Norra Ekeberg

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Södra Ekeberg ] Lilla Sirsjö ] Sirsjöberg ] Stora Sirsjö ] Hyttan ] [ Norra Ekeberg ] Kockelbo ] Ekebergsdal ] Ekebergshöjden ] Gloppsjön ] [ samma nivå ]
Dagligt Allehanda ] [ underliggande nivå ]

 

 
På denna sida finner vi  På annan sida
Tallåsen
Gustaf Persgården.
"Häradsdomarens" Ekeberg "Sigges"
Räf Ada .
Kockelbo med sina från början fem torp
Ekebergshöjden med 5 bergsmanstorp
Ekebergsdal inte ens ruiner återstår

1

Kabelvägen leder från Ekebergshyttan, delar sig i en väg till Ekebergsdal, den högra passerar bäcken och i sluttningens gruvhål varifrån den gamla häststigen går upp till Häradshövdingens Ekeberg "Sigges".
Vi fortsätter upp på berget och når då.

Tallåsen Tallåstorp

Norr om nya vägen ligger själva torpet, men det kan ha funnits två lägenheter här uppe.

gruf fogde Olof Ersson

Bm f1779 gifte sig med åldermannen Daniel Danielssons dotter och föder här en stor barnkull, som har släktkontakt med Jansas hustru. Han är först verksam på Stora Sirsjön, men kommer hit kring 1830. Av barnen berättar vi om

 • Anna Katarina som stannar här några år, men flyttar med sin man Olof Olsson från Sången till Kockelbo perioden 40-50. och 
 • ofärdige Erik Olsson tar sin fru från Gåsborn, men dör här på torpet redan 1846. Änkan gifter om sig med efterträdaren.
 • Brita stannar, men blir änka här och gifter om sig till Björksjön med Johannes Andersson från Gröndal.

Erik Olssons enka Anna Stina Henriksson gifter om sig med Olof och stannar därmed och återfinnes ensam som enka 1890 men ej 1900, men då är redan alla barn utflugna.

torp och hyttarbetaren Olof Larsson 

f1814 bor här från 1848 till sin död 82. Han var son till sockenskräddaren i Grönhult och gifte sig året då han kom med företrädarens Olof Erssons son Eriks nyvordna enka. Han hade sju barn varav vi endast känner efterträdaren sonen och dagkarlen Jan Erik Björnvall med familj, som tar vid efter faderns död.

Per Gustaf Persson f1840

sonen Jan Erik Björnvall

f1852 skrevs som hyttarbetare och inhyses och var gift med Johanna Wennerström från Fernebo och får med henne åtta barn och ett barn tillkommer, som tar med modern i graven 1900. Han lever sedan ensam med den stora barnkullen. Vi spårar några barn till Stockholmsområdet i övrigt vet vi inget.

Johan Adolf Carlsson

arbetare f1877 kom 1901 från St. Hafsjö, men återvänder dit.

70

Som Tallåsen såg ut innan skogen tog över.

Carl Andersson

flyttar sedan fram till St. Sirsjön i huset ovan Boströms skära och verkar som gruvarbetare. Är känd för att ha gjort en spark med hjul.

 • Asta Andersson lever.
 • Arvid Andersson Hällefors.
 • Tallås Albert var starkt religiös präglad. f1906-01-06 † 1989-10-23.
 • Tallås Vilhelm. f 1907-08-29 †1951-06-19.

På 1700 talet kan man under lägenheterna i roten notera att nästan varje hemman hade en vallflicka, men blott förnamnet är angivet.


Gustaf Persgården

kallades också Olssonstället, men det torde finnas två ställen här, som kan förklara mängden människor.

Gustaf Persson

f1840 i Sången kom hit kanske 1867, men bodde i tonåren här i Norra Ekeberg. Han har gett namnet till detta ställe. Han var torpare och lantbonde och skogsarbetare. Stället hade ett par kor. Minnet av Gustaf har förbleknat, men namnet på stället och backen ner mot Ekebergshyttan finns kvar i folkminnet. Han gifte sig med bergsmans och sexmans dotter Maria från Silken och paret träffades nog redan 1860 talet här i denna delen av Ekeberg. De bildar familj och bor några år i Gäddsjön för att etablera sig här uppe kanske redan 1867. Av barnen finner vi

 1. Maria som är född här i Ekeberg. Hon fann en skomakare Edberg, som passerar Helgomesstorp och återfinnes på Nyhyttan i Jernboås 1900. Deras barn som är födda på Helgomesstorp kan vi spåra in i nutiden.
 2. Gustaf Alfred bodde i Ekebergsdal och i Skåln. Även hans barn med Augusta kan vi följa in i nutiden
 3. Hulda återfinner vi nog i Grythyttan, men henne vet jag inget om.
 4. Elin vet jag tjente piga här uppe och råkar i olycka och vi återfinner henne och hennes kärleksfrukt nere i Södra Masbo gavelrum. Han kallades Täpa.
 5. Rickard gifte sig med Augusta Elisabet från Dansarbacken passerar Hemmanet i Jönshyttan och barnen kan vi följa in i nutiden.
 6. Amanda finner vi gift nere i Sikfors.
 7. Augusta Vilhelmina flyttar till Uppsala med sin man och vi återfinner henne efter ett långt änkeskap i Västervik.

Forsberg

det kan vara familjen Ernst Harald Forsberg, som stannade några år här på 30 talet.


Siggesson, "Häradshövdingens" Norra Ekeberg 1/8 

Normalt gick tillfarten via en häststig, som utgick i östvästlig riktning från gruvhålen vid Kabelvägen. Häststigen gick över stock och sten och passerar några ängar, kallade Hytthagen, innan man når fram Häradshövdingens eller Häradsdomarens eller som jag vill mynta Sigges.

ekb02

N Ekeberg där vi kan skönja gränserna mellan Häradsdomarens och Ivans. 

ekb03

Bergsmansgården med arrendator bostaden, ett foto från 1950 talet.

Bergsmansgården Sigges

Med hjälp av kyrkbok och vänliga människor kan vi ana oss till följande hyfsat säkra släktföljd.

Måns Siggesson.

bergsman och sexman f1616. Även han är skriven på ¼ mtl, men endast en son är mig känd fanns här på plats 1677. Sonen

Sigge Månsson.

f1640 kan även han vara knuten till denna plats, då han disponerade ¼ mtl. Han var gift med Kerstin Svensdotter, som vi blott vet att hon må vara född 1649. Familjen finns då på detta mantal minst under åren 1683 till 1704, men troligen ända fram till Sigges död 1722.
Presten  berättar om Kerstin vid hennes död 1705, att hon var en älskelig hustru som levat i 56 år fött 10 barn och levat med sin man i 25 år. Barnen 10 till antalet varav blott två kan redovisas. Plats för vidare forskning i Hällefors födelseböcker.

 • Kerstin Svensdotter f1645-1705
  • Karin tvilling
  • Marina tvilling
  • Kerstin f1677 lär återfinns i Björkhult Grythyttan där hon dör 1734
  • Lisa f1679 dör i Sikfors 1767 här finns skäl att leta
  • Katarina f1679 och dör i Skåln 1739 Hon gifter sig med en Erik Ersson som vi inte vet något om
  • Kerstin f1680 vet inget om
  • Måns Siggesson f 1682 och finns med i hyttelaget och kanske dör här 1757 med 8 barn som skulle vara trevligt att lära känna.
  • Elisabet f1684 och som dör i Skåln där jag velat att vi kollar dör 1767
  • Sven Siggesson f1687 som tydligen hyttan och gården vi berättar mer nedan
  • Anders Siggesson f1688 och som dör i Björksjön 1749
  • Maria f1690 dör vid Grufvan 1737
  • Anna f1693 men jag vet inget
 • Kerstin Ersdotter f1676 vid Kjervingeborn. Hon dör här 1752.
  • Kerstin f1712 som vi inte heller känner.

Sven Siggesson

f1686 någonstans i Norra Ekeberg. Han valde Margareta Ersdotter från Sången i Hällefors. Han är kopplad till Ekebergshyttan. Här är framgången med avkomman mer framträdande än annorstädes under denna tid. Av 10 födda barn lever 9 vid hustruns tidiga frånfälle 1866.
Han var den förste att ha en bevarad egen handling, en kvittensbok för kostnaderna för blåsningen vid hyttan. 1728 betalar han för hyttcontribution sex daler kopparmynt. Makarna dog i osedvanligt hög ålder 88 resp. 80 år.

Vi notera.

 • Sigge som vi läser mer om nedan.
 • Erik Svensson bergsman f1721, som är knuten till Ekebergshyttan.
 • Maria f1739 där kyrkböckernas möjlighet till tolkning är begränsad, inte minst om hon troligen tidigt blir änka.
 • Anders som flyttar till Stockholm.
 • Johan f1728

I sin tjenst hade Sven två stycken vallflickor. 

Vi har en dagbok från Sven Siggesson och senare Jan Ersson, som om inte njutbart så kan det ge en speciell atmosfär åt denna sida.

Sigge Svensson.

f1717 nämndeman bergsman född Norra Ekeberg. Han finns här på gården 1791, när Rågångsskiftet drar igång. Han lämnar över till sina söner Sven och Erik i samband med att förlikningarna är klara. Han var först gift med en anonym Greta Ersdotter och senare med hennes namne från St. Sirsjön.

I Greta Ersdotter en helt anonym qvinna såvida inte presten slarvade.

 1. Margareta Siggesdotter gifter sig till Hullsjön.
 2. Maria som gifter sig till Hjulsjö.

II Margareta Ersdotter

 1. Margareta f1754 som gifte sig med Bm Jan Ersson på Gloppsjön och vi må återkomma mer där. Genom hennes barn knyts kontakten till Norrelgen.
 2. Anna dör späd
 3. Sven Siggesson valde gästgivaren Anders Janssons syster Katarina från Norrelgen. Han är under sina aktiva år knuten till Ekebergshyttan. Sven och Erik verkar ha delat på stället i alla fall 1794 och fram till Svens död fem år före sin yngre broder. Svens ättlingar må vi återfinna i Jernboås från 1815.
 4. Anders dör späd.
 5. Anna likaledes.
 6. Erik Siggesson tar över gården och som vi läser mer om nedan.
 7. Maja Siggesdotter, som gifter sig med gästgivaren Anders Jansson i Norrelgen, och gifter om sig med Anders Henriksson från Gränsjön, som vi återfinner i Jönshyttan och Norrelgen.
 8. Kristina letar vi mer om
 9. Jan dör späd
 10. Anna lika så
 11. slutligen Anders f1768 får födelseböckerna berätta mer om
 12. av hans 11 barn har jag intet mer att berätta, då vi förstår att barnadödligheten var omfattande.

Erik Siggesson

f1760 är bergsman och nämndeman tillika häradsdomare. Han gifte sig med mjölnardottern Kristina från Norrelgen. Sven och Erik delar gården, men Svens ättlingar återfinner vi senare i Jernboås. Efter makens död 1835 tar sonen Jan över gården. Om Erik kan vi från dagbok veta att han både rökte och inhandlade starka drycker speciellt till jularna.

 • Jan Ersson nedan
 • Greta Ersdotter, som gifter sig med Jansa i Grönhult 1815 och får en vacker silverkanna med gräddsnäcka till detta evenemang. Du finner mer om hennes öde på Grönhult
 • Elisabet Stina Lisa finns i Hjulsjö från 1825.
 • Erik Ersson f1804 som var nämndeman och hemmansägare av Ekebergsdal, där vi kan berätta mer under detta ställe. Komplettera. Jag har gissat på Felixstället men får kanske ge mig.

Sven Persson f1758 finns i anslutning till denna gård, då hans enka finns inhyses på platsen.

Jan Ersson

Bm och sexman f1793 fanns här från 1834 efter att ha tjänat i Kopparberg under 15 år och troligen lärt upp sig. När fadern dör kommer han hem. Han är född på gården och han dör här. Han var gift med mjölnardottern Katarina från Hyttbacken. Jan, som var bror med Jansas hustru Greta, hade 12 barn men de flesta överlevde inte. Vi vet inte så mycket om familjen, men det är sannolikt att de livnärde sig på den grufva, som ligger på vägen mot Gloppsjön. Av kyrkboken framgår att han anställer mycket folk, så att han tydligen kan ägna sig åt berget. Bland barnen, som överlever, kan jag bara berätta om nedanomnämnda. Jan för en trevlig Dagligt Allehanda, som vi tolkat på egen sida och som berättar mer om den tuffa barnalstringstiden i Ljusnarsberg om skörd och sådd. Han var aktiv i att försöka skapa en skola redan före reformen, men här får han inget gehör, men han kom dock att ingå i skolstyrelsen tillsammans med andra prominenta personer socknen.

Han har en anteckningsbok som han kallar Dagligt Allehanda som du finner på en ny sida.

Hans tjenstefolk under perioden 40-50 tar en egen sida

 • Lotta som gifter sig med Bm Erik Jansson från Gloppsjön och han finns på 17/144 av Ekeberg d.v.s. granngården. Dödstalen i familjen är hög.
 • Jan Erik mera känd som häradshövdingen är alltså son här. Om honom berättar vi mer nedan.
 • Johanna Katarina f1833. Hon gifter sig med kusinen och bergsmannen Sven Petter Persson från Ljusnarsberg och de bosätter sig på "Räf Adas". Hennes enda dotter läser vi mer om där.
 • sist kommer Kristina Karolina, som var hushållerska åt sin kusin och Jansas son, Fredrik Jansson uppe på Grönhult, för att därefter gifta sig med en bergsmanson från Bastfallet uppe vid Grängshyttan.

04

En den största kulturskandal, som här inträffat.

Vi har en torpare Per Gustaf Persson f1840 som kom 58 60+

Häradsdomaren Jan Erik Jansson.

f1830. Han kommer hit 1851 blir häradsdomare och hans liv krönes med en stor sten vid södra sidan av kyrkan i Hällefors. Han övertog sin faders roll i skolstyrelse och var lokalpolitiskt aktiv förutom sitt nämdemannaskap. Han gifte sig med Kristina från Sången i samband med att de kom hit. Intressant är att hon faktiskt har sina rötter här i Ekeberg då hennes fosterfar Petter Persson från Grythyttan var bergsman här i Ekeberg någonstans perioden 1816-56. (Hennes mor dog här 1850). Jan Eriks faster är hustru till Jansa, den ökände mannen från Grönhult. En intressant passus är att han faktiskt är kusin med sin namne tillika häradshövdingen i Norrelgen, som jag tror lokalhistorikerna ibland blandat ihop. Makarna går bort kring 1905.

Vi berätta om deras barn.

 • Jan Erik f1853 brukar den gård i Skåln, som Jan Erik Grönlund haft. Han skrivs här 1890 och 1900 som arrendator på sin faders gård och en god gissning är att det rörde sig om just denna gård. Paret hade inga barn, men skaffar sig sedan en FD. (Han finns också på Kockelbo och kom från Grythyttan 97, viss oro kan förmärkas). Han dör 1941 och Johanna 1937 och de är skrivna på 1/8 Ekeberg.
 • Kristina Vilhelmina f1855 finns som ogift här och dör på platsen 1908.
 • Sonen Gustaf Adolf är gifter sig 1896 med sin Alma, som lämnar honom troligen i sviterna efter en förlossning. Han själv skrivs som handlande, och avlider redan 1902.
 • Jonas Alfred återfinnes med en god gissning som bokhållare i Carlsdal bruk 1890 och senare i Degerfors ogift.
 • Elin Karolina yngsta dottern gifter sig med Carl Gustaf Brattlöf från Kockelbo och därmed är tragiken ett faktum.

Från 64 och ett år framåt har Jan Erik hjälp av en brukare Sven Petter Persson f1834 från Ljusnarsberg


Häradshövdingens måhända någon gång 1962 innan förfallet började. Bilden togs av Linnea.

En av ladorna ett foto taget 1962.

 04     05

Så såg bergsmangården ut tidigare efter häradshövdingens bortgång på 50 talet.

06

07

Förfallet med den kraftiga pipan går vidare 2008

Denna fantastiskt vackra dal, som en aprilmorgon 2006 möter vandraren från söder med ett stjärtmes stråk, ett landskap format av generationer av brukare och bergsmän. Ännu har inget skogsbolag fått för sig att plantera skog härstädes. Åkerjord, som med plogens hjälp vandrat från gränsmurar ner mot kärrmarker. Träd som sakta tar över och det vackra men smärtsamt misskötta boningshus, uthus lador på en gård, där bäcken silar genom markerna och grodorna ännu kan glädja sig åt sitt kärlekliv i de pölar som måhända tidigare kanske drev en skvaltkvarn. Familjen Brattlöf bär hela ansvaret för att detta kulturarv går tillspillo, eller som det hörs i bygden: Om man låter ett sådant här ställe förfalla utan att göra något åt det då är det något fel. Den största skandal som drabbat denna bygd.

08

Ättlingar till Bergsmannen Jan Ersson försöker att i akvarell avbilda förödelsen, där vackra former, färger och atmosfär ändå går att förnimma. En känsla av sorg och bitterhet kan besökarna inte dölja.

Förfallet går fort 2008

 09

Stenfähuset byggdes 1842 med mycket folk under 6 veckor, men de tre sista veckorna var de ensamma berättar Jan Ersson.

  10

Vi tittar in i ett av uthusen, och kan beskåda takkonstruktionerna med näver och torv.

Dottern Elin Karolina ärver tydligen denna gård och den övergår därmed i Familjen Brattlöfs ägo, som alltså låtit det förfalla.
På 1970 talet låg stället intakt och Härenstam från Skansen erbjöd sig att köpa det. Det var då ett komplett och intakt hemman, som annars skulle pryda Skansen. Man kan ju bli förbannad för mindre när släkten gifter ner sig som skett. 

Ivan 

bodde i huvudbyggningen under perioden 

Arrendatorer på Häradshövdingen

En bra gissning är att Gustaf Hjul är torpare här vi får se mellan 20 - 24.

Göran Hermansson

f1907 arrenderar från 1939.

Så här såg N Ekeberg ut när Brattlövs tog över ansvaret. Vi lär att arealen var 120 ha varav 5 åker och 2 hagar, med ett taxeringsvärde 22.800. Byggnaden uppges vara uppförd i mitten av 1700 talet. Här fanns en häst och 3 kor.


"Arrendator bostaden" 17/144

Bm Anders Andersson f1790 i Grythyttan finns på Ekeberget ¼ från 1816 till sin död vi sätter honom här så länge. Anders har mycket tjenstefolk !

Mågen Bergsman Erik Jansson 48-01

f1823 Gloppsjön gifte sig med Lotta syster till häradshövdingen i grannfastigheten. Enligt ett fastebrev från 1851 makarna avstyckar 1/144 till Lottas blivande svåger 1866. Han lämnar livet 1901 och änkan dör 1911 och lämnar över till Hjalmar. Av deras många barn kan jag bara berätta att Augusta, som stannade hemma och enligt traditionen bebodde den östra lilla stugan till sin död.
Stina gifte sig med skolläraren Johannes Carlberg, som återfinnes i Kil.
Maria Levina träffade lekmannapredikanten Erik Pettersson f1860 och flyttar, som dessa män plägade göra och försvinner ur historien.

Erik Jansson f1823 har djupa rötter i Gloppsjön med troligen Måns Finne som anfader. Han köper delar av Norra Ekeberg 1851 och styckar av och säljer 1864 till nedanomnämnda makar detta 1/144, som utgöres av Erik Svenssons torp och innehåller 12 tunnland fullgod mark, som var beläget å hans hemteg enligt en karta där No 61 och 62 tar sin början vid kärn Potten vars södra ände blir utgångspunkt för hemmansdelen södra skillnad och upptager hela marken emellan berörde skillnad och mina rågrannar Petter Andersson och Jonas Janssons tegar samt eger en sträckning österut inemot hyttmossen , sådant det befinnes uti hus, jord och skog utan undantag allt gravationsfritt. Köpeskilling 1600 Riksdaler rmt; Nu visar det sig att Eriks ägande inte kunde visas varför ärendet uppsköts till en kommande häradsmöte.

Detta är en avstyckning av 1/8 Norra Ekeberg N:o 1 som tillhört Erik Jansson, som är måg till häradshövdingen (som var gift med systern Lotta och som innehade det vi i dag kallar Ivans) enligt ett faste 1851. Försäljningen sker till Sven Petter Persson 1864 och därmed skapas denna fastighet. Priset var ett tusen sexhundra Riksdaler Riksmynt. Det blev sedan en bergsmansgård i samband med att Ekebergsgrufvan öppnas på 1880 talet. Kronoskatte Bergsmanshem N:o 1.

Vi berättar om deras barn Erik från Gloppsjön och Charlotta. De gifte sig kl 2 om eftermiddagen hos Jan Ersson tjugondag Knut 1848. Vi vet inte hundra om de bodde här eller nere vid huvudgården.

 1. Kristina blir blott 2 år
 2. Lina f1849 gifter sig med läraren och klåckaren Johannes Carlberg f1845 i Traryd och paret fostrar en familj med småskollärare och en kyrkoherde i Visnum och handlare i Sköllerstad. (se spec brev )
 3. Augusta Charlotta blir också blott 2 år
 4. August Ekman f1853 gifte sig med Johanna Grönlund från Holmkilen i Grängshyttan och han dog på Hedmarken i Hjulsjö. Vi vet att han flyttade hemifrån 94 till Grängshyttan då han gifter sig. Vi kan inte spåra några barn. Släktrelationen till webbmaster med August och hand hustru är imponerande.
 5. Hilma Charlotta gifte sig med August Länk på Kockelbo, där vi rimligen vet mer.
 6. Jan Erik blir inte gammal
 7. tvillingsystern Augusta dör späd
 8. men systern Maria gifter sig med lekmanna predikanten Erik Pettersson. De passerar Sparresäter, Tortuna och vi återfinner paret i Karlstad.
 9. Augusta Eugenia f1862 född här i N Ekeberg och dör ensam 1940. 

Charlotta överlever sin man med 10 år och vi tror att det är hon som är på bilden.

Charlotta Jansdotter syster till häradshövdingen och kusin med webbmasters fff.

Av boutredningen framkommer att hon äger 17/288 mantal vilket talar för att hon bodde i arrendatorsbostaden vid sitt frånfälle. Av boutredningen framkommer inte den hallspegel som efterkommande hade i sin ägo, men Charlotta var välbeställd ekonomiskt.

 

I skuggan av bergsmansgården låg den fastighet som svågern brukade. 

Hjalmar Johansson

f1877 arrenderade från 1912 fram till 1924. Här finns Helmer Henriksson som dräng sedan 1917 vid 14 års ålder. Hjalmar var son till Johannes från Elfsbacka, som tjänt som torpare under Olofs i Sirsjön sterbhus vid Sandåskärret och Ekebergshyttan. Hjalmar lämnar efter sig ett nedgånget och omålat grått ställe, och vi återfinner honom vid Snäckan vid Ekebergshyttan, måhända där fadern bodde.

Johan Erik Ersson

f1877 med rötter i Hafsjön tar över 1928, och kom närmast från Södra Hyttan i Hjulsjö. Han hittade sin kärlek vid Ufberget och hade med henne.

 • Anna Alfrida.
 • Carl Erik Julius återfinnes L Sirsjön.
 • Emma Kristina flyttar till Örebro.
 • Johan Oskar till Kopparberg.
 • Ivan tar över gården fram till sin död 1976.
 • Ellen Viktoria bor i Stora Sirsjön.
 • Hildur flyttar till Hällefors.
 • Ida Josefina flyttar till Kopparberg.
 • Karin Hulda stannar kvar i bygden och blir husmor i den södra av gårdarna N Ekeberg, där hon gifte sig med Erik Hermansson.

Arrendatorkontrakt

Emellan undertecknade är denna dag följande aftal träffat.
Jag J E Jansson utarrenderar under ett års tid från den 14 mars 1928 till den 14 mars 1929 till Johan Eriksson min ägande andel i åkerjorden i 1/8 mantal Norra Ekeberg Hellefors socken på följande villkor.
1  Arrendet utgör tvåhundra kr /200/ för år räknat samt hemköra den ved som åtgår för egarens behof.
2  Arrendatorn är skyldig lemna tre liter nysilad mjölk dagligen till ett pris av 20 öre per liter som afräknas på arrendesumman.
3  Arrendatorn är skyldig lemna plats för utsättande af en hektoliter potatis där ägaren utvisar samt lemna gödsel dertill.
4  Byggdevägen Ekeberg - Nyttorp underhålles af ägaren.
5  I arrendet ingår ej till gården hörande trädgård och jordgubbsland med gårdsplan.
6  Af husen äger arrendatorn använda foderladan i ladugårdsbyggnaden utom stallet och vedboden som ägaren förbehåller sig bostad hålla Hellefors AB.
7  Den gödsel som blir å Hellefors AB egendom den Johan Eriksson besitter och ägarens egendom skall hälften påföras ägarens egendom.
8  Har arrendatorn höstplöjt höstråg och gräsfrö utsått är han berättigad erhålla ersättning vid afträdet.
9  För utsådd gräsfrö är arrendatorn skyldig ersätta.
10  Arrendatorn är berättigad erhålla det arbete i skogen med huggning och körning av det virke jag kan sälja och efter det pris som Hellefors AB betalar och skogsförvaltningen medgifver att arrendatorn får utföra.
11  Gärdesgårdarna underhålles av ägaren.

Norra Ekeberg den 13 mars 1928
Joh E Eriksson  J E Jansson
Egenmäktiga namnteckningar bevittnas af
K J Stolpe och A E Stolpe (Stolp Anders)

Ivan Eriksson

Sonen Ivan tar över men lämnar jorden 1976, varaf ingen efterträdare inställer sig. Stället kallas nu ibland Ivans. Ivan Eriksson f1911 gift med Elsa och fullföljer faderns arbete med gården, men blir därmed den siste arrendatorn.

Ungdomsporträtt av arrendatorn hos Häradshövdingen.

Hildur, Anna Oskar Ellen Ida Carl Emma Ivan och Karin
Frida och Ivan.

Hustrun Elfrida går plötsligen bort i samband med en promenad från hemmet ner mot Ekebergshyttan, och själv slutar han sina dagar här efter ett långt änkemannaskap på denna då vackra gård, som han utvecklade från ett tidigare förfall. Han själv dör tragiskt i sviterna efter en bilolycka. Här är hans familj samlad utanför arrendator bostaden.

Nils Olof Fredrikssons far bodde här på 1970 talet. Korpinen vårdar det numera.


Undantaget

som skulle ligga i öster vid mynningen till den ovanomtalade stigen till Ekebergshyttan. Det är ett fristående torp och vi tror att hfl 61-71 antyder att

skräddaren Gustaf Erik Hermansson (egs av EJS) f 1827 kan ha bott här 69-70+ vi får se
Kunde måhända Augusta Eugenia systerdotter till Jan Erik d:ä Jansson bo här. Hon finns noterad här från perioden 1851 till 1931.

 

Här ser vi stugan från brunnen som låg i svackan mellan husen.  Om Du kan namnge henne hör av dig på mail nedan!

20

Här i mynningen till stigen från gruvhålen låg en torpstuga byggd på sinnersten, i anslutning till en källare och en ännu kvarstående lada.

Augusta Ekman (kan det möjligen vara Eklund eller ovanomnämnda systerdotter till hd) blev plundrad av en kolportör och predikant, som kan ha hetat Boman och bodde i Jönshyttan. Allt som han önskade, ordnade hon med, kostymer o.s.v. någonstans på 1930 talet. Kolla också Anna Karoling f1883 som var svägerska

Johans dotter Ellen f1913 gift med Birger Israelsson och dottern Birgitta bor här 4 år sen kom Oskar.

Oskar Eriksson

f1884 kom från Bustorp och som blivit handikappad efter en militärolycka. Han torde vara den siste, som bodde på detta ställe. Han fick tillsyn av barnen i grannskapet. Han går bort 1961. Här utanför fanns en liten brygga vid den lilla bäcken, där man tvättade.

En bild av Oskar, den siste som bodde här under många år.

Norr om "Häradsdomaren" över ett myrstråk ligger.


Norra Ekeberg 1/144 Räf Ada

Erik Svenssons torp

utgjorde kärnan i ovannämnda avstyckning och utgjorde troligen från början 12 tunnland och 27 kappland fullgod mark på sin tid och utgjorde en del av Norra Ekeberg ovan. En bra gissning till platsens kläknamn är att någon av den kända Räfsläkten kan ha varit smed här vid grufvan.

Erik Jansson

f1823 köper delar av Norra Ekeberg 1851 och styckar av och säljer 1864 till nedanomnämnda makar detta 1/144, som utgöres av Erik Svenssons torp och innehåller 12 tunnland fullgod mark, som var beläget å hans hemteg enligt en karta där No 61 och 62 tar sin början vid kärn Potten vars södra ände blir utgångspunkt för hemmansdelen södra skillnad och upptager hela marken emellan berörde skillnad och mina rågrannar Petter Andersson och Jonas Janssons tegar samt eger en sträckning österut inemot hyttmossen , sådant det befinnes uti hus, jord och skog utan undantag allt gravationsfritt. Köpeskilling 1600 Riksdaler rmt; Nu visar det sig att Eriks ägande inte kunde visas varför ärendet uppsköts till en kommande häradsmöte.

   

Ekeberg 1/144

Denna fastighet kan ha tillkommit vid mitten av 1850 talet.

Sven Petter Persson * Johanna Katarina Jansdotter

Johanna Katarina f1833 dottern till Jan Ersson f1793 gifter sig med Jans hustrus brorson d.v.s. kusin, Sven Petter Persson f1834, som kom från Ljusnarsberg 1864 och gifter sig till detta ställe. Han är son av mjölnarsläkt som redde sig gott. Men Sven Petter blir faderlös som ettåring och vi finner att förmyndarskapet under de 21 år det rör sig om var god. Han kom hit med titeln snickare med 1300 på fickan, en god grundplåt till vad hemmanet kostade när de flyttade hit. 1865 får makarna upbud första gången. Erik Jansson måg bidrager med sitt ägande i 17/144, som säkerhet för makarnas förvärv av stället. Maken dör redan i 50 års åldern. Änkan lever sitt änkeskap under 45 år och bo kvar på stället. Genom tillmötesgående från Johannas barnbarn Ada har vi mycket att berätta om Ekeberg och denna 1/144 av Ekeberg. . Johanna lever ett långt liv i sin dotters och svärsons bröd och avyttrar mhip sin del i fastigheten till dottern 1927. Makarnas enda barn Johanna Augusta får lagfart på stället 1927 efter att modern efterskänkt köpeskillingen då hon fått vård och uppehället under hela sitt änkeskap av dem.

mågen Carl August Jansson, Kalle Jansa

f1859 var son till torparen Jan Petter boende vid Björnkullen nere vid Ekebergshyttan. Han arbetade först vid Silvergrufvan (12 h per dag) dit han gick dagligen. Carl blev senare gruffogde här vid Ekebergsgrufvan och fanns här från februari 1885. Gift några månader senare med enda dottern här på gården Johanna Augusta Svensdotter f1865. Han framstår i hävderna som en imponerande personlighet.

Gustaf Adolf f1887, Carl Frits f1886, Viktor f1889
Ada f1895, Karl August f1859, Albert f1901, Edit f1894,  Johanna Augusta Svensdotter f1865

Bland deras barn noterar vi

 • skogvaktaren Frits återfinnes genom åren vid Örling vid Silvergrufvan.

 • Carl Gustaf Adolf var skogvaktare i Saxå 1953.

 • skogvakt Viktor om det nu stämmer att han har med Sörmland att skaffa.

 • Edit gifter sig i Ställdalen.

 • Ada stannar kvar på gården.

 • Albert f1901.

Johanna Augusta blir änka redan 1938 och lever så ensam fram till 1953, då Ada kommer att dominera bilden av gården.

Räf Ada 

f1895 lever här kanske med brodern Carl Gustaf, som går bort redan 1953, men sedan lever hon ensam till sin död 1985. Ada var sömmerska, men orsaken till hennes kläknamn tog hon med i graven. (Det kan vara så att torpet tidigare kan ha ägts eller brukats av någon av Räfsläkterna, vilket var ett vanligt sätt att identifiera individer). Ada drev stället med en ko. Ada hade arvtagare, men ville skänka det till presten. Hon sålde det sedan till kyrkan, med villkor att marken skulle få höra till stället. Kyrkan vidare till bolaget. Ada för släkttraditionerna vidare från den Siggesson släkten, och framstår för mig, som en imponerande qvinna, som visste att bevara handlingar från såväl denna fastighet som huvudfastigheten.

Villis Hermansson byggde stugan på gården, och sålde till Nils Olof Fredriksson.


Ekebergsgrufvan

Malmen levererades till Sikfors då Ekebergshyttan var inaktuell sedan 1870 talet

   

Ekebergsgruvan är 60 m djup varav vi visar två nivåer från ovan, men mer vet vi inte. Det enda jag vet är att den är anlagd å en nyupptäckt svartmalms fyndighet från 1889. Malmkroppen är i det närmaste stående. Här berättas att den sydvästra malmen skild från övrig av ett hälleflinta och en smal 0,3 m blodstensblandad svartmalm.

Aflöningslista 1892

Aflöningslista vid Norra Ekebergsgrufvan från och med den 1 sept. 1892 och tills vidare; allt 11 timmars arbete
# Carl August Jansson sf Gruffogde och smed mm per dag kr 4:-
# Borrning 85 öre per meter under hand,
# d:o med 50 % förhöjning bröstborr.
# d:o med 100 % d:o torrborr.
Timaflöning fullgod karl 14 öre
D:o mindre d:o 12 öre.
D:o gosse eller qvins 8 öre.
Iläggning 2ne man a 2 öre per burk hvar.
Emottagning af lafven , en man , 1,6 öre per burk och vattentunna.
Sikfors den 25 aug 1892 R Uggla Grufföreståndare.


Stolpeberget grufvorna

kan identifieras som Kiärrgrufvorna vid 1790 års Rågångsskifte. Här var Sikfors och försökte sig på att medelst rågångar tillskansa sig områden, som kunde vara intressanta för brytning. Inspectoren Bergstrand.

Här berättar fackmännen ehuru kortfattat att denna malm, som ligger SO om Sikfors består av svaga metasomatiska omvandlingar, som inte är ovanliga i området, men har här större intensitet, samtidigt som skarnbildningen i och intill malmen visar större variation än vanligt. Skarnet varierar från ett ljust strålstens skarn till talkskarn.

p1805-15 finns Erik Olsson f1864, som torpare och han står på Siggesson sidan.

 

 Dagligt Allehanda ] [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013