Bredsjö

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Grönhult ] Jönshyttan ] [ Bredsjö ] Hafsjö ] Ekebergs Rote ] Norrelgen ] Hällefors ] Gränsjö ] Hjulsjö By ] Björksjön ] Rombohöjden ] Grängshyttan ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Bredsjö Bruk med Bredsjö Gård.

Bresjö, Qwarn, Långåsen, Långåsfallet, Skraggtorp, Basttorpet, Knapptorp, Kolningsberget, Nyhammar, Ormkärrsåsen; Smederna; 

torp Johan Erik Andersson f1851

Bredsjö Bruk 

1676-1714 Henrik Jacob Hildebrand

Bredsjö gamla Hytta anlades 1676 och fick privilegium för hyttan 1676-11-29 och producerade senare 70 ton tackjärn per vecka.

Bredsjö Hammare två till antalet privilegierad 1676 för Henrik Jacob Hildebrand, som fick tre års skattefrihet. Järnet kom från hyttorna i omgivningen inklusive Ekebergshyttan, och hamrarna  producerade 1350 skeppspund.

1740 tar Detlof Heike över ägandet.

Han dör 1714 och bruket stannar i släkten till 1752, den kommer i ett större komplex som Wilhelm Hising leder.

1752-1756 Wilhelm Hising

1757-1760 Volter Pettersson

var bergsråd Hisings måg, men sålde den till sin svåger Detlof Heikensköld.

1760-1775 Detlof Heikensköld d:ä

1775-1824 Detlof Heikensköld

1775-1829 Carl Fredrik Heikensköld 1/8

1856-1866 Carl Vilhelm Heikensköld  det verkar som hans barn sedan fått ärva och vi har följande uppgifter som ägare 1866-75;

 • Carl Johan Edvard Heikensköld 1/32
 • Öv Selim L Heikensköld 1/64
 • Brukspatron Tor V Heikensköld 1/64
 • Kapten Frans

Nya Hyttan verkade 1834-1962, med ett anrikningsverk 1901 för att höja järnfattiga malmer. 1942 ett nytt anrikningsverk i anslutning till linbanan från Ösjöberg. Nedlades 1962, som den sista hyttan i socknen, men producerade 220 ton per vecka. 

1875-1893 justitieråd S Detlof Rudolf Knut Olivercrona

skapades i mitten av 1800 talet, varvid Knut Olivercrona inträder som huvudägare. Han var socialt engagerad och verkade för skola och sjukvård i orten. En förvaltare lär ha förskingrat hans pengar varför han tvingas sälja. 

1892 bildades AB Bredsjö Bruk och året efter köptes alla aktier av Lars Larsson.

1893-1905 Lars Larsson

Lars var kommen från släkt ur Nordmarkshyttan där fadern Lars Jonsson varit kyrkvakt och senare bergsman. Fadern dog emellertid redan 1851 och lämnade hustru Lena och en barnaskara att klara livet själva. Farmor finns med den svåra tiden efter faderns död. Farfar skrevs som nybyggare och hette jon Jönsson, varför vi kan gissa att Lars ändå fick växa upp i det hus som tillhörde familjen. Lars hade 7 överlevande syskon och vi finner honom sedan hos handlarn i Hjulsjö, där han strax förlovar sig och bildar familj medan han är faktor på Lesjöfors och lär upp sig.

1909 Stiernfors Ställdalen disp. A L Berglund

På 1960 talet bodde 2000 personer i byn men 1962 gick sista skiftet. 

Bruksinspektör

Johan Magnus Fischer f1733 fram till 1774
Jacob Fischer f1752 brodern som kom 76 från Skinnskatteberg och
Jan Petter Dyrén kom 81

Anders Brogren f1768 Enkefru Brogren f1734 död 1821 under denna period är verksamheten av icke ringa art med mycket tjenstefolk.

passerar Carl Johan Rydberg f1816, Hans Adolf Wigart plus andra som återfinns på DSC_8511.

Olle Henrik Apelgren f1815 kom 41 men lämnar redan året efter till Friherre Fritz Kruse f1826 

August Söderström 93-

Hushållet innehåller i övrigt riktligt med hushållerskor pigor och bokhållare och ingenjörer. Stalldrängen och kusken Carl Johan Carlsson från Bodarne

samhället hade också en barnmorska och sjuksköterska Anna Sofia Elfgren f1866 från 1891.

Bredsjögården

Bruksägare

Carl Fredrik Heikensköld f1753; von Liljeström  per 96-04; 

Carl Vilhelm Kylenstierna f1790 med sin Adelaide Virgin 

Carl Adolf Olivercrona major väg och vattenbyggnads Corpsen RWO. Bolaget består av prof Olivercrona, och majoren de flesta skattskrivna i Stockholm.

Lars Larsson f1842 92-1902.

köper bruket av Knut Olivercrona vars hustru var en Heikensköld.

Förvaltare

Fredrik Malmberg f1819 43- 

Fritz Kruse är inspektör och disponenten kommer 61 och är Carl Alfred Bäckström , Bokhållarna stod ut blott ett år . 

Anders Wångenberg 77- max 91
Sven August Svensson f1849 från Korsberga 87- 

Sven Svensson f1849, och Johan Nordström f1860

Bruksdisponent Anders Leonard Berglund f1869 från Vättak kom 1910-16 
Kassör samma per Axel Larsson f1872 

 

Rättaren

på gården rättare Jan Kolström f1846 kom 76 och stannar över 1895 som det ser ut.

Här fanns också en handelsbod med företrädare som

Anders Gustaf Pettersson f1827 som kom före 86 och finns 95

Rättare Jan Fredrik Kolström f1846

På Bredsjögården fanns någon slags fattigstuga där smedänkan och Jansas kusin trädgårdsdrängen fanns.

trädgårdsmästare Israels Ersson f1805 

Kolström följs av Carl Gottfrid Renström f1873 

trädgård Carl Vilhelm Thalm f1876 

Bredsjö Gården vid seklets början. Längst till vänster Amanda Kristina Carlsdotter f1875

 

1902 flyttar Erika och Lars in i "disponentvillan.

hyttan skapades av Henrik J Hildebrand och Jönshyttans hyttelag 1674. Ingen brukning ägde rum 1785, men 1784 blåstes i 183 dygn. 

p66-69

Mäst Erik Ersson  f1720 
Mäst Sven Erik Ersson f1730
Mäster Anders Jansson 1715
Petter Andersson f1744 

70-75

mäster Erik Ersson f1720 sonen Mats Ersson finns med f 1744. 
mäst Anders Jansson dör i perioden och är trol far till byggmästaren Anders Andersson 
mäster sven Erik Jonsson f1696 som är far till Kristoffer Mäster sven Kristoffer Ersson 1733 
mäst Elias Ersson  f1733 

 

p 7584 

Mäst Mats Ersson f1744 
mäst Henrik Ersson el Olsson som det stor hfl p 7584 
mäst Mats Jansson gift med Göransdotter
Olsson f 1734 flyttar 1778 
vi har också en Erik Jansson ? f1696 i Kroppa som skrivs som mästersmed denna per vi får se 
Masmästaren Olof Jansson f1708

p 86-95 

mästersmeden Mats Ersson f1744 
Mats Jansson f1751 
Mäster smed Henriks Ersson f1750 
Jonas Hane f1753 

p 96-04 

Mats Ersson f1744 han dör och sonen Petter Mattsson finns kvar 
Mats Jansson f1751
Henrik Ersson f1750
Jonas Hane f1753. 

Masmästaren denna period Nils Olsson f1757 men flyttar troligen sedan till Jönshyttan.

p08-15

Rosendahl Matts glömt när han föddes 
mästersmed Mats Jansson f1751 
Hammarsmeden Henrik Mattsson f 1795 
smeden Henrik Olsson f1750
smeden Petter Tiderman från Finnerödja 
Jonas Hane 
Magnus Svensson f1777 stannar blott några år från 1808
Johan Lund f1786 

p16-25

Petter Mattson f1776 
Henrik Mattsson f1785 
Nils H Kumbla f1788 kom fr KIl 1813 men flyttar till Ljusnarsberg 1818 
masmäst Petter Forsberg f1788 i Karlskoga
mas enkman Johan Lund 
Jan Brevitz  f1790 kom 1816 men flyttar nog från gården ut i markerna redan efter något år som torpare 
Carl Bjurström f1789 

 

p25-33 Petter Mattsson f1776 
Henrik Mattson f1785 sonen Henrik som gifter sig 33 trol åtminstone smehalva
mästersven Petter Forsberg
mästersven Carl Svensson Bjurström f1789 flyttar 1826 och ersätts av Mats Ersson Rosendahl 

 

p33-41 Henrik Persson han kallar sig sedan Rosendahl  f1785
Mästersmed Bergström f1806 
Henriksson Henrik f1808 kom 33 
Petter Forsberg f1788 
Mästersven Jan Erik Holm f1818 
Mats Ersson Rosendahl f1802 kom 26 

p 42-7 mästarsmed Mats Rosendahl f1802 
Jan Borgström f1806 
Petter Forsberg f1789 
Olof Lindberg f1787 
Carl Erik Hedling f1828 
mäster sven Jan Holm f1810 

p53-60 

mästarna Bäckström och Mats Rosendahl f1802 
Carl Erik Hedling Jan Bergström och hans son 
Jan Holm f1818

Bredsjö Bruk äges av ett bolag . Av antalet smedmästare att döma synes tiden 61-70 ha varit en guldålder. med mycket personal från när och fjärran.

Bäckström med nog så många barn.

Förvaltare Wångenberg f1844 kom 73 och bokhållaren Dahlström kom 70 
Rikligt med pigor och drängar under per 71-77. bland dem kan vi skönja kusken Carl Johan som var en trotjänare på stället.

Mästare

Jan Holm f1818
Gustaf Bredberg f1840 kom från Grönhult 68
Anders August f1836 kom också 68.

Hyttarbetare

Smeder Emanuel Gustafsson f1857 från Sjogerstad kom 77. Plansmed Erik Henriksson f1845 kom 84- 

Carl Hane

byggnadsförman Johan Spik

Bruket ägs av Ställdalen 

under perioden 06-15 sker en stor expansion med massor av hyttarbetare som tillkommer härtill mycket ingenjörer och kvalificerad personal som kemister mm och det är Lars Larsson och hans son som svarar för ledningen 

Ugglebo

Hytt arbetare Frans Erik Forsberg f1843 77- 

Under 1895 skedde en hel del nyanställningar av personal som kom utifrån undrar vad det kan bero på.

Kanalen Levadan

Lars Larsson tog initiativet till Kanalen 1895, som går från Myrsjön och följer bergskanten ner till dammen vid Bresjö. Genom en trumma där den generator som fortfarande ger kraft. Tidigare var här en kraftkälla till hyttans funktion.

Denna kanal är en kraftkälla av även annat slag då den erbjuder en sagolik promenadupplevelse från en stig, som leder från bastun vid Bresjö Herrgårdar, förbi turbinhuset uppför en trappa till dammen och sedan vidare längs kanalen på dess västra sida genom skogen över vägen passerar ett fult och olagligt hygge och in i en den underbaraste skog, där skogssnäppan och morkullan drar. Uppe vid sjön låg en kvarnstuga. Stilla flyter vattnet i kanalen och gästen upplever en sann vederkvickelse efter denna promenad och hastar till gården för en sedan oförglömlig matupplevelse.

Kartskiss över Levadan vid Bresjö, en grufva för själen och ett grufhål, som knuten till Rotkopp.

Bredsjö Qvarn

Mjölnaren Anders Johansson finns här 1746 

mjölnaren Olof Persson f1747 Hällefors kom 1776 och dör 1819,

Johannes Stockhaus finns här p 25-33 men dör 1830 och hustrun flyttar till Ekeberg 

mjölnaren Jonas Nilsson f1801 kom 31 ensam från Hällefors och dör här 74 och här finns ett antal pig och drängar vid qvarnen 

Mjölnare  Anders Vilhelm Andersson hittar en ny fru 

här finns p78-86 många fattighjon 

Basttorpet

p16-25 Hans Jansson f 1771

p25-33 Hans Jansson f1771 dör under perioden 

p33-41 Denna period kan ha två lägenheter 

Jan Brevik Brewitz finns här och samtidigt svägerskan Katarina Persdotter enka efter smed Hammarbäck. Vi får se. 

p 42-7 och p53-60 Johan Brewitz f1790
Carl Åkerström f1785 
Anna Stina Blomberg f1792 

förre mästersmeden Bergström bor här från 41 då han kom från Nyed.

skogvakt Gustaf Norström f1854 81-
skogvaktaren Carl Gustaf Pettersson f1866, som också hyste sin syster och tidigare vaktare Nordströms enka.

Bror Gustaf Sander 1905 och nu Lennart Sander bebor stället 2007. 

Knapptorp

p 42-7 torp Erik Högberg f1789

Gamle smedens Hammarbäcks enka bor här. 
krympling Anders Erik Högberg f1822 53+ 77+hande mågen boende där en period efter 71 
Carl Emil Ersson f1862. finns 06+ parallellt Ludvig Viktor Fredriksson f1847 som dör per 06+

Bredsjö Järnvägsstation

Järnvägen ägdes under slutet av 1800 talet av Degerfors Jernvägsbolag och hade många anställda knutna till den nya verksamheten från inspektör, banvakt, banförman och konduktör, eldare och lokomotivförare och sist smörjaren.

Carl Teodor Wiberg f1847 77+
Samuel Nilsson f1850 Hemsjö (P)

Stationsinspektör lt. Oskar Kilman f1844 kom 77-
Stationsinspektör ingenjören Rudolf Detlof f1851 82-
Stationsinspektör Ivan Almqvist f1850 kom 87 

Anders Fredrik Andersson förman 06+; Ivar Artur Valdemar f1881; 

under perioden byter järnvägen namn från Bredsjö Degerfors Järnväg till till Nora Bergslags Järnväg. 

Erik Samuel Hedin f1870 följd av Vahlqvist f1878 

 


Nyhammar Bruk

En uppgift antyder att Hildebrand fick 3 års skattefrihet mot att han byggde en hammare på allmänningen 1676.

Redan 1760 finns mästersven Kristoffer Ersson nämnd här med sin son Kristoffer och mästersven Petter Ersson som vittnen Jacob Ersson fanns också här 1760. 1761 har vi smederna Göran Göransson och Kristoffer Ersson här. Per Ersson. Det är tydligen en väldig aktivitet här med hammarsmeder från 1760 talet och framåt.

Det är först på 1850 60 talet som Nyhammar kommer in i kyrkboken och det var ett nytt hammarsmide vid Lilla Bresjö, som erbjöd nybyggare att slå sig ner. Först ut under perioden är 66-69

masmästaren Göran Göransson

f1719 i Nora gift med Lisa Staberg likaledes från Nora. Av deras sex barn kan jag bara berätta om Stina som gift sig med dagkarlen Petter Olsson från Långåstorpet

Mästerman Erik Jonsson

f1696 

mäster Elias Ersson f1738

Under följande period 1875-84 talas om Nyhammars Bruk där mäster Göran dör 1785 (el 82).

p86-95 Erik Ersson f1754 stryks på samma sida står inh Anders Andersson  f 1820 

p96-04 Jan Persson f1761 

p05-15 Jan Persson f1761 

p 16-25 enk Stina Jansd f1762 Säfsnäs och Erik Jansson 

p25-33 Erik Jansson f1794 

p33-41 Erik Jansson f1794 Carl Åkerström, Jan Ersson f1801, 

p42-7 torp Carl Åkerström 

p53-60 torp Carl Åkerström f1875 
Gruf fogden Israel Johansson f1822 
torp Jan Ersson f1824 
förre smeden Petter Forsberg f1788 

Jan Ersson f1824  kom 54 
Erik Ersson f1812 kom fr Hällefors 39 och dör här 1873

Gruf fogden Per Gustaf Jansson f1843 kom 73 

torp Carl Johan Eriksson 77-

arb Johan Viktor Sander f1871 06+
Carl Johan Svensson f1881
Erik Emil Stål f1883; 
Viktor Högberg f1887
Erik August Jansson f1859


Ormkärnsåsen Ormtjernsåsen.

p 25-33 finns Jan Jansson f1761 här p från 1776  16-25 står han som nybyggare, må då vara att det är han som byggde detta ställe

Jan Jansson med hustru f1767 dör här per 33-41 och ersätts av Erik Ersson Ormkärn f1807 och Petter Henriksson, som han kallar sig här denna per kom kanske 1838;

Henrik Mattsson Rosendahl bodde här med sin senare änka och lämnar plats för sin son.

Petter Rosendahl 1813 fanns redan p42-7 

Petter Henriksson Rosendahl f1813 61+ 

Henrik f1815 dör här 1886

Anders Andersson

torparen och Masmästare f1844 hade tidigare bott på Långåsmossen fram till 1887 och finns kvar över 1916+ -06+ mycket mågar bor här på stället 06+ men blott en kvar 16+ 

Stället brann upp men återuppbyggdes aldrig. 


Skraggtorp

Anders Persson f1735  p16-25 vi har en kolare koppling till Grönhult, vilket inte är orimligt då denna skog tillhörde Jönshyttans och Grönhults bergsmän, men från lurades den av de stora brukspojkarna.

torp Petter Nilsson

f1797; fanns här under perioden från 1825, men flyttar 1837 till N Gränsjön. Gift med Katarina i Mosserud. Barnen.

 1. Jan Petter hittar vi på Löfåsen från 1850 och senare Bastfallshöjden vars ättlingar vi kan följa in i nutiden.
 2. Anders Persson brukade Gränsjön och Bjursjöhöjden och även hans efterlevande kan vi följa.
 3. Anna Cajsa gifte sig 48 med en bergsman från Sångenäs.
 4. Maja Lisa gifte sig med Jan Jansson f1817 som framgångsrikt brukade Gränsjöhöjden från 51 och framåt där vi berättar mer.
 5. Erik Persson f1829 gifte sig med Johanna från Löfåsen 80 och framåt, där svärsonen Erik Axel Persson sedan tar vid.
 6. Stina gifte sig med Anders Bratt som 1890 finns på Pansartorp.

Erik Ersson

f1812 kom officiellt 39 (Har detta något med Nyhammar att göra) och finns här till 1857 då han finns på Långåsfallet men slutar sina dagar i Nyhammar. Han gifte sig med Maja Cajsa Hammarbäck från Säfsnäs

 1. Carl Johan brukar som torpare Nyhammar fram till sin död 1881 och lämnar sin hustru i armod, men hon gifter sig sedan med en namne i Rombohöjden men hon dör före 1900 men lämnar dock två barn i denna relation som vi dock ej kan spåra.
 2. Gustaf Eklund finns på Bruket från 55 men sedan är det tyst.
 3. Frans dör i 25 års åldern.
 4. Stina Lisa gifter sig 1886 men sen vet jag inget mer.

torp Jan Petter Persson

f1823 har sina rötter hos Petter Mattsson i Hafsjö och kom 57 men återvänder dit 1871 till 1/32 av Östra Hafsjön. Han var gift med Anna från Hjulsjö By.

 1. Karolina f1849 gifter sig med Carl Johan Andersson f1842 verkar att ha tagit över 1/32 stället eller en motsvarande 1/32i St. Hafsjö där vi skall försöka berätta mer.
 2. Per Johan tar över N Bastfallet och gifte sig med Augusta Charlotta från vi berättar mera där.
 3. Matilda Albertina gifte sig med Johan Fredrik som vi finner på Bjursjöhöjden, men hon dör i barnsäng och han försvinner.
 4. Augusta Maria gifte sig med Alfred Persson här på Östra Hafsjö, men familjens telningar finns sedan i Hörken.
 5. torparen Carl Fredrik finns också uppe vid Ö Hafsjö och gifte sig med Hilma Viktoria från Ö Hafsjö
 6. Gustaf Jansson fanns på Ö Hafsjön och gift med Anna Karolina och för tydligen ett framgångsrikt liv i Örebro som åkare får där tre barn som vi kan följa.
 7. Erika Axelina finner torparen Gustaf Carlsson som vi återfinner på Täppan där uppe

Gustaf Andersson f1830 fanns här perioden 71-77, för at sedan återfinnas på Ängsmossåsen, som troligen sedan övertas av Wassenius.

gruvfogden Israel Johansson f1822 62- 06+  fanns här som änkeman 1890 och troligen fram till sin död. Han sammanbodde 90-00 med Johanna Vilhelmsdotter f1842. Hans barn med hustrun Anna Stina från Ösjöberg kan vi delvis spåra till Stockholm och Göteborg in i nutiden.

torp och hyttarbetaren Johan Erik Lindqvist f1857 kom 1907, men hade tidigare haft Helgomesstorp dog 1909 men enkan stannar till över 1916. Barnen flyr till storstäderna.

Johan Ivar Heimdahl f1882 kom från Långåsfallet hit 1908 och han stannar över 1916. Här skapar han med Emma från Linde sin familj. Barnen lämnar socknen.

Församl 16+ Johan Eriks enka finns här.

Svante Jansson flyttar till Åmotsfors och tar med sin son, som blev frisör därstädes.


Långåsfallet

låg längre in än Skraggatorp, men det finns ingenting kvar.

Olof Jansson

f1785 kom från Gränsjön 1831 med sin stora familj. Han går bort 1839. Av parets 14 barn kan jag bara berätta om. Enkan Katarina finns kvar här efter 1847

 • Cajsa som gifte sig med dräng på Stora Sirsjön
 • Anna gifte sig med en Waller som fanns på Blindbo och Björnfallet, vars dotter återfinnes här på Långåsfallet senare kring mitten av seklet.
 • Karolina gifte sig med torparen Johan Andersson som brukade här fram till 1857, men gifte om sig med Anders Persson på Bjursjöhöjden där vi vet mer.

Johan Andersson

f1821 kom 48 och finns här som brukare till sin död 1857. Av deras fyra barn kan jag bara berätta om Johanna Karolina f1853 som med sin grufarbetare Björn återfinnes i Pershyttan i Nora. Under denna period finns en hyttarbetare Anders Andersson som tar hand om och vittnar för Axel Arvid f1876.

Erik Ersson

f1812 från Gränsjön kom 57, från Skraggatorpet strax intill som vi kan läsa mer om.

grufarbetare Olof Janssons

f1840 kom 65 men familj flyttade före 1873 till Lindesberg.

Petter Nilsson f1797 enkan Katarina Jansdotter f1791, Petter hade tidigare brukat Skraggatorp men vänt till Norra Gränsjön men enkan och sonen Erik återkommer hit.

Erik Persson

f1829 registreras här från 60, men han gifter sig sedan med Johanna från Löfåsen och paret återfinnes där från mitten av 1860 talet, där vi kan berätta mer.

handlaren Anders Persson

f1814 kom hit 1868 sjuklige med sin familj och efterlämnar enkan Stina Cajsa från Bastfallet långt in på 1900 talet. Här bor enkan efter handlaren Anders Persson och hans barn som kan ha haft det svårt.

sonen masmästaren Anders Andersson

f1844 som fortsätter sitt boende här från 1861 till mitten av 80 talet då han flyttar till Ormkärrsåsen.

sonen Jan Erik Andersson

dagkarlen f1845 finns här på Långåsfallet fram till sin död 1921 och många av hans barn finns här Låt se

 • hyttarbetaren Johan finns här på Långåsfallet
 • Anna och Erik dör nog unga
 • Elin gifter sig med en Israelsson
 • Hyttarbetaren Frits finns här i början av 1900 talet
 • hyttarbetaren Ivar finns sedan på Bysjötorp
 • även Axel är knuten till denna bostad och stannar på orten
 • Svante Jansson flyttar till Åmotsfors samman med sonen Åke som blev frisör
 • Märta gifte sig med Mässing från Wasslasjön

Gruf arbetaren Olof Jansson

f1840 kom från Ösjöhöjden kanske 1865 men återfinnes med sin fru och barn i Lindesberg redan före 1873

Jan Winberg från Vinköl är gruvarbetare här men flyttar till Slarvhöjden före 1890

Anders Gustaf Andersson f1862 kommer 87 flyttar härifrån 92 och brodern Carl August Andersson f1858 kommer i stället 93

Enligt församlingsboken 16+ fanns tre syskon Andersson bor här och skrivs som arbetare respektive arbeterskor

Per Simon Persson f1887 kom 1918 och var el maskinist samman med Anna likaledes från Linde blir nog de sista som bor här

Följer man sedan den gamla vägen kommer man till mor Annas torp. Det ligger alltså inte vid vägen


Långåsen

Anders Jonsson

f1696 gift med Lisa Hellström. Troligen tog Jan Olsson och hans hustru Anna Jonsdotter över stället Se Björksjön. Mäster Lars Nilsson f1758

Erik Jansson f1725

ett två lägenhetsställe men kan tidigare har troligen varit ett torp med den lada som står nere i backen bakom. Det intressanta med denna fastighet är att den är isolerad från övriga delen av Bredsjö.

Anders Rotkopp Bryngelsson f1625 lär ha upptäckt en silvergruva, och enligt obekräftade uppgifter hotats med dödsstraff för en förseelse men benådats. Gruvan här vid sjön är sedan namnad efter honom. Sonen Carl stannar här som sexman i orten. Nästa Carl i raden återfinner vi vid Jernboås.

Bengt löste af bolaget.

     

Bengt var klok nog att flytta ner hotade uthus uppe vid Oskar Carlsson vid St Hafsjö, som nu ligger bakom ladan. Villar var med och plockade ner den. Den boden användes av fotbollsspelarna

Parhuset mitt emot 

Mitt emot fanns ett parhus men nu helt renoverat.

Henning Boström

gick i kring hade och sålde småsaker. Stal ved från en stor torrgran, då jägmästaren kom Kullenberg medan Boström dolde stubben med mossa. Det behöver väl för fan inte Boström plocka mossa över stubben när jag sett det. Det kan komma någon som är djävligare än du. 


(det kan finnas ett Långåsen i Grängshyttan)

Björkåsen

Ett ställe nedanför detta kallas Björkåsen 

och lär vara nybyggt. 


p 66-69 Anders Jonsson f1696 
masmästaren Olof Jansson f1708.

Anders Jansson med fru dör här 74 under dem står sedan Jan Olsson hust Anna Jonsd vide Björksjön många pig och dr. 
Erik Jansson f1725 

p7584 Jan Olsson  f1705 
Mats Ersson f1758 
Erik Jansson f1723 

p 86-95 Bm Jan Olsson f1705 följd av Bm Mats Ersson f1758 det är tydligen denna del som är den större av Långåsen med gott om tjenstefolk. 
Erik Jansson f1723 som dör 87 och hustrun flyttar till Köping. 

p96-04 Mats Ersson f1758 tydligen större enhet med tiotalet pigan och drängar under per. här dyker också den förste skräddaren upp. Jan Olsson f1762. Anders Olsson f 1764 kommer denna per 
Kolaren Anders Persson lämnar över till sin son Jan Andersson  f1797 
Israel Grönlund finns måhända här p 96-04 

p 05-15 Mats Ersson f1758 

p 16-25 

Nils Olsson f1775 

Jan Andersson f1798 gifter sig 1819 

Bm Mats Ersson f1758 

p25-33 Långåsen 1/8 fördel Mats Ersson f1758 
Erik Jacobsson f1797 

Jan Andersson f1897

p33-41 Erik Jacobsson f1797 Här fanns 15 tal drängar och pigor till reds 
Lb Olof Jansson f1785 dör på plats 39 
hbr tillika handlaren Erik Andersson f1812 även han har pig och dr 10 talet under denna period 

p42-7 

hbr Erik Anderson f1812 under denna per har han rikl med pig och dr 
Erik Jacobsson f1797 

p53-60 ligger under Gården 

Erik Andersson kom 34 

p61-70

Lb Anders Andersson Fjelling f1820 som kom 61 där sonen sedan tar över en kortare tid och lämnar plats till torp Johannes Ersson f1822 som kom 65 men hans son tar över i  alla fall långt in på 80 talet. Här arbetar mycket dr och pigor denna per. 

Sen kommer de inhyses. Handlaren från Jönshyttan  Erik Andersson f1812, med sin familj och mågar.
En enka Anna Hansdotter med barn kommer sedan att ge upphov till den skomakaretradition som skapas. Initiativtagaren kan ha varit skomakaren Erik Berglund f1834 som kom 57 
Erik Jacobsson f1797 med fam är också genom barnen kopplade till skomakareverksamheten .
Johannes Hansson f1834 blev senare gruf arb i Ljusnarsberg
torp Carl Åkerström med dotter och oä dd. 

Skrivs som ¼  äges av Bredsjö Bruk 

p71-77

Johannes Ersson f1822 kom 61 
Erik Berglund skomak f1834 
Carl Erik Edström skomak gesäll f1839 
Axel Edvard Lindberg skomak dr f1861 
änkan till lb Erik Jacobsson Anna Jansdotter 1798 
Erik Nilsson f1829 mindre vetande 
Olof Olsson enka Anna Hansdotter f1820
Anders Fredrik Persson f1848 75- 
Erik Ersson enka Anna Stina Ersdotter f1804 dör här 1875 

p78-86 

det finns flera lägenheter som låg under Bredsjö Gården. många fattiga och inhyses här per 1878-86.

Johannes Ersson f1822  kom 61 

Carl August Rosendahl f1866 och Carl Erik Johansson f1856 Här på Långåsen finns mycket bräckligt folk ävenledes.

skräddarna Gustaf Erik Henriksson f1827 och sonen Ludvig Gustafsson f1855 bor här 1890 

Höga Huset bebos av en TV fotograf. 

Långåsen 06+

Johan August Johansson f1858 
Boström Erik Henning
Carl Erik Edström skomak f1831 
Erik Leo Nordström f1881
Axel Arvid Pettersson f1876

Lennart Sander på Långåsen kan mycket om bygden.

Nybygget

ser jag första gången p 05-15 och här finns det kan sedan bli kallat Basttorpet vi får se 

Jan Jansson f1761 
gruf dr Petter Bengtsson f1782 som vi senare återfinner på Ängsmossåsen
dag karl Hans Jansson f1771 

Långåsfallet 06+ här passerade många familjer på väg till fastare boende 

Jan Erik Andersson f1845 
handelsmans änka som dog 1909
Ivar Heimdahl 06+

Bredberga

Det dyker upp något som kallas Bredberga och som ägs av handlande Hedin i Hjulsjö By 

Myrsjön

nämns redan p 85-95 där dagkarlen Olof Ersson f1760 från Nås bor 

träffar vi på först p 1796-04 men var det ligger vet jag ännu inte 

Olof Ersson f1760 en helt anonym familj 

I östra kanten av sjön ligger en källa kopplad till mången tradition.

Kanalen Levadan

Byggdes av Larsson omkring 1895 för att ge spelet till hyttan mer kraft. Den går från Myrsjön längs sluttningen till turbindammen. Levadan passerar vägen vid GPS 47 X36356 Y39382; Läs mer om Bergvik och ENSO övergrepp på Levadan.

Mosserud     skrevs tidigt under Bredsjö men finns under Grönhult
Ösjöhöjden  skrivs tidigt 1800 tal under Bredsjö,
Broberget    skrivs under Grönhult.
Bysjön skrivs periodvis under Bresjö, men det återfinnes under Björksjön.

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013