Gränsjö

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Grönhult ] Jönshyttan ] Bredsjö ] Hafsjö ] Ekebergs Rote ] Norrelgen ] Hällefors ] [ Gränsjö ] Hjulsjö By ] Björksjön ] Rombohöjden ] Grängshyttan ] [ samma nivå ]
Löfsjön Silken ] Gränsjöhöjda ] Löfåsen ] Personsida Gränsjö ] [ underliggande nivå ]

 

Första torpet i Gränsjön upptogs omkring 1600 av Mats Jönsson Lankinen f1590 i Finland, men den förste namngivne finländaren här lär vara Per Finne. (Vill Du lära känna Mats ättlingar skall Du kontakta Britt Marie Lundell i Nora som har mycket att berätta om hans ättlingar)
1646 finns två finntorpare här dels Mathes Jönsson - Lankinen och Måns Jacobsson.
1686 fanns fyra gårdar här i Gränsjön, som innehades av bröderna Mats och Nils Mattsson och Erik Månsson. Men Roten Gränsjö har varierat genom århundradena och hörde till exempel till Silken en gång i tiden. Mina försök att bringa reda bland de människor, som levat här bygger på ovannämnda utredning och kyrkböckerna. De flesta människor, som passerat Gränsjön har undertecknad släktrelation till ehuru avståndet i tid är nog så långt. Så vill Du hjälpa till så hör av dig till nedanstående adress.

Gränsjön,    Gränsjöhöjda,    Löfåsen.

Gränsjöhöjda och Löfåsens sidor är inspirerade av Villar Rees, som jag haft förmånen att få lyssna till genom de sista åren. Härtill har jag haft förmånen att träffa generösa människor på de vandringar som genomförts de senaste åren. Du kan läsa om dem om Du vet att klicka dig fram i denna virtuella värld.


Från en karta med datum 1686 finner vi följande översikt

Här ser vi en skiss av Löfsjön, Löfåsens två torp, Gränsjöhöjda och Gränsjön Norra och Södra

Gränsjön


Enligt ovan så fanns här 4 gårdar i Gränsjön 1686 som innehades av Mats Jönsson Lankainen och Måns Jacobssons ättlingar. Jag har alltid hävdat att Gränsjöhöjda var den första bosättningen här, men det verkar som om Norra och Södra Gränsjön skulle vara de tidigaste. Sen följer Västra Gränsjön. Det finns minst tre ställen, som kallades Gränsjön, vilket försvårar identifieringen av de olika nybyggarna. Vi vet dock att 1806 så var ½ hemman skattskrivet med ¼ på vardera Norra respektive Södra Gränsjön. Här nämns inte Västra Gränsjön, som i så fall kan ha tillkommit därefter.

I den tidiga kartskissen kallas torpet Gränsjötorp som låg norr om hålldammen

Mats slår sig ner på Södra och hans sonson skrivs som nybyggare och jag förstår att han öppnade Västra Gränsjön. Måns tar hand om Norra och kartor kan leda oss rätt i denna syn men vi får vara försiktiga ty rörelsen i bygden är stor. Efter hand skall vi försöka att bena ut hur Gränsjöhöjda och Löfåsen kommer på plats.

 

Häradskartas bild av Norra, Södra och Västra Gränsjön.

Längs bäcken fanns överst den nya qvarnen och nedanför den den gamla


Östra Gränsjön ¼ kronoskatte hemman nu kallat Norra Gränsjön.

ligger vid sjön en kilometer norr om den större av gårdarna. Ägdes av Bredsjö Bruk. Här uppe fanns en skola, som sedan flyttades till Ängsmossåsen.

Måns Pakkanen Jacobsson

lär vara f1625 i Hjulsjö och skulle kunna vara son till Jacob Månsson från Gloppsjön. Modern skulle kunna vara den eftersökta Hafsjöenkan. Måns torde därför vara född i Hafsjö och dör här ute 1702. Han gifte sig med Karin Israelsdotter. Hon dör här uppe mätt av år 92 år. Paret har en son och om jag får fortsätta att gissa så är det Erik, vars namn vi finner på nästkommande  karta, där hans namn nämns. Han finns nämnd här som en av två finntorpare 1646.
Jag tvingas att passa min tidigare teori om att Gränsjöhöjda därmed skulle vara det första finntorpet här uppe. Men med ett öppet sinne kan vi säkert leva även med detta.

Sonen Erik Månsson

f1660 bodde här vid tiden för denna bild. Erik gifter sig med bergsmansdottern Margareta Tomasdotter från Gloppsjön (vilket är intressant då fadern kom därifrån). Han finns nämnd här bland fyra finntorpare i Gränsjön 1686.

 

1752 Aug. 23 begrofs Eric Månsson ifrån Gränsjö f1660 d 18 Martii f Måns Jacobsson m Karin Israelsdotter wistades ständigt hemma til han på sit 21 åhr gifte sig med bergsmansdottern Marit Thomasdotter ifrån Glopsiön ägt 9 barn, 5 söner och 4 döttrar af whilka 2ne söner äro döda the öfriga lefva, warit änkling 25½ åhr och så under thessa som under the förre åhren fört en hedersam och christelig lefvnad. Burit sin ålderdom med god hälsa tils han för 4 åhr sedan begynte hålla vid sängen gick så ut han gått uppe ibland och brukat den H. Nattvarden. han på en månads tid altmer och mer afmattades af ålderdoms swaghet och krämpor at han i en salig stund afsomnade d 10 siste Aug då han lefvat 92 åhr 2 mån och 12 dagar.

Som framgår av denna begravningsanteckning synes det inte för otroligt att vi kopplat honom på rätt plats. Av makarnas barn berättar vi

 • Karin eller Katarina gifter sig med torparen Anders Olsson, som stannar livet ut här i Roten.
 • Erik dör troligen ung.
 • Maria gifter sig med den förtida enkmannen Henrik Lankanen Nilsson, som är son i den Södra Gränsjön.
 • Marit finns gifter sig med en Erik Simonsson torpare på Gränsjö No7 och som finns på Norra Löfsjön från 1726.
 • Jan f1699 stannar kvar i Gränsjön och skapar sin familj vars barnbarn bland annat återfinnes på Gränsjöhöjden.
 • Vi har en Henrik född 1703 el 1707 vars barn finns registrerade på Stensjöhöjden Gränsjön, men vi kan inte spåra dem.

Skiss över Norra Gränsjön 1678 varå Erik Månssons namn nämns i det som kallas Nothusviken.
söder om gården står denna engslycka till Mats och Nils Mattsson.

Så här långt har jag tillräckligt på fötter

Från en Charta 1806 finner vi följande ledtrådar om ställets innehavare.


Har inte året men det kommer

Fyra åkerstycken af sandjord med lös Botten och sju åkrar mest af sandmylla. Hårdvallsäng inom åkerhägnaden samt myrslog med någon skog berättar kartan.

Loftet vid Gränsjön är kulturminnesskyddat, det är möjligt att det flyttats sedan 1806

Anders Henriksson

f1764 ägde denna gård 1808!, men han bodde vid denna tid på Löfåsen, vilket förbryllar

  Östra Gränsjön

Jan  Ersson

f1747 kan ha brukat denna del av Gränsjön och hustrun får vara i sonens bröd, då han dör redan 1824 och hustrun inte förrän 1847. Han har ett antal drängar här, vilket kan ses som att stället hade viss dignitet.

-1837 sonen Olof Jansson

f1785 gift med Katarina är född här uppe och stannar till 1831 för att sedan flytta till Långåsen Bredsjö efter att ha  avlat fjorton barn. Anna gifter sig med Waller till Blindbo, och Stina Cajsa gifter sig till Sandsjön. Dottern Karolina gifter om sig med Anders Persson, som vi återfinner på Västra Gränsjön. Övriga barns öden mig okänt. Familjen innehar Nya Testamentet till prestens förtjusning. Dottern gifter om sig med Anders Persson som kan ha brukat Västra Gränsjön.

Petter Nilsson

f1797 kom från Skraggtorp 1837 med sin familj, där vi berättade mer om familjen. Skraggtorp.

Erik Ersson

f1832 Koängen Sandsjö finns här redan i mitten av 1800 talet fram till sin död 1881, då hans dotter Augusta för en måg i huset och brukningen kan gå vidare. Gårdshandlingar och skifteshandlingar skulle kunna verifiera denna troliga trend. Av hans åtta barn med Johanna från Nyttorp, vet jag bara att nämna Augusta, som gifter sig med Gustaf Andersson enligt nedanstående anteckning och Vilhelmina, som vi återfinner i Grönhult och vid Gloppsjön. Övriga barn avled troligen i unga år. Under deras ledning finns ett imponerade antal tjenste.


Härifrån verkar det stämmma.

Augusta Ersdotter * Gustaf Andersson

f1857 respektive f1847. Han var son till handlare Persson vid Södra Bastfallet och Långåsfallet. Förutom att lägga hand vid gården får de en stor barnaskara. Ett par tre kor och en häst med en 3-4 tunnland åker.

 • Augusta Viktoria.
 • Hulda gifte sig och flyttade till Lindesberg.
 • Elida.
 • Augusta Viktoria.
 • Agnes.
 • Gustaf Alfred stannar ogift på stället.
 • Anna Sofia gifte sig med Fallqvist från Luciefallet i Grönhult och flyttade till Kopparberg.
 • Ebba Maria flyttade till Amerika.
 • Ida Vilhelmina stannar ogift på stället.
 • Johanna Natalia bodde gift med en av Johanssons i Gränsjöhöjden söner och flyttar till Tomsbacken.
 • Nina Elisabet stannar ogift på stället i syskonskaran.

Sparsam är vår kunskap om vart alla barnen hamnade förutom Gustaf Gustafsson f1888 med systrarna Ida och Mina. Tre ogifta syskon som bodde alltså kvar här, och modern fanns kvar länge i livet. Hela kusten är nu i övrigt befolkad med sommarstugor.

Nybygget

Erik Olsson Knapp f1797 lämnar 1833 och följs av Jonas Persson.


Södra Gränsjön

¼ kronoskatte hemman Gränsjötorp No1

Kallades tidigt för Gränsjötorp. 5-6 tunnland. Vi vet från en karta 1701 att detta ställe fanns registrerat och att här låg en Qvarn i sjöns sydspets och längre ner längs samma elv låg en ännu äldre qvarn, vilket antyder att stället kan ha nog så gamla anor.

Finntorparen Mats Lankinen Jönsson * Mårtensdotter ättlingar

är den förste, som jag vill knyta till detta torp född i Savolax i Finland och som kan vara min fffmffmfmf. Vi kan placera honom här då sönerna finns kopplade till denna gård på kartan nedan från 1678. Han finns nämnd som en av två finntorpare här 1646 och sönerna Mats och Nils finns som en av fyra finntorpare här i Gränsjö 1686  Han gifte sig med en dotter till Mårten nybyggare från Silken och makarna dog här i början av 1680 talet.

Jag har lånat information från Noras Släktforskare enligt följande. Finntorpare f1605 i Finland. Död 1681-05-23 i Hällefors (T). En Mats Langinen flydde från Ruckolax socken och Ahvenjärvi by år 1630.
Mats Jönsson Lankinen har dokumenterats mellan åren 1637-1653. I "Längd öfwer wedehuggare och försvarskarlar wid Hellefors Silfwerbruuk 1641" näms Matti Langinen i Säffsjön. Han finns med som Mats Jönsson i mantalslängder 1637-1640 under Sävsjön, och 1642 under Gränsjön. I tiondelängd för 1646 står Mats Jönsson Langinen noterad i Gränsjön, i länsräkenskaperna 1655-57 noteras "Mats Langinen i Grensiön" och i tiondelängden från 1664 "Mats Langinen i Grensiötorp".

Av deras barn kan jag berätta.

 1. Mats Mattsson född före 1623 och dör 1699 med ännu okänd hustru med två kända ättlingar.
  1. Anders Mattsson född kring 1655 och sågs som enfaldig gifte sig med Brita Paulsdotter. Deras ättlingar kan jag inte spåra, men dottern Brita dör i Björkhöjden.
  2. Olof Mattsson f1656 kan vara han som skrivs som nybyggare för Västra Gränsjön där vi berättar mer.
 2. Nils Mattsson f1624 gift med Maria Göransdotter eller Jönsdotter. och som troligen blir en av de första brukarna här på Södra Gränsjön. (Jag utesluter inte att fadern kan ha börjat på Gränsjötorp eller Gränsjöhöjda som den ju heter och delat med sig till sonen).
 3. Marit gifter sig med Erik Ersson i Sången (Simon i Sångens Sonson), som en säker anmoder till Siggesfolket i Norra Ekeberg. Hennes dotter Margareta Ersdotter gifter sig sedan med Sven Siggesson på Norra Ekeberg.

Här är en tidig bild av S Gränsjön, där dåvarande lantmätaren vidgår att det är Nils Mattsson som har stället. 1678.

Kartan över Bredsjö Bruks skogar som ägs av kammarherren Wälborne Hr Hilldebrand ritad 1701

Nils Mattson

Han finns med på kartan som berättar om Södra Gränsjön. Nils och Mats Mattson ägde en äng strax söder om Norra Gränsjön. Nils stannar troligen här men brodern Mats kan ha börjat blicka mot Västra Gränsjön, där hans son Olof senare tar vid som nybyggare. Bland barnen nämner vi:

 1. Karin gifter sig med Paul på Björkhöjden och ättlingarna är knutna till Sandsjö och Sandsjöhöjden
 2. Henrik Lankinen Nilsson f1677 är knuten till Gränsjön och han bör vara brukaren av någon av gårdarna här. Han har en stor familj
  • Anna försvinner till Brattberget i Ljusnarsberg
  • Erik f1711 blir finntorpare hör i Gränsjön hela sitt liv
  • Maria gifter sig med gruf fogden Brickman i Grönhult
  • Anders återfinnes i Mången
  • Brita väljer mjölnaren Sven Larsson, som i sitt liv inte bara malde mjöl på Hyttbacken.
  • Katarina gifte sig också till Hyttebacken men deras barn kan jag inte följa.
 3. Erik Nilsson fanns här i Gränsjön men flyttar till Silken. Han valde Kerstin från Mången
  • Maria lever illa och går inte i kyrkan och återfinnes på Löfsjön
  • Henrik brukar Stensjöhöjden f1707
 4. Göran f1686 återfinner vi vid St Hafsjön gift med änkan Kerstin på stället. Deras två barn finns därstädes.

Loftet står på skogsbolagets mark och är föremål för länsstyrelsens intresse, en byggnad måhända från 1600 talet.

Så här långt tycker jag mig ha tillräckligt på fötter på denna gård.


sonen Henrik Nilsson

f1677  Han var först gift med Brita Paulsdotter, som går ifrån honom i barnsäng. Hon hann dock med ett vackert lefverne. Han gifter om sig  med Erik Månssons dotter Maria Ersdotter från Norra Gränsjön, så han kunde lika väl tagit över där. Om deras barn se ovan.

-77 sonen Erik Henriksson

f1711 är en relativt stor gård Gränsjö No1 med mycket tjänstefolk under perioden 30 till 50. gifte sig med klåckaredottern Maria Johansdotter från Hyttebacken. Av deras många barn överlefver blott

 • Maria som först gifte sig med Erik Jansson som eventuellt kan ha brukat här men har stark koppling till Gränsjöhöjda. Han dör och hon gifter om sig med åldermannen och masmästaren Nils Andersson i Kexkärn.
 • Anna gifte sig med skomakaren Olof Larsson som passerar Gränsjö. Hon får 3 döttrar som alla dör och den sista tar troligen med sig modern i graven.
 • Jan f1747 gifte sig med Kristina Olsdotter (dotter till Olof Andersson i Gränsjöhöjden, vilket är ett observandum) och det är troligt att de tar över stället. Paret bor här i Gränsjön hela sitt liv. Han dör 1824 och hon kanske gifte om sig till Långfallet och blir nästan ett ¼ sekel äldre.

1776-1824 Jan Ersson

f1747 finns här 1806 i samband med 1808 Rågångsmätning. Lantmätarens kommentar antyder att Jan inte är en särskild duktig bonde. Jan har 2ne åkerstycken bestående af sandmylla på stadig botten, blott 31 kappland, 4 stycken bestående av god lerjord 3 tunnland. Hårdvallsäng vid gården, som i förra år är ringa använda, myrländig sloge därsammastädes. Stenig och mindre givande Sloge.
Jan står skriven på Gränsjön N:o 1 gifte sig alltså med Olof Andersson Gränsjöhöjda dotter Kristina. Han dör 1824 och hon flyttar. En imponerande barnaskara.

 1. arbetaren Erik Jansson finns här men barnen sprids för vinden till olika platser. Han valde mästersmeden i Carlsdal Lindstens dotter
 2. Kristina fastnade också för mästersmedens barn Johan Lindsten f1771 som troligen är dr här fram till 1811 som dagkarl fanns han i övrigt lite varstans i trakten.
 3. Anna väljer Henrik Hellström Östenssons son från Sandsjö passerar Gäddsjön och återfinnes i Arboga.
 4. Maria dör späd.
 5. Brita blir hushållerska med sin kusk i Götlunda (U).
 6. Ulrika dör späd.
 7. Olof blir uppsyningsman vid Långåsfallet i Bredsjö. Förutom en hög barnproduktion om 15 barn vet jag att hans dotter Karolina gifter sig med Anders Persson f1823 på Västra Gränsjön.
 8. Jan flyttar hemifrån till Rishöjden.
 9. Sara återfinner jag i Götlunda.
 10. kolaren Anders passerar Rishöjden, Hästnäs och återfinnes i Nora.

Han utgör fortfarande en gissning, men ingen av hans barn tar över vad jag kan se. Han finns här i alla fall till sin död 1824. Det visar sig vid bouppteckningen 1824 att inventarierna uppgick till 290 Rdr Banco. Sterbhusets skuld till Bredsjö Bruk var 319 Rdr. Därtill kom fattigprocenten och bouppteckningskostnaden på tillsammans 2 Rdr. Skulden översteg alltså tillgångarna med 31 Rdr vilket möjligen kan förklara att ett åboskifte nu kom till stånd. Hans ättlingar kan dock spåras in i nutiden.

1813-37 sonen Olof Jansson

f1785 vet vi fanns i Gränsjön ovanstående period fram till 1837 då han återfinnes som uppsyningsman på Långåsen nere vid Bredsjö. Han valde Katarina från Långåsfallet. Makarna måhända flyttar hit redan 1837, där han går bort redan efter två år men hon stannar här som inhyses ytterligare 22 år. Hennes db anger att paret hade 14 barn varav blott fyra återstår att nämna. Vi vet inte vilken av gårdarna som han brukade.

 • Anna gifter sig med Waller och bebor Blindbo under Grönhult. Två döttrar med ättlingar vi kan följa.
 • Stina Cajsa gift med torp Olof Olsson som passerat Sirsjön, Björntorpet, Kexkärn och Björkhöjden. Men vi kan inte säkert följa alla deras barn
 • Maja Greta far illa och hittas i Gammelbo Sikfors efter att ha varit piga på St Sirsjö.
 • Erik kallar sig Fallgren fanns på Långåsfallet från 49
 • Karolina var först gift med Johan Andersson som finns på Långåsfallet till sin död 1857, då hon gifter om sig med Anders Persson f1823 som uppges finnas på Västra Gränsjön. I denna relation finns en dotter Johanna, som var gift med Gustaf Björn, som kan ha varit här några år från 1871

 


Per Gustaf Andersson

f1864 var först på Gränsjögården d.v.s. Västra Gränsjön, men hans barn passerar här.

 • Gustaf f1891 hyttarbetare flyttar mot Nora.
 • Hilda. 
 • Hugo blev drygt 20 år som skogsarbetare.
 • Kalle f1903.
 • Frits f1906 var gift med kolardottern från Dymossen i Säfsnäs, kom hit från Gränsjö gård, som den kallades det vi nu också kallar Västra Gränsjön.
 • Lennart f1909.

Frits Persson

f1906 flyttar från Västra Gränsjön och lämnar över till Martin Eriksson.

Martin Eriksson

f1909 skogsarbetaren gift med Edla från Jernboås. Kom hit omkring maj 1940.

Exempel på att denna gård var relativt stor en gång i tiden. Skogsbolaget äger nu dessa byggnader och låter dem förfalla. Smedja tillhörde gården och låg på andra sidan vägen 150 m från gården. Manbyggnaden är tillbyggd med en ny pipa och nytt kök i västra kanten. På baksidan av manbyggnaden kan ett undantag ha stått, med hörnstenar och plan yta.

        50

Norra, Södra och Västra Gränsjön

Gränsjögård Västra Gränsjön

Första kartan som jag har att tillgå på detta ställe Här nämns Oluf Mattsson.

Mats Lankinen född före 1623. Hans broder Nils tog ju över den Södra och Mats får nog bo här i sin sons bröd.

-1732 Nybyggaren och sonen Olof Mattsson

f1656 står här som förste på denna plats enligt den tidiga kartan och är alltså Mats Lankinens son. Om vi antar att kartuppgifterna är riktiga så gifte han sig med Kerstin. Vi vet ju ingenting om familjen men kan ändå berätta lite om hans fem barn.

 • Anders f1684 finns skriven på No5 och det verkar troligt att han tar vid
 • Nils Olsson f1696 gifter sig till Grönhult och är där bergsman och sonen Olof är sexman därstädes.
 • härtill har vi ytterligare 3 förtida döda barn.

 

-1768 Anders Olsson

f1684 är alltså son till den förste nybyggaren här. (Det finns en osäkerhet här huruvida han kan ha bott på Gränsjöhöjda) Han väljer Karin eller Katarina, som är Erik Månsson i Norrgårdens dotter f1682 och får 50 lod i bröllopsgåva. Vi får betrakta familjen som väletablerad här uppe. Presten skriver inför hennes gifte: stannade hemma och lärde sig först läsa, gick sen med tjenst och lyda tilhanda, till hon på 30 året trädde i äktenskap med Anders. Om honom skriver presten i dödboken:

År 1768 den 13 Martii, begrofs "Ifrån Grensjön Anders Olsson född år 1684. Fadren Olof Mattsson, Modren Cherstin Jönsdotter Renatus domi Educatus bene eruditus. Gift år 1712 med Catharina Ersdotter ifrån Gränsjön. Med henne aflat 7 barn, 2 söner 5 döttrar, de 2 sönerna och 4 döttrar lefwa, den 1 dotter är med döden afgången. Vita communis honesta. Haft god hälsa alt intil kyndersmässotiden då han nedlades till sängs af ålderdomsbräcklighet och swagt bröst. Beredde sig gudeligen och blef död d. 2 sistlidne Martii då han lefwat i werlden 84 åhr.

Barnen

 • Kerstin gifte sig med Björn från Motala. Paret finns i trakten (Gränsjö och Löfåsen) innan de etablerar sig på Björkhöjden, som i sig inte ligger så långt bort.
 • Maria gifter sig till Småsjömarken och får en stor familj.
 • Olof Andersson f1722 gifte sig med smeddottern Kristina från Bredsjö och från 1754 återfinner jag honom på Gränsjöhöjden med sin stora familj.
 • Nils f1724 passerar Skåln och etablerar sig på Björkhöjden han med.

Vad som förbryllar är att vi har ingen som tar över.

Vi har en lucka på många tiotal år, som vi måste fylla.


? 37-65 torp Petter Nilsson

f1797 kan ev. fylla en lucka men finns noterad på N Gränsjön från 1837 (kom då från Skraggatorp) till sin död 65

1840-92 ¼ Anders Persson

f1823 Mosserud fanns Gränsjö från per 1840 valde i alla fall änkan Karolina Olsdotter med rötter troligen i Gränsjö f1829. Hon var tidigare gift och knuten till Långåsfallet men tackade ja när Anders Persson friade. Dottern Maria Eleonora gifte sig med en Fredriksson från Älvsborg och återfanns på Gränsjöhöjden, Björksjön och sist spårad vid Bysjötorp. Paret lämnar över till sonen Per Gustaf Andersson f1864 och bor sen hos honom (?).

Per Gustaf Andersson.

f1864 går bort 1925 och barnen

 • Gustaf Helmer finns här i trakterna, men dog i rätt unga år 
 • Hilda gift Carl Johan i Gränsjöhöjden vars son Carl Arvid byggde en stuga vid dammen i Nyhammar.  
 • Hugo dog i unga år 
 • Carl Albert skogsarbetare lever ensam.
 • Frits f1906 fanns på Södra Gränsjön, men flyttar till Kopparberg och föder en ishockeytränare i sitt hem.
 • Gustaf Lennart skogsarbetare lever ensam.

flyttar till Gränsjö Södra.

Vad som är kvar av Gränsjögården är gårdsträdet, en lönn, som visar att människor varit här.

Josef Persson

f1866 i Nora gift med Signe Tegel. Familjen kommer efter 1900 och blir de sista, som bor här ute och flyttar omkring 1931 till Sandåskärret. Lada och häst ingick. Det är troligt att det skrevs som ett hästehemman.

      

Astrid, Gustaf och Viktor
mor Signe, Evert och Axel och pappa Josef

bodde här som sist och barnen spriddes för vinden. Helge Waller köpte Västra Gränsjön och plockade ner det 1939. Här slog man gräs och tog hem det på vintern till kvarvarande gårdar i trakten. Många åkrar fanns härikring, men nu planerad med skog.

Lovisa Gustaf och Lille Oskar

Evert Ivan och Oskar i en bild från SkålnGränsjöhöjda

Vi fortsätter mellan Gränsjöhöjden och Kviddkärnshöjden knappt två kilometer så når vi fram till Löfåsen som fått en egen sida.

Löfåsen

Björkhöjden

kan finnas anledning att sammanfatta även denna bebyggelse så småningom.

Jan Björn

Nils Andersson f1724 hans son Nils tar vid

Ställberg

Gränsjö Ställberget
är det samma som Sördal ?

Mats Persson f1721 verkar överlämna till
no5 Anders Larsson f1729

Ufberget

19 Ufberget Erik Jansson 1717
20 Jan Jansson f1702
no 21 Långfallet Erik Nilsson f1708
no22 Henrik Ersson f1707
23 Henrik Jansson f1715
no24 Nils Ersson f1699
no25 Mats Ersson f1689 och hans son samt Sigfrid Sigfridsson 1680 Jan Jansson f1726

per 1764-75

no15 Matts Ersson f1739

per 1786-1795

no15 Mats Ersson f1739
no10 torp Erik Jansson f1739Kalvkärn

Vid Kalvsjön låg en gruva som kallades kalvkärnsberget, med kvarliggande varphögar. Någon ridå till själva kärnen är inte upptagen och gruvan skulle ligga i östra delen av Kalvkärn. Se vidare under jansa.nu. Det är inte direkt vackert! Men på den tiden när hästen skötte transporterna så var det alltid vackert i skogen och vården skapade en skog, som levererade frukt och bär och svamp. Här vid Kalvkärnsgruvan blev Johan Lankus ihjälskjuten 1838 den 10 maj av ett grufskott. Grufvan låg i södra delen av roten.

Kalvkärn och Kalvkärnsåsen till höger

 Löfsjön Silken ] Gränsjöhöjda ] Löfåsen ] Personsida Gränsjö ] [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013