Hafsjö

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Grönhult ] Jönshyttan ] Bredsjö ] [ Hafsjö ] Ekebergs Rote ] Norrelgen ] Hällefors ] Gränsjö ] Hjulsjö By ] Björksjön ] Rombohöjden ] Grängshyttan ] [ samma nivå ]
Hafsjö Lilla ] Stora Hafsjö ] Bastfallshöjderna ] Östra Hafsjö ] Hafsjö Personer ] [ underliggande nivå ]

Området dominerades i det tidiga 1800 talet av kolare, som levererade sina produkter till bruket och smederna. De bodde på Norra Hjulsjö Allmänning. Från slutet av 1800 med Stiernfors, som ägare från åtminstone 1891. Vi skall också veta att det gick att leta malm här uppe och att skogarna ser ut som schweizerost och en icke obetydlig gruva Hafsjöberg dominerade i slutet av 1800 och början av 1900 talet.

Vi skall följa vägen från Bredsjö Herrgårdar förbi Finnstigen. Här passerar vi strax avtagsvägen till Ormkärnstorp innan vägen till Bysjötorp (3 ställen men blott 2 finns kvar) och vidare in i Björksjön, men då föreslår jag en annan väg. Vi åker genom fälld skog.

Vi delar in Hafsjö enligt följande

Stora Hafsjö själva byn och norr och nordöst därom  Hafsjöberg
Östra Hafsjö som är en splittrad bosättning Skolan,  Hafsjöfallet,
Lilla Hafsjö   med Repartorp
Bastfallen Norra och Södra Bastfallen med Bjursjöåsen

På höger sida ligger sedan Bastfallshöjden och Fulberget. Kyrkböckerna är otydlig om benämningen på de olika Bastfallen och vi har då en olycklig blandning av Bastfallet, Södra respektive Norra Bastfallet samt Bastfallshöjden.

 Hafsjö Lilla ] Stora Hafsjö ] Bastfallshöjderna ] Östra Hafsjö ] Hafsjö Personer ] [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013