Löfsjön Silken

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] [ Löfsjön Silken ] Gränsjöhöjda ] Löfåsen ] Personsida Gränsjö ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

Detta är Löfsjön en vacker trakt där människohanden format och nu lämnat åt naturen. Här sitter en finsk muling och vaktar så att ingen förstör trakten med drakar eller andra skogsmaskiner. Hällefors Bruk ägde denna mark och arrenderade tydligen ut den till torpare

Ett minne av ett besök i Silken juni 2009 med alla dess troll och vettar.

Så här såg lantmätaren stället på 1860 talet, rikligt med fina åkkrer och sloghagar. Då valde man vägar genom skogen som idag kan ses som livgivande andeskogar, där järn och manskraft för formade spåren i skogen. Vi berättar mer om byn sedd ur lantmätarens vinkel längre ner på sidan.

Dessa torp är det tredje äldsta i området berättar arbetsgruppen, som skrivit boken om Silken. (Fem år tidigare hade Olof och Morten slagit sig ned i Silken år 1623). Den första bostaden vid torpet lär ha varit ett rökpörte. Det, nuvarande bostadshuset är uppfört av timmer med brädpanel under tegeltak och härleder sig troligen från 1800-talet. Tre uthus, därav stall av timmer med plats för två hästar jämte hölada, ladugård av timmer med plats för fem vuxna djur jämte ungdjur med hölada och loge, samt vedbod och vagnslider. Källa av natursten med överbyggnad och källare av natursten med potatistrumma finns vid torpet.

Vi måste lägg in en brasklapp och vi arbetar med teorin att lantmätaren alltid har rätt. Villar anger att Bergström bodde senast i den norra stugan samt att åborätten gäller. Vi har därför kommit till en något annan bild än den som anges i Silkenboken. Vi får läsa den en gång till se vad kyrkboken har att tillägga.


Löfsjön Norra Gränsjö No9

Skrevs som hästegendom med dryga två tunnland åker och fyra äng.

Obruten släktföljd enligt kyrkbok
0Simon
1Erik Simonsson f1703 lämnar över till sin son Erik f1725
2Erik Ersson f1725 född här lämnar över till Erik f1761
3Erik Ersson f1761 född här
4Henrik Ersson f1791 född här lämnar över till Anders f1829
5Anders Henriksson f1829 finns här 90 med sin son
6 Johan Erik Andersson f1858 som finns här fram till minst 1895 återfinner vi vid Elfsjön i Ljusnarsberg

torp 1681-1719 Simon Larsson

f???? var gift med Brita Ersdotter och vi vet att sonen Erik tar vid nedan samt att Olof Simonsson fanns här med sin hustru på 1750 talet. Vi vet också att Simons dotter Karin dör här 1699.

torp 1720-1753 Erik Simonsson

f1701 †1758. Han gifte sig med Marit av Pakkanensläkten och dotter till Marit Tomasdotter från Gloppsjön.

  1. Johan finns i N Ekeberg på 1750 talet
  2. Erik f1725 stannar som torpare här uppe men får inget omnämnande i Silkenboken.
  3. Anna gifter sig till Fäbohöjden.
  4. Nils vet jag inget om
  5. Katarina stannar med barn på arm hos Erik under hans tid som torpare på Löfsjön

sonen Erik Ersson f1725

valde Karolina från Ljusnarsberg

¤ Margareta får barn under hjärta i Löfåsen, men flyttar sedan till Filipstad.
¤ Katarina till Ljusnarsberg
¤ Erik f1761 finns som barnalstrare här från 1789 och han dör här 1840
¤ Anna återfinner vi i Gloppsjön men mer vet jag inte
¤ Sara och Lisa vet jag inget om

sonen Erik Eriksson

f1761 valde Katarina från Sandsjöhöjden. Två av barnen kan vi följa

Henrik Ersson som också stannar här på Löfsjön medan brodern Petter Ersson finns på Räftorpet i Sandsjö

sonen

torp 1754-1762 Anders Nilsson f1715
torp 1796-1809 Hindrich Ersson f1736
torp 1810-1830 Petter Hindersson f1767 
torp 1831-1857 Johan Persson f1796 2345

Anders Henriksson

Hindersson f1829 finns på detta ställe i samband med laga skiftet.

torp 1891-1898 Erik Johan Andersson f1858  avflyttad till Ljusnarsberg .
torp 1898-1900 Carl August Reinholdsson f1861 anonym
torp 1901-1907 Gustav Vilhelm Nilsson f1871 anonym fäljs av
torp 1908-1916 Anders Johan Jansson f1861 helt anonym.
torp

torp 1915-1918 August Emil Forsberg

f1882 stannade här blott 3 år efter en tid vid Löfåsen högst upp. Vi kan följa två av deras barn in i nutiden. Hustrun var Celias svägerska.

Siste brukaren 1919-1959 Bernhard Bergström

f1887 brukar här under lång tid, men flyttar sedan till Loxhöjden, sedan hustrun avled här redan 1956. Han var son till Anna Lovisa eller Lisa Bergström, som levde under små omständigheter och bror med Johan Bergström som gjorde ett besök vid Löfåsen. Modern Anna var i sin tur barn från Långfallet i Silken, sist i en mäktig syskonskara.


Silkensboken berättar något som kan styrka bosättningen och det är häradstingets vinterting 1667: där "Matthis Jacobsson i Mången för Rätten och klageligen gaf till kienna hurusåm Erich i Löfsiön, hans son Erich Ersson samt Tomas Olsson i Mången hafwa för honom av idel afund och illavilja, wettandes och wiljandes upbränt 30 stycken lägg nät, ett skottnät, tillika med huset de lågo uti, som byggt war på en holme uti siön. Widare torra gäddor och mört, därjämte upbränt ett nyhugget fall och 40 stockar nyhugget timmer".

Åkkrerna i sluttningen mot sjön är planterade. Rester av ladugårdsväggen gjord av slaggsten finns kvar. Även av en del övriga uthus finns väggrester kvar medan taken rasat in. Brunn och källare. Som vårdträd finns en lönn, dock ej av sådant format som vid södra torpet. Även en gammal syrenberså samt en apel finns kvar. Emellan de bägge torpen finns rester av ett stall samt en körarstuga 5,10 x 6,90 m. Dessa byggnader har använts av inlejda värmlänningar i början av 1900-talet för timmerkörning vintertid.

Detta torde var resterna av ett körarlogi, som utnyttjads av värmlänningar som var här på vinterarbete.

Där bäcken från Kvarntjärn rinner ut i Lövsjön har i forna tider legat en skvaltkvarn. Strax väster om denna plats finns en udde, som än i dag kallas Paulus udde. Här bodde i början av 1900-talet en ensling, som hette Paulus i en jordkoja med öppen härd, som fortfarande finns kvar. Hans levebröd var tjärbränning och längst ute på udden hade han sitt bränneri. Spår därav har hittats vid inventeringen, likaså av en källare. Sin potatis odlade Paulus på en ö ute i Lövsjön, som ännu på kartan heter Paulus holme. Viken intill udden kallas "Lakaläppsviken".


Löfsjön Södra Gränsjö No8

även här nästan tre tunnland åker och 4 tunnland äng. Torpet är det tredje äldsta torpet i Silken, tätt följd av Olof och Mårten som slagit sig ner i Silken 1623. Här kan ha stått ett rökpörte. Nedan avbildade stuga är en timrad stuga med som synes tegeltak och är troligen uppfört slutet av 1800 talet.
Här fanns tre uthuslängor med timrat stall med plats för två hästar jämte hölada, timrad ladugård för fem djur med tillhörande lada och loge.

  

 

torp 1763 - 1796 Fadern är Erik Ersson son till Erik Simonsson

f1725 som är född och skriven hela sitt liv här på Löfsjön. Men han finns inte nämnd här i Silkenboken. Av de nio barnen kan vi följa äldste sonen. Övriga sporadiskt spridda i orterna omkring. Fadern är Erik Simonsson f1703.

torp 1796-1830 Erik Ersson

f1761 här uppe. Valde Katarina från Sandsjöhöjden. Av de sex barnen kan jag bara berätta att äldste sonen Erik tar över stället och att Petter finns på Räftorpet i Sandsjö.

sonen torp 1830-1858 Hendrik Ersson

f1791 han gifte sig med Anna Maria från Silken. Av deras åtta barn kan jag bara berätta om Anna Cajsa som troligen gifte sig med en grufarbetare Knut från Östra Grufvan, men som lämnade henne ensam tidigt varför hon återvänder till Löfsjön. Sonen Anders Henriksson f1829 som vi berättar mer om här Anders är vid laga skiftet skriven på det norra stället.

Från här har vi godtagbara bevis för att det skall vara riktigt.

Jan Johan Persson f1794 fann Kristina från Runhöjden. Dotter Stina Lisa dör som 26 åring Karolina gifter sig till Runhöjden och sonen Petter tar över

torp 1858-1893 Petter Jansson

f1824  †1898. Har ett långt liv som brukare här. Petter finns nämnd på denna plats i samband med laga skiftet.  Petter valde Stina Lisa från Runhöjden, som får stanna här till sin död 1909. Av de sju barnen har jag bara kontroll på Maja Stina f1855, som gifter sig till Mången och sonen Carl som tar vid.

torp 1893-1901 Karl Pettersson

f1861 avflyttad till Ufberget Ställberget ca 1901. Han valde Axelina från just Ställberget fick fem barn, som vi spårar till nutid och noterar Carl Johan som kommer tillbaka hit 1927 efter en sväng på Löfåsen.

torp 1900 - 1917 Carl Johan Svensson f1867 hittar Hilda och får fyra barn men flyttar till Gåsborn.
torp 1917-1921 Viktor Forsberg f1887 till Säfsnäs tämligen anonym följs av Justus
torp 1921-1927 Justus Larsson f1879 till Carlsdal og följs av
torp Carl Johan Carlsson f1895 1927-42

torp 1927-1942 Carl Johan Carlsson

f1895 här på Löfsjön, var två år på Löfåsen för att sedan flytta tillbaka hit, till sin faders (Carl Petterssons) hem. Fann Ingrid i Säfsnäs, men mer vet jag inte. Traditionen bjuder att det kan vara han som hette Korgfalls Carl som var ett ställe som låg NO om Löfåsen och skulle kunna heta Ställbersgtäkt.

Som vårdträd vid torpet står en praktfull lönn, mötande 4,15 m i omkrets vid brösthöjd. Förbi Löfsjön gick förr vägen från Silken till Carlsdal. Den gamla vägen går att följa.


Laga Skiftet

Det pågår ett storskifte i byn och den Norra delen tilldelas hästtorparen Anders Henriksson. tolkningen av detta betyder att många av de hus som är markerade sannolikt har flyttats varför det kan försvåra en tolkning i terrängen. Egendomen delas av den rödstreckade linjen som går i västlig - östlig riktning. Anders Henriksson och Petter Jansson får var sin del och åkrarna delar marken i en västlig ängsmark och en östlig hagmark. Huruvida de är självägande är ännu för tidigt att yttra sig om. Men visst imponerar stället med som vi ser märkligt många minde bolägenheter som svarar mot det antal människor som ändå bodde här uppe.


  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013