Grönhultshöjden

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Skiftena ] Jansas ättlingar ] Kampbacken ] [ Grönhultshöjden ] Ängsmossåsen ] Malmletarens bo ] [ samma nivå ]
Luciefallet ] [ underliggande nivå ]

 

Från en afmätning 1791 får vi veta att delar av Anders Olssons ägande Grönhultshöjden 1/8 nyttjades av Anders Persson och att denna del av Grönhult sedan länge var skild från Grönhults By, inte minst sedan den låg 1/8 mil från byn. Hemmansbrukaren Anders Persson f1759 låter sin yngste son Anders f1794 ta över Grönhultshöjden 

perioden 1805-15 fanns Nils Jansson f1753 troligen Gränsjön, Erik Nilsson f1781 perioden 25-33.

Per Andersson
f1718 född i Grythyttan kan ha kommit hit kring 1765. Äldste sonen
Anders Persson
f1759 i Grythyttan kan ha tagit över i samband med sitt giftermål 1782 gift med Maja Andersdotter

 


vi tittar lite närmare.

ghill_luc

ghill_1  ghill_2 ghill_3

Ghill_4


1797

 • Erik Ersson f1759
 • Anders Nilsson och h Margareta Olsdotter och enkan Lisa Carlsdotter.

Västra Grönhultshöjden I 1/16

Anders Björnsson

f1780 som finns på plats från 1817 och i gissningen ingår också att sonen Jan f1814 tar vid och stannar till sin död 1860. Då han inte har några barn med sin Stina dotter till Jansas kusin vet jag inget mer.

Jan Erssons dotter Stina Jansdotter från Flygfältet

 1. Jan Andersson f1814 från Grönhultshöjden, (och han är son till Anders Björnsson, som dog på Grönhultshöjden 1843) gifte sig med Stina men han dog 1860 och lämnar över gård och fru till efterföljande man. Denna Stina Jansdotter är i sin tur dotter till Jan Ersson som fanns här på Grönhultshöjden fram till sin död 1879 och var kusin med Jansa.
 2. Petter Andersson f1831 kom hit och gifte sig med enkan Stina Jansdotter 1861. Vi vet inte mer än att paret finns här Frans stannar på stället och en bror Per flyttar till Amerika 1867. Det är troligt att han sedan flyttar till undantaget där Frans sedan återfinnes. 

1861- Petter Andersson

f1831 från Hafsjöfallet blir 90 år och en bra gissning är att han brukade denna plats. Han gifter sig med Jan Ersson f1802 dotter och enkan efter Jan Johan Andersson f1814 här på Västra Grönhultshöjden. deras barn Per Gustaf f1864 och August Leonard drog nog till Am, vi får se. fem pig hjälper till vid gården. De hade 4 pigor i perioden varför jag antar att de bor här och inte där Frans bodde. Men att Petter flyttar över till stugan bredvid efter det att hustrun dör.
Deras enda i trakten kvarvarande son, Frans återfinnes på det mindre stället strax bredvid.

1897-1910  Carl August Rosendahl.

f1866 som kom 1897 träffade Vilhelmina, lämnar över till 1910 och flyttar till Basthöjden i 4 år. 

1910-20 Viktor Hjul 

f1871 som finns här perioden 1910-20 och återvänder till Mosserud medan Johanna Mässing återfinnes på Jernboås. Sonen Viktor återfinner vi ju på Baståsen längre fram och gift med Ellen från Hafsjö. Brodern Verner har vi också haft lite kontakt med.

1920- Edvard Schröder

född 1877 kom via Ljusnarsberg 1920 efter Hjul och stannar till 1935. Han bodde här med 9 flickor och två pojkar. Han skulle ut på ett uppdrag med grannen Frans Pettersson och kom ut spritt naken på trappan och sa: "Du jag kan inte komma med idag, för jag har så mycket att göra". Frans svarade då "Ja, ja, jag ser det. Du har ju arbetskläderna på dig".

Han var kommen från Löfåsen och gifte sig med Signe Sofia Boström, som var sondotter till skomakaren Petter Boström på Skomakarbacken. De hade många barn, alla till namnen kända av vår sagesman här uppe.

Köket låg innanför farstun med ett rum bakom en ovanlig konstruktion.
Stugan verifieras av Arne och Villar !

Källaren välbehållen. Rester av en sinnersten lada, som tidigare var omgiven av åkkrer och betesmarker ända ner till myren. GSM006

Barnen

 • Ingvar till Kopparberg
 • Elna till Eskilstuna
 • Tyra till Hällefors
 • Robert till Forsbacka
 • Karin till Örebro
 • Rut till Storå
 • Elly till Karlskoga
 • Gerd till Kopparberg
 • Signhild till Kopparberg
 • Sonja till Floda
 • Ragnhild till Loka

Källan låg alldeles utanför knuten i kanten av den kalavverkning, som nu blottar en tidigare vacker utsikt över nejden.

De flyttade sedan ner till Olles vid Grönhult 1935 och bodde där ett bra tag och sedan till Jönshyttan. Gustaf Edvard kom ner till Grängshyttan ålderdomshem och var och hjälpte en man att såga ved och blev av med handen. "Den fan har tagit ut i förskott" sa han om denna olycka. Han går bort 1866 vid Ålderdomshemmet i Jernboås, medan hustrun får vård för sin ålderdom i Hällefors.

Åslin

en kort period gift med Karin Borg flyttade ner till Bredsjö. Karin hade varit fosterdotter till den tidigare brukaren här Carl August Rosendahl. De hade tre grabbar och bodde sedan i Lilla Station Bredsjö utgångspunkten för tågen till Nora och Otterbäcken.


Västra Grönhultshöjden II

låg ca 200 öster om ovanstående och beboddes av (Nu gissar vi grovt, men det kan vara så att vi därmed kan få någon förståelse). Det är troligt att detta ställe var undantag för de som tidigare brukat Västra Grönhultshöjden.

 

   23

Villar Rees letar efter Frans ställe i Grönhultshöjden 
och finner den efter en stund grunden och spismuren till stugan.

  

Ett visitkort från förr.  Källaren är bäst bevarat på denna boplats.

grönhult24 

Skogsmaskinerna drar fram över markerna och tar ingen hänsyn till den stensatta brunn, som nu täcks av ett stort block. Bedrövad betraktar Villar förödelsen och hanteringen av skogen och de förstörda svampskogarna.

Skomakaren Johan Adolf Rydén

Detta är en bra gissning

kan ha bott här. Han var född i Nora och gifte sig med Jannes Johanna med barn på arm, när hon gifte sig. Han dör 1916 och hans barn lämnar då hemmet

 • skomakaren Knut Adolf passerar Haggrufvan 17-20 till Sundborn
 • Elin och återfinns i Nora
 • Axel flyttar till Amerika
 • Konrad till Nora
 • lille Johan blev inte gammal.

en bra gissning och enligt en uteslutnings metod är att det är Janne så vi noterar honom här tills vidare 

Frans Pettersson

f1870 var uppvuxen här på Västra Grönhultshöjden. Var hjälpskogvaktare, stubbknekt och ogift. Arne var med och antecknade i samband med stämplingar. Vet inte mer än att han troligen arbetade i skogen och hade Maud från Erik Annersa som piga en period här. Han dör på plats 42.

Carl Gustaf Persson f1900 kan ha bott här efter Frans bortgång.

Johan Verner Rees kom från Grythyttan 42-44.

Carl Dubois f1879 kommer 44 med sin familj, som följt hans öden här i trakten sedan han kom till Jönshyttan på 1910 talet.

Omkring 1955 bodde här två finska män, som körde häst i skogen och var drängar till Sven Eriksson.


Okkoberget ligger här uppe och betyder Gubberget, det finns en bs markering eller blott en lada på platsen för detta namn.Grönhultshöjden MEN VILKEN

Johan Rydén skomakare f1866 kom från Nora gifte sig med Jannes Johanna

 1. Knut Adolf blir skomakare i Sundborn 
 2. Elin återfinner vi i Nora 
 3. gruf arb Axel fanns här efter 1906 
 4. Konrad flyttar till Nora 
 5. Johan Arvid 

men var familjerna bodde vet jag inte 1900Östra (Norra) Grönhultshöjden Flygfältet 1/16

Härifrån distribuerade skogsbolagen sitt hormoslyr via en lutande startbana upp till stugan.

Olof Persson på Grönhult ägde sannolikt detta torp - gård fram till sin död 1808. Men det fanns sannolikt flera torp här uppe på sluttningen vid denna tid.

Anna Ersdotter

f1734. En gissning är att denna gård är den först anlagda här uppe. Erik Olsson nere vid Grönhult (ErikAnnersa) kan kvittera ut ett skattelagt torp till sin yngre dotter Anna Ersdotter. Jag hittade henne genom att bläddra igenom bouppteckningar från Nora. Även om det är lite osäkra kort så kan vi luta oss tillbaka och teckna följande om familjen. Hon gifter sig med mästersven Jacob Ersson f1730 i Nyhammar, son till hammarsmeden Erik Ersson från Sikfors. Jacob dör 1770. Från boutredningen saxar vi

FII:3 sid 109
År 1771 den 13 juli infunne sig undertecknade Nemndemän uppå änkan Anna Ersdotters begäran wid i skattelagda torpet å Grönhult, och i stöd af Häradshöfwdingen wälädle Herr Johan Velins höggunslige Ordres af den 18 mars sistl. Att lagligen uppteckna wärde och dela qwarlåtenskapen efter thes avledne Man Mästersven Jacob Ersson emellan änkan och barnen.
Närwarande wid wid thenna förrättningen ware änkan samt på ten omyndiga barnens wägnar ten tillförordnade förmyndaren Anders Hansson i Björksjön och Carl Ersson wid Hafsjön
Förrättningen aflopp som följer.
Först och främst uppfindes then i huset befinte lipe , och af änkan angifwne skulden som bestod , i för ände påster till Bredsjö Bruk enligt Herr Inspector Fischers gifne nrtba 431:7
Auctions org wid Bredsjö bruk hos afledne Erik Ersson stiger till till 70:16
Till drängen Jan Swensson i Grönhult ½ arv 21-
Samt till Bergsman Olof Olofsson i Grönhult efter argfwer 15
Desse sista 2ne skuld påstår förbehölt Hustrun sig att ej betala förän fordringsägarne edel. befästa sine fodringar wid lofl Häradstinget
För upptar Kungl Ordrene 1:26
Nämndemansarvode 6:-
Skrifware arvode 9:-
De fattigas andel 1,4 553:21

Vi hoppar över men tar med 3 kor en kalv och 2 getter.

Som thet af änkan beboende skattlagda torpet Grönhultshöjden kallat hörer änkan till emedan hon fådt detta torpet för sin fastighetslösen utav sina föräldrars hemman vid Grönhult; att therföre kan Detta torpet nu ej inbegripas hwarken under wärdering eller delning.
I ansende thertill att hustruns giäld och skuld bestiger sig till 553 och boupteckningens summan ther emot ej giör mer än 895:26 kppmt ty kunde man ej skrida till någon delning och lottning hustrun och barnen emellan, utan hustrun kommer förmyndarna så öfwerens att samteliga lösören som upptecknade finnes, skole sättas på öppen Auction då gälden och skulden af auctionpenningarne först och främst kommer att betalas, och med öfwerskottet får förfaras laglik mä tigt. Kommandes förmyndarne tillika wid öfwerskott att delning att hafwa till behörigt afseende på the saml. Barnens uppfostran, som alla äre små.
I öfrigt war ej mer wid thenna förrättning att i iakttaga utan komma underskrifterna af undertecknade att ske.
Att intet med wett och vilja eller willja af mig är förtegar af the lösöre persedlarne uti wårt lilla bo kan af mig edeligen bekräftas, om så påfodras.
Grönhultshöjden ut supra
Anna AE Ersdotter
Anders Hansson i Björksjön Carl Ersson.

Jacob och Annas barn

 1. Erik Jacobsson f1757 gifter sig till Jernboås men kommer hit till Grönhultshöjden från 1891 då han börjar sin barnalstring. Kan ha varit torpare här perioden 1791-1830 under just Erik Andersson. Han är skriven på Ängsmossåsen vid dödsögonblicket.
 2. Skräddaren Jacob Jacobsson f1759 som jag inte kan följa
 3. Olof Jacobsson finns med i fb men vi vet inget om honom
 4. Maja gifter sig med bm Jan Larsson i Gunnarshult där vi så småningom kan berätta mer. Hennes son Olof är bm här på Gunnarshult bland 12 övriga syskon.
 5. Jan el Johan Jacobsson f1767 som troligen slår sig ner i Jönshyttan.
 6. Nils blir inte gammal
 7. Sedan har hon en osäker son Petter f1774.

Det är lite oklart vad som sker eventuellt att hon dör här ute 1784 efter ett giftermål med torparen Erik Viss från Hällefors då ytterligare tre barn kommer till en värld som inte kan berätta något.

Lars Larsson f1761 finns på arrende här 1808 och hade lånat en ko av Olof Persson. Han var kommen från Råda och gift med systern till malmletaren Olof Perssons hustru (den andra hustrun)

Anders Olsson f1725 ägde detta ställe och klassades som 3/8
sonen Erik Andersson f1764 fick en stor barnkull, som kallade sig Julin varav en av sönerna finns med här.

Jan Ersson Julin f1802

f1802 som vi antytt kusin med Jansa dör här 1879. Han var gift med gruf fogdens dotter Stina Grönlund. Båda lever på Grönhultshöjden Flygfältet sina respektive liv. Vi tittar på deras barn. 

 1. Stina f1814, som jag kopplar till Västra Grönhultshöjden II gifter sig först med Jan Andersson f1814 och sedan med Petter, som blir Frans fader. 
 2. Johannes Jansson, som finns noterad här från 1853 och från våren 1870 på Långåsfallet. Men jag återfinner paret dock utan barn på Bäckstorp resp. S Ekeberg 00, då med titeln bergsman. För att markera att han var här och brukade hos far berättar vi mer om hans telningar
  1. Johan dör här som 2 åring
  2. Johanna blir inte gammal
  3. Augusta f1853 hittar vi i Hjulsjö By
  4. Stina Lisa följer med till S Ekeberg
  5. Johan August Johansson hittar vi i Jutafallet och Hasselberg.
  6. Flora följer med till S Ekeberg
  7. Erik också född här.
  8. Johanna Sofia dör inom året.
  9. Hilma Lovisa flyttar till Duvenäs.
 3. Erik kanalvakten på Ängsmossåsen f1828 torpare på Norra Ängsmossåsen, där vi kan lära mer.
 4. Johanna f1842 gifter sig med nedanomnämnde man.

Per Gustaf Persson

f1840 från Kampbacken finns på Grönhultshöjden Flygfältet från sitt gifte 1862. Paret dör på plats 1916. Båda kontrahenterna är släkt med Jansa.

 1. Gustaf Viktor gifter sig 92 och han tog nog över driften här samma år. Han gifte sig förresten med Maria Julia f1862 på Långåsfallet, men han hämtade henne från den norra Ängsmossåsen. Paret stannar nog inte många år, och han skrivs som byggmästare i Ludvika, men flyttar till Brännkyrka.
 2. 1909-32 Carl Erik f1870 kan ha tagit över driften över sekelskiftet kanske fram till 1932. 
 3. Selma finns kvar på stället 1900 och flyttar till Karlsro i Hjulsjö By.

Vi har en Britas Erik Eriksson f1821 som varit inhyses här hela slutet av 1800 talet. Han kan ha bott i en liten stuga, som kan ha legat på gårdens plats men var? Fanns även 1900.

arb Carl Erik Persson

f1870 en liten gubbe var gift med Johanna från Grythyttan. Sönerna Verner och Carl Gustaf skogsarbetare tar vid i början av 1900 talet, men Gustaf flyttar sedan under kriget till Bångbro med sin familj. Far och mor (Per Gustaf och Johanna) är i sönernas bröd till deras gemensamma död 1916.

-1942 Verner Persson

skrivs som skogsarbetare

 1. Elsa Vilhelmina f1899 kom från Nyed 24, men går bort redan 1942
  1. Gillis blir flygare och omkommer under kriget.
  2. Enar blir målare.
  3. Stina Brita
 2. Eivor från Ludvika
  1.  

1942- Sven Eriksson

f1914 Grythyttan fanns här från 42, och var gift med skomakare Siglund dotter från Gunnarshult. Därefter bodde en finsk skogsarbetare intill att skogsbolagen sålde ut husen under hot om konkurs.


Grönhultshöjden nere vid vägen 1/16

Grönhultshöjden Östra enligt gårdshandlingar. Det antyds att det skulle vara utflyttat vid skiftet

Nils Andersson

och dess hustru säljer 1806 till nedanomnämnde Erik, men jag kan inte identifiera sagde

Olof Ersson

f1729. Det enda jag vet är att han skrivs som obrukbar och dör omkring 1775. Han är då tacksam att dotter Maja Greta lockar hit en driven torpare och bergsman och de kan tillsammans avla 10 barn

Anders Nilsson

f1755 född troligen i Jönshyttan. Men nu ligger nog gården tillsammans med en gårdsamling som är just ovan aktuell gård. Under skiftet flyttades den alltså ner till vägen. Han skrivs som torpare och bergsman och var gift med Maja Greta Olsdotter som troligen hade gården med i arv. Hon är 5 år yngre än Anders och barnen  äro 10 till antalet

 1. Nils Andersson f1780 som ävenledes är torp och bergsman och han passerar Broberg och Luciefallet. Det kan vara han som säljer sina syskons arvslotter till moders näste man.
 2. Olof blir några månader
 3. Stina f1784 gifter sig med Anders Olsson som
 4. Karolina blir blott drygt ½ år
 5. Lisa vet jag inget om
 6. Maja f1788 skrivs som ofärdig men tydligen inte i sängen då hon avlade många oä barn
 7. 7 En ny Katarina som blev ca 3 år
 8. Greta ett år
 9. Olof Andersson som jag återfinner på Ängsmossåsen på den plats jag tror är Bentorp tills jag hunnit tänka till fler gånger
 10. Johannes kommer till världen

Då dyker

Erik Nilsson

f1781 upp på gården som skräddaredräng och faller för den 21 år äldre änkan Greta Olsdotter. Han gifter sig med henne men några fler barn blir det inte då den åldrade hustrun troligen gjort sitt. Men då kommer smeddottern Anna Lena Holm från Carlsdal som en räddande ängel och som hon är 24 år yngre får han kompensation. Hon föder 4 söner, som figurerar i de handlingar som upprättas i hemmet, men i födelseboken står det inte vem fadern är. Efter tidigare änkas död legaliseras pigans och husbondens kärleksliv med en son Anders som blir blott 4 år. Anna Lena föder ytterligare sex barn inom kyrkans hägn vilket förklarar nedanstående inbördes testamente.

Inbördes testamente som ger en bra tidsbild av relationen mellan makar.

Undertecknade äkta makar som vill betrygga hvarandras ålderdom förklarar härmed vår yttersta vilja vara den att till vardera af oss som den andre öfverlefver skall den efterlevande utan intrång af våra arfvingar sitta i orubbat bo så länge han lefver eller till dess den vill ingå i nytt gifte. Skulle den efterlevande ingå i nytt gifte upprättas då genast laga arfskifte, i hwilken händelse alla min hustrus barn både före och efter ägtenskapet delar lika av den på dem belöpande lott. Skulle boet stå orubbat till bådas vår död och icke här ovan antydda arfskifte kommer att hålla, skall sonen Gustaf äga rättighet tillösa sig hela tillgången både löst och fast, som fordringar och kontanter för en summa av 8000 åtta tusen Rd Riksgälds sedlar som skall delas även lika emellan alla ofvanbemälde min hustrus barn.
Till yttermera visso hava vi i nedanstående tillkallade wittnens närvaro undertecknat våra namn som skedde i Grönhultshöjden den 7 aug 1856.
I ett efter registrering på Tingsrätten tar man tillbaka löftet att Gustaf skulle få förtur till inlösen. 

Här är makarnas namnteckning, med hand i penna. 

Erik Nilsson f1781 innehar 1/16 Bergsman hemman där han verkar. På ålderns höst drabbas han av ålderdomssvaghet och i anslutning till ovanomnämnde testamente så blir han omyndigförklarad på grund av vad vi i dag skulle kalla åldersdemens. Till förmyndaren utses bruksinspektören Fredrik Malmberg på bruket. Erik dör kort därefter 1860. Vid bouppteckningen finner vi ett ordinärt hem med två kor varav en kallas Selka och den andra är fläckig (äppellenna). En gris, en tupp och en höna.

Hösten innan Nils dör köper han två ½ tunnor sill, diverse byxtyger och andra ting för 46 Rixdaler och som betalning inte inkommit under påföljande höst så stämde handlaren i Nora sterbhuset. Och som svarande icke hörsammade kallelsen till tinget, dömde Häradsrätten därför till betalning, böter och kärandens expenser om 8 Rd, vilket förmyndaren senare betalade. Samma sak skedde med en handlare Skoglund från Grythyttehed där kostnaden blev den dubbla tack vare alla rättegångskostnader. 

1860 om sommaren undertecknas ett köpekontrakt vilket för 1/32 hemmanet jämte tillhörande torp Ängsmossåsen (till ett värde av 500) jämte till hemmanet hörande hyttedelar. Änkan erbjöds fritt boende, wedbrand samt så mycken jord och gödsel, som en tunna av sättpotatis krävde. Köpesumman uppgick till 6700 Rd Rmt. De fyra bröderna hade redan avyttrat sin del i gården. Förmyndaren försålde de omyndiga döttrarnas del för samma summa, en summa som ortens nämnd ansåg allt för frikostigt. Men domstolen tillstyrkte Fredrik Malmbergs propåer om priset, där även den avlidnes brorsbarn i Norrelgen fick ett ord med i laget.

Änkan och de fyra döttrarna har 1862 ett kapital om över 4000 Riksdaler vilket kan anses som en god förmögenhet vid denna tid. Änkan önskar disponera medel för att förse döttrarna med nödige kläder (vilket förr var dyrt) och föda. Bruksinspektören Fredrik Malmberg är förmyndare för änkan och de fyra flickorna och kan lämna redogörelse för utgifter och handlaren August Åkergren i Hjulsjö förmedlar nödiga handlingar till rätten. Intyg om medgivande meddelas från två äldre halvbröder och en äldre myndig broder som accepterar att modern kan lyft blott räntan men ej kapitalet. Häradsrätter beviljar ansökan men understryker att det åligger förmyndaren att kontrollera.

Enkan Anna Lena som före äktenskapet hade fyra ynglingar och en senare legitiv relation fyra döttrar dör 1888 på gården, som två av sönerna brukar. Från bouppteckningen tre silverskedar, några tallrikar, kok och baktillbehör. Bibel och psalmbok fanns i hemmet. En billig säng med ett fjäderbolster. Två klänningar några kjolar ett par gamla skor allt till ett värde av 110 kr. Härtill kommer en fordran på Bredsjö Bruk som förvärvat fastigheten till ett pris av 5000 kr. På denna gårdsdel finns i änkans tid Erik Ersson f1821 som inhyses det kan möjligen vara hennes bror, då han figurerar hela slutet av 1800 talet.

gronhult22.gif

sonen Israel Ersson 1/16

f1833 finns här och brukar ett av Grönhultshöjderna från 1848 till 1902 av barnen spårar vi

 1. Anna som följer gruf fogden Anders Gustaf Jansson till Finnfallshöjden och Jönshyttan 

 2. arbetaren Erik Gustaf som finns på Bredsjöåsen och slutar sina dagar i Bredsjö.

 3. Emilia Kristina som gifte sig med Carl August Jansson (Stopp) och passerar Luciefallet och slutat i Jernboås.

 4. Johanna gifter sig med Jan Erik från Björnkullen Ekebergshyttan och senare Slarvhöjden och slutar i Sundet i Hjulsjö. 

 5. Tina som fäste sig vid Hjalmar Carlsson, som var här en period innan han flyttade till Bredsjöåsen.

Han har flertalet pigor och dr under perioden 91-5. Tar hand om modern Anna Lena med alla pappren!

  

1896-99 Carl Hjalmar Carlsson

f1879 tar hand om dotter Josefina och gården och flyttar sedan till Bredsjöåsen där vi berättar mer

1904-1927- arr torp Carl Johan Löfström

f1881 fanns här från 1904, men fanns på Löfåsen kring sekelskiftet, men är tillbaka här igen 1906 och stannar över 1927+. Han gifte sig med Hanna Wassenius.

 1. Carl Algot passerar Skomakarbacken, Långkärn på väg till Hällefors
 2. Nils dör späd
 3. Inga vet jag inget om
 4. Elvira till Hällefors
 5. Gunni finns i Bredsjö

Gustaf Hjalmar Carlsson 40-44+

Valborg Rees med sina fem pojkar var här en kortare period innan Löfåsen.

Två bröder som kom från Östra Grönhultshöjden sålde tydligen till Beme.


Grönhultshöjden

Östra Grönhultshöjden 1/8

som ligger norr om Villar Ängsmossåsen, är utflyttat hit i samband med skiftet.
Vi gör inspirerade av ett testamente ett försök dombok1858.doc

Lars Mattsson å 1/8

f1781 hade Mosserud perioden 1816-33 varefter vi återfinner honom på Grönhultshöjden. Han var först gift med Katarina Jansdotter, som dör på Mosserud vilket förmodligen gör att han flyttar hit upp senast 1842. I denna relation finna inga barn. Han gifter om sig med en enka Katarina Ersdotter f1782 (efter en Sandberg) och för två barn i boet. Ett testamente med följande lydelse:

I kraft av detta testamente forordnar jag att min arvedel och det Lösörebo, som jag och min kära man Lars Mattsson gemensamt ega, skall efter begges vår död genast tillfalla och egas af vår måg Jan Erik Nilsson och dess hustru Catarina eller deras arvingar, emedan nämnde min dotter Catarina Larsdotter alltid varit hemma och väl tjenat samt fortfar numera att vårda mig och min man under våra äldre krämpfulla dagar till dess döden hädankallar oss; men skulle emot all förmodan , måg och dotter brista i denna dess ovillkorliga skyldighet, så förfaller helt och hållet detta mitt förordnande
Grönhultshöjden den 17 maj 1857
Catarina /BOM/ Ersdotter f1782-04-04

Vi på en gång närvarande vittnen intyga, att Lars Mattssons hustru Catarina Ersdotter, efter det ofvanstående testamentet blifvit för henne tydligt upläst, erkändt detsamma innehålla Hennes yttersta wilja, och dereför vid redigt förstånd och af fri wilja med hand å papperet, låtit hennes namn och bomärke derå skrifvas
Wittnar Anders Persson Olof Andersson Båda vid Engsmossåsen.

Folkfotografen Jan Erik Nilsson

f1828. Han dör 1888 hon något före. Av deras ättlingar kan vi berätta.

 1. Anna gifter sig med Carl Johan passerar Björntorp och stannar vid Grangärde.
 2. Anders dör som barn
 3. Gustaf f1853 återfinner vi på Östra Grönhultshöjden gift med Matilda Hellqvist från Grythyttan. men då han tydligen måste lösa ut sina bröder tvingas han att flytta ? neråt Småland och så småningom Bränntorp.
 4. Klara finns här på 70 talet men tar med Klas och alla barnen till Uppsala Ekeby. Klas var nog dräng här och friade till dottern.
 5. August åker till Amerika
 6. Anders åker till Amerika

Jan Erik Nilsson f1828, som kanske var född på Kyndelsmesstorp finns här från 1861- och tog över marken efter sin svärfar. Paret stannat till 1882 då de lämnar över till sonen Gustaf som vad jag förstå löser ut sina bröder så att de kan ta sig till Amerika. Pressen på honom blir för stor så han kan inte bära gården. Skulle tro att föräldrarna återgår till Grönhult neråt Småland någonstans eller det jag kallar Kronbloms. Men det blir blott goda gissningar.

Gustaf Jansson

f1853 tar nog över här uppe från 1879 någon period, men flyttar sedan 1882 ner till Grönhult och slutar på Bränntorp. Han dör 1900. Hustrun Matilda Hellqvist gifter om sig till Rombohöjden.

 1. Carl Bernhard f1879 skrivs som torpare på Skomakarebacken, men passerar troligen Sirsjöberg och slutar som gruffogde i Ludvika. Omkommer tragiskt i fallolycka i gruvan därstädes. Han var gift med Hanna Sofia Dahlqvist från Ekebergshyttan.
 2. Gustaf Ivar kan jag inte spåra.
 3. Anna Matilda gifte sig med Gustaf Adolf från Småland och paret slår sig ned på Södra Bastfallet.

Härmed brytes tydligen åbolinjen.


Sedan kommer parallellt sedan 1879

1891-96 Anders Gustaf Jansson

f1851 på Löfåsen son till Jan Petter Persson. Anders växer upp på Södra Bastfallet och kommer hit dec 1879. Han var gift med Stina Kronér, som gav honom åtta barn varav många startar sina liv som skogsarbetare. Anders Gustaf finns i sonens bröd fram till sin död 1926.

 

Barnen:

 1. Gustaf Frits föddes på Bastfallshöjden dör späd

 2. Hjalmar f1884 föddes här och tar över 

 3. Agnes gifter sig med Carl Johan Fallqvist från Luciefallet.

 4. Frits finns kanske i Am

 5. Valdemar Am är tänkbart

 6. Ernst återfinnes i Ludvika.

 7. Elsa Vilhelmina gift med Verner Persson från Grönhultshöjden nere vid vägen.

  1. Gillis blev flygare

  2. Enar målare

  3. Stina Brita

Brodern Carl Johan finns här några år i början av 1880 talet och han valde också en Kronér från Rombohöjden.


Valdemar f1893, Frits f1890, Ernst Jansson f1896
 Agnes f1887 och Hjalmar Jansson f1884. 
foto 1908, som Hembygdsföreningen förmedlat (Jag är inte 100 på att det stämmer)

Sonen Hjalmar Jansson

f1884 skogsarbetare gift med Matilda Fallqvist från Luciefallet. Här fanns flera kor och hästen, som han använde i skogen. Barnen

 • Sven f1912 finns i Örebro.

 • Alf Hjalmar Evert f1914 blev bara 2 år.

 • Ines gifter sig med Gustaf från Västra Gränsjön, men hon dör relativt ung.

 • Elsa Elisabet gift med Viktor Persson flyttar till Hällefors.

 • Ivan f1924 flyttar till Hällefors.

 • Carl Gunnar gift med Karin.

 • Irma Margareta återfinnes även i Hällefors

son Ivan Jansson hade friköpt stället av skogsbolaget, men stället är nu ute för försäljning (2011).

Luciefallet
Gränsjö Gård eller Västra Gränsjön och mer om Gränsjö Rote klicka!

 


 Luciefallet ] [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013