Hafsjö Personer

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Hafsjö Lilla ] Stora Hafsjö ] Bastfallshöjderna ] Östra Hafsjö ] [ Hafsjö Personer ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

per 85-96

sid 31 Maja Matsdotter f1725 står över Nils Nilsson f1755
sid 32 Erik Mattssonf1750
sid 33 Carl Ersson f1723
sid 33 Sven Jansson f1707 , Olof Göransson f1752,, Lars Ersson f1748
sid 35 Erik Nilsson f1758, Hans Larsson f1771,
sid 36 Henrik Mattsson f1746; Anders  Ersson f1760
sid 37 torp Anders Larsson Jan Z tar över efter svärfar.
sid 38 enkan Maja Larsdotter Mats Larsson f1754
sid 39 Lars Larsson f1739
sid 40 Bastfallet Carl Kristoffersson f1726
sid 41 Bastfallet Olof Nilsson f1725
sid 42 tom sen följer Bredsjö

Per 75-84

Sid 20
Nils Göransson f1714
sid 21 Erik Mattsson f1750
Carl Ersson f1723
Sven Jansson f1707 6 tjenste Olof Göransson f 1752 står inblandad och parallellt
sid 23 men kom igen på följande sida men då bland markering beträffande nattvard.
Nils Andersson f1731 sonen Anders Ersson f1760 finns här tre år kring 79-82
Anders Mattsson f1746 från 80 kanske
sid 24 Anders Larsson  f1735
Lars Jonsson f1730 följd av Mats Larsson f1754 kom 82 båda må ha haft 7 tjenstefolk

sid 25
Brita Nilsdotter f1736 följs av Erik Nilsson f1758;
Bastfallet Carl Kristoffersson

Sid 26

Olof Nilsson f1725.

sid 27

 

Per 70-79

Nils Göransson f1714 har 12 tjenste
Mats Jansson f1820 sonen Erik Mattsson f1750 som torp
Carl Ersson f1723 9 tjenste
Anders Nilsson f1710
Sven Jansson f1707 sonen Nils Svensson f1733 tar vid
sid 89 Erik Andersson f1731
Magnus Carlsson f1740
Henrik Jansson f1737
sid 90 Jan Henriksson f1732
Anders Larsson f1735
Lars Jonsson f1730
Lars Larsson f1739

Bastfallet

Ingrid Månsdotter f1693 -> Carl Kristoffersson
Olof Nilsson f1757
 

p 66-69

Sid 10

Carl Månsson f1705
Anders Nilsson f1710
Mats Ersson död före 1766
Carl Ersson f1723 har 6 tjenste bla gossen Erik Ersson som vi skall se om vi kan spåra
Nils Göransson har gott om tjenste
gruffogde Magnus Carlsson

Sid 12

Sven Jansson följs av sonen Nils Svensson
Lars Nilsson f1716
Henrik Jansson 1739
Jan Henriksson 1732

p 1775 - 85

Nils Göransson f1717 är nog den äldste här med 10 talet tjenstefolk under perioden 
Erik Mattsson f1750 

sid 13

Lars Andersson 1707 följs av sonen Anders Larsson f1735
Jan Hansson 1729
Lars Jansson f1730

Bastfallet

Carl Andersson f1705
Carl Kristoffersson f1726

sid 14

Olof Nilsson f1725

 

p 85-95 Nils Nilsson f1755 finns här eventuellt även hans mor el svärmor nu med relativt mycket personal. 
torp Erik Mattsson f1750

p96-04 Kolaren Nils Nilsson f1755 har så många pig och dr att han även borde vara brukare 
Anders Andersson f1770 tycks också ha en större ställe om man ser till de dussin tjenstefolk som passerar i perioden 
Skräddaren Erik Ersson f1752.

p16-25

1/32 kolaren Nils Nilsson f1757 (53) 
1/12 kolaren Anders Andersson f1171;

p33-41

Nils Nilsson f1767 dör 39 och utan egna barn 
Petter Mattson f1794 

p42-47 denna period svar att få en struktur på. Lilla Hafsjö nämns och förre Hafsjö torparen Hans Persson f1750
Petter Mattson f1794 har en större gård med mycket folk 

p53-60 

Erik Ersson f1799 sonen Albert kommer och tar vid. Anders Jansson f1823 finns på samma gård 
Jan Petter Persson f1823  på St. Hafsjö finns denna period många pigor och drängar.
Nils Nilssons enka Katarina Jacobsdotter f1790 
Anders Henriksson av det Hafsjö som ägdes av Petterson Fadern bor här Henrik Henriksson f1774 

p61-70

3/32 unge Mats Ersson f1835 tycks leva ensam men rikligt med pigan och dr 
3/32 lb Albert Ersson f1838 och brodern Johannes kom våren 67 

3/32 Lb Mats Ersson f1835 d:y. har mycket tjänstefolk på sin del  
3/32 Johannes Persson f1841 från våren 67
1/32 Petter Persson f1823 
1/32 Anders Andersson lb f1828 kom 69 

 

p33-41 Mats Ersson
+ de jag förbisåg 
Jan Olsson f1795 om han nu hör hit presten är inte så noggrann med var de finns denna period

p 42-7 Erik Jansson f1802 
Mats Ersson f1814 
Daniel Jansson f1816
Anders Henriksson f1807 
torp Jan Mattsson f1793 

p53-60 Gilleråsen Carl Erik Görling f1821 kom 49 

Östra Hafsjön Mats Ersson f1814 
Hans Ersson f1814 har mycket folk inklusive sin sinnessjuka syster 

p61-70

Gilleråsen Görling 
August Jansson f1841
24/64 Mats Ersson den gamle f1804 
17/96 Hans Ersson f114
13/48 u Pettersson lb Carl Andersson f1820 
17/64 u Pettersson torp Jan Erik Jansson f1837 och 

p71-77

Jan Hindersson f1823 kom 70 
Mats Ersson den gamle f1804 dör här 74 och mågen tar över Carl Gustaf Persson 
Hans Ersson f1814 ?/96 
13/98 Carl Andersson f1820 51-
17/64 Carl Henriksson f1827 
Carl Johan Andersson f1842 

Församlbok 96+  Ö Hafsjön Stiernfors inhys Anna Lisa 1837; 
Jan Erik Jansson f1862 Stiernfors.
Erik Görling f1821 
torp August Carlsson f1854 brodern Gustaf f1863 

Församlbok 06+Stiernfors äger, Carl Viktor Carlsson torp 17/96; Johan Alfred Nilsson f1875; 
Stiernfors Carl Gustaf Persson torp f1842 dör 1917 men sen nästa sida Carl Fredrik Jansson likaledes på Stiernfors f1861 
Jan Erik Jansson f1862 06+
August Carlsson f1854 torp Stiernfors 06+, sonen gifter sig tidigt med grannaflickan Alexius Carlsson 

Aug Jansson f1841 16+ Gustaf Hjalmar Persson f1890 

Församl bok 16+ Carl Fredrik Jansson stiernfors f1861  

Jan Hindersson f1823 77+ †79 Gilleråsen
Carl Gustaf Persson 77+
Hans Ersson f1814 77 stannar över 1890 avlöses 83 av Jan Petter Persson f1823 
Petterssons 18/44 Lb Carl Andersson f1820 -78, Johan Kristiansson f1844 78- 
Petterssons 12/64 Carl Henriksson f1827 77 sonen August Carlsson tar vid 1881 och kanske följ av Gustaf Julius Johansson f1887 kom 1917
torp August Jansson f1833 

Jan Petter Persson f1823
flera
August Carlsson f1854 följs av Julius Johansson f1887 kom 1917

Gilleråsen Jan Hinderssons änka Lisa Greta f1841 
Carl Gustaf Persson 

torp Gustaf Carlsson f1863, Alfred Persson f1866, Carl Gustaf Persson f1842; 

torp Jan Hinderssons enka 
Carl Gustaf Persson f1842 m fam
Jan Petter Persson f1823
Carl Görling 
August Carlsson f1854 

Täppan August Jansson f1833 

Församlbok 06+

Gustaf Carlsson f1863 skogs arb 


Gilleråsen ligger längre öster om Östra Hafsjö. 

Östra Hafsjö Gilleråsen

p33-41 Mats Ersson
+ de jag förbisåg 
Jan Olsson f1795 om han nu hör hit presten är inte så noggrann med var de finns denna period

p 42-7 Erik Jansson f1802 
Mats Ersson f1814 
Daniel Jansson f1816
Anders Henriksson f1807 
torp Jan Mattsson f1793 

p53-60 Gilleråsen Carl Erik Görling f1821 kom 49 

Östra Hafsjön Mats Ersson f1814 
Hans Ersson f1814 har mycket folk inklusive sin sinnessjuka syster 

p61-70

August Jansson f1841
24/64 Mats Ersson den gamle f1804 
17/96 Hans Ersson f114
13/48 u Pettersson lb Carl Andersson f1820 
17/64 u Petterson 
u Pettersson torp Jan Erik Jansson f1837 och 

p71-77

Mats Ersson den gamle f1804 dör här 74 och mågen tar över Carl Gustaf Persson 
Hans Ersson f1814 ?/96 
13/98 Carl Andersson f1820 51-
17/64 Carl Henriksson f1827 
Carl Johan Andersson f1842 

Täppan 

Carl Gustaf Persson 77+
Hans Ersson f1814 77 stannar över 1890 avlöses 83 av Jan Petter Persson f1823 
Petterssons 18/44 Lb Carl Andersson f1820 -78, Johan Kristiansson f1844 78- 
Petterssons 12/64 Carl Henriksson f1827 77 sonen August Carlsson tar vid 1881 
torp August Jansson f1833 

Jan Petter Persson f1823
flera
August Carlsson f1854 

Carl Gustaf Persson 

torp Gustaf Carlsson f1863, Alfred Persson f1866, Carl Gustaf Persson f1842; 

Carl Gustaf Persson f1842 m fam
Jan Petter Persson f1823
August Carlsson f1854 

Gilleråsen

ligger längre österut och är nu övergivet och det är knappast skönjbart. Vad som dock förbryllar är att så många människor är kopplade till detta namn här uppe.

Erik Jansson

f1802 torp från Säfsnäs och dör här på platsen 1847, hustrun Stina Lisa gifter om sig med efterträdaren

Carl Erik Görling

f1821 kom hit 49 och stannar till sin död 1897 efter att ha gift om sig med en något yngre Johanna f1830 

Vi vänder åter tillbaka till L Hafsjö och tar vägen öster om N Bastfallshöjden och passerar på östra sidan 

Jan Henriksson 

f1823 finns här perioden 69-79 fram till sin död. Jan misstänker att det har funnits flera lägenheter. 

August Jansson

f1841 åt Jernboåshållet skogsarbetare gift med Karolina från Långåsen och fanns här från 1868-16+

  • Augusta vet jag inget om 
  • Johan tar namnet Strömberg är gruvarbetare ett tag i Hafsjögruvan men flyttar ner till Ängmossåsen och berättar för etnologer om livet i skogarna.
  • Johanna sökte sig till Karlskoga men återkom
  • Anna Karolina fanns säkert här uppe med sina två barn 

1900

Anders Andersson Qvist f1862
Carl Erik Andersson f 1877 med fam 
Per Johan Johansson f1874 
Anders Stål f1844 
Per Johan Kramer f1861 
Jan Erik Käller f1857 
Detlof Pettersson f1855 

Bastfalls folket 

Carl Andersson f1709 p 66-69

 

p 85-95 Carl Kristiansson f1726  och Olof Nilsson, vilket antyder att det finns två hushåll härstädes. inhys Jan Larsson f1744 

p96-04 kol Jan Olsson 

p05-15 Jan Olsson f1756 och kolaren Hans Olsson 

p 16-25 kolaren Jan Olsson 

p 25-33 Petter Jansson  f1789

p33-41 Petter Jansson f1789

p42-7 och p53-60 Petter Persson f1817 finns här men det noteras som N Bastfallet och han har 8 personal denna period om fem år 
Petter Jansson f 1789 

p61-70

Petter Persson kyrkvärd f1817 

p1871-77

Petter Persson f1817 

p 1878-86

1/8 Petter Persson f1817 

¼ Jan Petter Persson 

 

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013