Sirsjöberg

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Södra Ekeberg ] Lilla Sirsjö ] [ Sirsjöberg ] Stora Sirsjö ] Hyttan ] Norra Ekeberg ] Kockelbo ] Ekebergsdal ] Ekebergshöjden ] Gloppsjön ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Från gamla vägen från Hjulsjö finns en gjuten milsten som påvisar att vi är en mil från Hjulsjö och en mil från Hällefors och den gjutna hällen står i östra delen av markerna. Gruvfyndigheterna delas av Ekeberg och Hjulsjö då brytningen under jord sker långt under Potten och Mellantjärn. 

Gruvan Sirsjöberg 1600-1949.

Brytningen började på 1600 talet med storhetstiden under 1920-49. Malmen utgjordes av grönskarns malm, som låg i mindre klumpar, var dyr att bryta men gav gott tackjärn. Gruvan var fram till 1895 i enskild ägo, men uppköptes av Hellefors Bruk 1900. I samband med detta införlivades Stora och Lilla Sirsjön samt hemmanen i Gloppsjön, Norra Ekeberg, Skåln och Norrelgen. Verket förvaltades av Sikfors Bruk som 1916 helt gick upp i Hellefors Bruk. År 1701 var Gloppsjögruvan öde och man hade hittat malm i Sirsjöberg genom Lars Persson i Norra Ekeberg. 1716, på Joen Anderssons frälsehemman, består gruvan av tvenne gruvrum ett öster och ett väster. De drivs av bergsmän från N Ekeberg, Skålhytte och Sikfors jemte Jönshyttan. i Mitten av 1750 talet en nedgång men senare öppnar åter trenne gruvor.

Jag vill hedra minnet av Anna Hansson som 19 år gammal faller så olyckligt att hon omkommer 23 dec 1766, då hon var i tjenst hos Olof Ersson i Skåln.

  • Nedre Skirsjögruvan 2 sänken 21 respektive 24 meter.
  • Mellangruvan alldeles  obruten i äldre tid större än föregående.
  • Ö Skirsjögruvan inställdes 1761 och var 26 m, nya försök 1763 men övergavs helt.

1822 är man nere på 89-106 meter, svårigheter med att hålla gruvan vattenfri under gruvfogden Olof Ersson, fragment kan brytas. Pauser under strejker och lockouter under 1920 talet. Ny fart 1925. 1949 stängdes gruvan och man var då nere på 250 m. 

Lars Persson från N Ekeberg finner malm i Sirsjöberg. Anders Ersson som blivit ofärdig på grund av stalp (vad det nu är) i Finnbergsgruvan och inte kunde arbeta i den djupa Sirsjögrufvan då begärde man att Bengt Larsson skulle komma som gruvbrytare 1716.
1721 var Hans Larsson och Bengt Larsson gruvbrytare
1722 kallades Bengt Larsson som gruvfogde och brytare och då arbetade Hans Larsson i Östra rummet (där i detta rum 1721 11 q . 1 grovdräng och en gosse)
1723 var Hans Ersson i Sången gruvbrytare
1724 gruvfogde Johan Persson t N Ekeberg , Sikfors och Skålhyttelagen för gruvfogde från år 1691 då han utnämndes.
1726 kommer Hans Larsson i Skirsjö som gruvbrytare.
1762 var Jan Björk gruvfogde vid Övre Sirsjöbergsgruvan.

Kring 1840 tar gruvdriften fart igen då Sirsjöberg byggs ut.
per 40-49
torp Anders Ersson f1794
torp Petter Persson
Gustaf Ekström
Anders Sundin f1822
Hytt arb Carl Carlsson f1823
gamla pig Stina Persdotter f1780
 

Olof Jansson f1720 gruvfogde Sirsjön - Ekebergshyttan 
sonen Olof Olsson f1755
Olof Ersson f1779
Anders Ekström f1823.

Olof Jansson

patron på St Sirsjö hade 100 % inmutningsrätt till Sirsjöberg enl. bouppteckning 1874.

Sikfors tar vid efter att Viktor avyttrar sitt Sirsjön.

Johan Erik Nilsson f1879
Karl Erik Karlberg f1849
Karl Emil Israelsson f1880, fogde 1915-42 under hans period var det lockout vid pass 1923, han ledde också hornmusikkåren som även hans barn deltog i.
Bertil Ragnar Isaksson f1901 
Olof Yngve Israelsson f1913 som blev den siste gruvfogden på Sirsjöberg, som lades ner 1949.

Arbetarebostad nära gruvan om två lägenheter om 2 rum och kök.
Ny gruvfogdebostad om 3 rum och kök
Gamla gruvfogdebostaden utarrenderad
Nära gruvan 8 st. bostäder för 15 familjer.

i januari 1896 brann klensmedjan ner i Sirsjöberg och hade vinden varit västlig hade materialboden gjort sällskap med deri förvarad dynamit som kunde ha väckt grannarna skrev Victor till sina syskon


Vinertorp

Vinartorp låg norr om gruvan och var kanske en av de första byggnaderna här.

Här fanns också den första handelsboden med handelsmännen.
Carl Gustafsson f1847 från Kroppa flyttar till Jernboås 1897
Erik Magnus Carlsson f18680416 från Erikstad (R) till Karlskoga
banvakten Carl Johan Boström 1864 tog över affären 1902 -? 

40-50

Torp Anders Ersson f1794 från Skåln
Petter Persson f1823
hytt torp Gustaf Ekström f1823

-----

Nils Paulsson

f1785 från Mosserud finns här i början av 1820 talet, passerar Hjulsjö några år för att sedan återfinnas i Sandsjö. Till denna fastighet kommer sedan skomakaren Erik Persson f1806 omkring 1825.

p50-70

Erik Jansson

f1812 hade varit dr under Jansa hade kommit redan 1856 och hans änka finns här till sin död 1890. Barnen

  • Karolina gifter sig med brukare av Stenvreten Skåln efter några år på Ställbergsåsen.
  • Jan blir gårdsägare i Ludvikatrakten och gift med en tös från Elfsbacka.
Jonas Hane

f1827 kan möjligen ha tagit över Eriks torp som sonen Jan kan ha brukat någon tid Han går bort 81 och ersätts av Carl Gustaf redan 81. Hanes familj splittras och enkan hamnar på socknen, nere vid Ekebergshyttan.

handlare Carl Gustaf Gustafsson

f1847 som via Hjulsjö kom från Kroppa 1881 och stannar till 97, som tydligen skrivs under St. Sirsjön och skrivs i som det som var handelsboden i Vinertorp. Vi återfinner honom sedan i Jernboås

handlaren Erik Magnus Carlsson

f1868 från Erikstad (P) kom 94 men försvinner till ett jordbruk i Rudskoga i Värmland. Det berättas att Tilda var lång som Ida men 3 ggr så tjock och 8 dar efter pingst 1894 blev hon sjuk och barnmorska efterskickades och då hade två flickor levde en natt och slutade på en gång. Fru Lundgren svepte dem. Fru Carlsson var allaredan oppe har vi hört berättades det.

Här finns två hus

det norra som är ett Hälleforshus, som Karl Emil Israelsson köpte vid sin pensionering och nu bebos av mågen Arne Eriksson.

det södra byggdes av Carl Länk och bebos av hans änka Hanna.

församl bok 96+Erik Magnus Carlsson f1868 
Paul Johan Boström banvakt f1864; 
Alexander Andersson f1862 
från ett brev fann jag att Boström som varit på Brandfallet fram till 97 flyttar till Vinertorp.

Församl bok 06+ 
Erik Adolf Isaksson f1874 
Carl Julius Andersson f1879 16+

Församl 1919+ 

Carl Julius Andersson f1879 

Sirsjöberg

Anders Andersson f1800 fanns här på ett ställe som presten skrev Sirsjötorp kring 1831 hade blivit lagförd för horsbrott och flyttar till Grythyttan. Nu är hans hustru från antingen Jönshyttan eller Grönhult. Efterträdes av 

torp som nämns 1840 talet då Olof Olssons dotter Maja Stina skrivs här som piga.

Anders Ersson f1794, Petter Persson f1823 1848-9, Gustaf Ekström f1823 p 49-53, Anders Sundin f1822 49-

en fastighets som nämns 96+ Erik Johan Jansson f1866 

torp Matts Jansson f1820 flyttar 1859
Gustaf Ekström f1823
Anders Sundin f1822
torp Olof Nyström f1827

1906+06+

Erik Johan Jansson f1866 

1919+

Erik Johan Jansson f1866 

Fogdebostaden

Här bodde gruffogden Carl Israelsson f1880 som löneförmånsboställe stället bar 2 kor 12 tunnland åker.

Jättebacken Banvakt 

ligger under L Sirsjön

Johan August Bergström

 f1851

Tutingsborg

var en krog som fanns väster om Sirsjö skola där bedrev Per Gustaf Gustafsson f1853 från Jönshyttan sprittillverkning och han blev så förmögen att han tände pipa med sedlar och flyttade sedan till Göteborg. Fanns i branschen med virke. Hans Far var Anders Gustafsson i Jönshyttan. Rallarna grävde här en källare där de förvarade spriten.

Per Anders och Lina flyttar efter att ha skapat sin familj på Hanfallet till Göteborg och blir stor man i virkes branschen.

50-60

Lb Erik Persson f1800
torp Mats Jansson f1820

Perioden 61-70 verkar det som det fanns en fattigstuga här så vida inte presten avsåg Ekebergshyttan eller Ställbergsåsen.

Bron vid Sirsjöberg byggdes på en natt 1915 berättar Selma Bergqvist.


  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013