Hjulsjö By

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Grönhult ] Jönshyttan ] Bredsjö ] Hafsjö ] Ekebergs Rote ] Norrelgen ] Hällefors ] Gränsjö ] [ Hjulsjö By ] Björksjön ] Rombohöjden ] Grängshyttan ] [ samma nivå ]
Hjulsjö Kyrka ] [ underliggande nivå ]

Vi åker in i byn från väster men innan dess skall Du läsa Håkan Fredrikssons bok om Hjulsjö By, som finns att tillgå.

Grönälvens Banvaktsstugan

Skeppner Rut bor nu inne i byn.

Gullborgsvik

Innan bron kommer vi till som av och till har en Loppis. Ingick i en donation.

Vi åker över bron och svänger av mot kyrkan


Håkan berättar om de tre hemman som fanns tidigare ja redan i slutet av 1400 talet och som tre fristående mantal varur nu tre bya är resultatet. Vi kommer nu att betrakta Hjulsjö By från perspektivet Grönhult och N Ekeberg

Det Norra Hemmanet

som utgör själva bykärnan med kyrkan i mitten

Södra Hemmanet Nerbyn

var redan på medeltiden bondejord till skillnad från de övriga som var frälsehemman.

21 utgöres av Pihlgården med avstyckningar
19 Gamla Gästis
17 och norrut Domaregården

 

Prestegården som tidigare låg vid Mårtensbo

Pensionärsbostaden i Hjulsjö.

Kommunalhus med polis ovanpå och bank under.

Bostadshus

med tillhörande lada Martin Zaring. Ingick i den donation som tillföll kyrkan samman med Skrivarfallet

Kyrkan

Vi styr norr om kyrkan på den gamla vägen

Skolan köptes av byföreningen

Gamla vägen till Björksjön utgår från kyrkan och längs dess väg en stuga på krönet

nu en sommarstuga.

bredvid kyrkogårdsvaktmästaren s men jag saknar bild 

Bostadshus med flera lägenheter för arbetare och en efterföljande affär en av tre i Hjulsjö by. Zetterlund hade den affären.

Hjulsjö gården och bortom den ligger Törnqvistes affär.

Arbetarkasern vid Hjulsjö

Äldre lantgård vid Hjulsjö By,

Zetterlund hade detta ställe med en pinnfabrik låg här i svackan.

Jägersro

en ljus villa som åldras med igenväxande trädgård.

Wiksta

här bodde en Viktor Gustafsson arbetade på banken inne i byn

Gamla Gården - gammalt bolagsställe

med man byggnad arrendator bostad och magasin med större modernare lador längre österut.

Hilding Bünger f1913 var bonde och satte med i kommunstyrelsen (s).

Utsikt över Hjulsjön med husen som ägdes av Johan Hedin på andra sidan.

Gården Sörvik som brukas av Hammarbäck.


Affären "Åkergrenska huset"

Qwarnströmmarna från Stiernfors sätter fart på byn.

Erik Beckius f1812 och Stina Lisa Qwarnström.

1849- August Åkergren

startade affären 1871 och gifte sig med Jansas dotter. (Jansa är en person vi kommer att möta lite var stans och som inspirerat till denna studie). August hade en bokhållare C J Åkerblom, som glatt erkännde att han minututdelat brännvin.

August var en mångsidig man, bergsman, handlande och hade hand om posten. Under sin tid i byn fram till sin död samlade han på sig

 1. Sundet

 2. Sandviken

 3. Slarvhöjden Skrivarefallet

 4. Kärrbacken

 5. Per Olstorpet

 6. Lindatorp

 7. Gallerviken

 8. Ånnenäs

 9. Björmon

 10. delar av S hyttan.

August gifte sig

 1. med Karolina Jansdotter f 1830. Hon dog sedan i tbc

  1. Maria blev kokerska och ogift i Sala.

  2. Johan dog ogift i lungsot

  3. Viktor bodde i sockenstugan og i Hjulsjö.

 2. gifte om sig med Emma Kristina Österberg f1842 från Filipstad.

  1. Elin gifte sig med postmästaren Hoff och deras dotter kan vi följa till Uppsala

De flesta av August samlade skatter inhandlades av Patron Larsson, men efter konkursen 1909 hamnade de under Stiernfors

August som kom från Lindesberg anställde Lars Larsson, som blev bygdens store entreprenör och som efter Augusts död övertog affären, som han senare kallade Bredsjö Bruks handel och utvecklade Bruket till ett bland de stora. Detta inkorporerades sedan i de stora Bruken och kvar har vi Bredsjögårdarna i Bredsjö, som inte bara bjuder på god mat och trevlig miljö utan även en portion kulturhistoria.

Butiksinnehavare under Lars Larssons period
Welin 1891-1909 gifte sig med patron Larssons dotter
Hedin 1909-1916
Svågrarna Nord och Granqvist 1916-1929, som friköpte från konkursboet 1929.
Frits Törnqvist f1895 hade arbetat i affären och det blev sonen, som får avrunda epoken handel i Hjulsjö.


Hjulsjögården


Vacker och stilfull ligger Hjulsjögården öster om kyrkan.

1636-1649 Anders Pettersson kom från Lindesby i Jernboås.
1636-1672 Sonen Per Andersson medan bröderna återfinns Bengt på Engbergsgården och Olof på Fridhem alla bergsmän som bröt i Gunnarshult, som var den dominerande gruvan vid denna tid.

Byggmästaren Mats Jonsson brukar gården från 1675 till 1802.

Byggmästaren Mats Jonsson från Silfvergrufvan i Hällefors kan ha med kyrkbygget att göra berättar Håkan Fredriksson, men lämnar över ägandet av fastigheten till
1675-1717 Erik Mattsson

1719-1773 Jan Jansson f1707-1783 tar över gården i unga år. Efter fem år som bergsman är tiden mogen för ett äktenskap. Han lämnar över kronobergsmanshemmet till sonen Erik. 14 barn lär paret ha presterat med endast 1 son en dotter överlevde modern som dog 1797.

 1. Kerstin Jansdotter f1739

 2. Anna Jansdotter f1740 gift med Petter Andersson från Norrelgen (han kan vara son till fjärdingsman Anders Andersson i Gäddsjön) och slår sig ner på Jutafallet.

 3. Erik Jansson f1746 som tar vid 1773. Han var tvungen att låna till att köpa ut svågrarna på pengar som bara växte så att Erik var tvungen som mången annan att lämna sin fädernegård

 4. Maja Jansdotter f1749 gift med bm Anders Olofsson

1773-1802 Erik Jansson

 1. Stina Ersdotter gift med Anders Andersson från Jönshyttan

 2. sonen Erik Ersson f1780 följer med men flyttar direkt till Stockholm

 3. Maja Ersdotter f1782 gifte sig med Anders Carlsson f1778 på Ekströmska gården.

 4. Brita f1789 gift med Jan Carlsson på samma gård.

1802- Hans Persson

f1756 var kommen från Gästis och Fridhem och blev bm här.

1872-1892 Patron Lars Larsson

1892-1921 Emil Söderström.

1832-43 arr Verner Helin fd gruvfogde från Ljusnarsberg

Ferdinand Fredriksson innehade gården.

2003 - Holländare med betande får finns på markerna.


 

Hjulsjö skola (Jessica angav bilden)


Gamla Hyttområdet

Törnqvists åkeri

Gästgifvaregården

Lars Hansson finns här 1760.

Stationen

Hyttan lades ner 1887

och sågen som tidigare låg på andra sidan älven flyttades till den plats där hyttan stod. Det lär ha varit en ramsåg som mot slutet drevs av en ångmaskin. Vi får antaga att den tidigare sågen drevs med vattenkraft. Som mest sysselsatte sågen 25 man. Och sjön fick utgöra lagringsplats för det timmer som nyttjades. 1949 slutade den sista man vid sågen och allt försvann, när bron kom 1958.


Västantorp.

låg på västsidan om Kvisseln Ivar Gustafsson bodde vid sin död vid Bredsjö

Asplund

Jan Olsson f1795 dog här 63

Jan Erik Söderholm Jansson

f1840 fanns här 1878 blev senare bm i Yxtorp.

Anders Gustaf Jacobsson

f1853 finns här 90

Carl Gustaf Johansson f1837 * Stina Lisa Ersdotter lämnar över till Dottern Anna Levina som gifter sig med Erland Andersson och paret kommer hit 93 i samband med sitt gifte. Fam Erlandsson finns nu här Åke Waller äger det nu

Sandviken

ligger 1 dryg km So om Asplund

torp Johannes Carlsson * Lisa Greta Broberg

Hjulsjö Qwarn

Mårtensbo

Gammal prestgård från tidig tid.

Komministern Folenius byts av Hasselberg kring 1764

Erik Ersson är torpare här 1761

Vandrarhem sedan 1998.

Presttorpet

Liebsons Ö

var någon form av fattigstuga.

Ånnenäs

finns nämnd redan 1760 och är tidigt en viktig aktivitet.

Wasslasjön

Bergmästarebacken

Finnbo

här bor kolaren Sven Andersson med hustru Kerstin Andersdotter 1762.

Södra Hyttan

Nya Hyttan privilegierades 1683 för fru Elisabet Funck. Från kyrkboken framkommer att Södra Hyttan börjar utvecklas på 1770 talet. 1902 investerades i anrikningsverk och brikettverk samt kolugnsanläggningar, ett nytt anrikningsverk byggdes 1917. Malmen kom från Salbo och Risebergsgrufvorna via en 4 km lång linbana, men allt lades ner 1919 efter kriget.

Tidig bild av Södra Hyttan

Spjutsjöhöjden och Spjutsjöfall är olika platser !

 Hjulsjö Kyrka ] [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013