Stora Hafsjö

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Hafsjö Lilla ] [ Stora Hafsjö ] Bastfallshöjderna ] Östra Hafsjö ] Hafsjö Personer ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Stor förvirring råder vad de olika torpen heter, Hafsjötorp och Östra Hafsjön figurerar NO och SO om vad som är gängse för St. Hafsjön.

1620 får förmodligen Hafsjön sin första nybyggare i form av Henrik Henriksson och samtidigt bygger här Simon och Erik, vilket jordeboken 1631 och 1634 omtalar.

Bergmästaren Erik Sneckensbergs rapport 1687 till Nora Bergslag lyder: "Hafsjöfinnarna vilja med 5-6 grannar bygga en hytta, då de god och gångbar malm funnit". Enligt ett skatteprotokoll från 1624 omtalas att Simon Göransson, som var huskarl hos Henrik Hindersson tagit sig ett torpställe här vid Hagesjön norr om Hjulsjö. En arvstvist låter oss ana att följande kan ha hänt under 1600 talet.

Simon Göransson

är den förste som bryter mark här. Han gifter sig med Hafsjö änkan och hon får med honom barnen Karin och Grel. Hafsjö änkan gifter om sig med Jacob från Björksjön, som har Måns och Mikael med sig i boet och får med enkan Daniel, Johan och Henrik.

Vi får veta att Henrik och Johan och halvsyskon och får faste på ¼ hemmanet Hafsjö och delar upp detta sinsemellan. Från vintertinget 1701 får vi veta att Per Olsson i Grönhult är förmyndare för pigan Karin Danielsdotter som gör anspråk på  1/3:s fjerding av Hafsjö hemmanet. Svaranden Henrik Jacobsson och brorsönerna (?) Erik och Johan Johansöner svarar att de utlöst Grels med 200 D och Carin med 100 D kopparmynt. Sönerna Måns och Mikael Jacobsöner som Jacob från Björksjön hade med i äktenskapet fick 2 fat osmundjärn till tröst hävdade svarande. Efter modern fanns tre söner däribland Karins fader, som i moderns andel blivit arfhållen till 1/3 del och därför icke nekade henne en skälig lösen, då hemmanet ej kan tåla så många åboer. Häradsrätten ansåg att Karin blott var berättigad till en tredjedel efter hennes fadermoder och som en oförsörjd piga icke kan anförtros varför rätten avslår kravet att hon skall få 1/3 av detta ¼ hemman, utan att i arf pretention njuter lösen i Penningar efter Mätesmanna ordom.

Här är en skiss över 1806 och 1812 som försöker ge en relation mellan torpen öster om Södra Hafsjön. 

Stället ligger nere vid början av Hafsjöbäcken. Det var tidigare en materielbod från Hafsjöberg som skogschefen ordnade åt lokalbefolkningen.

Enligt fb 1760 har vi Erik Andersson f1731 vid St Hafsjö.

Tre ställen som ligger öster om Stora Hafsjön och mantalslängden från 1730 anger
Nils Mattson som hade 1/8
Jan Ersson 1/16
och Göran Nilsson 1/16 


1877-85

Bredsjö Erik Ersson f1799 låter sonen ta vid Mats Ersson (Bredsjö) 1835 3/32 följd av Björk f1832 som kommer 1883
Egen sida men fortfarande Erik Erssons f1799 son Johannes Ersson och Bredsjö 

Stiernfors ?/32 Jan Petter Persson f1823, nere på samma sida torp mågen till äldsta dottern Carl Johan Andersson f1842.

Petersfors 1/32 Anders Andersson f1828, Jan Henriksson står också Gilleråsen Petersfors denna per 

Från lb Carl Johan Andersson f1842 och Jan Petter Persson finns här sannolikt på var sitt ställe 1877.

1890

I lägenheten står tillsammans

Anders Andersson 

f1828 med hustru Lotta och Zethelia och dottern Flora som sedan gifter sig med Carl Johan på Gränsjöhöjden.
Jan Erik Jansson f1856 finns som inhyses här med sin dotter 
Erik Viktor Jansson är dräng från Ö Hafsjön 

II Lägenhet

torp Carl Johan Andersson f1842 och hans stora fam 1/32 

III Lägenhet 

lb torp Johannes Ersson f1841 med familj.

IV lägenhet

Erik Fjelling f1848. under 3/32 med familj 
Alma Antelia f1872 Nöjman blivande fru. 
Alfred Persson f1866 

V Lägenhet 

1900

Anders Andersson f1828 med hustru 
Carl Johan Johansson gift med Flora finns här 1900

Carl Johan Andersson f1842 med sin stora familj. 1/32 

Jan Erik Jansson f1856 här bor pig Emma Kristina Eriksson f1871 med son 

Erik Persson Fjelling f1848 

Johannes Ersson f1841 bodde här länge hade en piga Anna Eugenia Jansson f1882

Carl Viktor Carlsson 


St. Hafsjö (Bredsjö) 3/32 Mats Ersson Hällefors kom 77+ men åker tydligen 83 då Björk f1832 kommer
3/32 Johannes Ersson f1841 77+
1/32 Jan Petter Persson f1823
trop Carl Johan Andersson 77+
torp Anders Andersson f1828 

3/32 Anders Ersson Björk f1832 fanns här redan från 83 tillsammans med Erik Fjelling. 
3/32 Johannes Ersson f1841 
1/32 låg under Stiernfors Carl Johan Andersson f1842. 

torp Erik Fjelling från Jernboås 3/32
Johannes Ersson f1841. 
Carl Johan Andersson f1842 1/32. 
Anders Andersson f1828 1/32. 

 • Längst upp bodde Oskar Carlsson.
 • Arvid Carlsson var inte släkt.
 • Carl Carlsson Stål var gift med dottern.
 • Frits Carlsson.

Församlingsbok 06+Stienfors äger 
Johannes Ersson f1841 Carl Erik Danielsson f1871 kan ha följt på varandra om man får tro sidan sen Erland Jansson f1865 
1/16 mtl Carl Johan Andersson torp f1842 följd 1816 av sonen Johan Adolf Carlsson från 1916
Carl Johan Johansson f1869 följd av Erik Oskar Carlsson f1879 


Jan Erik Östra Hafsjön

kallades Östra Hafsjön eller S Hafsjötorp 1812, när lantmätarna passerar här i dåvarande Hjulsjö Norra Allmänning. En åbo. Ett torpställe med häst och kor. Det antyds att virket från denna fastighet gav näring åt Björksjön 2'11, som Åke Hall uppförde.

Mats Larsson

finns här 1812. Mats f1754 kolare under Stiernhof kom från Säfsnäs. Han dör här 1813 och var gift med Katarina från Ljusnarsberg. 

 • Lars hamnar på Grönhultshöjden.
 • Maja flyttar till Hällefors.
 • Stina skrivs som svag vid födseln.
 • Anders gifter sig tidigt med Katarina här uppe, som ju hade koppling till Igelkärn.
 • Jan är kolare och inhyseshjon och gift med Maja, som jag ser är skriven och dör på Östra Hafsjön. Deras barn Maja finns kvar på Ö Hafsjön och deras sex barn hör hemma på Östra Hafsjön.
 • Mats vet jag inget om.

Jan Erik Jansson

f1862 formade namnet på stället. Han var son till Jan Henriksson och Lisa Greta Marcus på Gilleråsen. Vi tror oss veta att han fanns på Östra Hafsjö från 1892 och över 1916. (han skrevs som arr i Björksjön 1890). Stället bar tre pigor under perioden 1895-+ och vi vet att han kom hit före 1892 och att giftet stod 1887 med Stina Lisa från Hafsjöfallet. Hans bror var skomakaren Gustaf Jansson som bodde i norra delen av. Av Jan Eriks barn berättar vi om.

 • Frits som gifte sig med Hanna Forsberg, som vi återfinner på Bjursjöhöjden i samband med deras gifte.
 • Hulda gifte sig till Ufberget.
 • skogsarbetaren Gustaf Bernhard Jansson, gifte sig men en Hjulsjöflicka och flyttar till Norrköping.
 • skogsarbetaren Arvid flyttar ner till den nedre av St. Hafsjö och gifter sig med Elin från Löfåsen.
 • Ester gifte sig med Gustaf Hjalmar Persson på N Bastfallet.
 • Agnes förblir ogift i Hällefors.
 • Edla stannar troligen kvar här uppe med sonen Sven.
 • och sist Oskar som dog i späd ålder.

Jan Erik flyttade ner ett snäpp till Carl Annersa St. Hafsjön på ålderns höst. Han var en man med humor berättar de som haft förmånen att träffa honom. Något måste det vara eftersom hans ställe nu bär hans namn.

  

GPS x43888 y41705. Här uppe vid Nordsjöhöjden fanns det massor av plommonträd. Dit åkte man förr och köpte plommon. Grundmurar men utan spismurning återfinnes. På osaklig grund har jag placerat bilden på huset, det skulle kunna vara Carl Annersa men farstun stämmer inte.

Det fanns två fastigheter här varav en är vad vi kallar Carl Annersa och den södra är Oskara. Det skulle vara så att denna gård skrevs först som 1/16 som senare delades.

Johan Jacobsson

tog upp denna del se ovan och lämnar över den till sin son. Han gifter sig först med Anna från Kopparberg, men hon dör strax och väljer då en nm dotter från Säfsnäs Kerstin, som efter Johans relativt tidiga död 1711 begär laga byte mellan sig och sina barn. Hans Larsson i Hjulsjö By och nm Erik Persson från Grängshyttan förrättar detta byte, då hon strax avser att gå i brudsäng.

Nils Göransson

f1714 här finns ju en osäkerhet. Det kan vara så att Nils är son i ovanomnämnda relation. Han väljer emellertid Maja från Mången och säkrar därmed att stället går i arv.

kolaren och sonen Nils Nilsson

f1755 Nils Nilssons gård 1803. Han hinner gifta sig tre gånger och får en dotter Anna Stina Nilsdotter och då är kopplingen till någon av gårdarna klar genom gifter med Petter Mattsson.

1 Carl Annersa 1/32

Ca 100 meter norr om Oskar i Hafsjö ser vi ruinerna av en Åbo väster om vägen.

Det stämmer då man redan i början av 1800 talet talar om två Åboer. Precis vid vägen denna stenmurade stuga.

Petter Mattsson

f1794 kolare som kom från Långfallet kan ha funnits här perioden 1825-7 Han Var gift med Anna Stina. (Men vi tillåter oss att reservera oss då vi inte har några bra bevis) som kom här uppifrån. Vi vet att Petter har en koppling till Lilla Hästnäs då två av hans döttrar finns där.

 1. Anna Lisa dör ung

 2. Jan Petter tar nog över

 3. Anders Gustaf skall vi inte släppa så lätt

 4. Maja Greta gifter sig till Lilla Hästsnäs

 5. Karolina anonym dör troligen ung

 6. Lisa Lotta återfinner vi likaledes vid Lilla Hästnäs

 7. Anna Karolina finns skäl att spana på mera

 8. Carl Fredrik anonym

 9. men Lars Erik dör späd.

Jan Petter Persson

f1823 kan ha innehaft detta ställe om 1/32 mantal. Mycket talar för att han finns här. Han gifter sig med sedermera sjukliga Anna Ersdotter, men båda makarna överlever sekelskiftet här på platsen.

 1. Äldsta dottern Karolina gifter sig med Carl Annersa och det är svårt att säga vilket som är 1/16 och 1/32 del av denna fastighet.

 2. Per Johan gifter sig till Norra Bastfallet och blir pappa till bl.a. Nanny.

 3. Matilda återfinner vi senare på Bjursjöhöjden, men dör tidigt i barnsäng.

 4. Augusta Maria gifter sig med grufarbetaren (troligen här vid Hafsjögrufvan) Alfred Persson .

 5. torp Carl Fredrik som valde Hilma från N Bastfallet och kan ha bott på Östra - Lilla Hafsjön

 6. sen har jag åkaren Gustaf f1864 som senare bor i Örebro

 7. Erik gifte sig med Gustaf Carlsson från Hafsjötäppan.

Denna familj är därför en viktigt solitt inslag i den varp och nätverk, som finns här uppe i trakten.

Carl Johan Andersson, Carl Annersa. Täpp Calle

Nu kan det ju vara så att Carl Annersa kan ha brukat det som senare kallas Oskara och att han på ålderns höst flyttar upp ett snäpp. Carl Annersa f1842. Carl Annersa och Karolinas bidrag till väven här uppe i Hafsjö är imponerande och fanns här från 1862. Carl Johan kallades även Täpp Kalle och kyrkboken ger oss förklaringen då han är född på Täppan och föräldrarna voro lb Anders Henriksson som var född på och brukade Täppan.

 1. Gustaf f1869 lämnar Hafsjö före 1900 kanske till Amerika, vi får se.

 2. Hilda finner Carl Viktor med rötter i Bastfallet och Stiernfors Östra Hafsjö och återfinns i Spjutkärn.

 3. Carl Emil är torpare i Björksjön till 1916 men sedan i Kopparberg

 4. Johan Adolf passerar Tallåstorpet i N Ekeberg och var gift med Tora och han kan ha återkommit hit upp till Stora Hafsjö efter 1915.

 5. Hulda dör späd.

 6. Oskar stannar här på granngården och valde Hulda Löfström från Löfåsen. Mer längre ner på sidan

 7. brodern Edvard gjorde en sväng till Amerika, men återvänder till Kopparberg och Emma

 8. Jenny gifter sig med Stråt från Ljusnarsberg och paret fostrar nog sin stora familj i Skåln.

 9. Elin återfinner vi i Ställdalen gift

 10. Frits dör späd

 11. Carl Ivar fanns här uppe från 1913 fann grufarbetare dottern Edla från Hafsjöberg - Löfåsen

 12. Frida gifter sig till Kopparberg

 13. Sigrid gifter sig med skogsarbetaren Gustaf från Lilla Hafsjö som bodde i backstugan hos Oskar

Carl Johan och Kristina vilar ut efter ett gott liv här ute

Jan Erik f1862 bodde här som sist och kom från torpet strax ovan bodde här på slutet av sin lefvnad.

Här finns en fin skog som skall kalavverkas.

 

Denna bild skulle visa denna byggnad där även Karolina Jansdotter skulle vara barnfödd. Här står Edvards hustru Emma med barnen Inga, Vivi, Inge och Vidar.

Oskara

   

Oskara Stuga, men till höger stod en undantagsstuga där vi nu har en igenväxande berså.

Här är ladan ute på plats den som blev kvar.

Så här såg ladan ut vid ett väckelsemöte här ute

Oskar Carlsson "Oskar i Hafsjön"

f1879 bodde här från minst 1905 med sin Hulda Axeling Löfström från Löfåsen, där första barnet föddes.

 • Elin Linnea f1901 på Löfåsen.
 • Sigrid född här och boende i en stuga till höger om huvudbyggnaden.
 • Elsa Elvira.
 • Frida Elisabet gifter sig med Gustens pojke från N Bastfallet.
 • Verner gift med Greta från Bjursjöhöjden, som också tar hand om pappa Erik Oskar de sista åren.
 • Gully Margareta f1917.

Till höger om stället i buskagen låg ett hus som beboddes av Sigrid, som var dotter till Carl Annersa med sin man Gustaf och dotter. Ett rum och kök. Stugan stod hitom den syrenberså, som nu går att betrakta härstädes. Här uppe stod tidigare ett uthus, som nu återfinnes på Långåsen och som ungdomarna använde för att byta om i inför sin fotboll vid Skraggatorp.
Olle Johansson i Ställdalen hade det under många år.


Stora Hafsjö

varom vi inte har anledning att tvivla att följande två lägenheter lyder under detta namn

1 Olof Persson Ställe

Johan Jacobssons son Erik som nämns ovan tar vid denna del efter fadern och enligt uppgifter går gården i son och sonsöner långt framgent. 

Jan Carlsson

f1765 var kolare och gift med Anna Mattsdotter. Hon gav honom åtta barn varav jag bara kan följa två döttrar ut i världen. Jan dör 1804 och Anna gifter om sig med Olof Persson som då finns antecknad i lantmätarens papper.

Olof Persson

fördelsman och kolare f1781 finns här från 1801 och över perioden 1842-7 och finns angiven på en karta från 1808. Han skrivs ju som fördelsman, och av deras fem barn följer vi Jan Olsson, som vi finner nere vid Småland i Grönhult

    

 

Sedan har vi en lucka som vi måste fylla.

Erik Fjelling

f1848 kom från Fallet i Björksjön och hit till denna 3/32 1887. Han gifte sig med Karolina från Ramsberg. Erik går bort 01och lämnar nog över till Johan Erik.

Av barnen kommer vi att minnas

 • Johan Erik, finns nog som brukare här från faderns bortgång och minst som senare brukade N Ekeberg,
 • Carl som återfinnes i Björksjön, och
 • Oskar som likaledes fanns på N Ekeberg på sin ålders höst.

Carl Carlsson

f1886 gift med Elin Maria från Hafsjötorp. De hade en FD, brorsdotter till Elin, som gifte sig med Oskar Stål.

Elna och Oskar Stål

bodde här och lämnar över till dottern Inga Brita och sambon åkeriägaren Törnqvist. Oskar flyttade till Hammarn.

Valter Åman

KB i Örebro bodde här och ville inte att folk skulle komma och titta.

.


2 Anders Andersson

Simon Göransson

berättar vi om ovan och hans enkas son.

Henrik Jacobsson 

dör på platsen före 1705. Nm Hans Larsson i Hjulsjö och Olof Larsson i Nyhyttan förordnas att förrätta arfskifte, tillika värdera röjselrätten. Härtill förordnas Erik Johansson (som torde vara hans brorson) att vara förmyndare över Henriks sonsöner efter sal Anders Henrikssons barn.

dotter Kerstin Andersdotter * Matts Nilsson

kommer och stannar på denna gård livet ut vilket sker 1753 för makens del. Vi noterar att Matts Nilssons far hette Mats Grelson, vilka associationer man nu vill dra. 

Sonen Anders Nilsson

f1710 tar vid fram till sin död 1783 

Han är gift tre gånger och frukten i första kontakten med Anna Göransdotter från granngården kommer Stina född 1744, som framlever sin tid i Gunnarshult men hennes son Anders Andersson kommer åter. Nu visar det sig att Stina gifter om sig med en skräddare Erik Ersson redan 1776 och de flyttar åter till Hafsjön i sinom tid vilket förklarar att sonen 

Anders Andersson 

f1770 i Björksjön brukar denna gård 1808 när kartan ritas. Han skrivs som kolare och ½ brukare. Gifte sig med Stina och han figurerar troligen här när de stora bolagen gör upp om sina gränser. Bland barnen noterar vi 

 1. Stina född i Hafsjö 1796
 2. Fd Anna 
 3. Maja
 4. Anders
 5. Lisa Greta 
 6. Anders f1804 gifter sig med Anna Stina och hinner avla två barn innan han rycks bort och hon gifter sig vid Flakanäset i Hjulsjö
 7. Katarina gifte sig med Anders Henriksson och blir anmoder till många människor med anknytning till Hafsjö.
 8. Erik Andersson f1813 tar över efter far. 

Erik Andersson

f1813 men jag kan inte återfinna honom, men jag har skrivit att han tog över

1918-32 Erik Vilhelm Stråt

f1883 gift med Jenny och familjen skapade 11 barn flyttar omkring 1932 till Skåln.

 

Loftet är säkert från 1600 tal.

1832-45 Elin och Arvid Jansson

han f1897. Var skogsarbetare och kom från Gilleråsen och lär ha kommit 1923 och var kommen från Jan Erik gift med Elin och sonen Ragnvald Arvidsson. De flyttar 1945.


Hafsjöberg Gruvor

Här var det mycket folk, som arbetade i gruvorna, men mycket av slagghögarna är bortforslade och restmalmen tillvaratagen. Här fanns en arbetarkasern, som flyttades till skogen vid Ösjöberg, men den lär vara riven nu. Det finns två grufhål 121 respektive 148 meter. Nere vid Hafsjöbäcken finns en turbin som drev pump eller annan uppdrivning. Den handskräddade malmhögen flyttades till Sikfors eller Sirsjöberg då det befanns att malmen var mäkta järnhaltig.

 

Detta gruvhål ligger vid vägen

Kasern

ligger på västra sidan om vägen till Kaljoxadalen. Den ligger ett tiotal meter in med tydliga markeringar av hörnstenarna. Kasernen var ett tvåvåningshus, som sedan flyttades till Skomakarbacken, men är nu rivet.

Här ligger kasernen men väl kamouflerad av Stora ENSO:s ris hantering. I sluttningen till vänster ligger 6 stycken källare i rad.

Här är en av de källarhål av sex med tidigare en förbyggnad. Taken är på några förstörda av skogsmaskiner.

Antalet jordkällare kan räknas till sex stycken. Ovan källarna satt ungdomen och spelade kort.

Käller ställe

Jan Erik Käller f1857 var gruffogde och kom från Björnhöjden fanns här från 1893 fram till kanske 1920 han hade stuga och en lada här. Det är en god gissning att det var han, som hyste hästen, som var engagerad i den vandring, som fanns mellan hans ställe och själva gruvan. Källers stuga faller för ungdomarnas förstörelselusta, och blir kol som andra stugor här ute.

Käller gifte sig först med Sofia blir änkeman och gifter sig med Augusta från N Bastfallet.

 1. Anna kan vi inte spåra
 2. Klara bor ensam i Stockholm
 3. Elin Viktoria spårar vi till Örebro
 4. Ester och hennes son följer vi
 5. Anna gifter sig med Johan Wassenius från Ängsmossåsen och vi följer deras ättlingar in i framtiden

Så här ser det ut i dag 2009.

I sluttningen mellan Käller och grufvan ligger rester av det som sannolikt är en smedja.

Mellan Käller och gruvan ser vi rester av en vandring och en av sinnersten uppförd pelare kan ha varit del i en mekanisk konstruktion som kan ha använts för avvattning eller för att föra upp malm.

   

Vandring med en pelarkonstruktion som vi måste titta närmare på.

Några av grufarbetarna som var skrivna här

Anders Ersson Stål f1844 91-05+
gruffogden Jan Erik Käller f1857 från 06+ -16+ 
Johan Fredrik Pettersson f1850 finns här 16+ 
Per Fjelling f1862 
Hjalmar Eriksson f1885, 
Erik Oskar Carlsson f1879, 
gruf smed Räf f1871;
Erik Hidén f1867.

Gränsjö skogen tillhör Hafsjöberg gruvor.


Efterlysning:

  Denna stuga får finna sin plats.

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013