Löfåsen

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Löfsjön Silken ] Gränsjöhöjda ] [ Löfåsen ] Personsida Gränsjö ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Vi fortsätter Nord Ost mellan Gränsjöhöjden och Qwiddkärnshöjden knappt två kilometer så når vi fram till Löfåsen, som ligger väster om Norra Hafsjön på en vacker ås skattelagd 1672 under Per Nilsson, som dog 1699 och gårdarna uppgavs ligga nära varandra och delades mellan sönerna Nils och Mats Persson.

Ett odlingsröse mitt i skogen vid vägen anger att Löfåsen ligger i närheten.

Här mitt inne i skogen bjuder sig ett landskap som brukats av människohand under över tre hundra år. Imponerande är de odlingsrösen, som finns längs den sedan länge igenväxande gamla vägen. Vägens ena sida åtföljs av en med tiden insjunken stenmur antydande en fädrev upp mot skogen. Vårdträd i form av lönn och asp antyder att här har varit öppna landskap. Nu står de som döende och döda spöken bland planterade granar. Hembygdsföreningen har medelst skyltar tipsat oss om vilka som bott på ställena, men hembygdsgården har också bidragit med gamla husbilder på denna sträcka. Men resterna av åkkrer går ej att ta miste på och ytor avsatta för hacksloge (d.v.s. någon form av ängsslåtter med lie) följer oss hela vägen upp till den övre och äldsta fastigheten. Det är ingen tillfällighet att den övre fastigheten är den äldsta, då svedjefolket valde de högsta höjderna. Maskinslåtter kunde tillämpas på blott en bråkdel av ängsytan, varför lien fick användas. Myrslåtter och slåtterängar kan man finna lite var stans inte minst enligt gamla kartan. Väster om åsen fanns förr en stig, som gick upp till de övre fastigheterna.

Från stridigheterna mellan Bruken och skogsdelningen 1806 fick torparna sitta emellan, men vi kan ändå ana att myndigheterna gick inte med på vilka övergrepp som helst. Hade de skattskrivit sig och tagit mossar och slogar i trakten så var det ingenting, som herrar Inspektörer och Välborne bruksägare kunde sätta sig över. Ibland har jag en känsla av att den rättssäkerhet som Karl den XI administration initierade var nog mer imponerande än den låt gå princip som dagen uppvisar med en sviktande KB funktion och lokalpolitiska övergrepp.

  Löfåsen   Nordsjön

Löfåsen Västra 

Finnera kom hit valde höjder och brände i söder och öster, där de bröt mark och skapade betesmarker, och denna plats ligger på Hällefors mark och odlingen började här, och utgör den äldsta platsen här uppe från omkring 1665. För att rätt kunna beskriva de brukare som är knutna till denna fastighet har jag förutom eget idogt pusslande sneglat på den utredning som Gunnar Persson i Hällefors består oss med efter mångårigt arbete och kulturgärning med Silkens rote, dit även Löfåsen för en tid räknades. Många av de brukare som är kopplade till de olika ställena bör vi se som bra gissningar men gör och kan inte göras helt säkra på det material vi har att utgå från.

Löfåsen  övre västra stället 72

Enligt dödboken 1677 så fanns en Anders Nilsson som skrevs som länsmansfader.

1665-1699 Per Nilsson

finnlänsman, som dör här uppe 1699 och som kom från Säfsjöhållet. Hans son Mats Persson f1656 i Säfsjötorp tar över den östra av de två ställena som följer nedan. Han lär ha varit finnlänsman liksom fadern.

1665-1709 Nils Jonsson född 1645 nämns här, men är inte knuten till kyrklig information. (Denna uppgift har jag lånat och det sägs att om julaftonen föddes Nils Jonssons barn här uppe).

1710-1741 Anders Nilsson f1678 gissar att han är sonen.

Här finns något

Anders Nilsson f1673 dör här 1741 och lämnar plats för Per Jansson och här finns en son Mats Persson som är gift med Kerstin detta måste klarläggas

1742- 1775 -84  Mats Persson

f1721 är också kopplad till Ställdalen, men han avlider här 1775. Hans syster Annika finns även här samman med en svåger Erik Andersson f1711; Sen har jag en måg Olof Hansson som kan fylla den lucka, som skapas av divergerande tolkningar. Han dör faktiskt här på Löfåsen 1803, med diagnosen miserere. Sen följer i sin tur hans son Olof Olsson f1767 som också är skriven här uppe. De båda senare kan ha tagit över en östra av tvenne ställena här uppe. Mats enka Kristina kan ha stannat här till 1784 för att sedan återfinnas i Ställdalen, där hon slutar sina dagar. Mats Persson * Malin Torstensdotter är son till den Per Nilsson, som dör här på Löfåsen 1699 och som torde ha startat att slå sig ner här. Om detta är sant är kanske hela följande svit av nybyggare alldeles fel.

Göran Mattsson * Helena Mattsdotter

f1679 i Silken respektive 1698 här på Löfåsen. Hon är dotter till finnlänsman Mats Persson f1656 och Malin Torstensdotter!

Anders Nilsson

f1715 kom från Ljusnarsberg och finns här per 1744-48 och han är noterad, som att dö här på Löfåsen 1776 och gift med Katarina Göransdotter som är född här uppe. Det får anses troligt att han övertar svärfars ställe Deras barn

 1. torp Petter Andersson f1745som finns här på Löfåsen 85-1816 då han går bort

 2. Enkan Maria Andersdotter perioden 77-85

 3. Kerstin blir 3 år

 4. Stina blott 2

 5. Anna f1757 hittar vi gift i Sandsjö

 6. Katarina tror vi oss veta att återfinna i Silken.

 7. fåniga pigan Lisa stannar nog hemma.

1785-1805 sonen Petter Andersson * Maria Ersdotter

f1745 här är son till Anders Nilsson från Ljusnarsberg, men som dör här uppe och lämnar det jordiska 1816. Han var gift med Maria från Silken och lämnar efter sig efterföljande Anders. Hans änka Maria Ersdotter. Av deras 10 barn kan vi bara följa nybyggaren Anders Persson på nedre stället. De får troligen bo hos sonen på sin ålderdom.

1806 - 1820 Anders Hindersson Henriksson * Greta Olsdotter

f1764 är intressant. Han var son från Gränsjön någonstans. Han lär ha funnits här från perioden 1806 till kanske 1820. Han är först gift med Greta Olsdotter från Gränsjön och när hon är utbränd efter 17 graviditeter gifter han om sig med Maria Siggesdotter från Norra Ekeberg och änkan efter gästgivaren i Norrelgen Anders Jansson.

 • Anna som gifter sig med Erik Henriksson på Gränsjöhöjden och många av hennes telningar återfinnes i Nyhammar.

 • Maria som gifter in sig i släkten med gästgivaren Anders Andersson i Norrelgen och vi finner då måhända förklaringen till att han kan gifta sig med Maria Siggesdotter änka efter gästgivaren Anders Jansson i Norrelgen.

 • sedan följer 14 barn som dör späda på raken.

 • Kristina som gifter sig med Jan Per som finns i Sandåskärret och Skåln.

1821-1854 Erik Ersson

lb f1775 kommer från Lilla Ufberget och finns här en ansenlig tid och var gift med Katarina från Runhöjden men som dör redan 1838. Han blir änkeman under många år och har nog hjälp av sina barn.

 1. Erik som finns på Stora Hafsjö från 47

 2. ofärdiga Anna som stannar kvar på stället. Anna f1802 stannar hos sin bror till sin död 1875

 3. gamle Mats som tar över Igelkärnsfallet från 1827

 4. Maria vet jag gifte sig till Gåsborn

 5. Stina Maja  dör späd

 6. Anna Stina likaså

 7. Stina Cajsa f1811 har vi lite varierande data kring så vi får se. Lär bland annat avlat många barn åt Jan Andersson här på Löfåsen och naturligen aflidit i barnsäng. Stina som de övriga är födda på Ufberget var gift med Henrik som bland annat fanns på Gränsjöhöjden och hade en son och dotter innan hon blir andra hustrun till Jan Erik Andersson som ju fanns här och sedan återfinnes på Finnfallshöjden.

 8. Petter som tar över

 9. Vendela slutligen vet vi bodde på Laxhöjden på 40 och 50 talen talet och hade där en son Oskar Vilhelm.

Han har ett antal tjenstefolk på gården. Här finns Olof Olssons f1767 som var född här uppe och hans son Israel f1790 likaledes här uppe som inhyses. Han flyttar när hans mor dör.

sonen 1855 - 1893 Petter Ersson

f1814 skrivs som kolare och torpare och var kommen från Ufberget och flyttar senare till Stiernfors. Han gifter sig först med redan deflorerade Brita Lena som går i från honom i barnsäng. Paret får tre barn varav vi vet att Hedvig gifter sig med Erik Stor i Silken. Han gifter om sig med granndottern Katarina dotter till Jan Jacobsson i Gränsjöhöjda. Deras sewx barn kan vi delvis följa in i nutiden.  Han finns här perioden 1840-1893 då han slutar sina dagar.

Första frun Brita Lena Persdotter ger honom Hedvig, Per och Sofia, som vi inte vet något om. 

Andra frun Katarina Jansdotter f1822 dotter till Jan Jacobsson, som levde på Gränsjöhöjden men avlider här kanske hos sin dotter. Katarina tycks flytta 1896 men vart? 

 • Karolina f1848 gifter sig med en grannpojken men flyttar ut i Husby (W).

 • Augusta som dör späd 

 • Stina Lisa gifter sig likaledes med en grannpojken Erik Gustaf 

 • Johannes f1854 som stannar hemma och når 25 års ålder

 • Detlof Pettersson f1855 han skrivs på Löfåsen 1/8 och finns här fram till 1900, då han står som grufarbetare på St Hafsjön. Han gifte sig aldrig med sin hushållerska förrän 91, men som följer med honom till Hafsjö och ökar barnaskaran.

 • Augusta Maria gifter sig med Johan Albert Jansson från Bastfallet och som blir hyttarbetare i Säfvensfors i Hällefors.

Änkan och sonen Detlof driver sedan torpet till 1900. Svågern Erik Jansson f1824 kan ha sambrukat med sin systers man.

1900 - 1901 Carl Erik Berg.

tydligen broder till efterföljaren 1860.

1901 - 1906 Per Erik Berg.

f1855 Malingsbo kom 1910, men han är saligen anonym, men lär ha flyttat till Mången.

1906-11 Carl August Gustafsson. 

f1873 kom 1906 och flyttar till Amerika 1911 även han anonym.

1911 - 16 August Emil Forsberg.

f1882 från Ufberget finns här 1911 gift med Agnes Matilda systern till Celias man. Han finns med sin familj här till åtminstone 1915 men återfinnes sedan i Sävsjön Hällefors efter några år på Södra Löfsjön. Brodern Viktor tar vid 1916 och ett år framåt. Modern Johanna Lovisa f1853 skrevs här som enka 1920-25 men flyttar sedan med till Silken.

1917 - 1920 Johan Vilhelm Bergström

f1877 kom från Gunnarshult 1917. Han var gift med torpardotter Hilda från Silken, kom från Björksjön med sina åtta barn, som alla spreds för vinden. Han flyttar sedan till Silken. Hälleforsbolaget ägde marken. En häst och tre kor bar detta ställe.

1925 - 27 Carl Johan Carlsson

f1895 Löfsjön fanns här blott två år på detta hästställe, flyttade tillbaka till Norra Löfsjön, där han stannar till 1942 för att sedan avsluta i Kopparberg .

1927-30 Erik Leander Stångberg

f1873 född på St. Ufberget längre norr ut. Han tog med Selma Kristina och fick nio flickor och tre pojkar och fanns här från 1927 med sin fulltaliga familj. Han hade tidigare varit grufarbetare i  Lilla Smedsberg i Ljusnarsberg. Vi vet inte så mycket om familjen, men hon går i från honom redan 1940 och troligt är att han då överger denna plats, då barnen ändå är fullvuxna. Han kan ha lämnat stället redan 1930 för Kojfallet eller som det också kallades Ställbergstäkt enligt silkenboken. Sedan var stället öde något år. Vi ser hans avkomma.

Gustaf Hjalmar Carlsson

f1904 gift med Valborg Rees bor här som sist och han avslutar sin tid på Gränsjön medan änkan Valborg flyttar till Hällefors. Det berättas att han satt i en båt ute på Gränsjön och bara dog.

1939 - 45 Carl Birger Hellqvist

f1892 lär ha kommit enligt boken om Silken. Han var son till en kolare i Bångbro och återvänder dit. Men han finns inte i den lokala traditionen. Enligt tradition rev de stugan och kolade den. Nils Andersson verkställde det hela.

Villar Rees vid husgrunden läser att denna platsen är den äldsta och längre upp i backen ligger en källare med tak och resterna av ladan.

Inramad av planterad skog ligger ladan så nära kullens topp man kan komma. Ladan kan ju skönjas på bilden ovan. 


Löfåsen Östra 73

Förste brukaren registrerad 1678 (68) ligger på Stiernfors mark, som förvärvade Bredsjö Bruk.

Jag har hittat en uppsats om Östra Löfåstorpen för "60 år sedan", som jag gärna reciterar och som Ingvar skrev då han var i Grythyttan 1979.

Äganderättsförhållandet mellan torpen utgjorde ingen skillnad för folket att leva. Det var slitet i skogen för de manliga delen av byns befolkning, som skulle ge kontant utdelning medan kvinnorna kämpade med djur å det lilla åkerbruket som hörde till. Kilometervis med gärdesgårdar inhägnade torpen, ägorna delades också i hästhagar, betesmarker för ungdjur och får samt de små åkerlapparna där korn och potatis såddes och bärgades som kost till barn och gamla att duka fram på det rangliga köksbordet. Även lång ringlande gärdesgårdar vittnade om nybrytartiden då sten måste flyttas för den som skulle brukas. Sommaren var vacker, vildblommor växte i åkerrenarna. I öster kunde Signe se Norrsjön med sitt klara vatten. Mot söder låg vallgatan som i sin nedre del skildes av vägen via Lövens mot Hafsjön och förbi Gränsjöhöjda mot Bredsjö.

I Hafsjöfallet låg skolan där Evert och grannarna Ingvar hämtade sina kunskaper. En slingrig stig över ljungklädda åsar förbi Hafsjöns norra strand ledde till Hafsjö By. Vintertid låg snön djup, skolstigen, varför det hände att pojkarna fick åka slädskjuts med Gustaf när han drog till skogs för timmer och kolkörning. Omkring en mil från Löfåsbyn låg Bredsjö. Hit måste folk för att handla, där fanns äfven järnvägsstation, hytta och övriga aktiviteter för nöjeslifvet.

Vintern hade släppt sitt grepp Löfåsfolket. Löven lagade näten, Augusta spann några ulltrådar, Stora Jonte monterade telefonförbindelse mellan hemlighuset och manbyggnaden i sin fantasi meddelade han sedan Åhlen och Holm att dragspelet han köpte på postorder var bara bajset.
Löfåsflickorna spejade mot himlen de väntade önskeväder till lördagsbalen. Fortsätt DSC_9630

Mats Persson.

f1656 sonen till den förste brukaren här uppe gifter sig med Malin Torstensdotter och jag har registrerat deras dotter Helena. Mats blir enkeman och lämnar över till sin svärson.

svärson 1705-38 Göran Matsson.

f1679 i Silken och finns här med sin föregångares dotter Helena. Han flyttar till annan plats 38 och dör här uppe 1741som änkeman och kanske att han fick lämna ifrån sig ansvaret då han blev änkeman redan 1734. Även han kanske fick lämna ifrån sig gården till sin svärson.

svärson 1739-1761 Anders Nilsson * Katarina Göransdotter.

f1715 som kom från Ljusnarsberg 1739 men han gifter sig inte förrän 1744 varför han inte torde få tillträda förrän då.

1761 - 98 Olof Hansson

f1739 kom från Hjerphög och inträder som måg gift med Kristina Mattsdotter f1743 barnfödd här uppe. Han dör här 1803 men lämnar dessförinnan över till sin äldste son redan 1798.

1798 - 1812 Olof Olsson

f1767 och hans änka bor kvar på stället 1813-30 Han valde Lisa Henriksdotter från Säfsnäs, som efter makens frånfälle skrivs på stället perioden 1813-20 då hon måhända flyttar till Ställberget.

 1. Maja Stina förblir okänd

 2. Israel kan nog ha tagit vid då hans barnaskara skrivs som födda här. Hans Anna Maria går ifrån honom redan som 27 år och jag hittar honom sedan på Hafsjöfallet där han dör 1858.

 3. Olof

 4. Anna återfinner jag på Södra Torpen där hon avlider 1859. Hennes två kärleksbarn kan jag inte spåra.

 5. Lisa

 6. Vendela

 7. Erik

 8. Katarina

 9. Klara

 10. Anders Olsson slutligen finner jag på Skogalund vid Gloppsjön, där han bor med Kristina från Jernboås där vi kan spåra hans sju barn.

 11. Jan

 12. Petter

1821 - 1835 Jan Andersson 

f1803 är bygdens store älskare och fanns här perioden 1822-50, för att sedan flytta till Jönshyttan och Finnfallet. Han har under p30 och framåt en del folk så stället bör ha haft storlek därefter.

Första giftet Maria f1800 från Hjulsjö, dör sannolikt av utmattning 1837.

 1. Katarina f1822 som gifter sig med efterträdaren Jan Petter Persson f1820 och de finns här från 46-69 då de flyttar till Norra Bastfallet.

 2. lantbonden Anders f1823 som finns i Jönshyttan 

 3. Stina

 4. Anna Maria 

 5. Lotta som lever länge i St Hafsjön f1830

 6. Lisa

 7. Johanna son stannar på platsen och gifter sig med Erik Persson f1829

 8. Lisa Greta 

 9. Fredrika f1836

Andra giftet med Stina Cajsa från Ufberget. Första frun hinner knappast kallna förrän han är åter gift 

 1. Jan Erik f1838

 2. Fredrik f1841

 3. Per Gustaf som blir gruffogde Jönshyttan och Nyhammar

 4. Karolina

 5. tvillingarna Augusta f1848

 6. Carl Johan f1848

 7. Johannes 

 8. Ida Maria f1852

 9. Johannes f1855

Tredje giftet Eva Lovisa Aronsson

 1. Vilhelmina Alexandra f1861


1835 - 49 Petter Persson Rosendahl

f1807 son till masmästaren Petter Rosendahl från Bredsjö Bruk. Han skrivs sedan som bm vid Gatan i Jönshyttan. Han gifte sig med Brita Andersdotter här från nedre Löfåsen, där Anders Persson skrevs som nybyggaren. Han i sin tur son till Petter Andersson från Västra Löfåsen. De skaffade sig många barn

 1. Anna Lisa vet jag inget om

 2. Per Erik passerar Bredsjöåsen, Hanfallet L Sirsjön, Ekebergsdal för att återfinnas som hemmansägare i Vestra Öskevik i Nora. Familjens tre kända barn överlever inte.

 3. Stina Cajsa f1838 var piga hos Jansa.

 4. Karolina gifter sig med Anders Runqvist på Kampbacken.

 5. Maria Charlotta gifter sig med skräddaren Johan Haglund från Fäbohöjden vid Carlsdal

 6. Johanna f1845 återfinner jag på Grönhultshöjden med man Janne och sina 12 barn. Hon är mor till Celia och de finns sedan på Kasernen vid Grönhult.

 7. Fredrik blev inte gammal.

 8. August Rosendahl brukar någon av Grönhults gårdar och flyttar sedan till Jönshyttan.

 9. Anna Augusta fick ett kärleksbarn men kan ej spåras.

 10. Lovisa föddes på Jönshyttans Gata

 11. ytterligare 3 barn som dör späda.

1849-68 Jan Petter Persson

f1820 var född på Mosserud broder till nedanomnämnde. Han stannar här från 50-70.  brukar här till 68 då han flyttar till Bastfallshöjden. Han gifte sig med Katarina, som i sin tur kom här från Löfåsen och var dotter till den meromtalade Jan Andersson på det nedre stället. Familjen bildades här innan de återfinns på Bastfallet.

På begäran af Bruks Bokhållaren Olof Wallmo på Bredsjö Bruk får jag härmed till bevis meddela att då jag med flera af Bredsjö Bruks underhafvande ankom till Bruket med fora och Bokhållaren Wallmo nedkom till Magasinet för att densamma mottaga, han då ej var det minsta ond, utan tvärtom på ett vänligt sätt tillsade oss att ordentligt inbära säden, och detta till och med ett par gånger.
Men då icke desto mindre större delen började inbära hvar och en sina säckar utan ordning och dessutom en säck upprefs så att säden föll på marken till ofwede Bokhållare Wallmo Skomakaren Fagrell, hvilken jag med säkerhet vet var af starka drycker ankommen, hvarifrån han var, denne då svarade, det behöver jag ej göra dig reda för: Bokhållar Wallmo tilldelte honom 2ne örfilar och kan jag härå aflägga salighetsed.
Löfåsen den 18 okt 1855 Jan Petter Persson

 1. Per Erik här skrev presten mindre vetande

 2. Anders Gustaf brukar Grönhultshöjden.

 3. Carl Johan gifter sig med Josefina Kronér och bildade sin familj på Södra Bastfallet, men ses sedan i Bysjötorp och Långåsen.

 4. Fredrik Jansson återfinner vi gift med familj i Jönshyttan.

 5. Johanna Augusta återfinner vi i Stora Tuna.

 6. Frans Alfred sjuklig och stannar hos sin bror på Bastfallshöjden.

 7. Viktor f1868.

brodern 1868 - 1885 Erik Persson * Löfåsen Johanna Jansdotter.

yngre brodern f1829 från Skraggatorp fanns skriven här 71-och och dör här 1914. Han var från Skraggatorp och brukade Långåsfallet fram till 68 och dör här på Löfåsen 1914. Han gifte sig med en av Jan Anderssons många döttrar med Johanna Jansdotter f1833. skrevs under Bredsjö!.

 1. Johanna gifte sig med Per Johan Persson och flyttade till Am 86

 2. Hilda Sofia passerar blott tonåren.

 3. Anna el Alma dör nog späd

 4. Augusta får ett kärleksbarn finns hos sin svåger Erik Axel 1900 med sin son senare betitlad skogsarbetaren Johan Oskar, som dör här på platsen 1918 blott 25 år. Kallades Augusta och Stora Jonte.

 5. Elin gifter sig med efterträdaren Erik Axel, men paret bor troligen kvar här medan Carl Erik Löfström brukar


1885 - 1896 Carl Erik Löfström

f1843 skogsarbetare fanns i trakten från 1870 talet och framåt. Finns enligt kyrkboken här från 1878 fram till 1924. Han var gift med Johanna Sofia från Gränsjöhöjden. Alla deras fem barn kan vi följa in i modern tid.

 • Carl Johan dör späd

 • Augusta återfinner vi ättlingar i Hällefors med tillnamn Jernberg.

 • Amalia gifter sig med Johan Strömberg, som vi återfinner nere vid Ängsmossåsen (och som bidragit till bevarandet av vårt lokala språk).

 • Johanna gifter sig med skomakaren Siglund.

 • Hulda gifter sig med Oskar Carlsson St Hafsjö och som vi återfinnes i Kopparberg.

 • Carl Johan gifter sig med snickardotter Löf Hilda Wassenius, som vi återfinner på Grönhultshöjden.

Han hyser i sin vård två av systrarna, som råkat i olycka. Han flyttar sedan till den nedre Löfåsen

1896 - 1912 Erik Axel Persson

f1871 Ljusnarsberg enligt Silkenboken men även egna uppgifter men han fanns här 00, flyttar till Grythyttan 1912. Han gifte sig med Elin, som var dotter till den tidigare brukaren. Barnen finner merparten av sina käresta i Grythyttan 

 1. Elin återfann vi i Grythyttan och hon följde med sina föräldrar.

 2. Herbert återfinns jag ogift i Älgarås i Skaraborg.

 3. Hjalmar gift i Grythyttan.

 4. Verner gift i Hällefors.

 5. Ester som de andra gift i Grythyttan.

 6. Ebba vet jag inget om

 7. Edit i Falun

 8. Nils återfinnes i Laxå.

1912 - 21 Johannes Ersson

f1841 hade brukat St Hafsjö från 67 och över 06 och lär enligt Silkenboken ha kommit hit 1912 Han var gift med Kristina Gustafsdotter från Ljusnarsberg. Det kan vara av värde att anteckna deras barn sålunda

 1. Carl Johan var dräng och brukare på Gränsjöhöjda och som ju gifte sig med Flora och flyttar hit till nedre Löfåsen 1924.

 2. Hilda vet jag inget om

 3. Gustaf dör späd

 4. Hulda gifte sig med Erik August från Stigsjö och landar i sinom tid i Ljusnarsberg.

 5. Emma Kristina gift med grufarbetare Lund som sedan finns någonstans i Hjulsjö.

 6. Gustaf Johansson som vi läser om nedan.

 7. Selma dör som 10 åring.

sonen 1921-40 Gustaf Johansson

f1878 vid St. Hafsjö och var bror med Carl Johan längre ner. Han blir siste brukaren och upphörde med sin verksamhet 1940. Han hade en son med en kvinna, som han inte levde ihop med. Sonen hette Evert och var född 1908 på St. Hafsjö. Han bor med sin hushållerska (Signe Lund) från Klampåsen, som han tar med till Knapptorp (detta Knapptorp är rivet och är sommarstuga i Gränsjön under Hansson) norr om vägen till Björksjön. Han dör på ett vårdhem i Nora. Sonen Evert gifter sig till Kopparberg ganska sent i livet med Berta Laura Albinsson (Albins Berta) från Björksjön.

Gustaf Johansson står i dörren. Stugan revs när han flyttade 1940.

Så ter sig stället idag med en välbevarad spismur av vass sinnersten. Likt ett altare. Hällefors Hembygdsförening under Gunnar Persson har forskat i dessa torp.

Löfåsen Nedre

fanns bebyggelse 1798 - 1949 om vi skall tro Hembygdsföreningen som skyltat platsen.

Löfåsen nedre stället av vad som finns kvar av ladugården.

Ett vackert odlingsröse på vägen upp till de övre ställena. Norr om denna gård låg en stängslat hästhage ner mot sjön, som hörde till det övre stället. Här fanns inga hästar.

Jag medger att brukarrelationerna till de olika torpen är bekymrande men detta är och förblir blott ett förslag. Genom kontroll av hfl en gång till kan vi måhända bringa reda i detta. Problemet kan vara att de flyttat mellan ställena.

1798 - 45 Nybyggaren Anders Persson

f1772 innebyggare. Det berättas att han odlade upp 5 tunnland jord och byggde alla husen av kraftigt timmer. Bolaget ville avhysa honom på ålderns höst men han satte sig på tröskeln med yxa i handen när ombuden kom. Ombudet lyckades dock få yxan ur handen och bar gubben ner till Bruket. Anders nybyggaren var född på Västra och dör här nere 1862 men var skriven under Bredsjö. Han var gift med Katarina från Silvergrufvan.

 • Katarina f1797 flyttar till Ställberget och förökar världen med tio barn. (Korgfallet?)

 • Erik f1800 skapar sin familj här och dör ung redan 1836 och hans änka Sara Lisa är skriven här fram till sin död 1866. Men deras tre barn kan jag inte spåra. 

 • Jan f1803 brukar troligen den östra och flyttar till Finnfallet via Jönshyttan.

 • Maria vet jag inget om.

 • Stina gifter sig med Erik Grönlund i Grönhult där de båda leva sina liv. 

 • Brita dör i unga år.

1846 - 95 Jan Erik Andersson

han skrivs som dagkarl f1819 född i Skraggatorp var först gift med Lisa, som lämnar honom och Löfåsen 1871 och han gifter strax om sig med Lisa Ersdotter från Bjursjöhöjden och får dottern Elin Adolfina f1877. Jan Erik dör här 1903 och hustrun flyttar 1907. Hans far var Anders Persson f1785 och som slutar sina dagar vid Hafsjöfallet.

Detta skulle kunna vara det nedre stället i en bild från 1950, men vi kollar

1896 - 1924 Carl Erik Löfström

f1843 skogsarbetare fanns i trakten från 1870 talet och framåt. Finns enligt kyrkboken här från 1878 fram till 1924. Han var gift med Johanna Sofia från Gränsjöhöjda. Alla deras fem barn kan vi följa in i modern tid. Han flyttade alltså från den östra av lägenheterna 1896

 • Carl Johan dör späd

 • Augusta återfinner vi ättlingar i Hällefors med tillnamn Jernberg.

 • Amalia gifter sig med Johan Strömberg, som vi återfinner nere vid Ängsmossåsen (och som bidragit till bevarandet av vårt lokala språk).

 • Johanna gifter sig med skomakaren Siglund.

 • Hulda gifter sig med Oskar Carlsson St Hafsjö och som vi återfinnes i Kopparberg.

 • Carl Johan gifter sig med snickardotter Löf Hilda Wassenius, som vi återfinner på Grönhultshöjden.

Han hyser i sin vård två av systrarna, som råkat i olycka.

Carl Johan Löfström.

f1881 kan ha varit här runt sekelskiftet, där han varit på Grönhultshöjden, men återvänt dit. Löfström hade en stig, som gick ner till Gränsjön och till hans fiskeplatser, där han övernattade på en av Gränsjöns öar i en kolarkoja. Stigen kallades Löfvens fiskeväg. Vi kan också passa på att nämna att väster om Löfåsen gick en gångstig direkt upp till den övre Löfåsen.
Han skrevs som grufarbetare och var gift med Hilda Karolina Wassenius. Barnen är 

 • Carl Algot Löfström, Löf Kalle var grufarbetare i Ösjön och flyttar med sin familj in till Hällefors.

 • Inga.

 • Elvira var gift med Lennart Johansson, som bodde i Grönhult på Annersa ett tag.

 • Gunni bor till Bredsjö.

Carl Johan Johansson

f1869 var uppvuxen på St. Hafsjön kom hit från Gränsjöhöjden 1924 med sin Flora. Även hon med rötter i Hafsjön och Löfåsen. Flora går bort 44 och Carl Johan slutar sina dagar i Mosserud, troligen omhändertagen av Ellen.

 • Flora gifte sig med barn under arm Edit Eleonora, men om henne kan jag intet berätta.

 • Arvid skogsarbetare som flyttar till Nyhammar och var hyttarbetare.

 • Verner blir skogsarbetare och stannar på stället, men flyttar till Tomsbacken.

 • Oskar ävenledes han skogsarbetare stannar på stället, och var en djävla duktig tjuvskytt. Han tog med fadern och flyttade sedan till Mosserud.

 • Ellen gifte sig med Viktor Hjul på Bastudden och blev 102 år.

Här i stugorna serverades kaffe ibland kokad på rostad råg under 30 talet.

Hällefors Hembygdsförening har förtjänstfullt berättat på plats var och vilka som har bott i dessa torp. Villar tillsammans med en skrift om Silken har kompletterat bilden.

Till oplacerade vid Löfåsen enl Hfl 1750 tal
Per Jansson f1711* Lisa Henriksdotter

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013