Lilla Sirsjö

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Södra Ekeberg ] [ Lilla Sirsjö ] Sirsjöberg ] Stora Sirsjö ] Hyttan ] Norra Ekeberg ] Kockelbo ] Ekebergsdal ] Ekebergshöjden ] Gloppsjön ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

Lilla Sirsjön

Dannemannen Anders Ersson med hustrun Malin är gifta och aflar den gamle Marcus Andersson f1640 här ute på Lilla Sirsjö och en god gissning är att det är den norra av de gårdar som finns här ute

1695 har jag i db en Anders Strufe (?) vid Lilla Sirsjön som hade ett barn som dog.

Hans Nilsson finns perioden 1737 till 1748 med hustru Anna och dottern Cajsa och systern Margitta Nilsdotter. Markus Andersson gamal med sonen Anders och hustru Anna. Carl Marcusson med hustru Anna är de första som nämns på Lilla Sirsjö.

Lilla Sirsjön skrevs som ¼ hemman 1790 talet. I Norra bodde Petter Nilsson och i Södra aflidne Nils Hanssons arfvingar.

Lilla Sirsjön fanns 1770 och skrivs som ¼, som förvärvas av Olle på Sirsjön före 1869. Det finns två L Sirsjön enligt skissen ett nordligt och ett sydligt samt dels det som nämns Elintorp eller Gåstorp och Bengtsängen som ligger ovan Vinartorp, jämte det torp som ligger nere vid Ekebergshyttan.

1821-30 Olof Davidsson f1781 till 1829, då han efterträdes av Anders Andersson f1805 som kom 1829

Gustaf Mattson

f1843 finns på L Sirsjö och står i skuld till Olle 1873 med nästan 500 Riksdaler Rmt. Han var från Ställbergsåsen och kom hit från Hjulsjö 1873, men dör således skuldsatt blott något år efter Olle.  

p30-40

Bm Jan Ersson och hans enka där lb Carl Ersson f1804 tar vid. Lb Olof Jansson f1779 åter till Grythyttan och följs av torp Petter Persson f1810 som stannar över 1840
torp Magnus Jonsson 1786
torp Erik Persson f1800 finns här från 1839 och fram minst till 70
Bm Petter Persson f1789
torp Erik Ersson f1792

40-50

Anders Persson Käller f1814 kom 43-5, och följs av  Lars Larsson 45-7,
Jan Jansson f1817 
Johannes Jansson f1812 även han från  Hjulsjö
lb Erik Persson f1800 

Masmästare smeden Petter Berg f1759 finns här på L Sirsjön måhända följd av bm Petter Berg f1789 innehar L Sirsjön men vilket har en dotter som gifter sig med en lb här på L Sirsjön och flyttar 43 Lb Erik Hermansson f1788 3/32 delar kom 42-50 och perioden 61-70 och kan ge fördel för sin son Gustaf Herman Ersson f1828

Ställaren Jan Erssons enka Anna Jansdotter f1793 
torp Magnus Jonsson 

Inhys Petter Nilsson f1795

p60-70

Erik Hermansson f1788 Gustaf Herman Ersson f1828 från 61 och ersättes av Per Gustaf Vase Ersson f1838 som kom 1865;
Lb Erik Persson f1800 verkar ha funnits här från 1839 och över 70 + och senare sonen Erik Ersson mellan 61-65 och mågen Carl Erik Nordmark kom 65 sonen; Erik Erssons son Carl Johan finns här på L Sirsjön igen från åtminstone 1896 (han avlar 11 barn som vi kan följa) .Här kommer Henrik Larsson 1827 kom på plats från 1870 och enl kontrakt 76, men enligt samma handlig är han uppsagd från detta arbetstyngda kontrakt. Han finns dock enl kyrkböckerna kvar på stället över 1890 då han skrivs som lb på L Sirsjön.

torp Erik Eklund Magnusson f1826 står parallellt med Erik Hermansson hela per 61-70

torp Gustaf Magnusson L Sirsjö f1823 hade en fordran på Olles dödsbo av 140 Rmt 

p70-80

Henrik Larsson f1827 har ett kontrakt på 1/8 av Lilla Sirsjön från 1876 och har en fordran av Olle på 26 kr 1874 
no59 Gustaf Magnusson f1823 1/8; Lb Anders Gustaf Mattson f1843 kom 73 dör 75 1/8 ;  Per Erik Rosendahl f1836 79-80+ ;  kom Willig 75-80 1/8 

70-80 Gustaf Magnusson f1823 1/8 efter trädes av Otto Kjellberg som ger husrum åt enkan 

Anders Gustaf Mattsson f1843 till 75 var den bäste torparen i Sirsjö som gick bort i kopporna efter 11 dagars sjukdom som Victor berättat.

80-90 

lb Henrik Larsson 

torp Otto Vilhelm Kjellberg f1848 arrenderar torplägenhet L Sirsjön från 1877 och finns här 81 och framåt.

torp Per Gustaf Ersson Vase f1838 kom före 81 kanske redan 1865 men flyttar 81 troligen till Norrelgen. och följs av skomakare och torp Persson Sundin som kommer 87.

1890-95

lb Henriks Larsson f1827 arrenderar 1/8 1876 och framåt kanske ända till 1896 då vi har ett formulerat kontrakt därstädes men namn derå ej påtecknat.

1896+ Henrik Larsson 
Carl Johan Ersson torp f1871 från 1900; 
Nils Jansson f1828 96+
skräddare Jonas Eriksson f1845 
Nils Johan Larsson ff1847 

Johan Stabbe 1857

Per Erik Eriksson f1855
Gustaf Nilsson f1879
Otto Vilhelm Kjellberg f1848;

06+

Nils Jansson Stopp f1820 trol.  Nä följd av Nils Johan Larsson f1847
torp Nöjman på samma sida intill står Anders Valfrid Andersson f1885
Erik Johan Adamsson f1854
Filip Jonatan f1894 snickare.

Hör ihop men var ?
lb Per Erik Rosendahl f1836 1/8 finns från före 81 och flyttar 83
Carl Johan Jansson f1847 i Fernebo kom 83 med sin påbörjade familj, men flyttar redan 84 till Gränsjöhöjden
Fredrik Carlsson f1846 kommer 84 slutar våren 1900 och vi får där en ny arrendator där han bodde. Fredrik Carlsson f1846 efterträdes av torp Johan Stabbe f1857 har ett kontrakt 1892 på L Sirsjö Norra, men Bengtsängen skall ej ingå och han tillträder 14 mars 1892, först stod där Henrik Larsson på kontraktet, men det är överstruket och ersatt med Stabbe. Han stannar över 96+ Må vara att Henrik Larsson blott tillträder Bengtsängen efter sin långa tjenst vid L Sirsjön.

Otto Vilhelm  Kjellberg 

f1848 finns här 1894 men på vilket av ställena är mig ännu obekant. 06+ står han även som skogsarbetare och dör 1913 bodde han nere vid Ekeberg ?.

1897 är det aktuellt med byte av torpare och det är en Skröder från Skåln som var aktuell torde vara Carl Alfred f1866 ity han var i 30 årsålder och äger redan en gård för 1600 Kr. Han vill ej göra mer än 10 dagsverken. Bergqvist hade för Axel förordat Bark men Victor tycker att han är så gammal att det är goda utsikter att få honom på roten.

1899 kom en Jon Eriksson och han betalar som arrendator 200 kr per år och skall utgöras i körning efter tre kr per dag både vinter och sommar resten kontant tills arrendet är fullgjort

Sjögrufvan var en fyndighet i malm som Victor avsåg att avyttra till A F Söderqvist efter 1895 någon gång och som låg på Lilla Sirsjöns mark.


Bengtängen

Bengtängen ligger under L Sirsjön nära Sirsjöberg.

Petter Persson

f1811 i Ljusnarsberg finns här från strax före 40 till 42 då familjen flyttar till Jernboås. Han gifte sig med Maja Stina Olsdotter som haft kontakt med Sandåskärret och rötter i Jönshyttan och Grönhult. Vi kan sedan spåra henne som enka till Holmsjöbråten 1900.

Erik Ersson

f1792 hade brukat i Skåln finns här från 1841 och över 70. Han gifte sig med enkan Anna från Sången.

torp Erik Ersson fanns på Ekebergshyttan

Magnus Jonsson

f1781 från Mången har L Sirsjö 1816 - 60 finns här från före 1860 till 71 då paret dör nästan samtidigt. Han blir anfader till en mängd människor som vi återfinner i vår bygd. Tio barn vara vi endast kan följa.

 • Erik Eklund f1826 nedan Erik Magnusson Eklund f1826 gift med Anna Lisa, som må vara född här ute någonstans och vi återfinner familjen vid Gloppsjön och finns på Bengtsängen p80-92.

 • Kilpen som vi kan berätta mer om på Bastudden Grönhult.

 • Gustaf som står som lb under L Sirsjön från 1860 till sin död 1876

 • Karolina ju gifte sig med Henrik Larsson, som var en trogen, men försiktig torpare här ute men hon återfinnes efter hans död på Bengtsängen.

Carl Erik Rosendahl

f1828 kan ha kommit redan 55 och stannar till 69 då han återflyttar Skåln och Stenvreten. Abraham Olsson f1806 kommer 69 sjuklig.

Erik Magnusson Eklund.

f1826 var fattig och sjuklig slutade på L Sirsjön och fick tydligen bo här för att fullfölja sin stora familj fram till sin död 92 och hustrun tas om hand på Ekebergshyttan. . Han valde Anna Lisa dottern till pigan på Lilla Sirsjö. Elva barn såg dagens ljus här nere bakom Vinertorp.

 • Fredrika gifter sig med Gustaf Pettersson en arbetare från Älvsborgs län många barn.

 • Fästningsfången Per August som vi återfinner i Örebro.

 • Hilma Augusta som via Hjulsjö kommer till Stora Tuna.

 • Erik Gustaf Eklund som passerar Ekebergsdal och finns vid PerOls Fall i Hjulsjö.

 • Kristina finns vid S Ekeberg

 • Karolina finns vid Ekebergshyttan gifter sig med Gustaf Hjalmar Johansson som brukat häradshövdingens under en tio års period och återfanns på Ekebergshyttan under många år men flyttade sedan till Säfsjön.

 • Anna Matilda gifter sig till Stora Tuna.

 • Hilda Maria hittar också till Stora Tuna.

Sven Åke Johansson

f1930 ville kalla sig Bengtsängen men frun ville inte. Han är son till Sven Hjalmar Andersson, vars mor Karolina ovan hade rötter här i denna stuga, som nu inte finns längre.


Täppan en rödja öster om vägen  

Kullen

var ett litet ställe som låg NV om den nordliga L Sirsjön.

Lilla Sirsjön Norra

Petter Nilsson

Enligt 1797 års karta så äger Petter tillsammans med Nils Hanssons arvingar. Petter gifter sig med änkan Kristina, som var dotter till Nils Hansson f1703, som ägde denna del. Han finns här från före 97 troligen något år efter hustrun blev änka 1775. Av hennes sju barn vet vi inget att berätta. Kristina dör 1802 och Petter går bort 1815 och vem som tar över är vi lika okunniga om. Han gifter om sig på hans sista år då den yngre Cajsa kommer från Carlsdal.

torplägenheten Lilla Sirsjön (enligt kontrakt 1877) med skyldighet att årligen utgöra 80 dagsverken deraf 12 i höanden eller i penningar motsvarande ortens dagsverkspris. Skulle tro att man gjorde två torp av den norra delen.

Erik Ersson

f1737 som är son till nybyggaren Erik Andersson skrivs här under sin sista period i livet och det må vara att han kanske skapade denna fastighet. Han fanns i Grönhult troligen fram till 1783 då han skulle flyttat hit.

 • Han gifte sig först med Kristina och avlade med henne 7 barn varav vi blott kan berätta om
  Erik Ersson f1766 som var bergsman och som gav liv till en annan bergsman Nils Ersson som gifte sig med Jansas syster och som måste lämna Stora Sirsjön för Olle på Sirsjön och hamnar i Sandåskärret.
  Jonas Ersson f1773 som vi vet var knuten till Lilla Sirsjön fram till 1808 då han flyttar till Grythyttan.
  Bergsmannen och gruffogden Olof Ersson som vi återfinner på Tallåstorpet
 • Han gifter om sig med Katarina Andersdotter (Anders Olssons dotter från Grönhult) som överlever denne åldrige make och avlar 8 barn varaf korgsättaren Anders Ersson på Ställbergsåsen är den ende som lämnar spår efter sig.

Olof Ersson

f1779 Sonen Olof Ersson i första giftet kommer 1803. och har med sin hustru Maria Danielsdotter från Ekeberget. Familjen sjösätter sin stora familj här fram till kanske drygt 1816 innan vi återfinner dem på Tallåstorpet.

Magnus Jonsson

f1781 från Mången kan ha brukat denna gårdsdel från 1818 fram emot 1860, då han flyttar till Bengtsängen

Gustaf Magnusson Lilla Sirsjö Norra ¼ 1/8  1860-76

f1823 ¼ 1/8 övertar måhända detta ställe kring 1860 då han kom från Skåln och efterträdes av Otto Kjellberg som ger husrum åt enkan Kristina, när han går bort 1876. Makarnas enda dotter finns inte 1890.

svärson Henrik Larsson 1870-97 1/8 hemman 1876 men han säger upp kontraktet det 77.

f1827 f1827 finns på plats före 1870 och fram till sin död före 1900 men enkan bor kvar 06+ Möjligt att Carl Johan Ersson f1871 tar vid vi får se han kom före 06+  gifte sig med Karolina Magnusdotter på platsen och kom hit 1870 och det är trioligt att det var här han bodde. Dottern gifter sig i sinom tid med en Gåse från Hjulsjö, som måhända har gett stället dess alternativnamn. Det kan också förklara att han inte ville slita ihjäl sig på en av de större ställena. Hustrun kom härifrån och var syster till Kilpen i Bastudden och var den minsta i den kullen.

 1. dotter Karolina f1857 gifte sig med Jan Erik Stolpe på Nordantorp, och där berättar vi mer.
 2. Stina Vilhelmina var på Gröndal och senare Skomakarebacken och Luciefallet. Jag tror inte hon hade det så lätt här i livet, med sina fem barn utan skyddsnät, men hennes två yngsta klarade sig ändå bra.
 3. Augusta träffar så småningom Carl Johan Gåse i Grängshyttan.
 4. Hilma träffar gruf arb Johan Axel Jansson från Grönhultshöjden, Jannes pojk. Hilma har också svårt att starta i livet.
 5. Erik Gustaf Henriksson blir torpare i trakten och på Sandåskärret från 1907. Han gifte sig med Anna Sofia Dahlqvist, vars barns öden vi kan spåra på Ekebergshyttan. Gustaf Henriksson gifte sig med Anna Sofia Dahlqvist och dem hittar vi på Ekebergshyttan, där vi kan berätta mer.

Henrik som ändå stannar på Lilla Sirsjön, vill inte behålla kontraktet utan lämnar över till Otto nedan, och slipper därmed betungande milarbete och stigkörslor, men var han sedan hamnar är lite oklart.

! Otto Kjellberg

f1848 Grythyttan tillträder 1877 och kontraktet finns här till sin död 1913. Tidigare var han skriven på Ekeberg och kom hit enligt kontraktet maj 77, då Henrik Larsson tydligen inte var nöjd med kontraktet. Han tog med sin fru från Grythyttan och hade med henne nio barn som vi delvis kan följa. Han finns noterad på L Sirsjö, som torpare 1900 och dör 1913.

Johan Stabbe

f1857 har ett kontrakt från 1892 och ett förnyat kontrakt från 1896, men redan 1900 är han flyttad till Sandsjön. Vi har tack vare det särskiljande namnet kunnat spåra många av familjen i Hällefors och Jönshyttan. Vi kan i kontraktet konstatera att åter vill man ha kol. I kontraktet är Henrik Larsson överstruken och Bengtsängen är undantagen från skrivelsen. Enligt kontraktet 1896 tillträder han mars 1896 med kraf på 36 stigar kol och 15 kördagar. För överkol betalas 5 kr per stig då de gälla 18 kr och 4 kr då priset understiger.

020

Enligt Gård och Gods är 13 tunnland varav 7 åker. Manbyggnaden byggdes om 34 ekonomibyggnad byggdes om 1920 1 häst 3 kor 5 ungdjur.

Isidor Persson

f1893 från Ekebergsdal kom hit 1934 men finns här över 44+


Efintorpet Efraimstorp Gåstorp

torpet hade blott ett rum och kök, med en lada.

Carl Erik Rosendahl 1/8

f1828 lär ha kommit 1855 finns p61-70 och står som inhyses denna period.

Abraham Olsson

från Stolpängen kommer hit 1869 mer om honom där.

Erik Ersson f1792 senare Eklund 1890 
Petter Persson f1811 
Erik Ersson f1792 
Jan Isaksson f1816

Erik Ersson f1792 inhys Magnus Jonsson f1781
Löse Johannes Magnusson f1818 

80-90

Mor Tin Gösta Janssons mor.

En under Elferstorp, karlen, var lite gammal men hade 3-4 söner, som hjälper sig och såg arbetsam ut så det var bra vi tog honom till torpare.

Erik och Emma Gåse.

f1885 kom från Gloppsjön 1921och stannar över 44. De flyttar nog in till St. Sirsjön senare. Fyra barn som finns i Stockholm eller ej kan spåras. Bodde här till 1946.


Södra Lilla Sirsjön

det sydliga torpet.

Bergsman Nils Hansson

f1736. Han är son till Hans Nilsson f1703, (vi berättar mer där) som troligen skapade sin förmögenhet på Ekebergshyttan, och hans arvingar äger denna del av fastigheten 1795 tillsammans med Petter Nilsson ¼ hemman. Han var gift med Katarina från Gäddsjön. (Om så är fallet är han morfar till Nils Ersson som hade Sirsjön och som fick avstå till Jansa). Den andra gården äges av systern Kristinas andra man Petter Nilsson.

 • Anna Nilsdotter gifter sig med Erik Ersson f1766 ägare av St. Sirsjön och pappa till Nils Ersson Jansas svåger, som sägs ha blivit frånlurad sin gård i samband med ett sjöslag.
 • Hans och Nils dör späda.
 • Hans Nilsson blir blott 23 år.
 • Olof och Kristina kan vi inte spåra.
 • Katarina f1772 gift med bm Petter Göransson och återfinnes i Skåln.

Carl Johan Eriksson

Carl Ers f1871 var född i Skåln och vi vet att hans far Erik brukade någon av L Sirsjö mellan åren 1861-5, då han sedan flyttade till Skåln. Carl Johan fanns här från 1900 fram över 1919. Han var gift med Selma Lovisa Bergström banvaktsdottern från Jättebacke. Gården bar två tjänstefolk. Av deras 11 barn kan vi blott berätta om.

 • Ester Lovisa flyttar till Örebro.
 • Sigrid Helena Vallentuna.
 • Augusta Margareta i Hallsberg.
 • Elsa Eugenia stannar tydligen kvar på L Sirsjön men vi kan inte spåra henne.
 • Ingrid Elisabet var gift i Stockholm men återvänder till Hällefors.
 • Carl Gösta Martin flyttar till Avesta.
 • Ragnhild Linnea återfinner vi i Hällefors.

Carl Lank

f1894 kom kanske hit 1929 och stannade till ca 1940. Han fanns här i alla fall 1930 och bygger nuvarande bostaden. Han tog med sin Astrid från Gåsborn, där fadern brukade St Sikfors. Deras fyra barn lämnar orten.

Arealen 9 tunnland varav 5 åker. Byggnaden uppfördes 1919 och ekonomibyggnaden 1924. 1 häst 3 kor 1 svin.

Carl Julius Eriksson

f1904 och Greta Hermansson kom hit 1946 och dottern Mona tar vid med sina fina nordsvenska ardenner och får.

  

Lilla Sirsjö det södra 2000 talet

Pellaberget ligger någon km norr ut. 


  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013