrun.

Han själv dör 1807, sedan han varit gift med Anna Olsdotter från Jönshyttan, som avled tio år tidigare. Av deras barn kan vi följa de som perioden 1754-57 är födda i Blekingstorp Nora, och de från 1761 då familjen är samlad här på denna gård.

 • Anna gifte sig med en torpare från Sandsjö, där vi endast kan spåra Stina, som slutar sina dagar på Tomsbacken gift med skogvaktaren Erik Waller, som sprider sitt namn i socknen.
 • brodern Petter dör ung.
 • Olof  gift med Anna, som får en son och blivande bergsman, som fanns här i början av 1800 och vars ättlingar vi kan spåra in i modern tid.
 • Brita gifter sig med masmästaren och sexman Olof Ersson i Jönshyttan, som fanns här under perioden 1769-75. Han satte inte bara på masugnar utan hann med att producera ett stort antal barn till antalet sexton. Ehuru många av barnen dör i späd ålder, så vinner hennes avkomma god spridning i orten.
 • Stina vet vi inget om.
 • Jan eller Johan är Jansas far.
 • Katarina får bara uppleva fem år.
 • Nils Olsson f1767 kanske man skall försöka att återfinna i Hjulsjö By eller söder därom. Barnen har sedan viss koppling till Bysjötorp.

Han gifter om sig med en släktings hustru, som för en dotter med i boet. I samband med boutredningen får enkan Anna Andersdotter f1766 disponera Småland och tar hand om snusdosan samt Enkan tog följande efter wärdie hästen Brunte, sehle, ko gulddriva, stort får med lamb, 2 st getter den ene heter Galanta, Fjädersäng, fjäderkudde lärfteslakan, slipstenen i Småland, sängkläder wid d:o. nya fällar, kalfskinnsfäll, en harf, ny plog, mindre grytor, ny så, ½ dussin träbunkar.

Olof Persson dör 1807 och enligt kyrkboken dyker en Bm Olof Grönlund Jansson upp, och han kommer då från Hällefors 01- sen står ett streck över hans hustru och flickan Anna Cajsa f1797-05-12. Han har mycket pigor och drängar och 3 av hans barnbarn finns på stället. Lite oklart om han hör hit. Han kan också tillhöra Kampbacken eller att han blott var brukaren på denna platsen.

Jan Olsson

f1763, bergsman och sexman gift med grannens dotter Greta och blir föräldrar till den meromtalade Jansa. En märklighet är att de är i Norrelgen och gifter sig därstädes för att sedan därifrån inom året 1791 återvända. Paret dör kring 1840 utan att vi vet någonting om dem. Här finns lite osäkerhet i relationen till barnen nedan.

 • Katarina dör späd.
 • Stina Jansdotter f1792 i mars måste vi studera mer.
 • Olof dör som 5 åring
 • torp Olof Jansson finns först på Grönhult, Skåln och Gloppsjön under perioden 1830-40 och Fogdefallet i Skåln efter 1850.
 • Jansa själv f1896 fram till 1856 då han ju går bort.
 • Anna Katarina Jansdotter gifter in sig med en bergsmanssläkt i Stora Sirsjön. Maken inte helt okänd bland Jansas skrönor.

Jansa

Om Jansa finns mycket att berätta och rimligt är att börja berätta om hans hustru, Greta Ersdotter f1895, och som lämnar det jordiska blott 53 år gammal. Hon flyttar hemifrån vid 20 års ålder i samband med giftermålet 1815 och en förbryllande uppgift är att hon 1841 återflyttar till Hällefors, vilket i sig säkert har sin förklaring. Hon dör av slag med vitsorden Berömlig.

Vi ger Jansas barn en egen sida för att ge dem ett större utrymme men kostar på oss en sammanfattning här. Du som nu är ättling till Jansa hör av dig så att vi kan komplettera bilden. Kontakta

Under tiden sammanfattar vi barnakullen

 • Nämndeman Jan Erik Jansson, som kommer till 3/16 Norrelgen redan 1826. Förblir ogift, men han testamenterar sitt boende till sin hushållerska.
 • Bergsmannen och sedermera riksdagsmannen Anders Jansson f1817, som flyttar till Nordmarken i Värmland gift med en flicka från Gåsborn. Han säljer redan 1859 sin del till Bredsjö.
 • Olle på Sirsjön läser vi mer om där, men efter Jansas död finns han som delägare av delar av skiftet och Haggrufvan.
 • Kristina Lisa gifter sig med Prosten Nordgren i Hed senare Säter. Han lämnar kulturhistoriskt intressanta brev efter sig.
 • Per Gustaf Jansson f1822 finns med vid skiftet, man han säljer sin del redan 1867 till Bredsjö Bruk. Han gifte sig med Stina Karolina Qwarnström med rötter i Hjulsjö By. Efter hustruns död finner jag hans barn ägnande sig åt handel och hantverk i Stockholm.
 • Fredrik Jansson med titeln handlare tilldelades det vi kallar Erik Annersa och lever ogift med sin kusin och hushållerska från Ekeberg (hans moders brordotter om vi nu skall vara så noga). Hon gifter sig sedan Fredrik gått bort 1887 med en bergsman i Grängshyttan, utan att därmed ge uttryck för någon större livsglädje.
 • Karolina Jansdotter gifter sig med handlaren Åkergren f1822, som var patron och handlare vid Hjulsjö Qwarn. Hon dör i tbc och han gifter om sig och återfinns i domböcker för olaga utdebitering av brännvin i byn, vilket han inte står för.
 • härtill kommer ytterligare tre ägta barn, som aldrig når vuxen ålder.

Jansa får ett gott betyg av presten och hamnar på en nog så aktningsvärd plats på kyrkogården. Men av hans testamente i övrigt kan vi utläsa att han gynnade sin äldste son Jan Erik i Norrelgen på bekostnad av de övriga syskonen och värst drabbade blev mågarna August Åkergren handlarn i Hjulsjö By och kyrkoherden i Säter, som han ansåg redan försett sig i samband med hustruns död.

Olof Grönlund Jansson har 1/8 per 1805-1833 i alla fall under sig många dr och pigor under per 25-33 har han betygligt fler drängar än Jansa. Olof Jansson f1781, som kom 1801 hade mycket fler pigor och drängar än Jansa (26 st.)

Det intressanta med denna bild är att Erik Ersson i Jönshyttan gård hade sina manbyggnader här och att han tvingades flytta dem i samband med att han fick mark i södra delen av roten. Det andra är att det måhända går att identifiera gården på bilden nedan.

Om traditionen riktig skulle detta kunna vara Grönhult, där Jansas sonson Victor bodde några år kring 1890 innan han flyttar tillbaka till St. Sirsjön och driver sin verksamhet.

Detta foto är nog taget vid samma tillfälle. Så såg det ut före 1900 eller innan det såldes.

Ägaren fram till det avyttras är häradshövdingen Jan Erik Jansson, som låter brodern Fredrik och sedan brorsonen Viktor bo här. Jag tror att det är Fredrik som står på gårdsplanen med sin hushållerska på behörigt avstånd. Han dog 1887. Bilden är identifierad av Victor Janssons dotter.

Här synes resterna av den stuga, som vi tror är den gamla Grönhults Gård.

Sonen Jan Erik Jansson

skrivs efter 1870 som ägare av denna gård 1/8 mantal, som han i testamentet fick af sin fader. Han bor sedan sitt liv ut på Norrelgen, vilket hans fader beskyllts för att ha lurat till sig. Denna gård Norrelgen har varit i släkten på Jan Eriks mors sida. Enligt Häradsrättens krav samlades för delning av Jan Eriks bo i Fredriks bostad 1880 på kallelse av Jan Eriks Hushållerska Mina Sikström. Vi har gissat att Fredrik bodde i denna fastighet och att den sedan övertogs av Jansas sonson Victor.

Här är Jan Erik och Fredrik vid ett besök i Grythyttan bland järnvägsbyggare och ortsbor omkring 1875.

Fredrik Jansson

Jansas son f1824. Enligt skiftesprotokollet så äger Fredrik att kvarbo i det norra skiftet av gården och han kommer därför att bo i den av Jansa förvaltade gården. En kyrkoboksanteckning antyder att det ändå är Fredrik Jansson, som brukar detta ställe och då finns en möjlighet att det rör sig om att det är Fredrik som vi ser på bilden ovan, med sin hushållerska Karolina på behörigt avstånd till vänster. Hushållerskan är kusinen Karolina och det ryktas att hon 1888 skall gifta sig. Fredrik var nere i Sirsjön och spisade kräftor, som Victor fångat i Hyttelfven. Fredrik dör 1887 och det är möjligt att brorsonen Victor tar vid. Fredrik hade dessförinnan skrivit ett testamente och brodern Gustaf hotar 1887 med att dra saken inför rätta då han ansåg att brodern Fredrik ej var vid fullt förstånd, då han undandrog sina släktingar ett rättmätigt arv. 1887 slutar Karolina sin tjänst vid gården, där hon tjänat i 30 år. Till saken hör att hon var kusin med Fredrik på mors sida och hon flyttar till Grängshyttan, där hon gifter sig med Gustaf Jansson, där vi möter en sliten och deprimerad qvinna i de fåtal brev vi har av hennes hand. Av brev från äldste brorsdottern framkommer att Fredrik var en trevlig och språksam man, men i övrigt synes han anonym. 1871 förolyckades en hans häst, vilket han beklagade och han hade dessutom en uppvaktning Christina i Dahlén i Nordmarken, som friat till honom, men fått nobben.

Vi får via domboken 1857 veta att han åren innan Jansa går bort arrenderade kyrkoherdebostället i Hjulsjö under åren 55-56. Han hann då med att ta ut mer skog från Prestbondskogen än vad kontraktet föreskrev, nämligen en och en halv långved. Detta var regler som bergsmän och sexmän bestämt redan 1784. (Här talar man om liggmilor om 17 famnar, hvilket kan ha sitt intresse). Fredrik nonchalerade emellertid detta upprop och får böta 10 Rd Banco. Under denna arrendetid hann han också stämma skomakaren Anders Kristoffersson i Byn för att han inte fullgjort sin torparplikt under en dag vid Prestegårdens kyrkoherdeboställe. Anders hänvisade till att han varit där på förmiddagen, men som ingen kom och gav direktiv så gick han hem till middagen. Anders får betala 1 Rd och ytterligare 10 Rd i rättegångskostnader för denna förseelse. Vi får se hur det går med kolningsveden.

Handlaren Fredrik Jansson stannade på Grönhult till sin död. Han sköttes av sin kusin Karolina från Ekeberget, som var syster till häradshövdingen Jan Erik Jansson därstädes.

1875 var han tvungen att slå ihjäl sin gamla Pålle och for till Filipstad för att köpa en ny. Bredsjö var tvungen att höja priset på stigen kol från 18 till 24 i konkurrens med Sörhyttan.

I Karolinas ställe kommer Wallers flicka möjligen Karolina från Bränntorp tillsammans med en son till Jan Petter Stopp inne på Helgomesstorp att sköta stallet. Att de sedan är troligt att de gifter sig hör till verklighetens saga. Det skall sedan förrätta arbetet om dagen med hvad som vid en gård kommer ifråga. Härför åtnjuta de en summa av 180 kronor hvilket ej kan anses dyrt då de föda sig sjelva och helst som Johan är en karl som är att lita på. I samma brev 1887 till sin syster Amanda skriver Victor att han sålt en oduglig qviga för 50 kr, en tjur till samma pris samt tre får för 28 kronor. Ytterligare tre behåller han tills han får 30 kr för dem. Svinen behåller han tills han får sex kronor pundet.

Victor Jansson kan ha sitt hushåll här uppe hos Karolina efter Fredriks bortgång, men flyttar åter till Sirsjö.

Johan Stopp

f1861 städslas här och finns 1887. Johan var en duktig karl och har 180 kr för halvår och då skall hans hustru sköta ladugården och sjelf skall han gå dagsverken och sköta hästarna. I november insjuknade Victors lilla häst så Johan kom ledande den till Sirsjön. Troligen var det urinstämma och ref. För den första åkomman fick han stå över fårgödsel och för det senare fick han starkare och duktigare motion efter att förut fått lavemang, och sedan en slädfärd och täcken på sig till, så att han efter den kuren blev kry igen. Nu har vi honom (hästen alltså) inhyst här ty stallet i Grönhult. Det är nog kallt, berättade Victor i ett brev.

1887-1890 Victor Jansson

f1861 (Jansas sonson) finns här från våren 1887, i samband med att han gifter sig med sin kusin Hilma. Han tar drängen Tor med sig hit upp, han som skötte hästarna så bra. Samma vår som han skall åka till Nordmarken 1888 så skär han sig i handen, när han skulle hjälpa drängen att skära halm, han har ju alltid så bråttom vår bror klagar systern Ida i brev. Det blev bättre, men det var stelt och svullet. Victor har tagit upp en dörr mellan mellan farbror Fredriks rum och inre farstukammaren. 1887 hade hästen "Pålle" vid Sirsjön gått och dött, troligen i en tarmruptur och han berättar att han tar med sig köttet upp till grisarna här så att de får smörja kråset. Han har kontakt med sin morbror i Stensviken, som understödjer honom med "Tor", där Victor föreslår att utväxling sker vid den kommande marknaden vid Filipstad, ity att transporten på tåg kostar 14 kr. Nu gjorde det inte så mycket att Pålle dog, för han var 14 år, men dödsfallet förhindrade att man lycktat höstplöjningen, speciellt på mossen. Här uppe fick han blott 4 tunnor råg och 50 tunnor havre och ungefär lika mycket potatis. Härtill vete 6 tunnor.

Under mars 1888 har Victor tvingats betala sin farbror Anders i Nordmarken 500 kr efter Farbror Fredrik, varför Victor hade ont om kontanter denna vår, så att han ej kunnat stoppa igen den gluggen under våren. Ladan i Grönhult har i arrende ej inbringat mer än 50 kr. Erik Ers egendom hade han fått bruka sjelv detta år.

1888 i juni gifter han sig med Hilma och hans syster Amanda klagar att han inte har någon dräng att kunna lita på. Victors hustru dör i sviterna efter barnsäng redan i februari 1890, och var så utlegen så det var bara benstommen kvar berättar systern Berna. Barnet är snäll och växer och överlever ½ år och Victor återvänder till Sirsjön och tar över rodret efter enkemodern Maria Elofsdotter. Mer om moderns släkt finner Du under Elfsbacka. De två senaste brukarnas plats i terrängen är tills vidare blott goda gissningar.

Det finns en olöst konflikt mellan Jansas söner med farbror Fredrik, Gustaf Jansson och Åkergren, som vi inte ännu vet hur den avlöper. Jan Erik Jansson eller sterbhuset avyttrar gården troligen efter 1890, men dokument härom saknas (Olofs sterbhus anges som ägare 1886). Troligt är att Bredsjö Bruks ägare lade vantarna på stället, där de senare skapade Kasernen. Victor hade ordnat med Auction sommaren 1890. Det hade väl inte varit så mycket folk så poselinet och silvret och pianot hade han ropat in själv.

Många pigor och drängar passerar Grönhults gård.

Olaus Andersson 1862-12-07 Kila 1886- p 35 1886 Kila
Johan Anton Hane 1869-01-18 Hällefors 1886 p35 1889 Hällefors
Carl erik Jansson 1869-01-18 Hällefors 1888 Hällefors 1890 Adolf Fredrik
Johan Svensson Bergwall 1871-01-01 Ekshärad 1889 p 341 1890 Nordmark
Gustaf Hjul 1871-06-18 1889 p 341 1891+
Lars August Jansson 1864-12-18 Fellingsbro 1890 Fellingsbro 1891+
Augusta Henriksdotter 1866-11-27 Hällefors 1886 p 35 1887 p378
Kristina Bast 1864-11-09 1886-p 35 1887 p 24
Emma Marg Svensdotter 1869-09-07 1888 Grythyttan  1889 Ludvika
Maria Kristina Hane 1872-02-04 Hällefors 1888 Hällefors 1890 Hällefors
Augusta Fredrika Dahlqvist
med oä Johan
1871-02-22
1891-01-28
Hällefors
Nordmark
1889 p 350 1891 +
Selma Florentina Andersdotter 1873-11-30 1890 p 385 1891 +

Sen har vi efter 1870 osäkra uppgifter om brukareförhållandet men kan med god gissning antaga att 
Gissningsvis att August Rosendahl och senare Gustaf Eriksson bor i mangårdsbyggnaden till vänster på Grönhultsbilden ovan.

Brukare Arrendatorer Grönhults Gård

De kan ha bott på något som senare kallades Kristians huset och som låg tätt norr om gården.

August Rosendahl & Jan Erik Bríck 1/16

Det kan vara så att de följande nämnda kan ha bebott det jag kallar Olstorp se nedan, det som nu är vilt slakteriet.
August Rosendahl och J E Brick delar ett kontrakt från 1878. Där står att om någon säger upp sig så gäller det båda. Jan Erik Brick f1843 återfinnes sedan som rättare i Mårtensbo 1890, men vi vet att han dör före 1900, och lämnar enka med tre söner i Lilla Björnboda, varav vi endast kan spåra äldsta sonen in i modern tid.

1876-96 August Rosendahl

f1850 från Löfåsen finns på Grönhult N:o 1 67/1320. Han skrivs som torpare. August Rosendahl skall enl. utkast till kontrakt 1878 kommit till 1/16 Grönhult tillsammans med Jan Erik Brick som tydligen flyttar redan 1882 varför August får ett nytt kontrakt mars 1882 och betalar 225 kr per år och han fanns här på samma ställe. Efter 1906 lär han ha flyttat tillbaka till Jönshyttan. August var  gift med Matilda Persdotter.och hade fem barn, som vi kan följa en bit in på 1900 talet. Han är bror med Jannes hustru Johanna, som vi ju hittar här på Kasernen i sinom tid. Jag har en uppgift om att han kom 86 och lämnar över till Johan Larsson.

August var gift med Matilda och hade

 1. August Alexis f1873 blev elektriker och han bodde i missionshuset i Jönshyttan senare.
 2. Elin dör drygt ett år
 3. Augusta gift med Axel Tordishöjden.
 4. Gustaf Ernst återfinner vi som gruf arbetare i Jönshyttan och gift med Anna Sofia Gärling från Björnkullen.
 5. Viktor Emanuel f1883 gift och vi finner honom på Långkärn
 6. Carl finner Anna Herman och passerar som grufarbetare Haggrufvan och flyttar till gruforten Grängesberg.

Familjen flyttar till Jönshyttan, men vi har inga data.

1896-1925 Gustaf Eriksson

f1854 var född på Fäbohöjden (det finns en bild på Björnhöjden) hade brukat Björntorp Björkhöjden och i Skåln och på Sirsjöns Sandåskärret och kommer hit 96. Med anledning av kontraktet och dess arrende är det troligt att han finns på detta ställe fram till 1900, men vad som sedan händer är mig okänt. Men han fick en stor familj om 12 barn, som alla hjälpligt går att spåra in i nutiden. Vi får sätta ett litet frågetecken om det är detta ställe. Gustaf hade 1899 börjat köra fram sitt kol till Bredsjö under januari 99.

Han gifte sig med Augusta från Skåln och var aktiv barnproducent

 1. Jenny Viktoria 1889-03-21 förbryllar men kom åter från Jernboås 01 till Grönhult
 2. Agnes
 3. Elin blir nästan 90 år gift med Göran Bilock
 4. Edna gift till Persberg
 5. Carl Gustaf gifte sig med Olga och vi minns att han flyttar hem och härd till Sirsjön.
 6. Erik Algot blir gruf arbetare i Ludvika
 7. Anna valde klensmeden Svante Lindqvist i Bredsjö
 8. Edit valde Erik Hjalmar från Hjulsjö och finns i Hällefors
 9. Bernt skomakare bodde på Broberget men flyttar till Ljusnarsberg.
 10. Holger flyttade till Amerika
 11. Gilbert passerar Brobacken Finnfallshöjden och bor sedan i Hällefors.
 12. Vera valde Stockholm

Jag vet inte mycket om Gustaf, men han stannar livet ut här på Grönhult, Augusta stannar till 28 då jag återfinner henne i Jönshyttan.

1890-91 Johan Vilhelm Larsson

f1852 i Linde finns här som hemmansägare på Grönhults gård från hösten 90 men flyttar redan april 1891 så stället står öde någon månad till nästföljande kommer. Larsson flyttar till Högsboda Lindesberg Lf. Av ett brev från Victors syster kan vi utläsa att Larsson vill åter till sitt hem och sågs inte med några högre tankar utan en man från Hörken blev en ny arrendator, som var bättre skickad att sköta egendomen.

1892-1908 Per Johan Kristiansson

f1844 arrenderade från 1892 fram till 1908, då hans hustru dör. Han kom från Östra Hafsjön, där han måhända hade ett större ställe, som där bar en dräng och piga och som han innehaft ett dussintal år.  Förutom ett stort antal drängar och pigor här, tycker jag vi kan nämna gruvarbetaren Johan Julius Rundqvist, som sedan bor vid Kampbacken sydväst om gården. Ett suddigt spår av denna Kristiansson kan vara uppgifter om Kristian stugan, som vi berättar mer om nedan. Paret hade inga egna barn. . Det antyds i brev att Kristian delade arrendet men en annan och att november 1892 dog en dräng Per Gustaf här uppe. Det berättas också att Kristiansson var en klok gubbe som kunde bota sjuka, och så gjorde med att lägga någon slags gröt på bölder och svullnader.

I ett brev från Ida talas om en auction i Hjulsjö och koppling till Bredsjö och Larsson. Victor ropade in en giggsele. Egendomarne gick till en Rubin i Linde för 66 tusen men sterbhuset antog det inte. Korna gick billigt, en löstes för 90, annars 60, 70, 80 kr. Fru Larsson bjöd på kaffe två gånger berättade Ida.

Slutlig försäljning av fastigheten september 1899 15,000 till Bredsjö med tillträde vårfrudagen 1900. Victor tyckte priset var bra då husen tarvar reparationer.


Kasern 

innehöll fyra lägenheter. Här tillhörde 4 stycken vedbodar och ladan. Varje lägenhet hade en åkerlapp, där de kunde odla. Vi vet inte när det byggdes men vi gissar att det fanns att tillgå perioden 1916-20

 östra   västra

Trappan till vänster gick till övervåningen och den till höger gick till nedre våningen.

Norra sidan av Kasernen. Jan Fredrik Janne Andersson f1841 med hustru Johanna Rosendahl, // höger om stegen Nils August Ersson med hustru Cecilia, som håller ett barn Evert (f1909) i handen, sen kan det vara Agnes f1894 med barn på armen. Kortet taget ~1910. Det lär vara Viktor och Oskar Sundin som står i dörren på trappan.
Johanna Janne

Är känd i Grönhult som Janne och han hade tidigare brukat någon av Grönhultshöjderna under lång tid innan han flyttar hit med sin stora familj. Jag gissar att det var västra Grönhultshöjden.

I östra längan övervåningen bodde ett skarpt fruntimmer, som lärde ungarna att göra djävulskap och sedan fick de stryk. I Undervåningen Viktor (valsverket Hällefors) och brodern Oskar, Calle och Elis Sundin.

Västra Längan övervåningen bodde Bror Johansson med mor
Under bodde Nils August Eriksson med familj.

Gösta Gustafsson var den sista som bodde i denna fastighet, där morbror Gösta bodde och i andra ändan Inger och ...

Under perioden 1927-44 står Stiernfors Ställdalen som ägare.

västra östra

Carl Gustaf Grönlund f1884 bor 20-38 följd av Adolf Jansson f1901 38-44
svärson Carl Holger Runqvist f1911 1935-38
Nils August Ersson f1877 10-28, bor här med Celias dotter. följd av Carl Johan Jansson som tidigare hade varit här uppe. Makarna går bort här följda av Stolpe som kom 36-43, och i sin tur följs av Carl Gustaf Gustafsson f1920
Viktor Bernhard Sundin 18-38, Johan Julius Runqvist 41-44+,

Västra Östra
över under över under
Agnes Maria med tv.
per 16-27

Viktor Sundin 18-38
med barn från i alla fall 22

Carl Emil Ersson f1862 här 1916-20 Nils August Ersson med sin Celia
  Carl Gustaf Grönlund 1920-över 1938.
  Adolf Jansson f1901
1938-44.
  Johan Julius Runqvist 41-44+, Bror och Anna/ Edit Carl Johan Jansson
följd av Carl Gustaf Gustafsson.
      Stolpe som kom 36-43
Gösta Gustafsson*Mary 50 tal Ingvar Skröder Roland och Signe Andersson 50-52, -> Smedjebacken Herman Åström * Gully från Kyndelsmesstorp 50 tal
       

Gösta Gustafsson hade en granne som var vebogranne och man förundrade sig över att han aldrig högg någon ved. Men som Gösta hade fullt i sin bod fick han svaret på våren när hans började ta slut, då hade grannen gjort hål i väggen och plockat från Göstas ved.

Västa            Östra

Så här såg Kasernen på södra sidan ut på 1960 talet, när Valborg Jansson och Bror Johansson besöker kasernen och det är webbmaster, som tog bilden.

Kristiansstugan låg mitt emot källaren och kan ha varit arrendatorbostad eller drängstuga med kök. Till denna stuga kom senare förtennarna. Ortsbor kom då hit med sina kaffepannor och kastruller och fick det legerat. Stugan revs naturligtvis och här florerade spökhistorier, som på så många andra platser här på Grönhult.


Erik Annersa 67/5280

Vi börjar vår vandring och går söderut från Grönhults gård mot Jönshyttan.

ligger på krönet och i höjd med Grönhult Storegården. Det är troligt att denna är den första av bosättningarna här uppe. Det är dess läge, som inbjuder till denna bedömning. Kan det vara Hokkas, (eller Håkan) som var den förste innebyggaren här.

Erik Olsson

f1708 är sexman och bergsman var gift med Margareta. Hon var  änka och hade troligen tre döttrar innan detta gifte. Dottern gifter sig 1757 med nedanomstående man och längre bak i tiden räcker inte vår information, mer än att under perioden 1766-69 hade de dussintalet drängar och pigor som passerade gården.
Erik dör 1771. Två barn överlever

 1. Cajsa eller Katarina f1734 gifter sig med efterträdaren på gården.
 2. Anna f1737 kan jag inte verifiera via födelseboken men jag gissar på goda grunder att hon är hans dotter om man får tolka hennes mans mästersvennen Jacob Erssons bouppteckning rätt. En bra gissning är att hon vid arvet efter Erik troligen får ett skattelagt torp Grönhultshöjden kallat. Skall vi ändå fortsätta att gissa så är det den gård som senare blir ⅛ mantal på 1790 talet och att det är det som vi idag kallar flygfältet.

Makarna dör med något halvårs mellanrum och bouppteckning göres därför närmast samtidigt.
Gården lämnar  makarna till Anders, som löser ut syskonen även i hennes tidigare äktenskap. Det visar sig vara en bärig gård.  Här ser vi Erik gå omkring i blå väst och blå byxor med en swart tröja, (om vintern en vargpäls vargskinnsvantar) Till vardags ägnar han sig åt sitt bergsmanskap vid Hagegrufvan eller så står han vid klensmedjan på gården. Han har två hästar, han har 9 namngivna kor och två tjurar kalv och qviga fyra får 12 getter och två galtar. Intressant är noteringen om qwarnstenar som finns nämnda på gården längre ner på sidan. Han lagrar sitt tackjern på gården och malm och kohlslädar ingår också i arsenalen.

Anders Olsson

f1725 är mågen, som tar vid. Han var bergsman och sexman och finns med i storskiftet 1780-90. Han var gift med dottern Cajsa f1734 och hon finns kvar på gården till sin död. Han har under denna period 1769-75 cirka 8 tjensteandar på stället.

 • Olof gifte sig med Anna från Jönshyttan och blir far till en piga som enda barn. Sen verkar det som malmletaren Olof Persson i granngården skulle på sin ålders höst valt denna unga änka. Hon kompenserar detta val genom att välja Olof Grönlund, som var knuten till Skåln från början.
 • Katarina gifter sig 1782 med enkmannen och bergsmannen Erik Ersson från Lilla Sirsjön, (bror med Greta Ersdotter, som ju gifte sig med Sigge Svensson) och får med honom kompletterande nio barn, som vi kan följa.
 • Bergsmannen Erik Andersson f1764 nedan.
 • Greta Andersdotter f1766, som blev Jansas mor och gift med grannen, bergsmannen och sexmannen Jan eller Johan Olsson. Det är lite oklart var de bodde, men några av barnen är födda i Björksjön. Johan är ju son till grannen malmletaren Olof Persson, så det är troligt att de bor på gården mitt över vägen. Vi vet att av deras sju barn överlevde blott två, en uppgift som finns anledning att kontrollera. Enligt uppgifter så återkommer familjen till Grönhult efter 1790.
 • Anders blir torpare här på Grönhult och kan ha varit på det torp, som Erik Högberg brukade. Han förblir ganska anonym och får inga överlevande barn, men föder några fosterbarn.
 • Stina gifter sig med bergsmannen och torparen Olof Olsson i Gloppsjön, vars barn gifter in sig i Jansas släkt. I övrigt är Stina anonym, ehuru vi kan spåra hennes sonson till Skogalund vid Gloppsjön.
 • Jan och Anna försvinner nog ur historien tidigt.

Erik Andersson

f1764 och som troligen blir kvar här på gården gift med kolardottern Stina, som stannar här till 48 efter 20 år som enka. Av deras barn kan vi följa några av dem lystrande till namnet Julin. Vi återfinner barnen som torpare och brukare här på gården, Bastudden och Grönhultshöjden. Dottern får tillnamnet Ols Mora och återfinnes i Kviddtjärn i Jernboås, gift med flåbusen Anders Olsson därstädes, som det berättas om i den lokala litteraturen. För tydlighets skull må vi nämna att Erik är Jansas morbror. Denna Flåbusen är son till Masmästaren med de många barnen från Jönshyttan. Vi kan också tillägga att Erik hade under perioden 27-35 många fasta pigor och drängar som stannade många år.

Anders Ersson

f1794 finns här på gården ? 1831-48 (i alla fall till 41) och är följdriktigt kusin med Jansa. Han gifte sig, när han kom hit med Brita från Skåln, men flyttade troligen till Nora. Deras två barn kan jag återfinna i Nora trakten 1890, varav Per Gustaf i sinom tid antar titeln bergsman och barnen tar namn efter den gård han brukade Timander. Andra sonen blir snickare i Kristinehamn och barnen tar Seymer som tillnamn. När han brukade här hade han många pigor och drängar.
Enligt kyrkboken är det inte helt säkert om inte Jansa bodde och tog över denna gården, enligt samma kyrkbok och uppslag så dör mor Greta och pappa Jan Olsson denna period 1833 - 41. 

En möjlig gissning är att gruffogden Erik Grönlund f1777 brukar denna gård från 1813, men det är blott en god gissning. Sonen 

1835-1900 Erik Ersson Grönlund 

f1812 brukar troligen och troget av och enligt GID 2246.4.48400 så ägs denna av Fredrik 67/1320. Han var född och står under denna gård som lantbonde från 1835 fram till sin död 1896. Han har sina rötter här i Grönhult, men var född i Lilla Sirsjön, där fadern då verkade som gruffogde. Han gifte sig med Anna uppvuxen på Löfåsen. De lämnar det jordiska nästan samtidigt. Barnen är

 • Stina Lisa hittar sin man som dräng hos Jansa på 50 talet, finns vid Klampåsen och Norrelgen. Deras två överlevande barn blir dels hyttarbetare i Bresjö respektive piga i Säfsjö.
 • Jan Erik brukar Östantorp Ekeberg, men jag tappar spåren vid Långenäs i Skåln. Han hittar sin Karolina på Långåsen och finns där efter 1900. Dottern gifte in sig med gruffogden Karlberg på Sirsjö stora familj.
 • Johanna gifte sig med arbetaren Hammarbäck, som vi senare hittar i Lindesberg.
 • Per Gustaf blir torpare på Helgomesstorp, först gift med Israel Mörts dotter som går ifrån honom tidigt och sedan med Anna Stina. Många av barnen blev grufarbetare, eller gifte sig med motsvarande yrkeskategori.

Fredrik Jansson

f1828 en av Jansas söner tilldelades denna fastighet vid skiftet 1870 och han lever här med sin hushållerska fram till sin död 1887. Han kallade sig handlande. Men i övrigt är han anonym. Hushållerskan ifråga var en brorsdotter till Fredriks mor, således kusin, och hon gifter sig frimodigt efter Fredriks bortgång.

Victor Jansson

brukade möjligen denna enhet innan Erik Anners kom.

1901 - Erik Andersson Erik Anners

f1863 i Guldsmedshyttan brukade Ljusnarsberg gården 1890 och arbetade som extra polis i Kopparberg och träffade då sin fru. Familjen flyttar sedan till Norra Mosstorpet i Björksjön och han arbetade vid Bredsjö hyttan och kom hit med sin familj 1901. Han arrenderar av Stiernfors Ställdalen, som renoverar den gamla stugan till det som nu är omkring 1920. Gruvsnickare Ture Andersson från Gröndal och August Fredriksson vid Hemmanet var med om att renovera stugan, som timrades. Under renoveringen bodde Erik Anners med familj i en stuga som låg i backen ner mot bäcken och Grönhultshöjden. Vägen gick förr på "anner sia" om huset, d.v.s. till höger om stugan.

Erik Annersa stuga.

I vänstra delen av ladan hade han en snickarbod med hyvelbänk. Gaveln hade i övrigt tre dörrar varav den mittersta gick upp på loftet, där Erik torkade sina produkter. I högra hörnet fanns vedboden. Därefter följer sälaà, därefter en dörr, som leder upp till skullen. Det vita är ladugården följt av stall och längst bort ett vagnslider.

Torpet var omgivet av mycket åkrar, som lutar ner mot dalen, vilket föranleder Erik Anners att säga "det enda, som det lutar ned är när jag skall köra ut dynga från lagårn, men allting annat luter emot". Senare tillkom brukning av åkrarna runt fjäta, när Kasern inte längre hade några kreatur.

Svarten var en av de första hästarna. När Svarten blev för gammel köpte Erik Bläsen, en genomsnäll ardenner. När Erik var ute och körde och mötte någon, så stannade alltid hästen, då den var van vid att Erik gärna tog sig en prating med den mötande. Gården bar 4 - 5 kor samt en tjur, och vid språng fick Erik 4 - 5 kr för te få kon betäckt. Hugade kor kom ända från Ekeberget.

Söder om gården fanns en lada, ett vagnslider. Jaktlaget i Bredsjö hyrde detta, som en jaktstuga. Ej att förväxla med det nybyggda slakthus, som nu finns vid skiljevägen.

Erik Anners med Bläsen

Stigen till affären i Bredsjö gick nerför backen över Lafallsbäcken (som strax mynnar i Vargdammen) ner till banan längs staketet fram till Bresjö. Vid bäcken fanns en spång över elva och där låg en hel och en halv kvarnsten. Di gamla har berättat att platsen i närheten kallats för Hokkas qvarn, och åkkern i närheten kallades för Qvarnåkern. 20 meter ovan qvarnen finns fortfarande ett dämme. Bläsens sista uppdrag var att försöka bärga den knappt meter stora qvarnstenen. Med framkälke och lite bräder på försökte Arne sommartid att bärga stenen på kälken. Stenen gick inte att bärga, varvid den får ligga kvar i närheten av vintervägen. Men kvarvarande sten halva, bör vara kvar vid bäcken.

Nere öster om vägen, som förr gick till höger om stugan, låg en grovt timrat uthus med en nordsida som bara bar plankor. Här övernattade familjen, när de höll på att bygga om stugan däruppe. Vartill denna byggnad, som finns markerad på skifteskartan, utnyttjades till får vi blott på denna beskrivning gissa oss till. Det tjocka timret talar om att det kan ha varit ett boningshus.

Erik gifte sig som brukare på Ljusnarsberg gården med Selma Maria från Hörken och hade med henne barnen som växte upp här på höjden.

Ingen tog över bruket av detta stället efter Erik Anners, utan det arrenderas ut till arbetare. Bolaget försäkrade sig därom sin frihet att ta dö på växtligheten, vilket förklarade den då rådande politiken med uttjänta gamla torp.

Karin bodde kvar något halvår efter 45, då tydligen arrendet överläts till någon skogsarbetare på bolaget. Eventuellt att det kan varit en ännu okänd Sjöblom.

gronhult60

Lennart Johansson gift med Johan Löfströms dotter Edit f1915 från Löfåsen.
Timmo Naemi bodde här
Sven Eriksson hade den som sommarstuga och sålde 79 till Lennart Sik, som i sin tur har sålt till Varis i Södertälje.


Olstorp 47 (67)/1320 Grönhult 1

Vi kollar om det kallas Broberget ?

I samband med skifte 1870 tvingades Jansas son Olle att flytta sina delar, som inte hade några bolekar. Av allt att döma så bygger han upp ett torp här, som i dagens läge inte har något namn, varför vi lika väl kan döpa om det till Olstorp. Det skall ha funnits en tvålägenhets fastighet med ingång vid gavlarna och med en sydvästlig och en nordostlig del. Här fanns lada och hönshus och plats för häst och några åkkrer, som det heter här uppe. Platsen för stället valdes till vägskälet in till Faderns gård.

Per Gustaf Jansson

f1843 från Löfåsen. Vi tror oss veta att han var här 71-73, men att han sedan flyttar till Finnfallshöjden.

Johannes Jansson

f1841 kom från Sandåskärret 1873-89. Jag vet inte hur länge han stannade med 1880 är han i Nyttorp i Sikfors.

Norra - Västra gaveln

i den ena bodde Gustaf Ers = Gustafsson och flyttade sedan till Ställdalen. Det visar sig vara 

Gustaf Ersson 

f1854 kom från Sandåskärret och bodde här från 1896. Han dör redan 1925 och familjen Gustafsson avflyttar måhända till Jönshyttan, där Augusta dör 1950. Familjen avflyttar 1928 från Grönhult 1. Av familjens 12 födda barn kan jag blott redovisa följande. 

 • Jenny Viktoria f1889 dör nog späd
 • Agnes Elvira f1890
 • Elin Augusta gifter sig Bilock och finns i Hällefors
 • Edna Paulina gifter sig till Persberg.
 • Carl Gustaf fanns på Stenhuset Haggruvan från 1920 men flyttar sedan som byggnadsarbetare till St. Sirsjö (Carl och Olga med sonen Göran)
 • Erik Algot blir grufarbetare och bor på Skogalund vid Gloppsjön och senare på St. Sirsjö och gifte sig med Anny Elvira Elsi från Skogalund. 
 • Anna finns gift i Hällefors
 • Edit likaså gift till Hällefors 
 • Bernt Elof till Kopparberg
 • Nils Holger flyttade till Amerika.
 • Olof Gilbert till Finnfalshöjden Hällefors 
 • Vera Adela gift Palm i Solna 

Anders Gustaf Andersson

f1862 kom 31 från Småland men frun dör på platsen och han flyttar redan 35 till Ösjöhöjden

Rudolf Carlsson

som ju gifte sig med Göta Sofia Linnea Waller och kom 27-29

Gustaf Edvard Schröder

kom ju från Västra Grönhultshöjden och skrevs här som arrendator, där vi berättar mer om deras öden i mån jag kan spåra dem. Skröder bodde här från 40 talet och bodde här bra länge.


Östra delen 

1882-1892 Gustaf Jansson 

f1853 kan ha kommit 82 till 92 då han byter med Erik Waller till Bränntorp. Han gifte sig med Matilda Hellqvist

 1. Carl Bernhard f1879 passerar St Sirsjö på väg till Ludvika.
 2. Gustaf Ivar f181 dör ung på Bränntorpet
 3. Anna Matilda f1883 hittar vi som flyttar samman med Gustaf från Luciefallet

1892-1894 Erik Waller

f1842 kom från Bränntorpet 1892, men dör redan 94. Han hade varit torpare och kom hit med delar av sin familj. Han gifte sig med bergsmansdottern Karolina, som var dotter till Erik Nilsson, som vi kan berätta mer om under Grönhultshöjden nere vid vägen. Karolina stannar på Olstorp till slutet då hon går bort 1910. Barnen då

 • Karolina f1865 gifter sig med Stopp, som vi återfinner på Kyndelsmesstorp inne i skogen, där vi får veta mer.
 • 1892-1930 grufvarbetare Carl Erik Henning Waller f1869 föder två av sina barn här uppe, vi vet att han dör 1930 på denna lägenhet. Hustrun, Alma Sofia Lindblom hytt arbetare dotter från Bredsjö, dör 1956 och det är möjligt att hon lämnade Olstorp 1937.
  • Linnea f1902 gifte sig med Erik från Broberget och vi kan följa familjen in i nutid.
  • Henning f1912 gifter sig med Tyra Skröder, som han träffade i detta hus
 • Anna dör som barn vid fem års ålder
 • Selma kan jag spåra till Skomakarbacken från 1910 gift med Viktor från Fernebo
 • Nils Israelsson var hjälpskogvaktare. Man talade förr lite elakt om stubbknekt om denna förmans roll i skogsbruket. 
 • 1894-1939 Viktor Waller f1884 på Bränntorp skrevs som torpare och grufarbetare och bor här flyttar 1842 till Skönsta Hill Jönshyttan. Han hittade sin Selma på Knapptorp, där fadern Carl Erik tjente på Grönhults gård från 1907.
  • Erik f1911 bar posten i Grönhult - Jönshyttan distriktet, men försvinner sedan till Hällefors.
  • Valfrid Allan f1918 blir blott 2 år.
  • Linnea gifte sig med Sven Jernberg, som skötte ett sjukhem här i Hjulsjö det är allt jag vet om denna familj.

Det fanns ett stall som låg norr om stället och en bit ner i backen, där det hade funnits ett dass och ett vagnslider. Arne och Göran lekte inne i stallet och kasta sten mot kvarvarande fönsterruta, som naturligtvis gick sönder. Elis Sundin var med en gång med och de lekte bandy och en var målvakt och de sköt med bollen. När Arne stod i dörren tog han varenda boll så till slut sa de." Nu skiter vi i det", ett minne som har etsat sig fast i min sagesman. 

Skröder hade en ladugård som låg neri i backen, som de hade hö i. Vid två vedbodar som låg där brukade barnen kasta spjut och tävla om vem som kastade längst. 

På andra sidan vägen fanns en lada tillhörig Waller. Resterna av detta finns kvar murad av sinnersten. Här i närheten låg en källa nära gärdesgården.

Bild på ruinen av ladan

En finländare byggde en snickeri och tillverkade hyllor, men nu är den omgjord till slakteri för jaktändamål. Att det troligen varit ett torp en parstuga har man sedan länge glömt.


Haggruvan

I början talade man om Grufhagen, vilket kan förklara dess senare officiella namn. Vi vet att malmletaren Olof Persson troligen startade gruvdriften här. 1790 hade han förvärvat hela gruvan. Det förklarar att vi med visshet konstaterar att Jansa besitter denna gruva under sin levnad och att hans söner senare delar på kakan efter hans död. 11 till 12 gruvhål finns i området, och gruvan lades ner 1929. Skrädda var det hantverk då man skilde malmen från gråberget. Gruvan nämns inte i hfl men perioden 1816 - 25 hittar jag en Masmästare Anders Joh. f1773.

På denna bild från 1860 talet anar man två stugbildningar, den övre kan vara Stenstugan, medan Trästugan låg närmare vägen. Vägen är ju sedan flyttad några meter åt väster.

Stenhuset

finns resterna kvar på sydöstra sidan precis vid sidan av det stora gruvhålet. Stugans placering alldeles på baksidan av gruvöppningen innebar även dramatik, då man en vinternatt hörde ett kraftigt muller i backen och på morgonen kunde man se tre eller fyra grova stockar, som brutit igenom den fyra till fem dm tjocka isen på väg upp från gruvans innanmäte.

1900-1906-1915 Johan Vilhelm Andersson

f1852 kom som grufarbetare från Hafsjöberg, de tio barnen också skrivs som arbetare här. Vi kan följa dem in i nutiden. Det behövs inga romaner, verkligheten kan ge stoff nog, för att förstå människans strävan. Familjen kom före 1900 men ger sig av efter 1906.

 • Ida levde ogift men flyttade till Nora
 • Erik som var född i Skinnskatteberg och gift med Zetelia 
 • Hilda kan vi inte följa 
 • Anna Maria finns här på gruvan, (som enka efter Johan Eriksson f1872) som dog 1905 på Hafsjöberg.
  • Johan Erhard f1900.
  • Bengt Evert född här på grufvan.
 • Johan Arvid kan vi heller inte spåra 
 • Svea Matilda gifter sig med Adolf Hjortsberg, som kom från Grythyttan 1905 men familjen flyttar sedan omkring
 • Augusta stannar hemma nästan blind.
 • Gustaf flyttar sedan till Nora
 • Julius till Katrineholm
 • Judit dör nog späd

1908-  Ivan Engelbert Johansson

f1881 gift med Viktoria Krok kom 1908 med två barn. Vi kan spåra dem och deras två barn, men vi vet intet att berätta.

1910-12- Carl Valdemar Rosendahl

kommen från Löfåsen och Grönhult passerar måhända bara här, men får en son Ragnvald född här 1912. Hustru Ingeborg Herman med rötter i Ekeberg. 

1916-17 Carl Dubois

står efter Johan Vilhelm som i så fall åkte 1915, f1879 träffade Inga Maria från Jönshyttan och själv kom han från Dannemora gruvor.
han följs 1917 av

1917- 1920 syskonen Rydén

kommer efter faderns död,

 • skomakaren Knut passerar Vaxholm men stannar sedan i Sundborn
 • Elin  Viktoria gifter sig med Oskar vid Skogalund Gloppsjön
 • Carl Rydén som finns med på bilden och åkte till Amerika 1916.
 • Konrad

 som stannar till 20 vi finner dem i Nora och Sundborn

1914-1918 Carl Erik Fröberg Carlsson

f1874 kan ha bott i Stenhuset ensam från Grangärde 

Jag har en uppgift om att Per Erik Waller skulle ha bott här från 1939-43 och de skulle därmed vara de sista som bodde vid denna gruva.

1918-27 Viktor Johansson

återfinner jag med sin Dina från 1918-29, då de flyttar till St. Sirsjön. En uppgift talar om att Kalle och Dina Johansson flyttade den omkring 1925. Här i Haggruvan spökade det och spökerierna tog de med när de flyttade huset ner till Sirsjöberg vid gruvan.

Trähuset

låg alldeles intill vägen på östra sidan. 

1896-1905-  Carl Johan Persson

grufarbetare gifter sig med Olivia från Tordishöjden och finns i Gloppsjön 1905. (Han kom åter 03 och hon 05)

1905-08 Adolf Hjortsberg

f1879 från Grythyttan kom 1905 med sin Matilda och bekräftade med dottern Judit. följs av Sundin

1908-20 Viktor Sundin 1908-20.

f1885 kom från Bredsjöåsen 1908, där han träffade sin Hulda för att efter hustruns död 1917 flytta till Kasern. Här växer dotter Edit upp och finner sin Bror Johansson. Hustrun dör här och han flyttar till Kasern och lämnar i sinom tid plats för Carl och Olga. Viktors hustru dör och han flyttar med sina barn till Kasern även om hans egna barn tydligen bodde några år hos föräldrarna ?

Carl och Olga Gustafsson 1920-32.

f1896 kom till Haggruvan 1920 från Sandåskärret. Carl gifte sig året innan han kom hit med sin Olga från Knapptorp i Bresjö. Sonen Göran född på plats bodde här. Som barn åkte han skena med sina lekkamrater runt runt på isen till denna gruva. Olga och Kalle bygger sedan den skära stugan vid St. Sirsjön dit de flyttade 1932. (Materialet lär de ha tagit från Räfs lya i Ekebergshyttan).

Här fanns en liten gångstig in till två vedbodar.


För en avstickare mot Kampbacken och vidare in mot Helgomesstorp och Bondfallet gå hit.


Bror

Kan Adolf Rydén med fam bott här?

Johan Adolf Rydén f1866 i Nora och dog i Grönhult 2 1916, barnaskaran flyttade då till Haggrufvan.

1916-37 Henning och Alma Waller

f1869 var kommen från Olstorp till detta stället kanske kring 1896 och lämnar över till Bror. Vi vet att Alma flyttar 1837, men avlider på annan plats.

 • Linnea f1902.
 • Henning f1912.

Bror och Edit Johansson

           

Bror och Edit, LillJansa och Bror i samspråk på 60 talet.

Bror Johansson f1904 med hustru, som delade sitt liv mellan berget och "fäta". De kom hit från Kasern någon gång på 40 talet och flyttar 1972. Mycket av dessa webbsidor har kommit till tack vare det intresse, som Bror lade ner på sin hembygd och förde traditionen om fäta vid Grönhult på kartan. Jag hade förmånen att träffa honom på 60 talet, men min nyfikenhet väcktes för sent för att kunna sätt allt på pränt.

Vi fortsätter söderut mot Gröndal

Bengt Håkansson 

f1678 finns på Grönhult tillsammans med sin Anna Pålsdotter från Gränsjön och det må vara troligt att han överlåter till sonen denna fastighet. En anteckning i dödboken antyder att de aflat 5 söner och 5 döttrar tillsammans, men texten är så otydligt så jag ber att få återkomma. Jag har spårat möjligen två av barnen sonen Sven nedan och möjligen Håkan som var född 1805.

Sonen Sven Bengtsson

f1718 bor på den del av Grönhult, som vi senare känner igen som Bror Johanssons. Efter den nya indelningen 1790 har Sven avlidit (†1783) och sonen Jan har tagit över större delen av marken. Om hans fru Anna Danielsdotter vet vi ännu föga mer än att hon dog 1854 och efterlämnade en efterlevande son och dotter. Lena gifter sig med en bergsman Carl Carlsson i Björksjön, vars ättlingar vi återfinner vid Gröndal och i övrigt under Jönshyttan. Sven gifter naturligen om sig men ytterligare telningar står ej att finna. Han uppnår en aktningsvärd ålder och går bort 1783 efter första storskiftet. Han har 14 anställda under perioden 69-75.

Sonen Jan Svensson  

f1743 tar vid före 1790 när nya mätningen är klar och det visar sig att Jan besitter ¼ mantal. Han finner ännu anonyma Stina Olsdotter f1745 och får med honom barnen 

 • Katarina Lena f1744 som får kopplingar till Gränsjön och Skåln vid sitt gifte med Johan Henriksson f1774; 

 • Bergsman Sven Jansson f1776 som kommer att besitta 1/8 Grönhult perioden minst 25-41.

 • Bergsman Jan Jansson f1783 som finns på Björksjön samma period 25--41

 • Anna som tydligen blir änka tidigt och finns kopplad till Jomsbacken.

 • och sen Lena som dör tidigt. 

Detta är en skiss från 1821 området söder om Haggrufvan i samband med något skifte, som Sven Jansson administrerade.  Den nordliga gården är det som senare blev Bror och Edits ställe. Den söder om skiftesgränsen finns inte längre.

sonen Sven Jansson 

f1776 har 1/8 perioden minst 1825--41 gift med Anna i Grönhult masmästare dotterns i Jönshyttan många flickor. Han är tämligen anonym men vi vet ändå att 

 • Johannes finns i Grythyttan från 1824.

 • Olof finns här i Grönhult på 30 talet men slutar som inhyses på Bastudden redan 1856 och lämnar kvar sin änka därstädes under 25 återstående år, som får ta hand om barnens vildhavre.

 • Anna Svensdotter f1808 gifter sig med sedermera försvarslöse Erik Ersson Gris som vi återfinner på Ställbergsåsen vid Ekebergshyttan.

 • Stina Lisa gifter sig med likaledes blivande inhyses tillika gruffogde sonen Grönlund Olof Ersson, som tydligen stannar kvar här i byn på Erik Nilssons mark. Av deras sex barn kan jag blott följa Stina Lisa, som varit piga hos Jansa och som gifter sig med Israel på Grönhultshöjden och därifrån kan vi följa hennes ättlingar.

Bredsjö bruk förvärvar denna och nedanomliggande fastigheter, som därvid mer kommer att utgöra arbetarbostäder än tidigare livskraftiga bergsmansgårdar.


Grönhult


Grönhult 1920 män som arbetade vid Ösjöberg.
Här finns Ville "Ville Sjöman" Pettersson, Carl "Smålands Kalle" Andersson, 
Från vänster Erik Johansson, Einar Grönlund (Hemmanet), Carl Ekström, Nils Eriksson, Bror Johansson (2:a från hö) och Frits Eriksson.

Grönhult Kronblom

Vi skall väl erkänna att här föreligger en hög grad av osäkerhet.

Bm Petter Olsson

f1724 finns här redan från 1766 och har många i sin tjenst under denna period, men han har bara 3/16 kvar, när mätningen och affärerna är klara 1791.  Han bor här som bergsman från minst 1766 fram till sin död 1798. Maria hittade han i Grythyttan och hon överlever honom med 10 år och lämnar efter sig. 

 • gruf drängen Olof Persson som finns här i Grönhult under sin barnproduktiva ålder, men om barnen kan jag bara berätta om Nils, och som vi återfinner i Ekeberg och som blir pappa till mas mästaren Nils Nilsson vid Ekebergsdal.
 • sen ett långt tidsmässigt hopp till nästa barn, Petter som inte lämnar några spår 
 • sexman Jan Persson som fanns i Karlskoga 
 • systern Maja som vi också kopplar till Karlskoga.
 • Stina som även hon var i Karlskoga, men som kommer hem och gifter sig med Olof Olsson, som vi återfinner vid Sandåskärret Sirsjön.

Fastigheten hänger sedan i luften ett lämpligt offer för hugade spekulanter.
Jag har som arbetshypotes att det rör sig om Grönhult 129-1320

Gustaf Ekström Persson

f1839 Masmästaren fanns här redan 1871, men flyttar till 353 1875-11-16 och tar med familjen två år senare. Eva Lotta träffar han från Grythyttan

 1. Per Gustaf Ekström f1870 på Bränntorp slår sig ner i Björksjön
 2. Carl Ernst f1873 kan jag inte spåra
 3. Kristina Bernhardina finns i Ljusnarsberg med barn på arm
 4. och Anna Charlotta f1880 följer med

Här skrives även fadern f1810, som kom från Bränntorp 77 tillsammans med Gustafs bröder Petter f1846  Detlof, som flyttar rätt snart men vi spanar

Anders Norström

f1825 fanns som brukare per 1847-75, då han flyttar till möjligen bakom Beckius stuga i Björksjön. 1891 flyr de för Amerika, sannolikt tillsammans med andra Norströmmare med rötter i Nordmarken.

följd av Fredrik Andersson f1841 kom 75 kom från 353 1875 och fortsatte efter 77 (340:2) gift med Johanna (304:13 )

Jan Fredrik Janne Andersson 

f1841 1/8 1866-16+-1920; gifte sig med Johanna Rosendahl och hade med henne många barn. Vi återfinner honom senare på Kaseren. bodde till 1920 och Johanna stannar och flyttade 1927. Svärsonen och skräddaren Rydén var gift med dottern Florentina. många familjemedlemmar flyttar 1917 

 • Johanna gift med skomakaren Rydén här uppe.
 • Alma som flyttar till Kroppa.
 • Elin gift med torparen Carl August Augustsson vid Östra Hafsjön.
 • Celia anmoder till Eriksson släkten.
 • Hulda gift med Henning Gustafsson i Tordishöjden.
 • Johan Axel Jansson som flyttar till Ljusnarsberg.
 • Carl Hjalmar, som flyttade till Amerika.
 • Matilda som fanns på Södra Bastfallet.
 • Jannes Anna mor till Bror Johansson som sedan bor på Kasern och nere i Grönhult.
 • Frits Albert som flyttar till Amerika.

Verner Johansson

f1906 var gift med Ingrid från Asplund nära Sundet, där han också vistades innan de flyttade till Bredsjö.


Småland 1/8

Bergsman Erik Ersson  

f1737 på det som idag kallas Småland. Han fanns med på skiftet 1780, men försvann före 1790. Han kan inte med säkerhet identifieras. Ett förslag är en Erik, som var gift med Sara Svensdotter, som dör i barnsäng på Grönhult 1781. Vi får nog nöja oss med detta tills vidare.

Anders Andersson

f1812 vid Gröndal finns här perioden 1842-7 för att sedan återfinnas på Kolningsberget. 

Olof Persson på Grönhultsgården

stå som ägare här slutet av 1790 talet och vid boutredningen 1808 efter honom tillerkännes hans II hustru denna gårdsdel. Hon fick med sig Brunte och en ko samt får och getter. Se närmare Olof Perssons bouppteckning

Anna Andersdotter

f 1766 gifter om sig tydligen ganska snabbt med Olof Grönlund

1808- Sexman Olof Grönlund Jansson 1830

1830 uppträder en vådeld i Småland och som brandstod var aktuell togs saken upp i Rätten. (Hittar inte sexman Olof Jansson i Småland, det kan vara Olof Grönlund som då skulle hitta en plats). Där berättas att brygghuset brann här natten till 26 juli 1830. Jansa var instämd som vittne och berättar att ett nyligen uppfört brygghus var lagt i aska. Längd och bredd anges till 11½ x 10 3/4 aln belöpande sig till 104 Rd Banco. Är det han som är Smålands Olle mån tro

följd av Jan Olsson 1845-58

f1808 kan ha kommit 47 och var från Hafsjön. Småland var tydligen ett större ställe med rikligt med pigor och drängar. Han väljer en betydligt yngre Eva Gustafsdotter som skänker honom 

 • Eva flyttar till Ljusnarsberg och gifter sig med Per Erik Mässing, men ger ingen återkoppling till Hjulsjö.
 • Carl Johan som blott blir drygt 20 år.
 • Jan Erik som tar till sig fosterfaderns efternamn och finns på Gröndal och Ösjöhöjden men tar med sin fru och familj till Amerika.
 • Ida som gifter sig med banvakten Bergström i Jättebacken. 
 • Per Gustaf torpare på Kyndelsmesstorp och Ösjöhöjden och Broberget och vi återfinner dem i Ringshyttan i Nora . 
 • Anna Charlotta vet jag inget om.

Jan dör 58 och får en efterträdare i säng och gård i Johannes Philip nedan

Småland var tidigare en av de större gårdarna här uppe på Grönhult och en av dess ägare var Smålands Olle, som tillsammans med Skräddar Jan från Kampbacken överföll långväga farande och rövade deras varor och dragare. Varorna avyttrades sedan i Filipstad, en verksamhet de kompletterade med tjuveri och skojeri, där de genom svek och bedrägeri lurade till sig varor. Vid en sådan marken klippte han sitt hår och skägg samt lade två äppelhalvor i munnen, med stora knölar som effekt och kallade sig nämndeman Kulbenkäke. Skräddar Jan anlade lösskägg och uppträdde under bruksägare Pickla Månsa på Träbensfors och tillhandlade sig två Oxar, som skulle betalas sista marknadsdagen och Olle gick i borgen för köpet. Betalningen uteblev och det blev sedan ett ordstäv att en icke influten fordran som var omöjlig att få ut sa man "Den blir nog betald när Skräddar Jan betalt sina oxar". 

 • brukare Erik Åkerström f1829 kom från Hällefors senast 58 och finns här åtminstone till 1863 troligen i tjänst som statare. Han hade varit dräng hos Jansa och skrivs här från 1855, men hans karriär blir nog inte så långvarig här. Bredsjö Bruk har nog redan före 1860 talet lagt vantarna på detta ställe, som då tecknas som ¼. 

Johannes Philip

f1826 finns här på Småland från troligen 1860, då han gifter sig med änkan Eva i gården.

flyttar sedan till Ösjöhöjden perioden efter 1885, och återfinnes där som fattighjon samman med sin fru. Av deras två barn födda på 60 talet vet jag inget att berätta annat än att sonen Johannes skrevs som obefintlig 1890. Av makarnas 3 barn kan jag inte spåra någondera. De kan ha sporrats av halvbrodern och åkt till Am?

1883-92 torp Carl Henriksson.

f1849 kommer hit 1883, men flyttar 1892 till Kopparberg sedan till Grangärde. Han är anonym men gift med Lovisa från Björksjön. Familjen passerar Ljusnarsberg på väg till Grängesberg.

1892 -1907 torp Jan Johan Erik Andersson 

f1851 son till Anders Persson d:ä från Ängsmossåsen hade tidigare varit på Broberget och kommer hit kring 1892 och flyttar till Södra Bastfallet 1907. Stina Lisa hittande han i Sikfors och deras tre barn blir torpare och skogsarbetare vid det senare skogstorpet, där vi kan berätta mer.

 1. Carl Axel blir ett år
 2. Johan Axel f1877 Luciefallet skogsarbetare växer upp på Södra Bastfallet och flyttar till Grängshyttan.
 3. Gustaf född på Luciefallet vi berättar mer där
 4. flickebarnet dör
 5. Erik Leander f1844 blir skogsarbetare stannar på Bastfallet till sin död 1933.

Hustrun Stina Lisa Lundqvist broder var dräng här. Han flyttar med sin familj 1907 till bastfallet och lämnar plats för

1907-31 hyttarbetare Anders Gustaf Andersson 

f1862 Räftorpet Sandsjö kom via Långåsfallet och senast 1907 från Jönshyttan Gata. Var här på Småland till 31 då han flyttade till Olstorp i Grönhult 31 och flyttade därifrån till Ösjötorp med sin fullbordade familj. Josefina gav honom

 • dottern Anna gifter sig till Tomsbacken upp till Ösjöberget.
 • Hulda Viktoria är i Amerika men kommer hem 1915 och gifter sig med en änkeman i orten. 
 • Gerda Matilda blev ogift, men förblir anonym. Hennes son Carl Gustaf Relert f1919 bor hos morfar.
 • Gustaf Ivar dör relativt ung här på gården. 
 • Carl Gustaf Örnfur flyttar till Hällefors.

Vid Smålandsgården. Stående Ivar Eriksson
Sittande Carl Gustafsson, Carl Rydén , Algot Gustafsson och Erland Gustafsson. Kortet taget före 1917.

Viktor Jansson bror till Carl som bodde i Kampbacken.

August Ferdinand Runqvist

f1878 fanns 32-44+

Gösta Andersson f1919

bodde här och bytte namn i Stockholm Relert


Nedanför Småland i gipen innan järnvägen ligger banvakten i Jönshyttan. 

Gröndals banvaktsstuga

som ligger på norra sidan om järnvägen och var vid byggandet starkt ifrågasatt. Förr var grindarna alltid stängda och Bast mor vaktade grindarna i ur och skur, bittida och sent och postade tåget. Hon försörjde sig sedan genom att förbinda sår och botade varjehanda krämpor, genom åderlåtning och koppning. Hon hjälpte till vid slakt och hon gällde (kastrerade) smådjur, bäsar och katter. Här till en anlitad jordemoder.

Banvakten 06+ Karolina Boström som änka med två barn och brodern Carl Johan Boström f1864 

Här finner vi kommunalpampen enligt skriften om kyrkan.

Johan Hjalmar Boström

f1886 kom från Bränntorpet 1907

Erik Beckius f1892 kom 36.


Bränntomten Bränntorp 

vi lägger in den under Grönhult då det fanns ett klart samband med denna Rote, samt att det ligger på samma sida om järnvägen.

ligger norr om vägen till Sirsjöberg sedan man passerat den förr ödsliga vägen längs Dammsjöbackarna, där Smålands Olle och Skräddar Jan huserade. På krönet, som utgör vattendelare för Värmland och Dalarna, syns Bränntomten med sina åkerfält. Förr var de djupa skogarna mellan socknar legio men här växte bebyggelsen samman, så ej alltid vänskapen. "Jurse kunter å Hällfors tallkôttr" drog inte alltid jämt, på dansbanor och auctioner. Jurse pôjka sades vara starka och viga sågs som osårbara och de sades ha vitt blod.

Petter Persson 

f1810 kom 39 p 33-77 alltså en lång period. Han är torparson från Norra Ekeberg, och gifte sig med barna lärarens dotter Katarina Henriksdotter från Sikfors. Familjen förblir ändå relativt anonym. 

 • Katarina f1834 
 • Stina som nog dör ung
 • masmästare Gustaf Pettersson i Hemmanet
 • Stina 
 • Petter
 • Detlof
 • Detlof f1855

Per Erik Waller 

torpare f1842 kommer från Skinnskatteberg 77 fram till 1892 då han flyttar till Olles på Grönhult. Han gifte sig med Karolina från Grönhultshöjden (bm Erik Nilssons dotter) De hade både dräng och piga på stället 1890.

 • Karolina gifte sig med Axel Stopp på Kyndelsmesstorp
 • Henning grufarbetare 
 • Selma  gifter sig vid Skomakarebacken 
 • Viktor blir torp och grufarbetare på Olofstorp Grönhult

Waller flyttar sedan till Olofstorp i Grönhult där han avlider och lämnar enkan med söner att bo en period efter 1900. Han byter lägenhet

1891 torp Gustaf Jansson

f1853 och hit kommer 1892 från Grönhultshöjden, men dör 1900 här på platsen. Han gifte sig med Matilda från Gränsjön och de får barnen.

 1. Carl Bernhard som passerar skomakarbacken från 1902.
 2. Gustaf Ivar dör redan 1902
 3. och Anna Matilda som vi sedan återfinner på S Bastfallet, som månghövdad moder se där.

Carl August Boström 

f1857 kom 1902 och fortsatte till 1931 då han flyttar till Gröndal.

Stabbe bodde här som sist enligt db4 Gustaf Herman f1886.


Vi fortsätter vår upptäckt av Grönhults Rote och utgår från Grönhults gård och följer vägen mot Bresjö, men då skall vi välja Grönhultshöjden eller Ängsmossåsen där vi berättar mer. Per 66-69 Grönhult och per 70-79
Erik Olsson f1708 och mågen Anders Olofsson 12 tjenste
uppsyningsman Olof Persson f1724 9 tjenstefolk
Olof Olsson f1741-12-21 7 tjenstefolk
Sven Bengtsson f1718 3 tjenste
Petter Persson f1733
Petter Olofsson f1724 har 12 dr pig
Erik Ersson f1737 ingen tidsnotering men tre tjenstehjon
Anders Andersson f1716 två hjon
grufarb Sven Nilsson runt 68
torp Olof Ersson f1829
Jan Olsson f1743
Anders Ersson dör 1769
sid 4
torp Håkan Bengtsson
Gruff Olof Jansson f1721
Gruff Petter Svensson f171?
Jan Tomasson -66 ersätts möjligen av Petter Ersson f1734
Hans Larsson Pil f1720 kom 69-
Sid 5
Jönshyttan smed Jacob Ersson 66-69
gruff Carl Olofsson f1728 66-7. följs av Olof Persson f1711
Jönshyttan (ny markering mitt på sidan )
Nils Olsson f1715

1805-1819 Erik Persson f1774 följs av Nils Nilsson f1793, som kom till samma ställe (Kyndelsmässtorp) 1821

Sid 6
Sven Svensson f1715
Anders Andersson f1730
sid 7
kol Anders Persson f1735
Olof Persson 1711 66-67
Petter Olofsson f1729-03-16 68
Gröndal Sven Andersson f1720
Gruffog Jan Ersson f1700
Sid 8
Henrik Henriksson 1688 mågen tar vid Nils Svensson f1718 följd av mågen Nils Svensson f1718 kom 67
Olof Persson f1711
Gruff Anders Larsson f1709
Skräddaren Erik Hedgren d1703
Skomak Sven Håkansson f1730
Petter Ersson f1734
sid 9
Gruffogde Petter Jansson 1718 följd av Jan Ersson f1740
Skomak Sven Svensson f1710
Grufdr Jan Jansson f1705
Erik Ersson f1715
per 70-79 sid 68
Erik Olofsson sexman f1708 och hans måg
Olof Persson f1724
skogvakt torp Olof Grönlund Olsson f1741 Kampbacken eller något ditåt
Sven Bengtsson f1718
sid 71 Petter Olofsson f1756
sid 76 Erik Erson f1719 ->
Jacob Ersson f1730.
Petter Olsson f1743
sid 77 kan det gälla Ängsmossåsen gruffogd Jan Ersson f1735
Anders Svensson f1744
Olof Ersson f1748
Perioden 75 84
Anders Olofsson f1725
Olof Persson
Masmästaren Olof Ersson
torp Olof Olsson 1741
Sven Bengtsson f1718
Erik Ersson f1737
grufdr Jan Ersson f1735
sid 6
torp Johan Bast f1720
Petter Jansson f1745
Anders Nilsson kan ha gift sig till Grönhultshöjden av enkans dotter kan ha kommit efter Bast kring 82.
Jan Olsson f1743 finns koppling till Bast och Anders Nilsson
Bengt Håkansson finns här
Olof Jansson Bast 1751.
Sid 7
Per Andersson f1718 kan ha bott på Grönhultshöjden
Erik Olsson
Sid 8
Petter Svensson f1719
Erik Viss lite rörigt
Petter Grönlund Olsson 1743

Sid 9 Anders Svensson f1744 viss koppling till Jan Jansson f1753 kan i sin tur ha följts av Hans Jansson f1740
Olof Jansson f1748 flyttar till Sveaborg Jan Ersson f1751
Jonas Jansson f1756
Sid 10
Jan Jansson f1749 följs av Hultgren f1759
Erik Nilsson f1749
Sid 11
Nils Olsson f1715 10 tjenare
Olof Ersson masmästaren f 1747 kom 83-
Erik Ersson f1755

Sid 12 Jönshyttan
Erik Persson f1706
Olof Hindersson f1715
Paul Nilsson f1744
sid 13 Petter Olsson f1729 där mågen Anders Andersson f1742 tar vid med 6-7 tjenste under 75-84
sid 14 Anders Persson f1735 där enkan Maja Andersdotter f1710 finns på ett hörn Erik Jansson f1745
sid 15 Anders Andersson f1716 följs av Erik Nilsson f1750 som kom 78 Anders Andersson f1730 där mågen Olof Persson f1760 tar vid 1780
Sid 16 Hans Mattsson f1736 Skomak Sven Håkansson f1730 Sven f1710 * Anna Ersdotter f1709
sid 17
Jan Jansson f1705 Carl Månsson f1705 frun gifte om sig med Jan Jansson f1735 Erik Ersson f1747
Sid 18
Petter Nilsson f1730 från 1770 Jan Jansson f1744 Erik Nilsson f1750
Sid 19
Bokhållaren Erik Carlsson f1727 kom 1780 80+ Olof Grönlund f1741
Per 85-96
sid 1 Anders Olsson f1725
sid 2 Jan Jansson f1760
sid 3 Olof Persson f1724 har nästan en sida med pig och dr
sid 4 Jan Ersson f1756
sid 5 bm Jan Swensson f1743
sid 6 Hans Svensson f1764
sid 7 Petter Olsson f1724
sid 8 Anders Persson f1735
sig 9 Jan Danielsson f1734
sid 10 Jan Ersson f1735
sid 11 bm Anders Nilsson f1756
sid 12 Jan Olsson f1743, Grönhultshöjden And Persson f1759, Erik Ersson f1759 kom 95 . likaså Lars Larsson som kom från Råda f1761
sid 13 Bengt Håkansson f1744
sid 14 torp Petter Olsson Grönlund f1743 sonen Olof tar över torpet ;
sid 16 kyrkvakten Olof Grönlund f1741 Sold Åsberg bodde kanske här. torp Jan Jansson g Ingrid Ersdotter f1751
sid 17 Petter Nilsson f1730 , Torp Lars Persson f1751 Erik Jacobsson f1757 Jacob Jacobsson f1759
sid 18 Jan Grönlund f1752 Erik Jansson f1769, torp Petter Nilsson f1723;
sid 19 Jönshyttan Nils Olsson f1715 följs av Olof Ersson hela 86-95; nån av dem har många pig dr
sid 20 Bm Anders Andersson f1742 har många tjenare
sid 22 Nils Svensson Erik Svensson f1764
sid 23 Broberget Erik Ersson f1755
sid 24 Kolaren Erik Nilsson f1750
sid 25 kolaren Anders Andersson f1730, Uppsättaren Olof Persson f1760, Kol Anders Henriksson f1764 Jan Ersson f1756
sid 25 skomak Sven Håkansson f1730 Per Ersson f1755 ; Olof Svensson f1756; Per Ersson
sid 27 Jan Jansson f1735
sid 28 kolaren Petter Olsson f1749
sid 29 bokhållaren Erik Carlsson f1727
sid 30 Jan Danielsson

 

 Skiftena ] Jansas ättlingar ] Kampbacken ] Grönhultshöjden ] Ängsmossåsen ] Malmletarens bo ] [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013