Gloppsjön

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Södra Ekeberg ] Lilla Sirsjö ] Sirsjöberg ] Stora Sirsjö ] Hyttan ] Norra Ekeberg ] Kockelbo ] Ekebergsdal ] Ekebergshöjden ] [ Gloppsjön ] [ samma nivå ]
Mordet på Erik Medin ] [ underliggande nivå ]

Vi åker in från landsvägen där det står Bladtorp 2 > på skylten. Utfarten har jag klagat på inför vägverket då sikten är obefintlig. Vägverket hänvisar till att vi måste kunna lita på att trafikanterna visar hänsyn i trafiken, så de ville inte sätta upp någon varning för denna lömska utfart.

Gloppsjöfallet är det samma som Patrikstäppan, och det ligger vid G i Gloppsjöfallet.

Gloppsjön bergsmanshemmen

Måns Finne började bygga här 1602. Han dog efter några år och hans änka levde i stor fattigdom att stället inte kunde skattläggas. Sonen Tomas Månsson berättar att Stor Henrich, som uppbar hjonpengen hade av henne uppburit tre hundrader järn, men sonen (?) Michel Henriksson hade inte tagit någon skatt av dem. Men sedan en ny bergsföreståndare tillträtt, Christoffer Andersson hade sedan 1620 tagit skatt i minst 4 år. Kolved 30 stavrum och osmundjern fyra hundrader. Dessa kryptiska rader ger vid handen att gruvan som ligger öster om gårdarna uppe på knallen var en givande gruva. Järnet blåstes troligen i Ekeberg.
Gloppsjön brukades tidigt och här fanns många gruvor och noteras i samband med Sikforsgruvan.

De tidigaste kyrkboksanteckningarna är inte tillförlitliga, men vi kan ana att följande personer passerade det första delen av 1700 talet

Måns Vinikka från Finland skrevs som nybyggare och kan ha varit först på plan. Hans son
Tomas Månsson dog här februari 1676 och deras son Mats Tomasson, kan vara far till
Erik Mattsson f1682 som deltog i Ekebergs Hyttelag Han var gift med Kerstin Siggesson och sonen
Erik Eriksson f1715 för nog traditionen vidare

 • Stina valde Erik vid Sirsjön
 • Johan Ersson blir bergsman här och gifter sig med Margareta från Ekeberget
 • sedan har jag Olof som valde Jönshyttan och Grängshyttan
 • och sist Mats även lite osäker men som vi återfinner på Långåsen i Bredsjö

Härmed lämnar denna släktgren Gloppsjön och vi återfinner starka blodsband till Norrelgen, som barnen förmedlar. Vi får berätta mera där.

En annan familj knuten till orten är Henrik Andersson f1689 ersätts i säng och säte av Johan Svensson f1722. Anna Olsdotter f1714 står för barnproduktionen

 • Henriks barn
  Anders är handikappad
  Olof Henriksson är bergsman återfinner vi på den södra av gårdarna på 1790 talet
 • Johans barn
  Sven
  Anna får koppling till Ekeberg
  Erik kompletterar bilden av osäkerhet vid denna tid

Anders Olsson f1705 gifte sig med betydligt äldre Maria som går bort 1750 och därmed tvingas Anders tydligen flytta

Erik Larsson f1727 är torpare stannar i början av 1700 talet med återfinnes sedan vid Sirsjön

Norra gården ¼

Här låg en gammal bergsmansgård, som revs på 30 talet och ligger 10 talet meter in norr om vägen med två pipor och källare. Åkkrar omgav gården ända ner till Sirsjön. Erik Ersson f1715 barnfödd här på stället om vi tillåter oss att gissa. Han gifte sig med Anna från Skåln och av de sju barnen kan jag bara följa sonen Jan, som stannar och Matts, som vi återfinner på Långåsen i Bredsjö.

-1818 Jan Jansson

f1749 sonen Jan eller Johan Ersson. Han var gift med Margareta (Jansas hustrus faster) och paret finns här under skiftet 1790 talet. Jan eller Johan är barnfödd på gården och som man inte vet om barnen skall heta Jansson eller Jonsson så kan det vara svårt. Sju barn fick de i alla fall och dottern Greta återfinner vi sedan på Norrelgen. Låt oss se om vi kan följa gårdens öden efter att Jan går bort 1818.

 1. Jan dör ung

 2. Anna gifter sig med en bergsman i Sången

 3. Jan får sitt första barn med Katarina från Sången men försvinner sedan

 4. Margareta för ung

 5. följande Margareta gifter sig till Norrelgen 2 (den vackra Bergsmansgården i Norrelgen) där vi kan berätta mer

 6. Maria och

 7. Katarina kan jag inte följa

1 Bm Petter Jansson Grönlund

f1791 fanns här som bergsman från kanske 1819 fram till 1831. Avlade massor av barn 21 stycken och förbrukade tre qvinnor, passerar sedan Kampbacken 1831 på väg till Bredsjö.

2 lb Erik Andersson

Bergsmans sonen f1788 Jönshyttan som blev kolare och lb och fanns här från 1831 och fram till sin död 1861 och brukar ¼ (som ägs av någon i Sandsjöåsen)

Han gifte sig med smeddottern Anna Henriksdotter från Bredsjö Bruk.

 1. dottern Anna återvänder till Mäster Rosendahl i Bredsjö som ju flyttade till Sikfors.

 2. Erik vet vi var i Stockholm

 3. Anders Ersson f1819 tar över och åldras sedan på Stolpängen eller Stolpberget och stannar där till sin död efter 1903. Han är förresten pappa till Felix på Ekebergsdal, Felixstället. Han är dessutom far till Florentina som gifter sig med skräddare Haglund.

 4. Per blir dräng på Bergsmansgården.

 5. och Johan likaså.

och andra hustrun Anna från Linde kommer med barn på arm går ifrån honom 1838

 1. Anna Cajsa Persdotter.

 2. Gustaf.

 3. Lisa Greta gift med mjölnare Sjöberg i Grythyttan.

 4. Israel.

Erik finns sedan i Anders bröd fram till sin död 61.

Anders Ersson

f1819 skrivs som lb och dagkarl finns på Gloppsjön efter 1848 fram till 84, då han flyttar till Stolpängen. Gifte sig med Anna Stina från Mången

 1. Vilhelmina gift med arbetaren Carl Viktor från Askersund

 2. Felix Andersson som brukar bergsmansgården en period innan han återfinnes på Felixstället.

 3. Edvard som lever sitt urfattiga liv på Stolpängen

 4. Johanna hade bättre tur och fann en stationsskrivare från Söderbärke.

 5. Florentina som ju gifte sig med skräddare Haglund och avlade många barn uppe i skogen på Ekebergsdal, stället som kallades Bergtorpet.

 6. Selma som åkte till Amerika.

Anders flyttar sedan 1884 till Stolpängen.

torp Per August Mattsson 1886-1906+

f1859 har rötter här i Gloppsjön får ett kontrakt från 1886-91, kom från Bredsjöåsen 86 och stannar här fem år då mer med status som torpare. Det är troligt att det kan röra sig om den större gården i Gloppsjön. Han kom då det krävdes reparationer och han fick hjälp med dagsverken för att få stället i ordning. Han kommer hit i samband med sitt gifte 1886 och han fäste sig vid Hilma Josefina. Per August Far Mats Jansson kan ha varit brukare av gården och gruvorna innan han flyttade till Bredsjöåsen.

Söder om vägen finns en stuga som var ett fuskbygge.

Gruvarbetarbarack.

4 lägenheters barack.

Gustaf Vård
Hjalmar o Henry Hult
Mor Norberg, Harry och Gunnar Norberg -> Arvid? Carlsson
Runo bodde vid kortändan i söder.

 

 • Carl Persson f1879 bor här från 1925-30, för att sedan flytta ner till södra gården.
  Carl Petter Carlsson 50 tal Inga och Sven Åke Johansson 50 tal

Här har vi en tidig Charta från 1790 talet. Qvarntäppan (hemskogen) ligger söder om gårdarna och här finns sedan en inäga, som kan vara början till Qvarnhagen. 

En flygbild över Gloppsjön som visar den gamla gården

Södra gården ¼

Bm Olof Henriksson (Hindersson ) * Lisa Andersdotter som troligen är född 1741 tillskrevs gården vid skiftet på 90 talet och med stark knytning till Ekebergshyttan. Uppgifterna är dessvärre vaga så vi får sväva i okunnighet så länge. Vi kan inte med säkerhet koppla hans egna och Annas barn till någon form av succession. Man kan vidare ana att Qvarntegen fanns redan då, ehuru Chartan inte är samstämmig med texten, men en teg är uttagen till den norra gården på platsen som motsvarar Qvarnhagen. Han lämnar inga spår efter sig blott gissningar när han dör 1799.

Här börjar osäkerheten

1816 Bm Jan Jansson

f1784 fanns här från 1816 gift med Katarina från Sången, men han blir inte gammal. Jan har dock hunnit avla sonen Jan som tar vid och det gör det frestade att tro att det rör sig om den södra av gårdarna. Bm Israel Olsson f1797 kom från Jönshyttan som son till masmästaren Olof Olsson gifter sig med änkan sedan hon varit ensam i 9 månader och över tar säng och säte med flertalet tjänstefolk. (½ sida)

Jans barn

 • Katarina f1817 som gifter sig med en bm från Jernboås
 • Erik som gifter sig till Lotta syster med häradshövdingen i N Ekeberg och han brukar 7/144 d.v.s. arrendator bostaden därstädes till sin död 1901.
 • Jan som tar vid ganska snart. Han gifte sig med Kristina från Gränsjön och får två barn som jag inte kan spåra. Men under per 50-60 är gården stor och kräver 16 tjenste
 • Anna överlever (och vi skall kontrollera en uppgift från Sångnäs i Hjulsjö) vilket fyra av hennes övriga syskon inte gör.

Israels barn har tydligen ingen arvsrätt utan försvinner ur socknen.

 • två Israel dör späda
 • Kristina gifter sig med Norgren i Spikhyttan
 • Anders väljer också en kamrat från Yxsjön Jernboås.
 • sist Brita dör innan året

1830-1866 Sonen Jan Jansson

f1825 var Bm nm född här  Han var gift med Kristina från Södra Gränsjön, men deras två söner försvann till Amerika och lämnar modern kvar här. Hon går bort först 1879 och verkar ha arrenderat ut till
Anders Bratt f1832 arrenderar från 68 och 70+
Erik Ersson f1833.

Här har vi en sekvens på 80 talet Gloppsjön ¼
Anders Ersson f1819 -84
Jan Erik Jansson f1845 84-6
Per Aug Mattsson f1859 86-

Ägare

När kom Anders ner från berget ?

Bm nm Anders Andersson

f1790 var kommen från Grythyttan omkring 1816 till Ekebergsdal var först gift med åldermannens i Ekebergsdal Daniel Danielsson dotter Stina Lisa, som till en början var 20 år äldre. Han kompenserar detta, när han gifter om sig med Stina Lisa Ersdotter från Ljusnarsberg. En god gissning är att Anders förvärvar denna gårdsdel. Vi får se om vi får något tips.

Har mycket tjänstemän på gården. Bland barnen noterar vi.

 • torparen och kyrkvärden Axel Anders Andersson med gott om tjenstefolk, men förblir ogift.
 • Stina Lisa f1840 gifter sig 64 till Tallkullen i Hällefors, där jag återfinner hennes som torpegerska och änka troligen efter 1880, med en stor barnkull och plötsligt är hon gift i Sången med en man med liknande namn.
 • och efterträdaren och sonen Carl August f1842, som också är tämligen anonym, men återfinnes på ¼ Gloppsjön.

Sonen Nm Carl August Andersson

f1842 bodde i Gloppsjön på 1679/7140. (ägde 80 talet 15/64 av 1/8 0,23) Han förblir ogift och har tjenstefolk och arrendatorer till sin hjälp. Han dör av slag och troligen förmögen. Själva gården Gloppsjön ingick inte i Olles förvärv, utan bedömningen är att gården nu går till bruket, som kommer att förvandla den till arbetarebostäder, ehuru gården kommer att brukas som vanligt.

Arrendatorer under 80 talet stämmer med mantalet
Johannes Andersson f1829 flyttar 81 till Grythyttan, men är tydligen åter 81-86
Felix Andersson f1855 86-89
Jan Erik Länk f1857 89 - 93.


1869-1902 Olle och Maria på Stora Sirsjön.

förvärvar hösten 1869 bergsmanshemmet ¼ enligt ett hypotekslån (tillsammans med ett motsvarande för Lilla Sirsjön på omkring 11.000 kr). Det kan handla om att ägaren då Petter Andersson var konkursmässig och att Olle gett ett bud. I ett brev oktober 1869 skriver Olle till sin svåger att köpet gått igenom för 20 tusen Rd Rmt och att ¼ Gloppsjön samtidigt som ¼ Lilla Sirsjön. I samband med köpet nämns Vilhelmina Ersdotter änka efter lb Jan Jansson. Förutom troligen ett visst ansvar för änkan kan han tillägna sig 20 milveder, som skall eldas under vintern. Affären som ger ½ hemman utgör 1140 tunnland, ger det tillskott av kohl som är nödvändig för affärens genomdrivande och för hyttans fortlevnad.


Jan Erik Jansson 1884-87

f1845 kommer från Grönhult kanske 1884 och har tidigare brukat gästgivaregården i Norrhult under Jansas son, och brukar en gårdsdel, dör på plats redan efter två år 86 och enkan Vilhelmina får bo kvar enligt brev från Olle men åker till Amerika till sina barn.

Johannes Andersson

f1829 finns här från 1879 till sin död något år senare 81.

Här kan vi via kyrkböckerna följa.

Gloppsjön såldes till Sikfors bruk 1902 för 65,000 kr och därmed fritt fram att skapa arbetarbostäder, som sedan växer upp här.

Gården blir nog kasern redan 1900 och ersattes av Arbetarbaracker. Många grufarbetare passerade denna plats i början av 1900 talet. Den östra av husen kallades för Lagårn av den anledning, som framgår även idag; Hjalmar Johansson bodde på den västra med en hushållerska;


Södra gården

Här en bild av gården innan renoveringen.

uppenbart rör det sig om en bergsmansgård där arrendatorn fick bo i norra rummet. Inuti en väl bevarad och stilfullt renoverad gård. Arealen är 5 har åker. Byggnaden uppfördes mitten av 1800 talet och ekonomibyggnaden 1892. Här fanns plats för en häst och 4 kor med ungdjur.

Carl Johan Persson

f1879  med sin Anna hade tidigare bott i Haggruvan, arrenderar från 1924, men flyttar sedan till Qvarnhagen 1943. Anna Olivia fann han på Tordishöjden.

 1. Frida gifte sig med Ture Israelsson från Grythyttan och de återfinner vi på Qvarnhagen till vänster.

 2. Oskar finns här på Qvarnhagen

 3. Elsa gifte sig med Ivan på Ekeberget

 4. Valfrid finns likaledes här på Qvarnhagen och Skogalund.

 5. Gustaf

sonen Oskar Persson f1906 arrenderar från 1930 och fram till måhända 1942.

Holger Svärd och Hilda bodde sedan här från 1942 och över 44 och med rötter i Jernboås. Ladan renoverades 1945 troligen av Holger. Här fanns mycket öppen mark på ömse sidor om vägen, vilket flygfotot visar.

Sahlberg

Sven ersattes på och hade en stor lada.

Bergsmansgården senare arrendatorns bostad.

Tage Wärm

Örebroaren Pettersson. Smedjan blev till en sommarstuga vid Sandviken.


Qvarntegen Gloppsjöbäcken

med N:o 44 Söder om den södra av de två gårdarna tillhörig Olof Hindersson fanns något som kallades Qvarntegen. Här finns en bäck och tillhörande qvarnsten, men inne i skogen finns en stenanläggning som förbryllar. Den ligger inte långt från gruvan. GSM X33226 Y34114.

 

I kanten av bäcken mellan Stora Gloppsjön och St Sirsjön finns denna märkliga konstruktion. Högre upp längs bäcken finner man ett dämme och troligt är att vattnet fördes hit via en trumma. Ett par hundra meter nordväst om anläggningen finns ett dämme och vår gissning är att det gått en trumma fram till denna qvarnanläggning där följande spel fanns varav vi har bilder att visa.

Söder om bäcken och på en höjd ca 200 m ligger detta gruvhål, som ett av många här vid Gloppsjön.

Runt gruvöppningen ligger rikligt med skräddad malm. X33184 Y34152


Qvarnhagen Qvarntegen box 21

Det finns en antydan till markutnyttjande och platsen tillhörde den norra av gårdarna på den tiden. I Qvarntegen finns en gruva. Ladan byggdes 1850 och renoverades 94 och 1948.

Det äldre huset med tre dörrar byggdes 1907

och byggdes om till nuvarande utseende 1958.

Edvin Mässing f1902 gift med Anna Maria båda från Hjulsjö
gruf arb Gustaf Vård f1904 fanns här. Vi vet dessutom att fadern Emil / Erik Vård dog på Gloppsjön 1917 och att mamman var skriven här till åtminstone 1938.
Hjul ()
Tore Sundberg f1920 från Bladtorp passerar här.

Qvarnhagen som det ter sig idag.

gruf arb och torp Carl Johan Persson

f1879 från Björnkullen N Ekeberg kom hit omkring 1930. Han fanns vid Haggrufvan kring 96 och kom till N Ekeberg 1924 och dog här 1930. Hustrun Anna dör 1941.

 • Elsa Viktoria gifte ju sig med Ivan arrendatorn på Häradshövdingens.
 • Frida Maria gifter sig med spelstyrare Ture gruffogde son från St Sirsjön stannar därmed på platsen.
 • Oskar f1906, Valfrid f1915 och Konrad f1919 förblir ogifta och arrenderar även Skogalund på 70 talet. de arbetade i gruva, skog byggde vägar och plogade på sin tid och stannar kvar på Qvarnhagen.

.


Skogalund under Gloppsjön.

dyker upp i kyrkböckerna 1860 med och ligger sydost om gården Gloppsjön vid en mindre gångväg halvvägs till sjön St. Sirsjön. Det skall stavas Skogalund inget annat. Här följer en arbetshypotes enligt följande.

Olof Henriksson

f1741 var bm från Björksjön. Det är möjligt att han bodde här på stället Han var gift trenne gånger. Gissningsvis var han attraktiv på marknaden och valde bland rikemansdamerna.

 1. Anna Ersdotter f1744 från Stora Sirsjön vars fader var nybyggaren på Stora Sirsjön. Jag hittar bara en överlevande dotter här som gifte sig med släkting till modern.

 2. Maria Svensdotter från Norra Ekeberg vars far Sven Siggesson är ett känt namn här uppe. Hon hade varit gift tidigare med Sven Svensson från Jönshyttan. I denna relation föds Olof Olsson som vi finner nedan.

 3. Olof avslutar sin äktenskapliga karriär med Lisa Andersdotter f1854 från Södra Torpen.

Bm och häg Olof Olsson

f1780 i Gloppsjön har koppling till detta ställe genom son och barnbarn, skulle eventuellt varit född här uppe. Han följer med sin son ner till Nyttorp. Han gifte sig med Anders Olsson från Grönhult dotter

1821-30 torp och senare gästgivaren i Norrelgen - Gäddsjön Anders Olsson

kan ha funnits här från åtminstone 1821 till 1830, då han alltså finns på gästgivaregården i Nyttorp

1863-73 torp och faktor Anders Olsson

f1814 på Löfåsen Gränsjön (bland 1 av 12 barn). Han kom från Jernboås troligen 1850 (men kan ha kommit hit redan 1845) och dör 1873 och hans Kristina lovas husrymme av efterträdaren Erik till hennes död vilket inträffar först 1886. Anders kan ha varit en trotjänare på platsen även om presten inte riktigt hade klart för sig var Skogalund låg. (L Sirsjö finns nämnd). Av de 8 barnen kan jag inte spåra någon utom tillfälligtvis Kristina, som var född i Jernboås och att vi möjligen återfinner henne i Gunnarshult Björksjön.

1877- Erik Andersson

Bm sonen f1836 kommen från Skåln och Grönhultshöjden. Han bor samman med pigan Karolina Nilsdotter, utan att de är gifta och utan att presten kommenterat detta. Brodern Anders Andersson f1833 finns här från 1886 till sin död 1892. Erik tillträdde 14 mars 1877 med krav enligt ett kontrakt på 80 dagsverken varaf 12 i höanden, samt för öfvrigt när så påkallades mot ortens pris. Om kolningsarbete krävdes skulle sådant verkställas eller betala arrendet i penningar. Eriks bror finns här från 1886, och Viktor Jansson gav sitt skriftliga medgivande till att brodern fick bo där enligt vidstående skiss. Erik åtar sig förutom företrädarens änka även enkan efter torparen på Sandåskärret Kristina Andersdotter f1803, som blev 90 år, vilken var ingen mindre än en syssling till Olle på Sirsjö och dotter till gästgivaren på Norrelgen. Sambon Karolina hade nog status som piga, men var städse bekant med Sirsjön. 1890 hade Erik planer på att vara på Loka en period varför Karolina var tvungen att stanna hemma, så att hon inte kunde åka med ett lusttåg, som gick från Falun till Göteborg och utställningen därstädes 1890.

En lapp som vi återfinner i kyrkboken.

Carl August Larsson Larsa

f1851 hade varit smältarsmed i Gustafsströms Bruk i Gåsborn och i Nyttorp Sikfors och finns här från 1902 och framåt. Av barnen berättar vi att

 • Carl Emil dog i ett gruvras vid Sirsjöberg vid 27 års ålder 

 • Anna Matilda flyttar till Fernebo

 • August till Ludvika

 • Knut Henning gift med Maria Runqvist från Kampbacken

 • Anny till Ludvika

Skogalund ett blivande sommarställe och stugan byggdes om 1907.

Hjalmar Hult

skogsarbetare f1880 från Grythyttan från 1821 med Anna. Sex barn som alla sprids för vinden och paret flyttar själva till Hällefors.

Henning Larsson en period.
Osvald Mattson
grabbarna Persson vid Qvarnhagen
Nu sommarstuga.


Norra Masbo

under Qvarnhagen låg ett litet torp, där vi har tillgång till ett torpkontrakt. Det är möjligt att vi hade två lägenheter där. Det kan ha hetat Karlslund. Är detta 3/64 delar? GSM bostaden X32353 Y33939

Husgrunden                 källaren              och källan

Erik Ersson f1824 lös torpare, som funnits här hela 1861-70 vi får spana in honom.

Johan Hellqvist

f1832 kom 61 och stannar på plats 69 och flyttar inom Ekebergsdalen. Han hade varit på Ställbergsåsen och där berättade vi att han var gift med Greta Stina, som har en släktrelation till Jansa. Hans svärfar var ju bror med Greta Ersdotter. Han har flyttat omkring varit på Grönhult, Bredsjö, Masbo och sist på Ekebergsdal, där vi återfinner man och hustru utan barn 1890 och då står det torp på Ekeberg. 1900 finns de på Bastudden med ett av barnbarnen. Vi berättar om barnen. Han kom hit före 1861 och stannar alltså till mins 69 men finns i Roten.

 • Kristina f1861 hittar jag som f.d. piga på Socknen Hällefors med två telningar uä, Gustaf Hjalmar finns sedan hos morfar och mormor på Bastudden.

 • Jan Erik ff1863 flyttar till S Ekeberg och är verksam som Bm och jag noterar en dotter Bernhardina Vilhelmina, som dör på Sirsjöberg efter ett långt änkeskap efter sin man Hermansson.

 • Amanda Levina gifter sig med arrendatorn och torparen Ludvig Ersson f1862 och får sex barn som vi skall försöka spåra. 

 • Bernhardina Vilhelmina är piga hos häradshövdingen men finns ej 1900.

 • August blir arbetare på Helgomässtorp från 1892 och har barn, som vi kan spåra.

 • Ida Margareta har ett barn på armen när hon gifter sig med arb. Per Erik Johansson som även han bor vid Helgomässtorp och kompletterar familjen med minst ytterligare två barn, vilka också går att spåra.

kolare Erik Hermansson 

f1788 var boren i Hjulsjö och fanns noterad på Lilla Sirsjön perioden 1840 - 50 och finns här perioden 1870-80 fram till sin död 1876. Hustrun Stina lämnar honom tio år tidigare och han fostrar många barn varav vi nämner

 1. Nils som jag inte vet något om.
 2. Stina Lisa som gifte sig med Sockenskräddaren Jan Henriksson i Bobäckstorpet nere vid Ekebergshyttan.
 3. Anna Maja Ersdotter gift med Abraham Olsson som har koppling till Stolpängen.
 4. Erik.
 5. Anders.
 6. Johannes.
 7. Olof Herman Ersson, som flyttade till Östantorpet 1/340 här någonstans på Gloppsjön, farfarsfar till våra vänner i N Ekeberg, och vars dotter gifter sig med efterträdaren på stället. Det är möjligt att Olof Herman var här som efterträdare åt fadern.
 8. slutligen Gustaf Herman Ersson fördel och lb senare mjölnare på Lilla Sirsjön och Skåln.

Enkan Kristina Andersdotter f1803, dotter till gästgivaren Anders Jansson Norrelgen finns nämnd här i Masbo och Skogalund slutet av 1800 talet.

Gustaf Nordmark

f1856 kom 1883 enligt ett kontrakt och finns här vid Marias Elofsdotters bortgång 1894 och till 1899, äger denna 1/740 av Gloppsjön (det antyds att det kan vara Östantorpet). Skyldighet utgöra 80 dagar deraf 12 i höanden de öfriga mellan 1 maj och 1 november årligen eller verkställa allt arbete, som fordrar ingörning af 18 stigar kol med undantag av veden inkörning till milan. Han var gift med den tio år äldre Stina Lisa Herman, dotter till Olof Herman och sondotter till angiven företrädare. Han kommer vid jultid 98 och vill göra upp räkning, då han skall flytta till hyttan. Det konstateras att han är skyldig 66 kr och han föreslår att göra upp i hö vilket sker. Erik Andersson i Skogalund skall väga upp. Han hade inget emot att ha kvar torpet blott han får göra en mila sade han.

Här bor 1890 Greta Nilsdotter f1802, som är torp E Svenssons enka, som är moster till nedanskrifvne Jan Erik
familjen Jan Erik Ersson f1838 släkt med Jansa (eller om det är det andra Masbo).

Gustaf följs av snickaren från Ekebergshyttan Adolf Sahlström f1864 från 99 troligen bara 2 år. I samband med detta sker en ombyggnad av Masbo.

K G Haglund

f1855 från ett brev får vi veta att han gärna vill hyra Masbo i 1-2 år.

då han alldeles blivit utan ladugård den är murad af sten och den kan icke bebos till kälen går ur marken emedan den börjat att rasa. Vi får vänta var dag att få våra kreatur ihjälslagna så sp ofvan sagts. Låt mig hyra något år, det får ni ej neka mig. Vill Ni sedan ej ha mig till torpare så flyttar jag väl. Jag skall bygga åt mig de hus som jag nu bebor i sommar och då går väl åt ett par år innan jag kan få byggt. Kan nu ej fröken Jansson för sin egen del gifva mig bestämt löfte på torpet så var snäll och säg till Härrskapet Söderqvist att jag får det. Med första beder om svar samt löfte att frakta kreaturen dit genast.
Högaktningsfullt K G Haglund 1899-01-22
Då jag nu är alldeles i behof om att blifva hjälpt, så låt mig denna gång blifva det.

 Han var skräddaren, som bodde i Bobäcken och som sedan byggde sitt ställe på Hattkullen i Ekebergsdal.

Av brev framgår att Victor är osäker på hur man skall göra med Masbo, skall det rustas upp och taga ny torpare. I så fall skall man skaffa fram kalk och sand samt något virke först.

Gustaf Hjalmar Johansson

f1877 kommer 1901 och han finns över 06+. Vi vet ju att han brukar häradsdomarens N Ekeberg från 1912 och som vi sedan hittar nere vid Ekebergshyttan.

Axel Stål kallades Qvist.

f1871 kom 1911, och är fallen från Stål på Löffallet L Hafsjö.

Johan Henriksson

Mat Johan kallad och han var också kopplad till Karlslund vilket föranlåter en gissning att det rör sig om ett annat namn på Masbo. Han kom ca 25 med rötter i Björksjön med nio barn, som är svåra att spåra in i nutiden.

Skogs arbetaren Algot Sune Andreas Olsson f1904 fanns här 31+-35 med sin familj.


Bladtorpet == Västgötahagen == Gloppsjötorp

Väster om Risfallshöjden ligger Bladtorp, där ett mord begicks på en knalle, som föranledde skarprättaren att inkallas, men kyrkboken ger mig ingen ledning. Men på julafton 2009 kl. 2056 fann jag mordoffret Erik Melin en handlande från Ulricehamn, som mördades i juni på Gloppsjöns egor, men återfanns inte förrän i december. År 1833 finner vi i dödboken upplösningen på detta mord då presten antecknar att för Erik Liljeblad och hans hustru Kristina Stråt vid Gloppsjötorp avhändes livet genom halshuggning och stegling resp. bränning. Så visar det sig alltså att en tradition hålls levande under närmare 170 år.

Mordet på knallen Erik Medin

Anders Larsson * Karin Olsdotter

skrivs på Gloppsjötorp som vittnen 1741

Anders Ersson

f1831 finns här fram till sin död 1895. Han var gift med Anna Cajsa från Hjulsjö och paret finns här 90 men är borta 00. Paret hade inga egna barn.

1893-06 Erik Gustaf Sundberg 93-

f1857 Grythyttan skrivs som torpare här från 1893 och över 06+. Han var gift med Gustava från Jernboås och hade många barn. Han har ett kontrakt på stället som klart anger att han efterträder Anders Ersson, vars namn på det färdigskrivna kontraktet ersattes av Erik Gustaf Sundberg.

 • Signe Levina som gifter sig med efterträdaren
 • Gustaf Valfrid som gifte sig med Hildur Maria Hjul från Mosserud i Grönhult 
 • Johan Emanuel 
 • Georg som gifte sig med en annan Hanna Hjul från Likaledes Mosserud i Grönhult
 • Hulda Elida 
 • Sven Arvid grufarbetare, som gifte sig med Elin från Masbo 
 • Erik Bertil 

1896 hade Sundblads 2 kor, och en inhyrd av systrarna på St. Sirsjö som försökte att kursa en ko men det gick inte för rättaren vid Hellefors sade att om Ida kommit tidigare hade det gått bättre.

Oskar Edvard Ström

f1879 var grufarbetarson från Silvergrufvan och kom 1902 hit som måg och övertog inte bara torpet utan även dottern Signe Levina som bodde här.

Gustaf Herman Stabbe

f1886 hade tidigare varit på Lilla Sirsjön, men lär ha kommit hit 1909. Han hade delvis växt upp på Lilla Sirsjön. Han dör på pl. 31 41 Sikfors

Georg Sundberg

f1891 bor här 1931+-37,

Evert Skog

f1897 Hjulsjö torparson från Rombohöjden fanns här från 37 med sin Agnes till sin död 1957. På 50 - 60 talet hade bröderna Persson i Skogalund - Qvarnhagen Bladtorp

.


Risfallshöjdens backstuga

vet jag för närvarande inget om. Må vara att den är identisk med nedan omstående stuga


Gloppsjöfallet == Patrikstäppan

en backstuga som återfinnes mellan Bladtorp och Lilla Gloppsjön men söder om Norra Masbo. Det kan vara så att Anders var den som byggde stället. Det är troligt att det rör sig om två fastigheter. Namnet Patrik kan vara givet av Petter Sundin som dog här i slutet av 1800 talet.

Anders Andersson

f1819 från Kockelbo gift med Brita Stina från Boxholm fanns här som nybyggare från före 1851 till sin död.

 1. Anders Gustaf blir 21 år.

 2. og skogs arbetaren Johan Erik Andersson f1851 bor här 90 +finns sedan som inhyses på N Ekeberg.

 3. Regina Karolina f1854 gift med en arbetare från Asarum och bor här på stället i början av sin relation och återfinnes på N Ekeberg.

Hans Olsson fanns här som inhys från före 51, hustrun finns noterad här hela 50-60;

Skräddare Carl Gustaf Haglund

f1855 fanns här från före 1890 och flyttar till Bobäcken 94 vilket antagande faller mig på läppen. Där berättar vi mer om hans familj.

August Ersson

torpare och gruf arbetare og f1860 Kockelbo finns från 1894 och efter 06+.

06+ här står två fam.

Ernst Säf och från 06 till och troligen fram till 1911 då han flyttar till Kockelbo.

Gruf arbetaren August Engelbert Norberg f1883 som kom 1912 blev sänd till Kristinehamn.

Gloppsjöfallet Nej det är något annat
Petter Sundin dör här 89 och hans fru 87;
sonen Fredrik Sundin må stanna kvar flyttar 85.
Ludvig Ersson finns här från 85 - 87 med sin fam då kommer hans bror August Ersson f1860;
ytterligare en broder Per Gustaf Ersson kommer 89

Något som liknar en fattigstuga

Hans Olsson f1811 finns här p 60-81
Anna Lisa Jansdotter f1821
Carl Viktor Olsson


Skråmkullen

Men varianter på andra namn som kan ha förekommit.
Det var två hemman, då vi har två källare och husen finns markerade på kartan från 1880 talet.

Här är resterna av ladan som stod vid vägen.

  

Här är den ena av stugorna och här är det andra stället med källare i nordändan dock ej rappa. Skorstensmuren är av tegel och inte sinner. Stugan till höger var relativt stor

Är är en källare värdigt en älg, med rappade väggar.

Henning Larsson f1894 fanns här som nygift med sin Astrid från Kampbacken.

 

Erik Gustaf Sundberg

f1857 bor här med sin Gustava från Jernboås. Han går bort 41

Georg Sundberg

f1891 fanns här kring 1937-43 tal kan ha flyttat härifrån 1943 till Gäddsjön.


Gloppsjön 7/164 per 1880-91

Nils Ersson f1815 följs av sonen Jan Erik Nilsson 1840.

Gloppsjötorp (är det samma som Masbo och Lilla Gloppsjön)

Olof Olsson

f1753, Masso kallad, uppsättaren kommen från Hulthyttan har koppling till detta namn om inte så i samband med hans död 1811. Det är frestande att gissa att Gloppsjötorp är samma som Masbo. Hustrun Lisa från Skåln dör samma år Barnen.

 • Brita gift med nybyggaren Olof Björn Persson som kan ha byggt något i närheten av Hyttan, må vara Björnkullen?
 • Erik f1784 finns skriven på Lilla Gloppsjön fram till sin död men enkan får bo kvar till 1551; Här har vi en son som kallas Mas Olle och som återfinnes på Sjöändan, qvinfolket Stina Lisa, den ständigt återkommande sotaren som finns på Masbo kring 50 och 60 talet.
 • tre barn når aldrig vuxen ålder, men vi noterar att Masso valde Olof Henriksson till dopvittne när hans yngsta dotter Stina, som då förvisso inte överlevde 1792 och då noteras namnet Gloppsjötorp.

Snickarmästaren Olof Liljeblad

f1750 är knuten till denna fastighet, genom sonen Olof Erik. Liljeblad blev enkman 1799 och själv går han bort före 1815 troligt är att enkan fick bo kvar här till sin död 1853. Deras ende son Olof Erik finns här gift men som alla hans barn dör så drar han med sin fru till Helsingland redan 1833 och därmed är Liljeblad ur historien men hans enka dyker upp titt som tätt lite varstans i hfl fram till hennes död 1853.

Räf Adas ställeErik Mattsson är skriven som arr 1886-91 enl. kontraktet, och han kom från Bredsjöåsen detta år, men vart han tog vägen är mig okänt.   

August Mattsson

f1859 som vi träffat på Bredsjöåsen finns här 1894 


Gloppsjön 1/84

per 31-44 kan vara Kockelbo


Stolpängen Stolpebergstorp 1/64 Stolpeberget Bladtorp

med mängder av gruvor i västra delen av nämnda bergsluttning. Vi kan skönja vägen som går in väster om Stolpeberget, kantas av mängder av grufhål och går om Masbo och kommer fram till nuvarande Sikfors vägen vid en utmätt GPS x30726 y32994. Stolpeberget ligger längs denna väg men vi måste gå en bit norrut längs mosskanten.

1850-69 masmästaren Jan Olof Brattlöf 50-69

f1827 i Fernebo och finns noterad på denna plats perioden 50-69 men återfinnes sedan på Kockelbo från 70.

Först gift med Anna Stina Ersdotter som ger honom fem barn varav en är bergsmannen Carl Gustaf Brattlöf
Andra giftet med Augusta Maria Jansdotter som vi följdriktigt återfinner i Kockelbo och utökar familjen med ytterligare tre barn varav ett senare än sedan maken dött. Stället tydligen så stort att det bär en 3 pigor under denna period.

1869-1884 Abraham Olsson

f1806 Remmen, men hans far hade under några år på 30 talet brukat Lilla Sirsjön. Abraham brukade här från 69 fram till sin död 1883. Han var gift med Anna Maja, som fick bo kvar på efterträdarens kostnad. Av barnen kan vi följa:

 • Anna Karolina Ekdahl försvinner till Kil

 • Johan August Ekdahl kom åter från Grythyttan 1864 och jag återfinner honom som barnhemsföreståndare i Gävle 1890, efter en imponerande klassresa. Han finns i Uppsala från 68 där han tydligen studerar. Hans två döttrar förblir ogifta.

 • Johanna hade två barn innan hon träffar sin Johan Segelström från Orrbacken i Ljusnarsberg

 • Erik

 • Anders

 • och Per Gustaf åkte till Amerika 1880.

1884- Anders Ersson 84-94+

f1819 kolarson från Jönshyttan men fadern Erik Andersson kan ha brukat Gloppsjön. Anders var tvungen att ta hand om företrädarens änka enligt det kontrakt han tvingades underskriva 1884. Han kommer alltså 1884 efter att under många år (34) brukat ett hemman i Gloppsjön, och fick alltså ta detta som ett mer eller mindre undantagstorp. Det var Olle på Sirsjön sterbhus, som anvisade detta plats efter ett långt liv i gårdens tjänst ehuru under annan huvudman. Enkan dog några dagar efter det att Anders kom, så det blev inte så belastande, men då skrevs stället som Stafsängen. Anders tog med sin fader hit. År 1899 framkommer att torparna hellre ville köra sin kol till Sikfors än till Bredsjö, som genom patron Jansson betalade en krona bättre för stigen. Som livspartner valde han Anna Stina Hägg från Mången, som bland överlevande barn äro som följer.

 • Vilhelmina gifter sig med 15 år äldre Carl Viktor som passerar Gloppsjön och återfinnes vid Silvergrufvan med sin stora barnkull.

 • Anders dör som 3 åring.

 • Felix Andersson som vi så småningom återfinner på Felixstället, efter att under något år brukat den större bergsmansgården.

 • Edvard stannar kvar på platsen.

 • Johanna Sofia gifter sig med en stationsskrivare från Stora Tuna.

 • Stina Florentina föder 14 barn och återfinns i Ekebergsdal längre in tillsammans med Skräddare Haglund.

Erik Gustaf Sundberg

f1857 som har ett kontrakt på stället. Maria har en skuld till honom på 125 kr. Han var i Sikfors 1890 men återvänder till Bladtorp, som skrivs under Gloppsjön 1900. Boendet här är nog en kort parentes.

Sonen Edvard Andersson

sylt Edvard kallad f1857 skrevs som skogsarbetare med sin Lydia från Luciefallet i Grönhult. Hon var förstörd i ryggen så ho gick dubbel. Skogvaktarn Nordqvist hade med en handlare Kron, som stod på pass. När Lydia så var ute och plockade svamp så blev Kron vettskrämd för han trodde sig se ett skogsrå.

Edvard gick med knall och de hade det utomordentligt fattigt. Han skulle också hugga i skogen, men han hade inga resurser, och ingen mat. Fattig och när han var ute och högg en gång visade det sig att han hade tagit död på en gammal seg tupp, som han satt och drog i. Inga kända barn. Det var nerrökt och svart i stugan. Detta är svenskt trettiotal. Ibland gick man torpet förbi, när man skulle till Sikfors och handla. Paret flyttar 34 och stället lämnas nog öde.

Detta är vad som finns av Stolpeberget, ett knappt skönjbart röse efter spisen. Råttor har sprungit fram och åter över gräsplätten. Några åkkrer eller uppodlingar kan vi inte skönja. GSM 44   X30641 Y33659

Stolpebergsgruvorna eller Kjärrgrufvorna

som de kallades på 1790 talet. GSM 43 Y33523 X30484 . I kärrkanten finns rikligt med grufvhål. Vägen går förbi här upp till Ekeberg i kanten av Stolpeberget. GSM 44 ett litet grufvhål i kanten av myren.

Runo mäter djupet i hålet genom att kasta sten i grufvhålet, kan ha varit det där Frits bröt talk, till sina dansgolv.

 


 Mordet på Erik Medin ] [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013