Björksjön

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Grönhult ] Jönshyttan ] Bredsjö ] Hafsjö ] Ekebergs Rote ] Norrelgen ] Hällefors ] Gränsjö ] Hjulsjö By ] [ Björksjön ] Rombohöjden ] Grängshyttan ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Gruffält i Björksjön

Fallaberget, Svartkärnsgruvan och Rostamossgrufvan. Gruvängen vid Gunnarshult. Vid Gunnarskärn ligger stora varphögar och Pelles Ort som är en gruvgång in i berget.

Ett klipp från den geometriska kartan över Björksjön.

Björksjö Hyttan 

uppfördes av nybyggare 1642 och uppbyggdes tredje gången 1687. Skarptäkten är en intressant fastighet med koppling till hyttan i Björksjön.

Mats Nilsson var på plats 1624 och Lars och Jacob omtalas 1631. Lars Månsson 1632 och hans söner Påvel och Lars Peder och Mats. Sven Geriksson ¼ finns här 1652. 

Under perioden 1816-47 har vi hög aktivitet i Björksjön med rikligt med bergsmän och torpare som vi skall försöka att lära känna. Några av dem borde vara släkt med Jansa, men jag finner för närvarande inga.

Masmästaren Johannes Hammarbäck f1811 var av arbetarsläkt, som kom från Säfsnäs. Han blir instämd och anmäld för att ha tillverkat och sålt brännvin. Han nekar till detta, men ändå gjort ett försök med en kopparpanna, men vidgick att han minuterat brännvin en lördag. Straffet var hårt böter eller 9 dagar på vatten och bröd, samt att han fick betala för ¼ års licens för minuteringen.

Masmästaren och sexman Lars Hansson

f1735 finns här från minst 1766 och finns till minst 1782 och har storleksordningen 15 yngre människor i sin tjenst under dessa perioder. Om hans hustru Ingeborg och hans alla barn vet vi ingenting.

Uppsyningsman Lars Ersson

f1740 valde Anna och fostrar sönerna

 • Erik f1765 blivande bm
 • Hans f1771 blivande bm

Bm Jan Olsson

f1705 bm som slutar på Långåsen, mågen Anders Hansson f1732 tar vid och har 16 i sin tjenst.

Nils Olofsson

f1718 gifte sig med Anna f1719; Är intressant och vi bör titta mer på denna familj. Han har 10 tjenstefolk under perioden 70-9; Av barnen kan vi berätta om följande.

 1. Maria dör späd
 2. Anna gifter sig med uppsättaren Olof Ersson f1743 från Sirsjön som finns här i Björksjön i samband med sitt gifte 1770. Att han är son till nybyggaren Erik Andersson från Sirsjön.
 3. Katarina gifter sig med bm Olof Andersson från Norra Ekeberg.
 4. Brita f1754.
 5. Stina dör späd.
 6. Olof Nilsson f1759.
 7. Nils f1760 kan vara bm på Gunnarshult som vi kopplar hit.
 8. Anders f1764.
 9. Lars f1768.

Nm Anders Nilsson

f1712 gift med Stina

 1. Sonen Nils Andersson f1743 tar vid och har 13 tjenste under per 70-76.
 2. Anders Andersson.

Bm Carl Andersson

f1715 här på Björksjön och son till Anders Siggesson och sonson till Sigge Månsson från bergsmansgården vid Norra Ekeberg.

gifte sig först med, 16 st tjenste 70-76

 1. Ellika Andersdotter f1707 som dog 1769 med en imponerande bouppteckning och som hon är ingift i Jansasläkten kommer jag väl inte undan här heller.
  1. Stina Carlsdotter gift med bmsonen Nils Mattson från Hjulsjö By
  2. bm och torparen Carl Carlsson f1747
  3. Anna f1751
  4. Johan
 2. Katarina Jansdotter född 1747 i Hällefors
  1. Greta
  2. Katarina f1772
  3. Greta
  4. bm Jan Carlsson Björksjön och Hjulsjö By
  5. Anders
  6. Anna Cajsa sine pater

Av bouppteckningen framgår att familjen var välbergad FII:2 274.


 

1 Electra f1707

 • torp Carl Carlsson
 • Anna

2 Katarina Jansdotter av samma ålder som äldste sonen.

 • Greta
 • Katarina
 • Greta
 • Jan Carlsson
 • Anders Carlsson
 • Anna Cajsa

Bm Lars Olsson

f1772 tillhör också stormännen i Björksjön, som har ca 15 tjenstefolk under perioden 70-79, men vi kan inte följa hans många barn

Jonas Ersson f1741

p 66-69

Masmästare Lars Hansson f 1735
Uppsättaren Jan Olofsson f1735 
Erik Larssons enka och barn 

Carl Jonsson f1698; 
Anders Andersson f1723 
Lars Olsson f1722 
Tillsyningsman Petter Olofsson f1729. 
Anders Olofsson f1724 

Masmästare hade tydligen inte samma status Jan Jonsson f1710 

Gunnarshult Olof Persson f1727


70-75 

Lars Hansson f1735 har en större stab denna per med många döda 1773 
Lars Ersson f1774 även han med stor stab 
Jan Olsson f1705 lämnar över till sin måg och flyttar till Långåsen och mågen tar över en större enhet 

Nils Olofsson f1718 har 10 talet tjenstefolk 
Anders Nilsson f1712 
Anders Olofsson f1724

Carl Andersson f1715 17 i sin tjenst sonen Carl f1747  tar vid 
Carl Carlsson f 1735 
Lars Olsson f1722 14 i tjenst. 
Jonas Ersson f1741 7 pig dr 
Anders Olsson f1724 
torp v Björksjöhyttan Erik Olsson f1735 
Mas mäst Jan Jonsson f1710 

Gunnarshult Olof Olsson f1727 

Torpare vid Björkhyttan samt inhyses

torp Erik Olsson f1735

p 75-84

Björksjöhyttan Hansson Lars f1735 har 8 personer. 
Erik Olsson f1735 
unge Anders Hansson f1756 men vems 
Lars Ersson f1740 
Anders Hansson  f1732 har 13 personer i sin tjenst.
enkan och sedan sonen Olof Nilsson f1759 15 tjenare denna per.
Anders Nilsson f1712 och sonen Erik Andersson f1743; 
Carl Andersson f1715 med 25  tal tjänare
unge Carl Carlsson f1747 minst 15 tal anställda.
Jan Olsson f1735. 13 barn 

Anders Andersson

f1723. Jag fann en bouppteckning efter hans dotter vilket föranleder detta mellanstick. Anders gifte sig med Maja Persdotter hon aflider före 1792 och han själv 1803.
Dottern Maja Jönsdotter gifter sig med Olof Ersson från Stora Sirsjön men hon dör 1770 i mars troligen i barnsäng. Olof gifter sig tydligen rikt av att döma av bouppteckningen. Denne Olof är svåger med Siggesson på N Ekeberg (vilket troligen förklarar att han hamnade här på sidan)

 Jag hittade den på Nora FII:2 sid 210 om Du vill kolla stavningen.

I anledning af häradshövdingen högädle herr Johan Welins höggunstlige ordres af d 22 sistlidne Martie, infunno sig på nedan skrifvne dag, tillförordnade Nemndemän, att lagl upteckna, then fasta och lösa egendomen, efter Olof Ersson i Björksjön aflidna hustrun Maja Jönsdotter. Vid denna Boupteckning woro tillstädes utom then aflidna hustruns swärfader Anders Andersson på sin och hustruns wägnar, samt på Olof Erssons wägnar Swägerskans wägnar thennas tillförordnade förmyndare Nils Olsson vid Björksjön.

Bouppteckningen aflopp som följer.

Silfver
Tvenne st Förgyllte kappen vin 4 lod 24,-

Teen
En kannstop 9- 1st skål 9-, 1 st gl genarter, 2ne st flaskor, 2ne tallrikar 6-

Koppar
1 kanna med fötter 8-, 1 st brännvinskanna med pip och hatt  36-

Mässing
1 kittel och 2ne stakar 10-

Jern Persedlar
1 st stäkrjern 4.16, 4 st jerngrytor 21-, 1 st lång och 1 st mind kanna 4.16, 1 st jernkakelugn 90-

Sängkläder
2ne behåldne fårskinnsfällar 36-, 3ne do sämre 20-, 1 do do 3-, 3ne yl å kläden 1,16, 1 st kudde med bolsterwade 9-, 3st do med lalf bind öfwerdrag transport 222-
Sparlakan för en säng 4,16 1 st bordtäsk 9- 1 st behållit åkläde 3-

Linkläde
1 st kuk af Borås dräll 12-, 1 st handkläde 2,16

Träkiärl
10 st miölbunkar 5-, 2 st mjölkskålar -,24, 1 st sållbänk 3-, 1 st Liggsofa 12-, 28 st tallrikar 2-, 32 st träskedar 1,16, 1 kanna 1 stop 1-, 3 st matt så?le 3-, 2 st Örkiner 1,16, 1 st lakbytta 1- 1 st drickskanna 9-, 1 st lan 9-, 1 st do 6-, 1 st do 1-, 2 st mjölkstäfwer -.24, 2ne små Leckbytter 1-, 2 st såll -.24, 1 st gammal sihl -.16, 1 st spinnstol 6-, 1 st hårfwill och ny sfot 1-, 2/3 delar uti 1 gl wäfstolar med Warpar 12-, 1 gl gtkar 1 sofa Ylewar -.24, 1 litet Öhlstånka 1-, 1 bord 8-, 1 do 9-, 1 st säte 1.16, 1 st Lwrna 1.16, 1st fotstohl målad -.13, 1 st skåp omålat 24.-, 2ne sd Listor 24-, 1 st linhäckla 1-, 1 st matspan 1.16, 3 st träflaskor 1.4, 1 st hallbänk 4.16, 1 st Hyfvelbänk 3-,

Kör och åkerredskap
1 st wännplog 9-, 1 gl kiärrhjul 4-, 1st sehle med järnkrot 18-, 1 st d:o utan krot 12-, 3 st ½ del i en åkerharf 1.16, 1 st do sämre 18-, 1 st mansridsadel 15-, 1 st qwins do 18-, 1 st finnplog 3-, 1 st åksläde 24-, 2ne Kohlslädar med tyssar 15-, 1 st malmskrinda med släde 5-, 2ne par skalar 1.16, 1 st Wate kiälke 1,16, 1 st stol kiälke 1,16, 7 st liar utan orf 10- 3st gl do med orf 3-,

Diverse Persedlar
1 st wäggur med foder 72-, 1 st slipsten med wef 12-, 1 st såg -.24, 1 st do 1-, 4 st fårskin, 2 st lådskrin och 5 Lileong skrin 6-, 1 st läderrap 3-, 2 par lammskin -.6, 1 st obarkad Oxhud 15-, 1 st panna af jern 1,16, 1 st klädesborsta -.8, 2/3 uti en jernstör, 1 fiå? 3-

Stenkärl
5 stenfat 1,16, 10 st porcellinstallrikar 5-, 1 st porcellins skål 1-,

Glaspersedlar
1 st kannboutelje 1,16, 1 st halfstops do -.16, 1 st glas -.12,   tp 781.14

Hustruns gångkläder
1 swart sammetsmössa 9-, 1 st röd brocad mössa med brun botn 15-, 1 st do med grön botn 15-, 1 st blå Lampad mössa 4,16, 1 st Cartuns mössa 1,16, 1 st brocad mössa med blå botn 6-, 1 st röd och gul silkes näsduk 12-, 1 st skindukskläde 9-, 2ne möss stycken 1,16, 1 st grön kamlotts klädning 50-, 1 st grön sattin tröja 18-, 1 st blå Sattin ströja 21-, 1 st swart do 12-, 1 hwit kloppskinnströja 6-, 1 st cartun tröja 6-, 1 st kallminks lifstycke 6-, 1 st hemwäfvit do 3-, 1 st Wallmanströja 2-, 1 st swart kamlotts kiortel 36-, st randig hemwäfen do 15-, 1 st do do 12-,1 st do do 10-, 1 st sarce kiortel 8-, 1 st gl hemwäfwen do 2-, 1 st hemwäfwit lifstycke 1,16

Hytteredskap
Hyttredskapen bestående af spett och krokar etc 11 Ltt upföres till 21-, 3 st bokhammar 1,16, 2 st fyllfat -.24, 70 Ltt tackjern, 26 s Ltt 1820

Klensmeds redskap

1 st bälg jemte flera tillhörigheter utföres till 18-, Diverse Persedlar, som ej så noga kunna specificeras utföres till 18-,   (tp 2942) 

Kreatur
2ne gl hästar á 72 144-, 6 st kor 500-, 1 st qwiga och en gl tjur 50-, 6 st får och 3 st lamm 66-, 7 getter, 1 bock och en killing 72-, summa 832-.

Fasta egendomen består av dels hemman i Björksjön öfwersåzsist, til Hela hemman är mycket knapp skog, magrer höbergsal, 1/13 dehl uti ett hel dehl i Masugnen, dehl ut 1 hel i qwarnen och osmunds smedian, del i Ösjöbergsgrufwan: Ifrån hemmanets är äfwen tagen en fördel som swärfadern Anders Andersson och thes hustru up?siae i sin lifstid hwilken fördels föder  2 kor 2 får 2 getter, Husen äro någorlunda i stånd, men taken bristfällige. Är egendommen med sina nu anförda tillhörigheter granskade kan han ej utföras till högre än 2400.

Häremot aftog giäld och skuld, som huset wid hustruns död tima, hästar före och hwilken till diverse Creditorer efter Olof Erssons angifwande, stiger inalles til en summa 2500:-

The fattigas andel af behållningssumman sedan skulden är afdragen 5-,

Såsom föregående Bouptecknings Instrument wisar är af oss förordnade nemndemän ytter yttersta förstånd wärderat; Som Olof Ersson undfåt testamente, på then lösa egendomen, ägt för sin hustrus död; som han, wid detta tillfället framwist; ty Kunde ej nogon delning Olof Ersson och thess hustrus arfwingar emellan, denna gången företagas, hwar i fast eller Löst utan måste med denna punct hafwas anstånd, till then Lofl Härads Rätten pröfwat, huru wida testamentet kommer att gälla eller ej, Hwarytter delning kommer att fotas
Björksjön 14 j ej 1770
Anders Olsson Hiulsjö
Anders Nilsson Björsjön

Att intet med wett och wilja, af de persedlar äro företagande eller dolda, som uti wårt lilla Bo wid min sahlig hustrus dödstimma woro tillfinnande, kan af mig med Ed bekräftas, om så påfordras.
Björksjön ut supra Olof  [OE] Ersson Björksjön

Är fattigas andel famb som qwitteras 29 sept 1770 L Löfdahl

Johan Hansson f1753 tar över gård och säng efter 75 
Jonas Ersson f1741 
Bm Hans Persson 1756 
Petter Larsson f1731 

p 85-94 

Bm Björksjöhyttan Erik Olsson f1735 gift 64
FS Anders Hansson f1756 tar vid och de har till sin hjälp ett tiotal tjenstefolk.
Bm Lars Ersson f1740 
Bm Anders Hansson f1732 
Olof Nilsson f1759 
Anders Nilsson f1712 lämnar över till Nils Andersson som producerar rikligt med barn 15 stycken minst. Har i sin stab rikligt med personal. 
Bm Carl Andersson f1715 och dör 92 även han har rikligt med personal 
Carl Carlsson f1747 
Bm Carl Carlsson f1735 
Bm Jan Olsson f1735 har två söner som tydligen delar på hans 1/8 
Johan Hansson f1753 
Jan Olsson f1763 far till Jansa  
Jonas Ersson f1741 
uppsyningsman Olof Persson f1749 
Bm Gunnarshult Olof Olsson f1727  11 pig och dr passerar stället under dessa 9 år 
Petter Larsson Bm  och torp 
Lars Nilsson f1760 

p 96-04

Bm Erik Larsson f1765 har ett större ställe hyser dessutom två änkor i sin familj.
Anders Hansson f1732 
Olof Nilsson f1759 har också ett större hushåll
Anders Nilsson f1712 följs av Nils Andersson 1748;
Lars Petterson f1760
Unge Carl Carlsson f1747
Jan Carlsson f1777 
Jan Olsson f1735 
unge Jan Olsson f1763 fffff
Jonas Ersson f1741
Brita Carlsson f1728 Gunnarshult.
Jan Larsson f1763
Jan Nilsson f1764 har ett större ställe.

masmäst Anders Andersson f1761 flyttade till Enånger 1802 

p 05-15 

BM Jan Hellsten f1765 
Erik Andersson f1766 här bor svågrar men här strå bröder och enkan Cajsa Nilsdotter f1716 
Erik Larsson f1765 har mycket pig och drängar denna per
Anders Hansson f1772 tycks även ha ett större estate.
Olof Nilsson f1759 större hushåll
Bm sex nm Nils Andersson f1743 även han en större gård
Jan Carlsson f 1777 
Jan Mattson f1776 
Jan Olsson f1735 
Jan Aronsson f1774 
Olof Persson f1775 
Gunnarshult Jan Larsson f1763 en del pig och drängar
Anders Nilsson f1764
Erik Olsson f1781;
Anders Larsson f1763 
Lars Nilsson f1858
Erik Ersson Brodin f1751 
Hans Persson f1750 

Masmästare Jan Hansson f1753 

p 16-25 torp Israel Carlsson f1794 torp Petter Persson f1794 Jonas Hammarbäck f1797
Hans Persson f1850  

p25-33 Jonas Hammarbäck f1798 

sexman Nils Olsson f1795 

p16-25

Bm enkan Stina Olsdotter f1754 son Jon Göran Hellsten f1795 
Bm Nils Olsson f1795 
Bm Erik Andersson f1766 har rel mycket pig och dr på sin 1/16 
Anders Andersson f1787 
Olof Nilsson f1754
Jan Olsson f1770 
Nm Nils Andersson f1743
Anders Carlsson f1760 Anders Andersson f1794, Hans Hansson f1788 
Jan Olsson f1739 1/8 som han delar med sina söner 
Erik Ersson 1/8 f1776 
Bm 1/8 Petter Persson f1775
Jan Aronsson f1779 
Carl Carlsson f1782 
Jan Mattsson f1776
Johannes Olofssonf1774 
Petter Jonsson    f1795 
Anders Hansson f1780 
Jan Mattson f1786
Erik Olsson f1791 

 

Torpare
Jan Jansson Nyberg f1771
Hans Persson f1750 

p33-41 har vi följande

Bm Hembr Erik Andersson Stark f1792 sonen tar vid och sönerna stannar något år innan han ger sig iväg 
Bm Petter Olsson f1792 
Anders Jansson 
Bm Erik Andersson 1786 
Bm Anders Andersson f1787 
Bm Olof Olsson f1794 
Jan Olsson 1790
Erik Andersson f1782
Sexman Nils Nilsson
hbr Jan Ersson f1793
Erik Andersson f1790
Bm Hans Hansson f1788
Bm Hans Jansson f1780
Bm Per Persson f1806
Bm Anders Jansson f1778
Erik Ersson f1776
Olof Andersson f1807 
torp Erik Hansson f1788 
Bm Henrik Ersson f1820 
Bm Igelström f1763 
Bm Carl Carlsson 1782 
Jan Mattson f1776 

Församlbok 96+

7/26 mtl Bredsjö Nybergstorp torp Per Erik Persson Tutt f1833
Sjöändan Per Gustaf Persson f 1849 
1/18 mtl häg  av Albin Albertsson 

skogvakt Fagrell från Gosborn delar med 

Björksjön ½ mtl Gustaf Bernhard Hansson;  Börjel 
No 2 1/18 Erik Albert Eriksson f1853;
Gustaf Jansson f1868 bor på Albin Albrektsons ägor 
1/16 August Persson f1874 
Basttorpet Carl Axel Carlsson
Hagalund Carl Erik Beckius 
Gustaf Ekström sterbhus Per Gustaf Ekström f1870

1/16 Gustaf Hansson f1830 
1/8 Israel Jansson f1840 

Erik Andersson f1824 samt Carl Vilhelm Igelström torp f1880
Erik Johan Ersson f1836; 

Församlingsbok Hagalund skogvakt Andersson f188 
Ersson f1884 kom 1919 
Hagsås Anders August Bast f1872


föraml 16+ 

Nybergstorp Carl Einar Pettersson f1894 
Sjöändan 


Björksjön Södra delen

PerOlsfallet

ligger ute vid vägen  och

PerOlsfallet används numera bara vid jakttider. Johan Strömberg bodde här tidigare. Ekström äger det nu

PerOlstorp ligger en bit in mot öster

Tallbacken

har tre fastigheter samt ett nytt väster om vägen


Gunnarshult

Gunnarshult 43-37 Norra

En vackert belägen rödja på nordsluttningen av höjden.

I södra delen fanns ett skomakaretorp öster om vägen.

Gunnarshult Södra

tillhörde tidigare Jönshyttans Rote.

Olof Andersson m hustru Katarina Jacobsdotter bodde här 1762

Olof Persson

f1699 fanns här 1766-69 och en bouppteckning (FII3bild70). Han gifte sig med Karin Persdotter från Ljusnarsberg och fick sex barn som boutredningen berättar om. Det är ett burget hem vi möter 1770. En häst och 5 kor samt en ansenlig silversamling.
Vi läser från boutredningen:
Sedan detta war försiggått skulle wäl lösöronen arfwingarna emellan dehle, men som dess äldre son Olof Olsson uptedde at utaf dess aflidne fader Olof Persson gifvne Testamente, hwars innehåll war at Olof Olsson som ständigt warit hemma skulle tillfalla alla lösören i Wad modrens Tredinge och 20 Penning först aftagen blifwer för den skull Kunde wi ej för denna gången lösöronen arfwingarna emellan dehle sedan man widare får höra om samma Testamente blir bestående eller ej.
Sedan öfwersågs fastigheten, som bestod af et sextondels Crono Bergsmanshemman (52 dehl i hyttan) till åker och äng wähl häfdad. Ah om tång husen bestod af en hög stuga med spis, en wäggfast säng Karhlhyllor, fönster, dörr med lås ah en förstugqwist,
En gammal stuga ah et kök tillika med förstugqvist spisar säng, par hyllor fönster dörrar ak lås, twenne gamle bodar med dorar och lås, et stall med lada et fähus med foderlada et nyt wisthus
En gammal Klensmedja, en timrad Källare och ny Badstuga, liten Kohlkog med dock wågstig mack ah tecken till ungskog. detta hafwa wi altsammans tagit uti ögnaskyte efter yttersta förstånd ah wilje werderat ah upskattat till en summa af 1200 Kapp tten hwilke Nu Kommer arfwingar emellan at dehlas sedan giäld ah skuld afdragen blifwer, så finnes i behåll af summan 504
Således tillkommer ällsta sonen Olof Olsson 112-
sonen Petters Olsson 112
Anders Olsson 112
mågen Carl Carlsson 56-
Änkan Hustru Stina Olsdotter 56
mågen Jan Persson 56-

Sonen Olof Olsson

f1727 fanns här och dör på platsen 1786, men jag har fn inget att berätta. Han var gift med Brita Carlsdotter men paret hade inga barn.

Hans svåger var uppsättaren

Jan Persson

finns här några år på 1760 talet men flyttar senare till Gröndal

En bm Jan Larsson

kommer hit 96 och stannar en livstid gift med Maja Jacobsdotter från Grönhultshöjden. Av 8 födda barn överlever blott två.
sonen Olof Jansson övertar stället och brodern Jan finns på Skropsjöfallet efter att ha bildat sin familj här under några år.

Olof Jansson

bm f1805 gift med Anna Cajsa från Ramsberg föder en ansenlig kull, men åtta dör förtida blott Katarina kan jag följa till Hjulsjö By.

 

Jan Persson  f1740 här 1766-69
Per Petter Larsson f1731 uppsättare Gunnarshult
snickare Erik Olofsson f1735

Bm Jan Larsson f1763

1/24 Adolfsberg Carl Israel Siglund f1872; Carl Detlof Tornberg f1831;

Anders Ersson

f1838 i Hjulsjö köpte enl tidnings artikel gården 1865. Han gifte sig med Kristina från Jernboås. Sönerna delar tydligen gården den första tiden

Carl Leonard för traditionen vidare och lämnar över till ende sonen

bj16

Per Olof Andersson


Sörgårdera

Sörgården 6'3

det rör sig tydligen om två fastigheter här varav en kallas för Jan Eriks. Under detta kan ligga Linkakulle (Holmkärnstorp).

Axel Björk

f1859 flyttade från Fredrik Pers (nuvarande Tallbacken 3'70) Av barnen noterar vi blott

Arvid Björk som efter en tur i Amerika återkommer och gifter sig Agnes här strax intill och de får sönerna Bengt och Gunnar Björk.

Gården 6'12 har ägarkoppling till denna fastighet. liksom 6'13 som Kröjs Berglund bebodde. Torpkärn ligger 200 m från byggnaden och ingår i vattensystemet Gunnarskärn, Ryttarbäcken, Kvisseln och Hjulsjö

Björksjön 6'5

Carl Fredriksson f1879 som sedan ägs av Örjan Fredriksson. På tomten fanns en lillstuga.

Det första torpet som man kommer till är Bäcktorp där Bäck Anners bodde, som vi åker förbi bar en lada kvar

Ivarsstället

Björksjön 4'30

Erik Andersson

f1824

Gustaf Hansson 

bm köper 1909 

Picklaberg

I grufvan förolyckades Jan Erik vid 28 års ålder genom fall i grufvan varvid han bröt ryggen varaf sedan döden följde 3 v senare. Detta skedde 1868.

Vi kommer så fram till avtagsvägen till Bredsjö och beger oss in till Bustorp.


Bustorp Marieberg

1790-1800 Jan Olsson

f1763 från Grönhult fanns här troligen som bm. Och det var här, som Jansa föddes 1796. Han var lite fram och tillbaka här och ömsom Grönhult och Norrelgen

1800-1802 "Bustorps Johns" 1/8

hade varit utan brukare under två år sedan Jan Olsson lämnat för Grönhult

1812- Erik Jansson f1746 flyttade hit sedan han inte lyckats lösa ut sina syskon från Hjulsjögården. Han blir inte gammal på denna gård dör redan 1804. Erik skrev över gården på sina mågar men efter 4 år med stigande skulder fick de gå ifrån gården kring 1806.
Köparen var en Hans Nilsson som sålde vidare till borgmästaren Bruhn, som vägrade men änkan efter Erik kunde bo kvar hären tid. Änka och barn lever sedan i stort armod splittrad på socknen.

torp Petter Andersson

f1803 finns nämnd här i fb med son Per och dotter Karolina. Det vi vet om honom är att han var son (av 14 barn) till uppsättaren Anders Ersson med rötter i Lilla Hafsjö. Han gifte sig med Anna Cajsa Ersdotter som gav honom åtta barn vars öden vi inte kan berätta något. Petter blir sjuk och lämnar platsen 1874.

 • Återfinner dottern Karolina f1834 gift med skomakaren Israel Julin från Ormkärn.
 • Per Persson en annan son som återfinnes här på denna plats 90.
 • Augusta kan möjligen återfinnas Lindesberg
 • Fredrika Detlof Julin från sockna och blev smältmästare i Hed och Skinnskatteberg.
 • en tvilling Maria kan eventuellt återfinnas i Ed.

Olof Ersson

f1814 kom fr Gloppsjön och Ekebergshyttan  och dess hustru Stina Kisk finns här kring 1858.

Bustorp

Gustaf Olsson

f1829 hade med Johanna med många barn varav dottern Emma senare gift med August Bast står som ägare här. Familjen kom från Långkärnstorp och efter makens död skrivs hon som piga här.

 1. Per Gustaf är först sågställare i Åtvidaberg några år för att sedan återfinnas som byggmästare i Grythyttehed 00.
 2. Flora gift med banmästaren Salvin från Brandfallet och fam återfinnes i Grythyttan, men hon blir inte så gammal.
 3. Augusta dör som sexåring
 4. Hilda Maria finns hemma 00
 5. banvakten Johan Viktor i Bredsjö men bor hemma och gift på Bustorp med piga över 00
 6. Emma Valentina gifter sig med August Bast men senare Haga i Björksjön
 7. Johanna Kristina återfinnes som piga i Stockholm
 8. Hulda Natalia gift med Johannes Blomqvist i Bysjötorp men väljer sedan som enka Frits Persson, en torparson från Roten därhemma. 

Anders Ersson

f1844 står här per 1907 till över 1916 och lämnar över till sonen Emil från säkert 1907, men som flyttar till Nyed. Han byggde upp potatiskällare och ny ladugård 1929. Han gifte sig med Karolina kyrkvärdens dotter i Björksjön.

 • Karolina som jag inte vet något om
 • Sofia som får barn på arm Emelie, som hon lämnar till morfar och gifter sig till Ställdalen.
 • Anna tog skräddaren Jöns Persson på Godtemplarlogen i Nora
 • gruf arb Carl Anton som gifter sig till Nora
 • Alma hemma 00 liksom Hilma
 • Emil gift med Stockhausen från Nyed dit han flyttar.
 • Sigurd jvg arb

Carl Emil Eriksson

f1879 fastigheten 1929 men dör redan 1935 och änkan Anna Karolina f1883 brukade 1943-51 med hemmavarande barn. Det är lite lurigt här eftersom det finns en annan Emil Eriksson, som ju flyttar till Nyed. Det är en väldigt orolig familjehistoria här, som förtjänar minst en liten novell. Men det får bli en annan gång.

 1. Anna gift med gruf arbetare Carl Edvin Mässing
 2. Johan gift med Gerda och som sen flyttar in till Hällefors, men är här 70, varför sonen John (Johan) övertar 1951 lite lurigt här de brukar till 1982 då hästen Blacken lämnade gården.
 3. Carl-Erik flyttar till Ställdalen.
 4. Aina ??

Elisabet Nordström

f1906 hade gården 1954-63 där hon bedrev koloniverksamhet och ungdjursuppfödning. härtill mjölkleverantör. Härefter har stället varit sommarställe.

var under rallartiden logi för rallarna på 1880-90 talet.

Stugan är från 1850 talet.

Marieberg 5'5

Avstyckad från Bustorp

Anders Gustaf Ersson

skrivs som handlande här runt sekelskiftet f1843 måntro att det var här ? Dottern gifte sig i alla fall med banvakten nere vid Björksjön.

Anna Lisa Jansdotter 

f1837 kom troligen hit 1877 och hade dottern Anna Aqvilina som fick sonen Erik Pettersson, som tog över Björksjöfallet, men sedan gift med Carl Eugén Norström och med honom dottern Elisabet f1904, som hade en liten affär på fastigheten och som tog över Bustorp en period med djuruppfödning och koloniverksamhet.

Helge Eriksson 

f1904 som var ogift lantbrevbärare och han hyrde ut till Elisabet Norström den lilla handelsboden. som fanns på tomten.


Björksjön Norra Delen

Vi åker norrut genom byn mot Lilla Hafsjön. Innan vi passerar järnvägen så har vi skolan till höger uppe på sluttningen. Avtagsvägen till Wasslasjön och banvaktstorpet. Själva Björksjön är delvis uppdämd och bäcken leder oss till hyttan, som låg längre fram vid avtagsvägen in i hyttområdet.

Den första gården på vänster hand

Carl Ers, Skarptäkten

-38 Carl Eriksson

1940-70 Anders och Anna Persson

kom hit 38 men lämnar på 70 talet sedan jordbruket inte längre lönade sig.

ladan var fortfarande kvar och mjölken levererades till Kopparberg. Under 60 talet slutade leveransen av mjölk till Lindesberg och Örebro och åkare Carl Saxén lade ner åkinga och startade kiosken i Wasslasjön. 1975 revs ladan, som låg på andra sidan vägen i nära anslutning till Hytteblecket, där två allmänningar fanns att skåda.

Björksjön 4'20 Ståls

Erik Johan Ersson

f1836 handlande fanns på Bysjötorp som handlande 00 hade tre barn. Han kommer hit och fastigheten var då om 132 ha. Här på gården nämns namn som Stora Gatan och Gamla Gatan.

 1. Emma Sofia
 2. Elvira Erika
 3. och Post Gustaf

sonen Erik Gustaf Eriksson

f1907 lantbrevbärare Post Gustaf styckar av stugor till syster Elviras barn.

Grufarbetaren Carl Anton Ståhl gifte sig med Elvira

som tydligen tar över stället. Deras barn stannar delvis kvar i byn

 1. Agda
 2. Blenda för blir og
 3. likaså Erik Anton
 4. Sigrid
 5. Ingeborg

Stället nu avsålt 2007.


Hans och Greta Johansson


Björksjön 3'16 Ladugårdscafé Ekströms

var förr en gård

Ladugårdskaffet

Gårdstorp vid Ladugårdskafeet.

Beckiusgården 3'2

182 har varav 8 tunnland åker. Gården med rötter i 1700 talet där även ekonomibyggnaderna ingår från denna tid. Gården bar 1 häst 3 nöt 2 ungdjur 1 svin och 10 höns

Ägareförhållande

Israel Jansson som upptäckte järnet i Gunnarsbergsgruvan fanns här från 1895 fram till sin död. 
Olof Olsson Dal Olle ca 1917-39, 
J O Andersson sterbhus 
Kerstin Hamilton Hjelmsäter.

Boende - brukare

Carl Erik Beckius

f1869 hade tidigare brukat Skrivarefallet och Gatan i Jönshyttan och kom hit 1919 till sin död. Han var gift med Hilma som var här i Björksjön hos en Erik Olsson såsom piga. Paret kom hit med redan bildad familj och vi kan notera

 1. Gerhard Beckius som valde banvaktsyrket och vi noterar honom i Gröndal
 2. Edvin finns nog som dräng här på gården
 3. Hanna valde en gruf arbetare
 4. Ogifta Hildur stannar på gården
 5. Helga gifte sig till Hällefors
 6. Hilmer flyttade till Borås
 7. ogifta Ebba stannade på gården
 8. liksom Rut
 9. Ivan fanns i Ludvika men deltog tillsammans med sonen i gårdens skötsel speciellt under jaktsäsonger.

Döttrarna Hildur, Ebba och Rut övertar arrendet sedan föräldrarna gått bort och sköter mjölkleverans med de kor och den häst de har att tillgå. En sommarladugård fanns för 5-6 kor som mjölkades varje dag. broder Ivan. 

Robert och Lena Engqvist

kom 1973, som bedrev en fårfarm.

Beckiusgården är ett kulturobjekt som uppmärksammats med anledning av den imponerande inredningen från fordomdags.

Bakom låg

Norström


Hedgården

var tidigare på 84 ha varav 70 skog. På gården fanns ett bevarat brygghus.

Den Röda gården längst in

2 man byggnader uppförda 1876 respektive 1880 1 häst 5 kor 2 ungnöt 1 svin

Hed

Allan Hed f1911 kom 39

I lilla stugan bodde


Källtorp

enl församl 16+ Mitander f1833 men hon dör här tydligen ett ålderdomshem fattigstuga Israel Julin och Amanda Bast

Fackagärdet

Björksjön 1/8 Anders Gustaf Pettersson torp f1847; Anders Adolf Andersson f1881 

Jan Erik Blixt följs av Johan August Strömberg f

5/64 Jan Erik Jansson f1846 

Holmbyåsen J E Jansson som torp Erik August Johansson arr f1879

Löffallet Carl Erik Eriksson f1853
Stina Cajsa Mitander bs Källtorp Björksjön 
Björksjö Bys mark Israel Julin skomakare f1834

Björksjön Rote Hedda Johanna Johansdotter f1840 

Holmkärsåsen

Västkusten

låg på denna fastighet. Här bodde reservbrev bäraren Helge Eriksson.


Hanssons ställe Björksjön 2:2 Bernhards

Bernhard Hansson

f1873 kan vara född på Bysjötorp och son till bm Gustaf Hansson därstädes.  Han var i Amerika några år och träffade först Tora, som lämnar honom tidigt, men sedan Hilma från Linde.

 1. sonen Gustaf ogift

 2. Stina gifter sig med Åke som finns här på stället

 3. Inga flyttar till Stockholm

 4. Vega till Vällingby

 5. Barbro gifter sig till namnet Jansa

 6. Hans gifter sig med Ingeborg och verkar föra ägareskapet vidare där deras barn sedan brukar fastigheten.

Här på markerna hade man gjort fynd av guld och silver men jag vet inte hur det gick


Kort härefter delar sig vägen mot Björksjöbacken respektive Lilla Hafsjö

Björksjöbacken

leder till det gamla Basttorpet

Björksjön 2:3

Denna gård har anor från tiden vid hyttan då den hade andelar i Björksjöhyttan 

Lindgården

med sin bod

Skräddare Siglund från Gunnarshult säljer sin stuga till Gustaf Jansson från södra Bastfallet och sonen Folke förvaltar förvärvet.

Haralds Stockholms stuga

 

 

Denna stuga flyttades från trakten norr om järnvägen kallad Stockholm, ett namn som rallarna givit stället. Det var spelmannen Harald som flyttade stugan.

Harald Ersson f1884 i Bysjötorp och gifte sig med Anna och dottern Brita gifte sig med en av sönerna född på Bastfallet Ivan. Harald var en god spelman men han hamnade i misär och vårdades sista åren med sin Anna i Grängshyttan.

Albins Björksjön 1:12

Albin Albertsson

f1859 gjorde under kriget en sväng i Amerika men hann dessförinnan gifta sig med gården med  bergsmansdotter Anna från troligen denna gård. Paret fick 11 barn och stugan som skulle byggas ut tömdes efter hand på alla barn mest flickor, varför något nybygge ej kom till stånd

Ogifte Edvin Albertsson

f1898 bodde på stället hela sitt liv. Marken sålde Edvin till Ivan

Lilla Hafsjövägen

Tallbacken 10'1

Gustaf Ersson

f1841 brukade Tallbacken men mer vet vi inte än att ende sonen kom hem från Grängesberg på 30 talet.

Tallbacks Erik och Julia Gustafsson

var taxichaufför först i Grängesberg men kom hit på 30 talet. Stamfastigheten var på 60 ha men styckats upp i sommarstugetomter. Hade två barn Anna Maja och Julius.

Tallbacks Eriks stuga BÄTTRE BILD FINNS


Nybergstorp 1'35

Erik Ersson

Talldarra f1887 bodde här men drunknade vid en flottning 1951 vid Nittelven. Gift med Anna, som flyttar härifrån med sin son på 60 talet.

Under 40 år var det skogsarbetare boställe, men sonen Åke återvänder till platsen, där han ristat sitt namn där har han sitt hjärta.

Bäcken Permensbäck ligger mellan Nybergstorp och Skomakarns.

Skômmerns 1'6

Gustaf Jansson

f1868 och Hanna Jansdotter. 

skomakers

nu Johan Palmgren


Sjöändan

var ett torp på 6 ha.

Per Gustaf Persson * Sofia Carlsdotter f1871 som sedan gifter om sig med Erik Henning Granqvist. Hon blir änka på nytt och tar hand om en kull om 7 barn, som vi kan följa in i nutiden.

Gottfrid Björk

bodde här från 1930 gift med Gerda Marieberg på 30 talet. Far och sonen Holger ägnade sig åt bolagets fastigheter.

Hans och Kristina Yngvesson


Vägen upp till L Hafsjön byggdes 1952.

Björksjöfallet  1'31

Anders Igelström

torp här 1871-77 i alla fall. Sedan Anders gått bort finner vi familjen vid Snuggan i Lindesberg.

Otto Adolfsson

f1861 står skriven här på Fallet och under Björksjön 90 92 fram till 93 då han flyttar till Nora.

Hyttarbetaren Erik Pettersson

f1891 fanns 10-60. Ungkarlen Erik tog över arrendet fram till 1986. Av de sju syskonen kan vi följa dem ut i världen.

Stockholm är det samma som Hagalund ?


Enligt Församlingsboken 16-26 Carl Emil Carlsson f1874 följs av Erik Svensson f1873 1916Bysjöhagen 


Bysjön

Petter Persson Knapp är vittne 1773 i Gunnarshult  

Petter Knapp Anders <Lars Enka Stina Andersdotter och pig Stina Persdotter finns här 1774

p66-69 Petter Olofsson f1715 

70-75 

Petter Olofsson Knapp f1715 

p75-84 Nils Olsson f1757 bor här med sin nyvunna hustru 1785 tillika gruffogden Jon Bast Eker f1722

Olof Olsson f1756 

p 85*-96 skomakaren Petter Persson f1749 

p96-04 Olof Olsson f1756

p 08-15 

Olof Olsson f1756 

ser ut att vara ett dagkarls tillhåll 

p 16-25 Per Andersson f1782 kom 1802 men dör här 17 då dagkarlen Jan Brevius kommer 16 och Henrik Hammarbäck kommer också från Säfsnäs 1817;

Bysjötorp 1'33 kallas också Stora Bysjötorp 

församl bok 16+ Carl Johan Jansson f1854 
Ivar Jansson f1894 kommer som torpare 22
Carl August Andersson f1858 16+
Erik Herman Persson f1890 kom 26 

Johan Oskar Örn 16+ ersätts av ? Johan Emil Vallin f1888 1918.

häg Gustaf Bernhard Hansson f1873

Augusta Fransson f1848 satt i en bs med denna adress 00 och 1916+

Stora Bysjötorp 1'33

Herman Persson

f1890 finns här från 1926 och gifte sig med Olga och familjen kom från Rombohöjden flyttar tydligen sedan till Hagbylund.

 1. Alva till Stockholm
 2. Anna vet vi inget om
 3. Astrid till Stockholm
 4. Erik, som ännu ägs i släkten.

John Bolin är trädgårdsodlare och har bott här sedan 1980 talet.

Ägs av Risto Pirttijärvi kan ha bott här på 1960 talet.


Bysjötorp 1,36

Stora Bysjötorp 1,36

Carl Johan Jansson

f1854 kom från Bastfallshöjden omkring 1910 flyttar och byter därmed plats med efterträdaren och återfinnes på Långåsfallet från 1922. Han gifte sig med Josefina Kronér och deras telningar håller sig i trakten.

 1. Carl Sigurd

 2. Johan Viktor

 3. Oskar Emanuel

 4. Anna Sofia Josefina

Hyttarbetare Ivar Jansson

f1894 kom från Långåsfallet omkring 1922 och finns här in på 30 talet men flyttar sedan till Stenbäcken Hällefors. Han fann Viktoria här från Björksjön. Barnen

 1. Erik Ingemar

 2. Allan

 3. Alf Bertil

 4. Rune som återvänder till fädernehemmet

Man delade ladan nedan med grannen och försörjningen var vid bruket här från Bysjötorp

Rune Jansson 

f1932 på platsen, som också kallas 1'36 Stora Bysjötorp, och har friköpt stället.

?? Carl Sigurd Jansson 

f1886 byggnadssnickare som har en son, som bor inne i Bredsjö.

Här är en gemensamt brukad lada, med endast en skiljevägg som skilde boskapen åt.

Rävalyckan Bysjötorp

1761 har vi en dräng Olof Persson som vittnar vid en födelse

1796 har vi dagkarlen Olof Olsson och Katarina Ersdotter här bor då också Skomak Nils Danielsson och Katarina Nilsdotter

Bm Jan Jansson

f1783 

Bm Olof Jansson

ålderman f1776

Hansson Erik

1824 Ensam men finns i sonens bröd.

sonen Eriksson, Erik Albert

f1853 gift med Kristina Jansdotter Kristina 1861

 1. spelmannen Harald 1884
 2. Ivar 1890
 3. Mia Kristina 1893
 4. Sigrid Kristina 1895
 5.  Erik Arvid 1899 Barn
 6. Erik Helmer
 7. Erik Axel
 8. Erik Gunnar

Dessa två hör ihop

Jansdotter, Hedda Gustafva 1842 Ensam

Carl August Andersson f

Ludvig Fredriksson torp f1847 följd av arb Sigvard Jansson f1886; 
Carl August Andersson f1858; August Samuelsson f1856; Emanuel Carlsson f1885; 

Per Erik Bergman f1851 

Björksjön 3'5

Torpet var privatägt till skillnad från de andra med samma namn. bodde på Långåsen Hans son Jonny åkte i vintras sitt 40 de Vasalopp. 

Sten Arvid Räf

f1871 var gruvsmed i Hafsjöbergs gruvor passerat Hemmanet i Jönshyttan för att kunna övertaga detta ställe som han på något sätt förvärvat. Arbetade i Sirsjöberg och cyklade dit varje dag. Familjen kom hit 17 från Hemmet i Jönshyttan. Sonen Yngve blev också borrsmed och åkte Vasaloppet ett flertal gånger. 

sonen Arvid Räf

gift med Anna brukade gården till slutet av 50 talet. Han hade tidigare varit borrsmed i Boliden och flyttar hit när gården blir tillgänglig. Han dör redan 1954 och enkan, som var född i Norrland sålde ifrån till Skogsbolaget Stora Enso, som satte skog på åkrarna. Hon flyttade till Nacka.


Wasslasjön

Anders Olofsson f1730

Finnbo

 

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013