Ekebergsdal

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Södra Ekeberg ] Lilla Sirsjö ] Sirsjöberg ] Stora Sirsjö ] Hyttan ] Norra Ekeberg ] Kockelbo ] [ Ekebergsdal ] Ekebergshöjden ] Gloppsjön ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

I princip finner Du allt som ligger längs Kabelvägen och söder därom på denna sida.

Vår guide i Ekeberget är en glad och minnesgod Runo Hermansson.

Vi utgår från Ekebergshyttan och åker väster ut några hundra meter där vägen delar sig.

==>>

Väster ut fortsätter vi för att komma till Häradshövdingens, som har en egen sida. Vi åker upp för Stolpeberget på dess sydsida förbi Tallåsen och fortsätter vidare fram genom Kockelbo på och västsidan av Stolpeberget och mynnar sedan vid Nyttorp i Sikfors. När vi passerat Tallåsen och uppför backen, men innan Fisklösen så tar vi av söderut för att nå Ekebergshöjden med sina tidiga bergsmansgårdar.

==>>

Vägen söder ut strax efter Hyttan är en nylagd väg, som jag kallar Ekebergsdalsvägen och som leder till det egentliga Ekebergsdal. Här kan man åka runt Ekebergshöjden för att komma tillbaka via Ekebergshöjdens bergsmän ut på Kabelvägen igen och fortsätta genom Kockelbo till Sikfors.

Ekebergsdalsvägen

utgår från Kabelvägen och gå i SSO riktning. Den gamla vägen finns inte men ersatt av en väg, som i sinom tid rundar Ekebergshöjden. Här inne fanns sju torp, vilket kan försvåra den klaraste bilden av hur det kan ha sett ut. 

ekbdal01 och 01_


Björnkullen 

ligger rakt söder om Ekebergshyttan ca 800 meter och här fanns två torp. Det finns en nybyggare Johan Svensson nämnd 1860 talet.

Anders Olsson f1810 35-39 kom från Blindbo.

56-62 torp Johan Andersson f1830 hade varit dräng hos Jansa, kom hit 1856. Han gifte sig med Maja Lisa från Ormkärrsåsen och åter finnes 90 Grythyttan.

62-79 hytt arbetare Jan Petter Stopp f1834 gift med Stina Lisa från Sirsjön finns på Boråstorp Skåln 1890 men har då refuserat sitt Stoppnamn och kallar sig Holmqvist.

79-96+ Per Gustaf Pettersson f1846 Grythyttan kom efter Stopp från Ställbergsåsen och stannar över 95+. Familjen återfinnes i Smedtorp i Bjurtjärn (T) 00. Äldsta dottern gift till Oskar Hellqvist i Bredsjö.

69-72 Jan Petter Persson f1824 kommer 69 från Ekebergshyttan där han varit torpare och dör här 1872 och sonen Jan Erik Jansson tar vid åtminstone efter 1893. Jan Petters fru är ju syster med Johan nedan som tydligen uppför en ny fastighet på platsen.

61-66 Johan Svensson f1845 nybyggare finns här från 61-66, då han ledsnar och flyttar till Ljusnarsberg. och lämnar över till nedanomnämnde Petter Eklund. Johans sjukliga mor finns i hans bröd till sin död 66, och det är ju det år som han flyttar. Han finner där sin Josefina och vi hittar dem sedan i Falu Kristine som gifta.
66-71 mjölnaren torp Petter Eklund hade varit i Hjulsjö och Skåln, men kom hit till skogen 1866 och stannar till 71 då han återfinnes i Helsingland.
1872-77 Här kan Gustaf Herman f1847 kommit in perioden 73-77, innan han flyttar till Rombohöjden.
78 - 91 Lars Gärling
f1831 i Vingåker träffar sin Karolina från Lindesberg och dör här på plats 1891. Familjen kom hit från Hjulsjö omkring 1878. Han tillhör en släkt, som kommer från Västra Vingåker. Av barnen kan vi förtälja att Lars gifte sig med Stina Lisa Nilsdotter från Ekebergsdal och bodde först en tid i Grythyttan och stannar troligen här, men tar sig ensam till Amerika före 1895 och hon flyttar då hem till mor. Det är möjligt att han kom åter. Det är troligt att fler av hans syskon åkte till Amerika.

93-99?  Jan Erik Jansson

f1855 verkar överta detta torp 1893 eller om han tog över det torp som fadern ovan hade. Han valde Johanna från Grönhultshöjden,

 1. Carl Erik var född på Grönhultshöjden och bor sedan i Bredsjö.

 2. Nanna dör nog späd.

 3. Gustaf Bernhard lever ogift i Missionshuset i Bredsjö

 4. likaså Frits, som finns på Skomakarbacken.

Vi återfinner honom och familjen på Slarvhöjden 00.

Jan Erik Jansson f1855 som kom 94 från Ekebergshyttan där fadern varit  inhyses torpare. Han tog med Johanna Israelsdotter från Grönhultshöjden. De återvänder till Slarfhöjden Hjulsjö före 1900 och de tre överlevande barnen slår sig ner i Bredsjö.

Jan Petter Stopp f1834; 

Petter Eklund kommer 66 

Jan Petter Stopp och följd av Per Gustaf Pettersson f1846, 

70-80

Petter Eklund f1832; 

Lars Gärling

f1831 kommer 78 från Hjulsjö till 90+. Hade en lärling från Linde under ett år.  lämnar plats för Jan Erik Jansson f1855 som kom 94; 

p 80-90

Per Gustaf Pettersson

f1846 kom hit 79 kan ha passerat Hjulsjö och Ställbergsåsen och finns här över 1895, men flyttar till Bjurtjärn före 00; Han var gift med Lotta från Kroppa och 90 hade de telningarna

 1.  

 

Erik Gustaf Henriksson f1874 kom 1893 el står det 1899 

Församl bok 06+ Carl Johan Andersson f1876; August  Pfeiffer f1859 sen torp Johan Ludvig Bark kom 1916 

Som sagt det finns två ställen här på Björnkullen och inte fan underlättar det att dechiffrera stället, men på några punkter är jag någorlunda säker.


GSM 48 X6630066 Y1436254 riktning 310

Hattkullen Hattkullstorpet ekb_d03

Ligger ovanför Bergtorpet i sluttningen. Man kan nå Hattkullen via vägen. Här kring torpen fanns sommarens hästhagar. 

Hedman 

GSM 48 X6630066 Y1436254 riktning 360 rakt norrut från denna punkt.

Ekebergsdal Bergtorpet 04

Skräddaren Carl Gustaf Haglund från Bobäckstorp f1855 skrevs officiellt på Ekebergsdal respektive N Ekeberg 1900, med sina 13 barn, men kan ha bott i egen stuga vid Ekebergsdal. Lindholm från Ekebergshyttan skulle upp och hämta hö omkring på 30 talet men då fanns inga folk här. 

Carl Gustaf Haglund

f1855 vid Bobäckstorp gifter sig med Stina Florentina med barn på arm. Familjen har en hög barnproduktion 

Beda

Carl Hjalmar som dör späd

Carl Reinhold

Bark

Ekebergsdal II Sandelltorpet 05

ligger ca 200 m in från vägen x30338 y36415; och detta torp skulle ha ägts av Felix Andersson.

Per Gustaf Ersson

f1858 var gift med en Fredrika Sandell som kan ha gett torpet dess namn. Detta är en annars otillåten gissning. Per Gustaf själv är från Kockelbo och valde sin Fredrika från Jernboås. Tveksamt med 1900 står de som N Ekeberg ehuru i Övrigt på Gloppsjön. Hennes förmodade broder fanns på Nordantorpet vid denna tid. inget kvar

Gustaf Fjelling

f1833 gift med Kristina Löberg fanns här på Ekebergsdal 1865 och flyttar 74 till Jernboås

Felix Andersson

f1855 han var son till Anders Ersson på Stolpängen, men han är född på Gloppsjön som ju fadern brukade under många år. Felix gifte sig med syster till ovanomnämnde Kristna Löberg :s syster Hedda. Felix kom hit 1874 efter Fjelling i samband med att han gifter sig. På 90 talet skulle han flytta till det som är Felixstället.

Johannes Hellqvist

torp f1832 kan han ha varit torpare här till 92 men flyttar 93, för att sedan flytta till S Ekeberg eller Bastudden ? följd av torp.

Erik Gustaf Eklund

f1860 på Bengtsängen kom 92 och till 93 med sin Charlotta Mört från Hjulsjö. Barnen stannar i bygden Ernst vid Grönelven, Nanny vid Solhaga, Erik var stationskarl vid Bredsjö men återfinnes sedan i Ludvika, vars dotter Rut sedan gifte sig med Dubois från Haggruvan. Gustaf gifte sig och finns på Källbotorp i Hjulsjö. Följd av

Erik Gustaf Sandell

f1857 född i Jernboås kom 94 och han återvänder till Grängshyttan 1895 och därmed skulle detta torp vara beseglat. (Om det är så att det stämmer). Han var då gift med Kristina och hans av mig kända tre barn stannar blott Erik i trakten.

Bråtängen III 6 (?3/32?)

Bråtängen skrivs under Ekebergshöjden II som liggande vid bäcken, som går ut till Gotlandsmossen. Vem som bodde här från början är oklar med det ägdes av Sven Persson i alla fall

Hit kommer man om man tar skogsvägen söder ut till punkten  X30091 Y36306 som är utgångspunkt för orienteringen om Hatthyllan och Bergtorp. Namnet är en tolkning av uppgifter från Rågångsskillningen från 1794.

går skogstigen i SO riktning fram till torpet ca 200 meter till X30015 Y36335 Ekebergsdal det västra. Det är troligt att detta Ekebergsdal var en av de större.

ekbdal61

Så här lär torpet ha sett ut kringgärdat av åkker och slåttermarker. 1/32.

Nils Olsson

f1802 son till en grufdräng och senare Bergman från Grönhult. Bland vittnena vid hans dop nämnes Jansas företrädare på Grönhult. Nils kan ha bebott detta Ekebergsdal och lär i så fall ha kommit hit omkring 1830. Han valde Kristina från Sikfors. Hustrun får sedan bo i sonens mat här på Ekebergsdal. Bland barnen nämner vi

 • Nils Nilsson som blir masmästare här nere vid hyttan.

 • Karolina som jag inte vet något om.

 • Johanna Nilsdotter som gifter sig med en hemmansägare Johan Ersson f1828 som innehar något av Ekebergsdal. Han var kusin till Olle på Sirsjön.

Masmästare Nils Nilsson

f1824 blev tydligen masmästare här nere vid hyttan. Han gifte sig med Johanna från Nora och bland deras åtta barn saxar vi bland de som överlever barndomen

 • Johanna Amanda f1861, som får tre barn vars fader vi icke känner närmare men ett av barnen flyttar till Vinertorp.

 • Stina Lisa gifter sig med snickare Lars Gärling som flyr till Amerika 1895 och lämnar hustru och barn att klara sig bäst de gitter.

 • Karolina Vilhelmina blir hushållerska och kan följas över sekelskiftet

Nils dör 1883 och enkan bor kvar och upplåter stället för inhyses bland annat skomakaren Brander f1865.

Stina Lisa Nilsdotter

f1863 gifter sig med Lars Gärling och de formar sin familj i Grythyttan och Stina Lisa flyttar troligen hit 1895 i samband med makens flykt. Lars överger familjen för Amerika 1895 och Stina Lisa finns skriven här minst över 1919 och torde kanske vara den sista familjen, som bodde här.

 • Hildur blir änka tidigt och bor i Hällefors.

 • Johan flyttar till Hällefors.

 • Helge flyttar till Nora men finns kvar här ute efter 1919.

 • Ingrid stannar på orten.

Skomakare Brander dör här på platsen redan 1891 och Lars Gärlings bröder finner här en fristad innan de åker vidare till Amerika Jon 93 och . En arbetare från Vingåker Carl Gustaf finns här från 1892-4 och återvänder till Vingåker.

62

Runo var här och slåttrade i sin ungdom. Man såg det andra stället österut från detta ställe, nu allt skogbevuxet.

Ekebergsdal IV 7 

den lilla stugan som ligger strax öster om ovanstående och på lite högre nivå. Det gick en liten stig mellan husen. Här bedrevs slåtter sedan stället lämnats öde.


Ekebergsdal NUD som uppvisar en någorlunda kontinuitet 

Masmäst Sven Svensson f1810 dör här 1843 och lämnar över till Erik Svensson under 1840-50, sen försvinner han ur våra rullor. 

Erik Svensson f1799 dör på Ekebergsdal 1/32 1871 lämnar över till sin son Anders Ersson f1836 och som dör på adressen 1914 sambo med Sofia Karolina f1847. Här finns Anders Bark som måg från 1915 och flyttar på 20 talet. 

Sven Ersson f1787 på Hjulsjöhöjden kom till Ekeberg 1821 till 1/8 hemman men flyttar till Lindesberg efter 69. (På hustruns sida har de djupa rötter i Ekeberget vilket förklarar att de kunnat komma över gården). Erik Svensson f1820 tar vid 1858-90+ Sonen Jan Erik Ersson tar vid 7/128 och finns här över 1906 och brodern Ludvig Ersson tar vid 15/64 över 1919

skomak Erik Persson f1789 fanns Ekebergsdal per 1840-77, Sonen Johan Dahlqvist f1829 skrivs som torpare här och dör på plats 1879 och hela familjen om sju barn inklusive hustrun flyttar till Am 1880. Sonen Petter blir skomakare och finns här från 1846 och in i perioden 1880, men flyttar sedan till Ekebergshyttan, där han slutar 1912. Petters dotter Anna Charlotta finns här in på 1880 talet. Son sonen Per Gustaf finns här in på 1880 talet, men flyttar som skomakare ner till Ekebergshyttan.

Olof Olsson f1808 finns på Ekebergsdal från 1851 till sin död 1868 och lämnar över till sonen Anders Eklund som bor här fram till 1865. Erik Gustaf Eklund kommer åter 1892 men flyttar till Hjulsjö före 1900.

Hans Svensson som var här före 1821 dör på plats 1827 och följs av Nm Erik Ersson f1804 son till Erik Siggesson och därmed Jansas hustrus bror är nämndeman och kommer hit 1827 och dör här på plats 1883, samtidigt med sin andra fru. Han må följas av Johan Ersson f1828. Nej

Jan Ersson f1837 från Hjulsjö kom 81 men lämnar inga spår frånsett att han återfinns som grufarbetare i Grangärde.

Gustaf Andersson Fjelling f1833 från 1863 över 1880.

Skräddare Haglund f1855 finns här från 1899 till sin död med barn som dör här 1910.

Gustaf Alfred Persson f1862 finns här under 1890 talet där han skapar sin familj för att sedan flytta till Skåln.


Ställbergsåsen eller Gubbängstegen

ligger längst in på den nya väg runt Ekebergshöjden och under St. Sirsjön. Slåttern där tillföll huvudgården 1893 och på nittiotalet kan man bärga flertalet hässjor här ute. Hellqvist sköt en elgko här 1896 till huvudgårdens fromma, som fick ta del av köttet. Kan det ha funnits två lägenheter här i så fall kan följande innevånare passerat här.

ekb08

Petter Carlsson kan ha bott här och hans änka Anna Persdotter f1748 från Säfsjön finns här perioden 30-40

Olof Persson f1774 skrivs som nybyggare och det må vara han som bygger upp detta ställe troligen tillsammans med brodern Björn nedan. Olof flyttar till S Ekeberg men återkommer hit sedan frun gått bort.

1808-41 Björn Persson f1775 i Grythyttan kom redan 1808 och dör på plats 1841 och hans änka bor kvar här till sin död 1866. (inte helt säkert)

kan Petter Carlsson f1748 och hans änka ha bott här hon hette Anna Persdotter född 1748 och skulle i så fall ha dött här 1832

30-52 korgsättaren korgflätaren tillika kusin med Olle på Sirsjö Anders Ersson f1786 var son till Erik Ersson från Sirsjön han dör här 1852. Han gifte sig i så fall med företrädarens dotter och fick fem barn, som dör tidigt och lämnar inga spår. Hans andra fru stannar här till 1867.

+43-55+ Mats Jansson f1820 har jag antecknad här, han hade varit torpare under Jansa, men han har varit ganska rörlig under sin levnad kommer hit 43 samtidigt med Anders ovan. Jan har en känsla av att vi har en undantagsstuga här uppe.

49-51 55 torp och gruffogden Per Fredrik Andersson f1815 från Hjulsjö finns här perioden 49-51 för att sedan återfinnas i Kyndelsmesstorp. Han gifte sig med Bm Erik Jonssons dotter från Grönhultshöjden, men om barnen har jag intet att berätta, men han skrivs här som inhyses något förbryllande kyrklig information.

55-59 Per Fredrik Björklund f1828 gifte sig med Karolina från Kockelbo som dör ifrån honom i barnsäng efter ett kort äktenskap och han försvinner ur bilden 59 till Nora.

Björn Perssons enka finns här hela 50 talet och dör här 66

57-kanske 73 torp och dag karlen Johannes Magnusson f1818 Kilpen kallad finns noterad här från 1857 och intressant nog så återfinner vi honom på Basthöjden Grönhult. Han tillhörde en stor barnaskara från Bengtsängen. Han gifte sig med fåniga Katarina, som gav honom många barn. 

 • Stina Lisa dör späd

 • Johanna Katarina

 • Matilda

 • Anna Kristina

 • Maja Greta

 • Erik Vilhelm 

 • och slutligen Vilhelmina. 

Han slutar sina dagar på Basthöjden efter 1890 och bor samman med sin fåniga dotter, som har två oäkta barn att vårda. Dottern här dör ogift i Lindesberg och övriga barn går ej att spåra. 

60 - Johannes Hellqvist f1832 kom 60 efter att ha avtjent 28 dagar på vatten och bröd för brott mot 7 budet.

60-70 Nils Stopp f1820 med sin Stina Magnusdotter finns här som torpare för att sedan flytta till Ekebergshyttan och troligen sluta sina dagar på L Sirsjön där de är 1900 (må vara att det är en stuga som tillhörde L Sirsjön skifte vid Hytteblecket), dock utan att han ville kännas vid sitt soldatnamn.

67-72 försvarslöse Erik Ersson Gris återfinns på denna Ställbergsåsen från 1867 och med rötter i Grönhult och han dör här på platsen, men lämnar heller inga spår. Alla hans barn dör men enkan stannar kvar över 80.

73-78 kom lös torp Per Gustaf Pettersson f1846 från Hjulsjö och går vidare till Björnkullen, där han stannar längre 

77-78 Lars Svensson f1840 från Jällantofta stannar blott över vintern 1877 sen Grava.

78-80+ torp Per Gustaf Persson f1843 kom ensam.

Olof Herman f1826 finns skriven här ? 1864-70+

Jan Fredrik Andersson f1841 från Hjulsjö kom 71 och dog här 72. Han var gift med Josefina Andersdotter f1844 och som gifter om sig med Per Gustaf Sundin 1880 längre ner på sidan.

Per Lundin f1837 kom 75 om det nu var hit och flyttar med sin sargade familj  till Grava redan 79.

67-78 torp Per Gustaf Persson f1835 som kom 67 till 77 och var skyldig Olle 120 Rmt, kom från Vinertorp hit och stannar till 78 då han återvänder till Stenvreten i Skåln och sin faders gård.

då kom Lars Svensson f1840 77, Per Erik Rosendahl f1836.

60-95 Johannes Hellberg f1832 står på Ställbergsåsen i början av 60 men även på Masbo. Hans hustru Greta Stina har relation till Jansa. Denne Johannes har farit runt i bygden och vi återfinner honom slutligen på Bastudden i Grönhult. Alla hans telningar går att följa.

78- 92 Per Gustaf Sundin

f1843 i Kockelbo gifte sig med torp änkan Josefina Andersdotter f1844 med många barn på armen, och han återfinnes sedan i Nora via Jernboås.

Det finns en antydan om att roten hade sin fattigstuga här eller på Sirsjöberg eller det som senare blev i Ekebergshyttan.

 

 


  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013