Bastfallshöjderna

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Hafsjö Lilla ] Stora Hafsjö ] [ Bastfallshöjderna ] Östra Hafsjö ] Hafsjö Personer ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Här finner Du

Bjursjöåsen
Norra Bastfallet
Jordtorpet
Annas Torp
Södra Bastfallet

Bjursjöåsen

Bjursjöhöjden 9/16 el Bjursjöåsen

Fortsätt förbi Fulberget och vidare mot St. Hafsjö, på höjden ser man en ljusgrön öppning, där skogsbolaget gjort djupa olagliga spår efter sig. Här kan man se resterna efter spisen, men mer är det inte.

Lars Ersson och hustru Anna Olsdotter finns vid Bjursjön 1796.

Carl Carlsson 

kolaren f1782 är först på plan med rötter i Gränsjön gifter sig med änkan från Hafsjö och hjälper henne att fostra hennes första kull. Att han är 18 år yngre tillhörde nog traditionen. I denna hennes kull återfinner vi brukaren Erik nedan. 1808 när kartan ritas var stället oskattelagt, vilket får tolkas så att det anlades i början av 1800 talet. 

Detta är bjursjöhöjden. Det röda är små åkerlappar och den gröna är en kring gården omgiven hårdvall. Till vänster har vi en sloghage med björk och gran. Härtill kom en myrslog vid Hafsjöängen, Lofolaxviken och vid skogshagen i Hafsjöängen.

Erik Larsson

f1791 är son till kolare Lars Ersson på Hafsjö finns här nämnd från 1813 och han stannar här livet ut till 1848. Frun Stina Hansdotter hittar han på Bastfallet här bredvid, som enka får hon stöd av sina söner. Erik med hustru och sonen Jan Ersson är vittnet till Erik Erssons dotter, som föds på Nyhammar. Av de nio barnen kan vi följa

 • Erik, som gifter sig med smeddottern i Bredsjö Forsberg och drar sig senare mot Nyhammar och möjligen Ugglebo.
 • (Erik Ersson f1820 finns här 1842-47 då han flyttar med sin Maja Lisa Forsberg till Nyhammar.)
 • Maja Lisa återfinner vi i Löfåsen längre norrut. Har stor belastning av uppvaktande män.
 • Gustaf blir torpare i Hafsjöfallet efter en tid i Ljusnarsberg och tar hand om sin hustrus dotter Emma Gustava. Paret finns på Hafsjöfallet 1890 men flyttar sedan ner till Bredsjö, där han är hyttarbetare.
 • Anders Ersson gm Karolina Jansdotter blir pappa här 1846.

I mellanperioden kring 1855 fanns skomakaren Gustaf Fagrell här med sin hustru

sonen Jan Ersson

f1830 tar över som lantbonde 9/16 minst från perioden 1861 t.o.m. 1906+. Även han gifter sig med en smed dotter till Mats Rosendahl i Bredsjö. De har nog inga egna barn, men en fosterdotter.

Lösa pigan Karolina Vilhelmina Jansdotter f1865 finns här redan 1888 och var född i Hällefors och fostrar två barn tillkomna i lönn och hon finns här till hon troligen flyttar till Östra Hafsjön först 1918. Dessa två barn förblir ogifta. Hon begåvas med tvillingar med en man, som hoppat över skaklarna. Det finns en uppgift om att hon återvänder hit 1922, en uppgift som är möjlig då det är troligt att tvillingarna dör före 1947. Kan detta vara en oäkta dotter till Jan Ersson då hon väljer att bo här så länge.

följs av torp Johan Emanuel Carlsson f1883, som kom 1911 och stannar till 15 samtidigt finns fattighjonet Karolina Jansdotter f1865 med sina två barn här (se ovan).

Anders Persson

f1823 kan ha kommit hit på 1860 talet från Skraggaretorpet och han gifte sig med enkan Karolina f1829. Hon överlever sekelskiftet här uppe och deras barn.

Maria Eleonora f1862 gifter sig till Bysjötorp.
torp Per Gustaf Andersson f1864 hade Gränsjögården, vars barn vi kan följa in i nutiden

Johan Fredrik Andersson f1848 kommer hit sedan hans hustru gått bort i barnsäng, men han må ha åkt till Amerika. Året är 1875.

Bjursjöåsen 

Frits Jansson

f1888 skogsarbetare och kolare från en plats, som kallades Jan Erik på grönsaksbladet, men egentligen Östra Hafsjön, som låg norr om St. Hafsjö enligt karta från 1808. Han kan ha kommit hit i samband med sitt gifte med Hanna Fröding, som vuxit upp på Ufberget längre norrut och vi kan blott berätta om barnen.

 • Ingrid f1917 gift med Artur från Täppan i Östra Hafsjö.
 • Karin.
 • Greta gift med Verner Eriksson, som var son till Erik Oskar från St. Hafsjön och han tar sin far med till Kopparberg.
 • Elly vet jag ej att berätta om.

Två kor och rester av en liten lada med ett uthus är blott de minnen, som lever kvar i bygden. Skogsmaskinerna har farit illa fram i skogarna och tar alltför för ringa hänsyn till gammal skogsbebyggelse, som enligt lag har skydd.


Norra Bastfall

Norra Bastfallet Norra Bastfallshöjden el bara Bastfallet 1/8

Ett kolartorp som de flesta andra ställena här uppe, där det fanns ett krav på att leverera till Bresjö varvid de kunde uppbära, en reglerad summa för sitt arbete. Torpet är oskattelagt 1806 varför vi kan ana att det är ett relativt sent anlagt torp.

torp Olof Nilsson tillika uppsättare och kolare fanns här på 1760 talet och mycket tyder på att Olof är den förste som brukar här uppe. Det finns ingen lockande gruva eller gruvhål här uppe varför jag antar att det är det Södra Bastfallet som dominerar på 1700 talet


På gården finner Svedjeåker af god sandmylla med stadig botten. 2ne åkrar vid och omkring gården af lerblandad mylla. En Humlegård. Grindåkrarna i nordväst ej särdeles givande, består af sandjord gifver i medelår 3dje kornet. Hårdängsvall och myrvall däromkring. Äng finns dessutom vid St. Skytkärn, väster om svedjestället.

Det lär finnas två N Bastfallet, varav det nu saknade skall vara det första. Tidigt kallades platsen för Svenstorpet. GPS X39756 Y41438; 262 m över havet. Kammarn kallades det lilla torp som Petter Persson byggde till sig och sin hustru.

Vägen upp var förr bara en hästväg. Stället kallas 1900 för blott Bastfallet. Från en karta 1701 kan detta ställe kallats Sven Torp, vi får se.

      

Det första som möter oss är en visthusbod på höga stolpar. GPS 27 vid äng x39807 y41692 

      

Stugan ligger i fonden under de stora granarna

Den första byggnaden man når 30 m väster om själva gårdssamlingen är ett loft ? med höga stolpar.

RAA visar en gårdstorp om 80-200x700 m d.v.s. en stor tomt. Gårdstomten är 80x40 bestående av tre husgrunder. Husgrund 10x7 m och intill 0,6 m hög. Ca 30 m NO finns en annan husgrund om 12x9 och 0,4 m hög. Spismursresten i mitten 3x3 och 0,5 m hög. Inägomarken består av igenväxande åkermark. Den utgöres av ca 14 åkerytor. Sparsamt med röjningsrösen. Terrängen brant sydsluttande moränmark.


Kända arrendatorer

Här föreligger en släkttradition från 1760 till mitten av 1900 talet.

1760-1800 Olof Nilsson

f1725 uppsättaren och kolare som tog hit Stina Olsdotter. De kan vara de som först svedjade här. På sätt och vis rimligt då gården är väl röjd 1806. Paret är i så fall föräldrar till efterföljande Hans och den strax nedanomnämnde enkan Anna, som gifte sig med Erik Mattson i det lilla jordtorpet på andra sidan vägen västerut.

Vi kostar på att berätta att

 1. Nils han fanns här perioden kring 70 talet men kan inte följa honom vidare.
 2. Stina är född i Hjulsjö By och försvinner gift i Holmsjöbråten.
 3. Anna blir gift får barn med en hovslagare och ger upphov till Hjulsläkten i Gäddsjön respektive Mosserud. Hon gifter sig sedan med Erik Mattsson, som har det pyttelilla backstugan vid vad jag kallar Näfverkärnsfallet.
 4. Katarina och
 5. tvilling Olof blir inte gamla.
 6. men tvillingsyster Katarina finns här och får två barn.
 7. Hans är fördelsman och övertar Bastfallet.

1800-1840 Hans Olsson * Anna Jonsdotter

f1772 som jag finner i samband med Rågångsdelningen. Han är kolare och finns på ett oskattlagt torp 1806 varför han kan ha börjat kring sekelskiftet 1800. Han gifte sig med Anna och jag har gissat att hon kan vara dotter till Jon Persson från Gränsjön. Han själv är son till kolare från trakten om det nu var hans far, som tog initiativ till denna fastighet. Anna ger honom.

 • äldsta dottern Stina Hansdotter gifter sig med Erik Larsson till Bjursjöhöjden och är mor till efterträdaren Petter Persson.
 • Anna återfinner vi som bondmora på Långåsen.
 • Katarina finns först på Bastfallet men sedan på Lilla Hafsjön.
 • Petter vet vi inget att berätta om.

1840-1880 Petter Persa

f1817. Han växer upp hos morföräldrarna och vinner deras förtroende och i samband med att han skall ta över finns ett dokumenterande testamente som innebär att Petter och hans Anna Lena tar vårdnaden om morföräldrarna. Av testamentet framgår att Bastfallet är ett kolarställe som bär 4 kor och en häst och 10 talet får. Han fostras här från födseln men är ute och tjänar bland annat i Nyhammar och Skraggatorpet innan han slutligen kommer hit och tar över 1840. Hans moder hette Stina Hansdotter och sonen lär enligt ryktet aflats av en prest. Bland hans meriter är att han var läs och skrivkunnig och innehade förtroendet att vara kyrkvärd under 17 år. Gick varje söndag fram och åter de tretton km som fattades till kyrkan. Kyrkan lär ha bestått honom med halvsulning av och till. Petter bygger ett undantag, som kallas Bastfallskammaren, till sig och sin hustru och som ligger lite nedanför huvudbyggnaden. Vissa protester från bruksledningen slutade med att bruket består bygget efter Petters långa och trogna tjänst på stället. Han bor då i sin svärsons bröd 1900 meddelar husförhörslängden. Hans hustru Anna Lena Forsberg f1816 och slutar sina dagar året före sin man. Hustrun Anna Lena hade en svår värk från en elakartad tumör i ögat, varför hon fick lindring i en pipa tobak av och till. Paret hade många barn.

 1. Per Gustaf dör späd.
 2. Anna Gustava f1838 gifte sig med Anders Sander, som vi hittar i Kampåsen men några av barnen återkommer till bygden, bland annat Carl August, som slår sig ner på Ängsmossåsen, och Viktor vom vi hittar på Nyhammar
 3. Per Erik vet jag inget om 
 4. Carl Gustaf gifter sig till Östra Hafsjön 
 5. Dorotea blir hushållerska åt folkskolläraren Jonas Saxén i Skåln och förgyller hans 3je äktenskap. 
 6. Karolina dör späd och efterträds av 
 7. Karolina f1846 återkommer med barn under hjärtat 
 8. Per August vet jag inget om 
 9. Johan Fredrik gifter sig med dotter till Anders Fjelling i Hafsjötorp.
 10. Carl Erik och 
 11. Johanna förblir anonyma 
 12. Augusta (Charlotta) Karolina gifter sig med efterträdaren 
 13. Gustaf klarar sig sämre i livet och blir bara knappt 30 år.

1880-1915 mågen Per Johan Jansson

f1852 torp minst från 1876 och över 1916+ på denna 1/8 gifte sig till N Bastfallet med Augusta Charlotta f1858. Han var torparson från Hafsjön.

Per JohanJansson

 

Barnen:

 • Johan Oskar f1877 finns på Ormkärnsåsen och Ösjöhöjden och gifte sig med Sofia från Långåsfallet.
 • Frida Charlotta kopplad till Östra Hafsjön med Oskar Carlsson f1884.
 • Julia Maria f1885 gift med skogsarbetaren Gusten Carlsson (bror till Oskar ovan).
 • Skogs arbetaren Gustaf Hjalmar f1890 återfinner vi vid Björksjön men kommer nog åter hit.
 • Nanny Augusta gift med Frits Alexius Carlsson vid Ö Hafsjön (en annan bror till Oskar).
 • Carl Julius skogsarbetare.
 • Anna Otilia flyttar med sin skogarbetare till Jönshyttan.

1915-1947 mågen Gusten Carlsson.

f1890 kom från Hafsjö hit till N Bastfallet och gifter sig med Julia Maria på stället (Han är ju son till August Carlsson och därmed bror till Oskar, som ju valde Gustens hustrus äldre syster och han är vidare bror med Frits på Igelsjöfallet). Han kommer hit 1915 men paret lämnar stället 1947 och flyttar till Hafsjön men de dör blott något år därefter. Barnen:

 • Bastfalls Albin gifter sig med Frida, som var Oskar Carlssons dotter från St. Hafsjö och flyttar till Halstahammar.
 • Märta gifter sig med Verner Rees och vi finner dem på Ängsmossåsen.
 • Ivan Gustafsson f1822, som var Villars klasskamrat.

Stugen lämnas åt sitt öde och ungdomen använde den till danslokal på 50 talet.


Näfverkärnsfallet -

Dagsverkstorp som ligger mellan Kokärn och St Skykärn ligger ett pyttelitet jordtorp, som finns upptaget redan 1806 i samband med Rågångsdelningen mellan de stora wärken. Det finns markerat på häradskartan.

Erik Mattsson

f1770 har en inhägnad hårdvalls sloge där han har en obetydlig åkker med sandmylla om 2 kappland, samt en hårdvalls sloge, som afrösades intill hägnaden. Den som passar bäst in är en torpare Erik Mattson f1770 som finns skriven under Bastfallet från 1805. Hans hustru Anna skrives som enka redan perioden 05-15 och hette Anna Olsson f1762, som var dotter här uppe hos Olof Nilsson på Norra Bastfallet. Hon blir sedan anmoder till släkten Hjul, som vi känner från Mosserud.


Annas Torp

Ligger söder om Skykärn och låg längs gamla vägen, men nu väster om nya vägen upp mot Hafsjö. Den gamla vägen gick via Skraggtorp fram till Långåsfallet sedan norrut mot detta Annas torp. Vem hon var har jag ännu inte kommit på.

Vi vet att hon fanns som änka i detta torp, som redan i slutet av 1800 talet kallades Mor Annas torp. Hon hade en ko och en get och följdriktigt kanske en liten lägenhet med ett litet uthus för djuren. Petter Persa hade skrivit ett gravationsbevis åt henne, så vi får väl bläddra igenom domboken för ett eventuellt svar.

Tosgruffallet

En gruvhål ligger väster om vägen och söder om detta grufhål finns anledning att misstänka att en backstuga med ev. utbyggnader legat

I sluttningen till Södra Bastfallet finns två långsmala grufvor som verkar vara nog så djupa. 

Myrsjökällan hade hälsobringande vatten, som ligger vid Myrsjön, som ibland nyttjas vid barndop. Vägen in dit kan gå in här någonstans.


Södra Bastfallet ¼

kallas också Bastfallshöjden av presterna

Den troligen förste som är på plats här torde vara 

En uppgift finns om Nils Andersson f1684 som finns här på 1770 talet tillsammans med sin hustru Karin Månsdotter och båda dör här eller där 1773. Kan det möjligen vara föräldrar till Olof nedan ?? Här på Norra har jag också uppgifter om Sven Andersson gift med Anna Rotkopp från Långåsen. 

Måns Andersson

f1657 Hällefors var gift med Ingrid Rotkopp från Långåsen varav vi endast känner deras dotters närmare öden. Han må vara en av de första här uppe. Mågen Kristoffer Jacobsson från Falun gifter sig dotter Ingrid Månsdotter f1693. (Brodern återfinner jag i Jönshyttan).

Kristoffer Jacobsson

f1684 Falun gifte sig med Ingrid Månsdotter på platsen. Han dör 1747 och de hade sammanaflat tio barn, fem söner och fem döttrar. (varaf 1 son och 2 döttrar äro döda) men endast följande kan vi spåra. Kristoffer och Ingrids barn

 • Cajsa f1720 får barn
 • Carl Kristoffersson f1726  Han stannar på platsen livet ut men tar sig av daga 1790 el 92.
 • mjölnaren Anders Kristoffersson bland annat i Säfvensfors och Carlsdal vars ättlingar vi kan följa in i nutiden
 • Anna försvinner med blinde Olof Svensson till Kopparberg 1789. Det är det jag alltid sagt kärleken är blind.

Änkan Ingrid överlever sin man med 25 tal år och har nog ett vakande öga över sonen Carl

Carl Kristoffersson 

kolaren f1726 stannar på stället men valde att själv avsluta sitt liv vid 64 års ålder. Han får i första okända giftet två döttrar, som blott blir kring 20 år. Andra hustrun Ingrid stannar kvar över sekelskiftet. Dottern Greta f1761 flyttar troligen till Grythyttan, Ingrid gifter sig med en skogvaktare, Carl har knytning till Grönhult och slutligen Brita till Ösjöhöjden.

1 Olsdotter (okänd som hennes barn)

 1. Maja som återvänder från Silfvergrufvan troligen efter avslutat äktenskap
 2. Lisa som flyttar 72.
 3. Anders f1760 som blev måhända bm i Björksjön men vi måste kolla, som blev pappa till Erik Andersson f1790 i Björksjön. Vi får se.
 4. Greta f1761 som så småningom flyttar till Ängsmossåsen i Grönhult och som inkluderar Wassenius bland sina ättlingar och vi kan alltså följa ättlingar in i nutiden.

2 Ingrid Jansdotter från Hyttebacken

 1. Ingrid finner en skogvaktare och släkten hamnar i Långkärn och på Ösjöhöjden
 2. Lena flyttar som 18 åring
 3. Carl passerar Grönhult med sin familj, men återfinnes i Jernboås.
 4. Brita
 5. Sara
 6. Brita återfinner vi Skraggatorp och med sin Jan Persson från Jönshyttan.

Kolaren Jan Olsson

f1756 fanns här 1805 och en bra gissning är att det var här och att han lämnar över till sin son. I övrigt har vi ingen koll på hans barnkull om sex barn.

sonen kolaren och lb Petter Jansson

f1789 finns från 1816 fram till 1842 då han går bort.

 • Äldsta dottern gifter sig med efterträdaren Anders nedan
 • Maja Lisa finner vi visa Gränsjöhöjden till Lilla Hafsjö.
 • en okänd Petter.

Handlaren Anders Persson

f1814 kom hit perioden 1853 och framåt och lämnar över 68 för att flytta till Långåsfallet nere i Bredsjö. Han hade sin far här vilket antyder att de kan ha bott här tidigare än angivet. Hade i sin tjenst någon piga och dräng. Under denna period har vi uppgifter om laga skiftet af fastigheten.

 

Erik Bergsten upprättade denna karta 1853 men ger inte mer än att vi får nöja oss med denna bild. Sammanlagt rör det sig om 163 tunnland åker äng och skog.

Jan Petter Persson ¼

f1820 kom hit 1868 var tidigare på Löfåsen. Gifte sig med en av Jan Anderssons på Löfåsens många döttrar. Sonen Carl nedan tar över, men hans änka Katarina med handikappade sonen Frans bor hos sonen nedan.

 1. Per Erik mindre vetande och är i sin broders bröd 
 2. Anders Gustaf några år brukar här men flyttar till Grönhultshöjden
 3. Carl Johan tar vid över sekelskiftet 
 4. Fredrik blir torpare i Jönshyttan 
 5. Johanna Augusta 
 6. Frans Alfred sjuklig även han i sin broders bröd 
 7. Viktor 

sonen Anders Gustaf Jansson 

f1851 tar vid 1879 men flyttar efter en period till Östra Grönhultshöjden (där vi berättar mer) och lämnar tydligen över till brodern. Han gifte sig med en dotter Kronér syster till broderns hustru. 

sonen Carl Johan Jansson.

f1854 var född på Löfåsen, brukade Grönhultshöjden, men kom hit 1886+ och han finns här över 1906+, men vi återfinner honom i Bysjötorp och Långåsen. Till sin tjänst har han sina syskon och piga. Sjukliga brodern finns också här i hans hem. Han gifte sig med Josefina Kronér.

 • Carl Sigurd blir byggnadsarbetare i Bysjötorp.
 • Johan Viktor även han byggnadsarbetare.
 • Oskar Emanuel finns på Bysjötorp, men flyttar till Karlskoga. 
 • Anna Sofia blir banvakthustru vid Bysjötorp.

Jan Erik Andersson 

f1851 kom från Småland 1907. Han hade dessförinnan varit torpare på Broberget och Småland gift sig med Stina Lisa från Sikfors. Han var son till Anders Persson d:ä, som bodde på Luciefallet.

De tre bröderna alla skogsarbetare

 • Johan Axel Jansson f1877
 • mellan brodern Gustaf Adolf Jansson f1880 
 • yngre brodern Leander f1884 

Mellanbrodern Gustaf Adolf gifte sig med Jannes dotter Matilda Vilhelmina, som gick ifrån honom tidigt och han gifter om sig med annan från Grönhultshöjden nämligen Anna Matilda. Föräldrarna till Gustaf Adolf finns i sonens bröd till sin död.

Bastfallshöjden med Anna Matilda f1883 i vita förklädet.

Gustaf Adolf Jansson 

f1880 var kommen från Småland kanske redan 1907. Han var först gift med Matilda Vilhelmina, som går bort för honom här uppe före 1908. Han gifter om sig med Anna från Grönhultshöjden gifte 1909. I Barnaskaran noteras.

 • Första Giftet Matilda Vilhelmina.
  1. Alrik Jansson f1905 gift med en Björksjöflicka.
  2. Carl Gustaf Örnfur skogsarbetare. Återfinnes på Jönshyttan.
 • Andra gifte Anna Matilda Gustafsdotter.
  1. Marlin Eugenia flyttar till Uppland.
  2. Folke Ingvar flyttar till Hällefors.
  3. Ingrid till Grythyttan.
  4. Anna Alfrida släktforskar och gift med Igelström.
  5. Ivan Jansson f1919 stannar kvar, men flyttar sedan till Björksjön.
  6. Alfhild f1921 gifte sig med Beckius.

Gustaf Adolf köper sedan Siglund i Björksjön.

Detta lär vara den sista bilden vi har av Södra Bastfallet

 

Efter så kommer skogsarbetare från Finland under krigsåren.
Nu finns inget kvar av Södra Bastfallet. Här fanns både hästar och kor på stället. Storskruvsfallet är ett namn, som kopplas hit liksom Tosgruf fallet.


  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013