Östra Hafsjö

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Hafsjö Lilla ] Stora Hafsjö ] Bastfallshöjderna ] [ Östra Hafsjö ] Hafsjö Personer ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Igelkärnsfallet

kallades också 1812 för Östra Hafsjö och Södra Hafsjötorp och ligger öster om St. Hafsjön. Timrad 1½ plans torpstuga på sin tid.

Lars Larsson

kolare f1739 också en gissning kopplad till sonen, som nämns i Lantmäterihandlingar 1812. Nio barn varav Anders är den ende, som jag för närvarande finner en generation senare.

Anders Larsson ALS

kolare f1774 (en bra gissning att det är denne man). Han kom till Hafsjö 1812 var först ute och bodde här 1812 och var gift med Brita, som gick ifrån honom här uppe 1809. Följande fru Stina lämnar honom också och han väljer Anna från Jernboås, men deras barn kan jag inte följa. Han avlider här uppe 1825.

Mats Ersson

f1804 Ufberget kom hit 27 efter att ha bott på Löfåsen och där börjat bilda sin familj. Han gifte sig med Sara Greta f1801. Paret hade elva barn

Förr gick vägen blott fram till stället men den nuvarande vägen är nylagd och för oss vidare till Dansebacken.

Igelkärnsfallet sedan man höjt taket på stugan.

               

 

 

Resterna av ladugården, efter det förr så välvårdade Igelkärnsfallet. Getfägus la'a låg också här i kanten.

Alfred Persson

f1866 från Jernboås kan ha bott här från 1892 och framåt.

Carl Persson

f1894 på Norra Bastfallet bodde här på Igelkärnsfallet fram till då svågern Frits tar över och vi återfinner honom i Hörken med sin grufarbetardotter från Hafsjöberg.

 

Nanny och Frits vid Igelkärnsfallet

Frits Carlsson

f1894 skogsarbetare (var son till August Carlsson f1854) och som tillhörde brödraskaran Carlsson, som spred sig i Hafsjön. Han gifte sig med Nanny från Norra Bastfallet. Han kom hit omkring 1917. Nanny blir strax över 50 år och han nästan 90 och så bodde han nog så länge här ute. Frits lämnar stället 59 och en finsk skogsarbetare tar vid några år. Ställer bar 4 kor och stall för gårdens häst. Barnen är

 • Algot lever ogift och flyttar till Hällefors.

 • Allan gift med Anna Stål i Repartorp och hade den till sommarstuga en period.

 • Oskar gift i Hällefors.

 • Elin f1920 vet jag inget om.

 • Karin gift Sjöberg i Hällefors.

 • Carl även han Hällefors.

 • Sonja minnesgod och hembygdskunnig.

Frits bror Oskar Carlsson, med fru, Käller, flicka, Frits och Nanny
                                    Sonja och äldre bror.

Görlingtorpet Östra Hafsjö

ligger i Kaljoxamyren och Kaljoxadalen björnmarkernas rike. X43826 Y42310;

Carl Erik Görling

f1821. Vi har följt honom från Gilleråsen dit han kom 49 och kan noteras vid Östra Hafsjön före 1877, där han skrivs fram till sin död 1897. Hans hustru Stina Lisa går ifrån honom men han finner en ny Johanna snart nog. 

Förr gick vägen från Stora Hafsjön och från Jan Erik

 

 

Kaljoxadalen 

vid gränsen till .  naturreservatet

Några bilder från Dansbackens naturreservat. 

  

Några bilder från myrslogen vid naturreservatet. 


Vi lämnar Stora Hafsjö och åker en väg söder om Hafsjöbäcken förbi Lafallsberget som vi har på höger sida och kommer fram till 


Hafsjö Skola 

Något längre nordväst om Hafsjöfallet låg skolan, som sörjde för Hafsjö barnens bildning och som låg mitt i roten så att alla barn fick gå lika långt. Lärarinnan Matilda Carlsson f1863 från Grythyttan. Skolan var en mindre skola med intag vartannat år.

hafsjo57 

 hafsjo58

haf_skol02

Mitt i bilden står en Albin Gustafsson Ivans bror, Täpp Albin och Bastfalls Albin.

Rut Hansson står närmast fröken. 

Här ser vi resterna av en B-skolan med en trappa och begränsade utrymmen. En skolsal och ett lärarrum.

Här samlas man när skolfröken fyllde 50 år

Övriga med koppling till skolhuset p16+ 
Elly Sofia Skog f Öhlin f1889 kom 1916 som nybliven änka.
Hulda Emilia Olsson f1886.

Josefina och Villhard Larssons barn, som växte upp här ute.

Ida Josefina Ersdotter Larsson f1887 Ramnäs kom redan 1919 gift med skogsarbetare och senare målare Villhard Larsson och stannade skoltiden ut till 1952. Båda var av bergsmanssläkt från Linde. Paret flyttade till Skatviken i Grythyttan. Barnaskaran sju till antalet valde släktnamnet Willemark med ty åtföljande musikalisk klang.


Hafsjöfallet

ligger på norra sluttningen av N Bastfallshöjden och kan där glädja oss åt två stycken tjäderhönor, som provianterar i ännu levande skog.

hafsjo20 

Detta är Hafsjöfallets torpställe. Som sist bodde några finländare.

hafsjo21

Med ett litet uthus eller om det är en senare finnbastu. 

Anders Persson

f1785 p 53-62, då han dör på platsen.

Israel Olsson

f1798 gift med Anna Maja som lämnade honom i förtid 20 år. Han levde då supig och förde en kringströvande vandel även känd för tjuvaktighet berättade presten. Paret hade en son gift och tvenne döttrar och presten trodde att en var i Stockholm och den andra åtminstone i Hjulsjö ogift.

torp Gustaf Ersson

f1836 föddes vid Bjursjöhöjden och var gift med Katarina Ersdotter från Hällefors och finns här från 1869- och över 1890, men 1900 återfinnes de som hyttarbetare vid Bresjö. Deras fosterdotter kom från St. Hafsjön.

Jan Erik Jansson

f1856 06+ 16+ skogsarbetare. Stället låg alldeles nära skolan och paret kallades tant och farbror Jansson. Kor med bjällror kom och gick från skogen och klockorna hade lätt urskiljbara klanger. Tanten förmanade skolbarnen ständigt "Ni får inte skrämma kossorna". "Kossera mina kom nu!".

Oskar och Elna Stål

fanns här kring 49.

Tiden avslutades med att några skogsarbetare bodde här. Efter hand har man plundrat huset på dess inredning.


Vi fortsätter på nordsidan av Lafallsberget
Strax är vi uppe i vid Lilla Hafsjö,
men först skall vi besöka Qwarnbäcken eller Hafsjöelva. Vi söker då upp den gamla vägen, som vi återfinner vid en punkt GSM

och kan med bil ta oss nästan ner till älva. Här finner vi älven vid utflödet från myren där man försökt tämja vattnet på flera brädder och medelst kanaler utnyttjat flödet på bästa sätt. Har har även en björn gjort ett besök med sina stora visitkort. Ännu kan man i huvudfåran skönja hur qwarnen tidigare var formad.


Östra - Lilla Hafsjön 1 och 2

50 tal.

Här finns två lägenheter. Det vi ser är den gamla vägen som passerar de västra torpet av

1877-85

Petersfors Stiernfors

Hans Ersson f1814 återfinner vi sedan på L Hafsjö och åtföljes på platsen av Jan Petter Persson f1823 som kom 83
Jan Erik Andersson som dör 88 

Petersfors 

Carl Andersson f1820 följd av Kristiansson f1844 och inhys, Anna Lisa Mört 
12-64 
Carl Henriksson f1827 sonen tar vid August Carlsson f1854 med torp August Jansson f1833 samt systern Johanna. 


Lilla, Östra Hafsjön Tvenne Åboer 1812. Petersfors 

 

En flygbild från 1950 där ännu inte den nya vägen kommit på plats. Redan då kan vi se hur man farit fram med skogen.

Östra Lilla Hafsjö 2

längre in i skogen 1'6 det finns ytterligare ett Hafsjö noterat 1813 som ligger norr / öster om ovanstående varav ett innehades av 

Jan Henriksson

som vi tror är född 1732 och var skriven under Lilla Hafsjö 1760 p1766-9 och som var gift med Katarina från Hjulsjö och som gick bort 1773. Vi har två namngivna barn Stina och Jan men vetat intet att berätta. Det kan vara den Jan, som åberopas under avsöndringen av västerut liggande torpet, som vi berättade om 1768. (se sid. 83 )

Äges av

Lars Göran Persson

Under 1940 talet fanns 1 häst och 4 kor ungdjur och gres, fe, får och ett tiotal höns. Avvecklingen började redan 1959.  Under 80 talet revs tillhörande lada och loge. Härifrån hade man god utsikt över Nittelven.

1871-7 Petersfors

Jan Erik Jansson f1837 finns antecknat 1/32 per 1871-7 han följs av Frans Beckius.
Frans Beckius så har jag på 1/32  71-80 ,
som följs av Hans Eriksson f1851 som kom 82.

Gustaf och Frida Johansson

f1887 döttrarna Elsa och Gerda samt en stark yngling som hette Harald Gustafsson.

Stockholmare hade som sommarstuga 

Lars Göran Persson

GPS x39608 y43153

Henrik Mattsson

kolaren och torparen f1776 kanske är den förste, som vi med någorlunda god gissning kan knyta till denna plats. Av parets 12 barn kan vi nog blott följa äldste sonen.

Henrik Henriksson

som är f1774 i Ljusnarsberg med den förklaringen att hans mor var född där. Av deras 10 barn har vi större framgång.

 • Sonen Anders gifter sig och finns här på gården gift med kolardottern från Stora Hafsjön. Av deras barn i sin tur återfinner vi många på Stora Hafsjön, så vi får återkomma där.

 • Anna Stina flyttar in i Hjulsjö som gift.

 • En tvillingdotter Johanna återfinner vi som inhyses här uppe.

 • Erik är nog med och driver gården och gifter sig med en granntös.

 • Jan gifter sig likaledes med grannens tös från Gilleråsen, gör en sväng till Ljusnarsberg men återkommer till tryggheten här uppe.

 • Yngsta brodern Carl nedan tar nog upp huvudansvaret för stället.

Carl Henriksson

f1827. Han är alltså son i huset och valde Anna Stina Mattsdotter, som är dotter i granngården. Av deras fem barn överlever tre söner.

 • Carl Erik Carlsson f1852 blir skogsarbetare och flyttar till L Hafsjön, där han gifter sig.

 • August tar över stället och 

 • Gustaf finns på Täppan norr om gården.

August och Alma Carlsson

f1854 övertar denna gårdsdel 12/64 och som tack får de utnyttja Svalgångsboden till vänster, som undantag när dottern Frida och Gustaf Johansson över tog driften. Sju barn mycket koppling till skogen.

 • Axel dör späd

 • Oskar gifte sig med Frida och fick sonen Oskar f1904

 • Ernfrid Carlsson gifte sig med Elin från Hafsjötorp

 • Frida gift med Gustaf Julius från Hafsjötorp

 • Skogsarbetaren Gustaf Adolf valde Julia från Bastfallet

 • ytterligare en Axel dör späd

 • Frits valde Nanny från Bastfallet

Gustaf Johansson

f1887 gifte sig alltså med Frida och paret stannar här till sin bortgång båda 1962. Barnen

 1. Rut gifter sig med Ernfrid längre in på gatan

 2. Harald flyttar till Hällefors

 3. Carl Oskar dör nog ung

 4. Elsa återfinnes i Sikfors

 5. Gerda fanns på Bustorp men flyttar sedan till Hällefors.

Frida Carlsdotter * Gustaf Johansson

kan ha kommit och tagit över redan 1917 och stannat till sin död i början av 60 talet.

 1. Rut gifter sig med Ernfrid Hansson här borta.

 2. Harald återfinner jag i Sikfors.

 3. Carl Oskar vet jag inget om.

 4. Elsa förblir ogift också i Sikfors.

 5. Gerda gift med Johan August Eriksson vid Björksjön

Lars Göran Persson

innehar stället nu.


Östra Lilla Hafsjö 1

 1'3 benämnd 1

Jan Pettersson

f1823 var Petter Mattssons son från St Hafsjö. Han står skriven på Östra Hafsjön men förvirringen är stor här uppe. Det kan vara så att även fadern är kopplad till detta ställe.

August Carlsson

f1854 kan ha varit brukare av denna del med sin Alma och som tack fick de bo i svalboden under åren 1919-1935. Paret genererar en generation av skogsarbetare som håller sig till trakten.

 1. Axel dör späd

 2. Oskar hamnar i Spjutkärn Kopparberg och tog med Frida från N Bastfallet.

 3. Carl Ernfrid finns här uppe med återfinnes sedan i Bredsjö.

 4. Frida med sin man tar över

 5. Gustaf Adolf flyttar till N Bastfallet

 6. Axel dör späd

 7. Frits gifter sig med Nanny här intill och återfinnes på Igelkärnsfallet.


Carl Fredrik Jansson

f1861 var kommen från St Hafsjön gift med Hilma från N Bastfallet. Paret fanns här 90 och 00 och vi vet att hon avled 1926 här ute. Makarna fick nämligen bo i loftet till vänster medan barnen tog över stora huset.

 1. Anna vet vi inget om

 2. Elin gift till Hällefors

 3. og Frida till Hällefors

 4. Gunnar stannar

 5. Edla stannar

Gunnar och Edla Jansson

syskonparet f1902 resp. 1904 som brukade L Hafsjö 1'3 (eg Östra Hafsjö) hela sitt liv fram till början av 1970 talet. Under krigsåren bärgades myrmarkerna vid Nittelven. Efter 1975 upphörde allt djurliv och skogen kom att växa fram mot gården. Syskonen hade en fosterson.


Gilleråsen Östra Hafsjö

GSM x39277 y44037

Vi passerar hela byn Lilla Hafsjö, kör ner för backen och kommer till en skogsväg innan Qwarnbäcken som går i sydostlig riktning några hundra meter.

Erik Jansson

f1802 dör här 1847

Carl Erik Görling

f1821 från 1849. Honom återfinner vi senare vid Ö Hafsjön vid Görlingstorpet.

Jan Henriksson

f1823 per 1866-79 gift med Lisa Greta Marcus. Han lär ha kommit från Dansarbacken omkring 1866. (Hans far var i sin tur Henrik Henriksson f1774 Ljusnarsberg, som var skriven på Ö Hafsjön från 1816 och framåt). Ofta återkommande uppgifter talar för att Jan  bodde här fram till sin död 1879. Bland barnen noterar vi 

 • Jan Erik Jansson f1862, som vi återfinner bland plommonen norr om St. Hafsjön och han har bidragit till det kartnamn, som nu gäller.
 • Augusta Elisabet som gifter sig till Gloppsjön 
 • skomakaren Gustaf Jansson f1868, som flyttar till Björksjön och formar en så stor familj.
 • Karolina som jag inte vet något om 
 • Maria gifter sig med Anton Hane i Långåsfallet. 
 • Emma piga på Kampbacken, där hon nedkom, och gifte sig 1900 med med Johan August f1871. Vi vet inte hur länge de bodde här på Gilleråsen men de finns sedan i Ljusnarsberg.
  • Agnes Maria f1894 Kampbacken kan vi följa till Stockholm
  • Johan Oskar 1900 Gilleråsen gift i Ludvika.
 • och sist Sofia som dör späd.

Hustrun och enkan Lisa Greta skrivs som fattighjon i Ö Hafsjön från 1890 och in i per 1916+

 • August Jansson f1841 per 1868-1916+

Detta är vad som finns kvar av Gilleråsen.

Gustaf Hjalmar Persson

skogshuggare f1890 Norra Bastfallet fanns här något år i början av 1900 talet. Gift med Ester

 1. Helge Ivar f1918
 2. Ines Ingeborg f1925

  

Två ännu anonyma barn från Gilleråsen med stugan i bakgrunden

Arvid Jansson

f1897 kom från "Jan Erik" gift med Elin och lär ha bott här innan de flyttade till St Hafsjön 1932.

Oskar Gustafsson

f1894 född på Hafsjötäppan gift med Märta Heimdahl och Märta hade sex barn Martin, Vira, Marianna f1929, Ragnhild f1932 finns vid Kopparberg, Elsy, Alfhild familjen lämnade stället för Hafsjöfallet 1952. Bolaget rev och kolade det gamla timret, som gav ett gott kol berättar traditionen. Martin var en av 6 barn.

 1. Martin 1923 återfinnes og i Hällefors.
 2. Viktoria 1926 återfinnes i Falun
 3. Marianne 1929
 4. Vira f1932
 5. Elsy
 6. Ragnhild
 7. Alfhild

Hafsjötäppan 1'4

x40205 y42738 Hafsjötäppan.

Täppan Lilla Hafsjö tillhörde också Lilla Hafsjö by och som ligger några hundra meter in från den norrut mot Stora Hafsjö ledande vägen. Torpet fanns på 1880 talet, men troligen icke tidigare. Den tidigare vägen till stället gick genom skogen från Lilla Hafsjö genom Täpphagen.  

Henrik Mattsson

f1746 lär ha kommit 74 hit

torp August Jansson 

f1833 finns perioden 1873-95 och flyttar sedan före 1898 till Spjutkärn vid Ljusnarsberg.

Gustaf Carlsson

f1863 en son till Carl Henriksson på Ö Hafsjön finns här från 1893 med sin växande familj över perioden och han dör på platsen 1941 och enkan flyttar till Bredsjö. Huset brann ner och stengrunden till en lada vittnar i övrigt om att någonting varit på gång här.

 hafsjo65

Från vänster Erik f1905, Gustaf Carlsson f1863, Täpp Albin f1908, Axelina Jansdotter f1870, Artur f1912, Hulda f1900, Anna f1897 (Frida Elin saknas) framför stugan. Bilden tagen ca 1913-14.
 1. Elin Maria är hushållerska hela sitt liv och har en dotter och stannar på Valborgsro Bredsjö.

 2. Frida gifter sig med Axel Runqvist på Kampbacken

 3. Oskar kan med sin Märta ha passerat Gilleråsen på väg till Ställdalen Ljusnarsberg en analys av deras barn där

 4. Anna Vilhelmina gift med Björk från Tallbacken finns sedan i Hällefors.

 5. Hulda gift med Anders Stål till Storå och föräldrar till Betty

 6. Erik Verner f1905

 7. Täpp Albin se nedan

 8. Skomakaren Artur Ernst Gustafsson gift med Ingrid Elvira från Bjursjöhöjden, som vi följer till Ställdalen

Sonen Täpp Albin Gustafsson

f1908 lever ogift och avslutar sitt liv i Guldsmedshyttan. Att han ihågkommes här beror på att han målade två fina tavlor.

    

Huset brann ner och byggdes upp igen. I samband med skogsarbeten samlades många arbetare, som var oroliga, varför skogsbolaget löste problemet genom att bränna ner kåken på nytt, istället för att avyttra det till givna spekulanter, som därom hade traditionellt intresse. 

Hafsjötäppan i sin nya skrud, bolaget valde att förstöra stugan istället för att avyttra den till anhöriga

Stället låg nere i en liten sänka med nog så imponerande åkkrer framför allt norrut.

Rester av ladan och huset med sinnersten och tegelmurad spis.

Lisa i Trekanten

Enligt en muntlig tradition skall det vara Carl Annersa syster från St Hafsjön, Anna Lisa Andersdotter f1837, som lär ska ha bott här. Hon var gift med Jan Erik Jansson f1837 från Bastfallet. Och om hon fick bo kvar här efter makens död redan 1894 så skulle vi kunna fylla denna del av Östra Hafsjöns många anonyma platser. Paret skrevs som fattighjon redan 1890, men jag kan inte spåra henne 1900. Av alla barnen

 1. Erik August hittar jag på Torphyddan i Hjulsjö 1890 och senare som dräng i Nyhammar. Han valde Matilda Qwarnström, som gick ifrån honom tidigt och senare Maria från Alster med vilken han hade två döttrar, som vi återfinner på senare delen av 1900 talet.
 2. Augusta och
 3. Johan Fredrik dör nog unga.
 4. Carl Johan återfinner vi som torpare i Wasslasjötorp och de två barnen spårar vi in i 1900 talet.
 5. Charlotta Vilhelmina hittar vi som anmoder till Fältström i Ljusnarsberg.
 6. fattiga Klara återfinnes senast i L Björnboda 00
 7. Erik Viktor förblir ogift och blir 80 år i Ljusnarsberg.

Mitt för nuvarande nerfarten till Täppan kan man ta sig till Trekanten varom vi ännu intet kan berätta mer än att den återfinner vi på en av kartorna från 1800 talet utan att man där ger en indikation om vem det är. Traditionen bjuder att Lisa bodde här, var synsk och kunde trollkonster.
RAA (Hju 212:1) beskriver denna torplämning bestående av en husruin, en källargrund och en ytterligare osäker husgrund. Husruinen i Norr är knuttimrad och har rest av en spismur. I S ligger källargrunden och i Ö den osäkra husgrunden. I anslutning till husgrunderna finns röjda ytor, odlingsrösen och stenmurar. SO sluttande moränmark. Gläntor och granskog med inslag av tall och löfträd. http://www.kms.raa/cocoon/ksmgen/visa?kontext=FMI&objekttid=10223502120001;

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013