Ekebergshöjden

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Södra Ekeberg ] Lilla Sirsjö ] Sirsjöberg ] Stora Sirsjö ] Hyttan ] Norra Ekeberg ] Kockelbo ] Ekebergsdal ] [ Ekebergshöjden ] Gloppsjön ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

Nu kommer vi till det som på tidigt 1700 och 1800 tal kallades för Ekebergshyttan och Norra Ekeberg och ligger i skuggan av områdets högsta höjd Ekebergshöjden. Det utgjorde då ett område om 4 stycken 1/8 hemman och ett ¼ hemman och hade nog etablerats under gånget århundrade. Att de ligger på höjder hör ju traditionen till. I kyrkboken talas ibland om 1/32 dels mantal och kan alltså röra detta område som vi berättar om under namn Ekebergshöjden. 1791 har vi en lantmäteriförrättning som ger möjlighet till texten denna sida.

Först kommer vi till Daniels ¼
åker vi till öster norr om själva Ekebergshöjden så kommer vi till Olssons och Felixstället.
följer vi vägen söderut på västra sidan om höjden så kom vi till Carl Pettera och längst in Hermanssons.

Här är kartan från Rågångstvisterna med Sikfors och Norrelgen på 1790 talet

... och här ser vi samma vy med häradskartas ögon.

Norra Ekeberg ¼ Daniels

med Litt G med ¼ hemman detta ställe vidmakthåller status som ¼ in på 1900 talet.

Om numreringen stämmer

Måns Siggesson f1675
Erik Jansson f1705
Per Larsson f1706
Erik Siggesson f1760

torp Per Larsson som finns här under nr 8,9 och sist 10 f1706. Han var gift med Lisa Hansdotter och hade två töser som båda lämnar Roten. Sen följer Daniel.

Daniel Danielsson

f1736 finns nämnd på Ekeberg i samband med Rågångsprotokollet från 1791. Han var son till mästersmeden Daniel Olsson i Sikfors och blir ålderman här, avlar många barn med Stina från Spikhyttan. Hon verkar stanna kvar här fram till sin död 1830.

 1. Jan eller Johan vars avkommor vi spårar ända till Hafsjö.

 2. Stina gift med en länsman och bokhållare på den sydliga av Ekebergshöjdens gårdar (Hermanssons) och senare med en bergsman Anders Andersson på samma ställe. I en senare relation återfinner vi denne lycksökare (Stina var ju 20 år äldre) som fader till Anderssönerna på Gloppsjön (Axel och Carl August).

 3. Lisa gift 1800.

 4. Maria gift med gruffogden Olof Ersson på Sirsjön som slutar sina dagar på Tallåstorpet. Han är sonson till Erik Andersson på Sirsjön.

 5. Sara vet vi inget om.

 6. Katarina gifte sig till Nättsjön och blir mor till Sara Lisa som vi följer till Kamptorp i Hjulsjö under namn Käller.

 7. Gustaf magra uppgifter men fanns här 1810

 8. Daniel stannar nog på plats över 1815

 9. Petter blir torpare var på Grythyttan men återvänder hit.

 10. Anders fanns här i början av i alla fall 1811-13.

 11. Isak stannar på Ekeberget till 1817, då han återfinnes i Grythyttan tillsammans med sin nyvunna hustru och son.

Petter Danielsson

efter en period i Grythyttan kommer han tillbaka hit ca 1810 fram till 1829 till Ekeberg men var vet vi inte. Det är möjligt att han köper ut sina bröder. Sen återfinner vi honom vid Svanvik.


Här har vi en lucka på nästan 100 år som vi måste fylla. Se Sven Ersson f1787 tidigare

Vi får väl gissa då

1861-79 Johannes Andersson

f1829 kom 1861 och stannar till 79 då han tydligen flyttar ner till Stora gården vid Gloppsjön. Han var son till Anders Öster som brukade Boberg här på Ekeberg (var det nu ligger). Han verkade som ½br och gifte sig med Karolina från Grythyttan. Familjen om 10 barn återflyttar till Furunäs i Grythyttan och familjen är tämligen anonym.

1879 Jan Erik Ersson

f1850 kom 1879 och stannade till 1906. Han gifte sig med Kristina från Tallåsen. De tog hand om två fosterbarn och deras egen dotter passerar Grängshyttan.


Senare tiders brukare

 • Anders Löfström brukar.

 • Alexander Jansson f1871 brukade ¼ Ekeberg från 1915 och fanns med i perioden >1919 och var kommen från Söderbärke. Han gifte sig med Erika från Ludvika, där paret bodde under sin aktiva barnalstringsperiod. Stannade några år, men flyttade sedan till Hällefors. Barnen går att spåra, men det är i stort allt vi har att berätta.

 • Viktor Engvall skomakare son f1874 lär vara född i Gåsborn kom före 31 och stannar till 1936 och tämligen anonym, men hade två fosterdöttrar.

 • Gustaf Götrik Carlsson f1894 kom 36 och avlider på plats 1947.

Stugan som den såg ut på 50 talet.
 • Erik Eriksson f1911 arrenderade 1954 fram till 1960. Han var gift med Ingrid Stål med rötter i Lilla Hafsjö, men flyttade sedan ner till Sikfors.

 • Erik Hermansson f1914 i Rombohöjden och uppvuxen här i granngården lämnar över till sin son, men flyttar efter hustruns bortgång till Hällefors. Erik gifte sig med Karin, som var dotter till arrendatorn hos Häradshövdingens.

Vi fortsätter väster ut uppför sluttningen norr om Ekebergshöjden.


Ekebergshöjden II Olsson Litt K

1/8 mantal med Litt K. Tilldelningen av denna mark innehåller uppgifter om ett torp, som skulle kunna vara det Ekebergsdal som i handlingarna kallas Bråtängen. Vi kan redan nu ana oss till de småställen, som senare kom att kallas Ekebergsdalen.

Vi är ute på lite osäker mark när vi berättar om följande tre generationer av flera skäl dels därför att landtmätare inte kunde skilja Sven Ersson och Sven Persson utan har blandat ihop det. Vi får väl se var vi hamnar.

Sven Ersson No 1 ägde då ett ställe, som beskrevs som 1/8 (det finns två att välja på en f1743 och en f1751).

Innanför d.v.s. rakt åt öster fanns det redan i slutet av 1700 talet ett torp som låg med markeringen 133

Sven Ersson No 2

Här finns två generationer på båda sidor och han skrivs som fördelsman på Hyttan No 3 Han är Sven Siggessons sonson

Erik Svensson f1721 gift med Anna Svensdotter f1721 (hon dotter till en från Gåsborn inflyttad Sven Håkansson gift med Kerstin Jacobsdotter) med enda barn då Sven Ersson

Sven gifter sig med Anna Från Grythyttan och hon dör mitt i denna Rågångsbråket och han gifter om sig.

 1. Erik f1780 blir bergsman vid Ekebergshyttan från 1810 och gifte sig med Margareta Jansdotter f1770 från Norrelgen. Hon dör 12 och han 1823 och de lämna blott två telningar efter sig, som jag inte vet något om. Erik gifter om sig med Anna från Sången, som jag sedan hittar i Gloppsjön.

 2. Masmästaren Sven Svensson återkommer till bygden gift med Katarina från Silfvergrufvan. I denna relation finner vi Erik Svensson på Södra Masbo.

 3. Jan eller Johan f1782

 4. Olof Svensson återfinner vi på Runbohöjden.

 5. Anders

 6. Gustaf vet jag inget om

. Vem som eventuellt kan följa härpå är okänt.

Nu är vi på fastare mark

Oskar Olsson

f1877 och uppvuxen i Näfveråsen. Han gifte sig med Lovisa från Fernebo och var först bryggeriarbetare i Hjulsjö By och om det nu är rätt person hade barnen Ally Lovisa, Sven Olof och Lisa Viktoria som var gift med gruf arbetaren Helmer Brattlöf.

Han var fenomenal och ljuga. Han hade en gres som han skulle sälja. Som han var skyldig en handlare pengar så lovade han att betala med sin gres. "I stället för pengar kan jag ta fläsk i stället för Du skall ju inte ha gresen själv."  Men som Jonnar också var charkuterist och intresserad. Jonnar säger också att det kan bli dags att betala av lite på skulden. "Du Oskar när skall vi ta grisen för vi skall slakta nu". -  "Vi kan ta den när som helst, denna vecka" - "Passer det i övermorgon" - "ja, det gör det" - "Ja, då kommer jag" och Jonnar kom upp och slaktade gresen och tog den med sig. Handlaren fick sedan reda på att gresen var slaktad och att han inte fick vara med på den och då for han upp till Olsson. "Hör du, du vi talade ju om att jag skulle ta fläsk i stället för det Du är skyldig. - "Ja sa han, när kan vi slakte grisen". - "Men du har ju för fasen slaktat gresen".

Einar Persson vi har två att välja bland, men vi måste veta mera för att kunna skilja dem år.
därefter några huggare.
Här stod en stor loge och allt revs och blev kol till hyttan i Sikfors.


Ekebergshöjden Felixstället

vad stället kallades från början vet vi ännu inte, men 1790 finns stället och med Litt L. kallades tidigare Ekebergshöjden, men presten kallade det även Ekebergsdal. Det kan vara ett av ställena om 1/8 med detta namn. X29702 Y35566 Felixstället. Stugan såldes till flytt för kanske 600 kr och flyttades ner till Kockelbo, där nu bilden är tagen. Erik Hermansson körde ner stugan till nuvarande plats, där Hellberg övertog stället.

Jan Jonsson

f1699 dog under Ekebergshyttan No 4 1756. Paret hade inga egna barn men väl en fosterson, som vi tror kan ha med denna plats att skaffa under Rågångsbråket.

Per Svensson.

f1730 är fader till nedan omstående man och är kopplad till Ekebergshyttan No 4,  som avlade åtta barn men blott ett som jag tror kan ha varit född här uppe.

Sven Persson.

f1758 bergsman fanns här 1791-94 i alla fall. Han var gift med Lisa från Gästgiveriet i Norrelgen d.v.s. Anders Janssons dotter. Får två barn. Lisa lever här ute fram till 1844, men sedan kan jag intet mer berätta om paret. Deras dotter Kristina verkar inte ha gift sig utan jag återfinner henne hos Abraham på Stolpeberget några år innan hon dör.

Sen är det öppet för ytterligare gissningar.

Jag har en sekvens på 80 talet som är tydlig 16/160;
Anders Olsson f1846 kan ha kommit 70 men finns-83
Per Erik Rosendahl f1836 83-89
bm Felix Andersson f1855 89-90+ på 17/160;

Nu är vi på fastare mark

#Anders Olsson.

f1846 var brukare på 16/160 från 1876 och finns här in på 80 talet. Vi återfinner honom sedan i Sandsjö. Vi tror att han kan ha bott här och kopplar honom hit på basis av 14/160. Gift med Maria från Grythyttan och avlar nio barn

Här skall vi klippa in Felix stugan.

kockbo06

Så här såg Felixstället ut som ju flyttades till Kockelbo.

#Per Erik Rosendahl

f1836 född Gränsjön passerat Tordishöjden, Bredsjöåsen, Hanfallet och gör här ett treårigt mellanspel från 86 för att sedan återfinnas på Lilla Sirsjön. Hustrun tog han med från Gröndal och deras två barn.

 

Källaren ligger en bit inne i skogen

#Felix Andersson

f1855 var torpare och bergsman och kom hit upp 1889 har passerat ett av de andra ställena i Ekebergsdal och brukat storgården i Gloppsjön under Carl August Andersson under tre år. Han är son till Anders Ersson som efter lång och trogen tjänst hänvisats till Stolpängen som inhyses. Han gifte sig med Hedvig Kristina Löberg, Brännvins Hedda kallad för att hon gjorde mäsk och sålde till rallarna på Tuttingsborg. Härifrån till Ekebergsdal gick en brant stig ner norrut mot Ekeberghyttan. Man minns Felix, som en man som inte sa mer än han skulle. Bland barnen noterar vi.

 • Hans son Alsing var inredningsmålare och stannade här, men flyttar sedan till Hällefors. Blev känd i sin bygd för att ha smakfullt dekorerat hemmen med sin konstfulla målningar på Skåp och byråer. Han stannade här efter faderns död och här bodde en hushållerska och svägerska som hette Hultman. De hade ett par kor i ladugården.

 • Signe gift med Robert Hultman och återfinnes i Hällefors.

 • Johan Ferdinand kallar sig Jonnar är slaktare och skapar en charkfirma i Hällefors. Han var gift med Hilma Länk och formar sin familj här under Första världskriget. 

 • Bilda Semaria återfinner vi i Grythyttan.

Av barnen tror jag blott Felix Alsing stannar kvar som målare och han torde vara den siste här ute. En sista dag när Felix skulle hämta posten så halkade han på en berghäll och skadade sig så svårt att han avled. Alsings hushållerska fann honom, vid den nu bortsprängda hällen.
Själva huset är nu nedflyttat till Kockelbo, där det kan beskådas.

På södra sidan om uppfarten till gården så låg en grufva alldeles intill vägen. och öster därom vill jag ge en bild av ett hygge med märkliga stenbildningar som jag inte har någon förklaring av.


Ekebergshöjden Felixstället 17/100 el 7/80 1/80  3/32?

Häg Nm Erik Ersson (är Greta Erssons bror)

f1804 och som dog här på Ekebergsdal kan ha bott här på det Ekebergsdal. Han var först gift med Stina från Grythyttan, som han tog med hit 1827. Paret stannar på plats till 1883 ehuru hon går bort redan 1852 ehuru han sedan gifter om sig. Av 10 födda överlever blott 2 barn

 • Johan Ersson som mycket väl kan ha tagit över från 1851, vars enda kända dotter Hilma Kristina fick en dotter med samma namn 1881.

 • Greta Stina gifter sig med torparen Johannes Hellqvist som vi sedan återfinner på Ställbergsåsen, Masbo och sist på Bastudden. Denna gren är lättare att följa in i nutiden.

Han gifter om sig med Johanna från Grythyttan och som lämnar det jordiska samma år som maken 1883, blott någon månad senare.

En annan bra gissning är att detta ställe är N Ekeberg 3/32 Erik Hjul f1824, som gifte sig med Sabina Löberg och hennes syster Hedvig gifter sig med Felix, som är på andra Ekebergsdal innan han kommer hit upp.


Felixstället

Har fundering om Hjul kan ha bott här någonstans. Vi får se.

Erik Hjul

bm som brukar 3/32 f1824. Han kom 58 till Ekeberg. Han gifte sig med änkan i Gäddsjön något år tidigare, men som hon dör här uppe på Ekeberg 67. Efter några år väljer han sin piga Johanna Löberg. Hans svärmor finns här uppe tillsammans med Anders Olssons enka och hon överlever Hjul sedan Felix dyker upp


ett Ekebergsdal NUD 1880-90 som under Hellqvist 90-95 står att det äges av Felix Andersson.

Jan Ersson f1837 kom 81-82.
Erik Vilhelm Johansson kom 82-88 och flyttar till Amerika.
Johannes Hellqvist f1832  kom 88 och fram till 92 han återfinnes sedan på Bastudden. Samtidigt kom sonen Jan Erik men flyttar redan samma år inom Hällefors, som vi sedan finner i S Ekeberg 90.

Ett annat Ekebergsdal 1881-90 1/32 No 27

Lars Svensson f1764 kom från Hjulsjö 1788- om det nu stämmer. Har finns en tragik som vi inte tolkat tidigare En av sönerna Petter mördas - skjuts av sin broder 1818 och förövaren avrättas tydligen 1819. Vi får spana i domboken för denna tid.
Sonen och därmed broder till olycksoffren senare kallad Erik Svensson d:ä f1799
Anders Ersson f1847 troligen från 1870- 1/32
A P Sundin återflyttar och bor hos Anders från 1885 samt ev. att Jan Erik Hellqvist f1863 kan ha bott här från 88 men är sedan i S Ekeberg från 89.

ett annat Ekebergsdal 1/32 1881-90

Nils Nilsson f1824 1861-83

Norra Ekeberg med Felixstället


Barkstället

var en parstuga som låg strax till höger om Felixstället i kanten av vändplanen. X29668 Y35556 andra Felixstället.
Det kan ha funnits personer som har bott här innan nedanstående.
Bark var inte ungkarl. Det kan vara Erik Gustaf Bark f1872, som i så fall kom 1911. Övriga syskon har ju sina rötter i Nyttorp och spreds för vinden, men yngre brodern Johan Ludvig har viss kontakt i trakten och finns på Björnkullen från 1916.
Erik Persson från Gränsjön gift med Astrid Linden trol.


Carl Pettera Litt H

1777-86 Olof Nilsson

f1737 i Södra Torpen var ägare och bergsman av denna del, som enkan fick administrera. Han gifte sig med Lisa Ersdotter från Norrelgen, enkan gifter om sig med en bergsman i Norrelgen och flyttar till Saxhyttan. Av barnen kan vi skönja.

 • Katarina gifte sig med en skräddare Hellström som kom från Hjulsjö 95 och blir kanske en av de första som etablerar sig på det som senare blir Kockelbo.

 • Sonen Erik blev bergsman och tar över stället. Han blev bara 50 år vars ättlingar kan ha tagit över

 • sen kommer ytterligare 9 barn som jag inte vet något om.

1796-22 Erik Olsson

f1772 finns skriven som bergsman här uppe och dör i 50 års ålder 1822 och vi finner många av hans barn med Anna Ersdotter bergsmansdotter från Norrelgen. Inte heller hon lämnar några spår ehuru väl integrerad i släkten Jansa. Hon stannar kvar på stället till sin död 1852 och kan borga för att gården går vidare i släkten (ehuru Anders Andersson står som ägare av stället).

 1. Erik flyttar till Linde men återkommer 1824, men flyttar året därpå till Ljusnarsberg.

 2. Olof dör späd.

 3. Lisa f1804 gifter sig med lantbonden Anders Andersson Öster, som skrevs på här Ekeberg perioden 27-30+, men flyttar sedan ner till Boberg vid Hyttan troligen. Även hennes barn anonyma utom Johannes f1829, som återfinnes på Gloppsjön som lantbonde och hans familj spåras sedan till Furunäs i Grythyttan.

 4. Johan dör ung.

 5. Anna Stina växer upp hos sin faster och gifter sig med Jan Carlsson, som finns här på Ekeberg någonstans till sin död 1848.

 6. Maria f1811 tämligen anonym, må ha flyttat till Skåln.

 7. Nils Ersson f1815 blir bergsman och är skriven under Gloppsjön. Paret lever som lantbonde här på Ekeberget någonstans efter 1890. Han gifte sig med Lisa som var Björns dotter. Familjen har stark koppling till Kockelbo och släkten Jansa.

 8. Gustava återfann jag som kammarjungfru vid Bredsjö Bruk.

Erik Svensson

f1780 står skriven på samma nummer i kyrkboken perioden 1806-15 och kom från Södra Ekeberg 1810. Han och brodern Sven Svensson f1781 står helt nära  och har fadern i sitt bröd Det finns en koppling till Lit H med denna sida. Hans Hellström gift med Erik Olssons syster finns här uppe som hemmansägare. Kan möjligen ha varit brukare här.

Bm Nils Ersson 7/128

f1815 tar över kanske redan i samband med faderns död 1822 Han har enligt hfl en stor stab till sitt förfogande på denna gård.

Modern Anna stannar kvar med syskonen och återfinnes i sonens bröd under 30 år som enka. Nils väljer Lisa från Ställbergsåsen. Av de tio barnen kan jag blott följa dessa till vuxen ålder.

 • Jan Erik Nilsson som brukar en liknande stor enhet, se nedan.

 • Nils återfinns på Kockelbo men flyttar sedan till Nora.

 • Stina Lisa gifte sig med mångsysslaren Jonas från Sången, som prövade på gästgivarrollen, skräddaren och torpareyrket. Familjen återfinns efter passage av Sikfors och Lilla Sirsjön i Karlskoga.

 • Augusta passerar Masbo och Nyttorp.

 • Carl Adolf blir måg i Gröndal i Jönshyttan.

 • Karolina gifte sig med en handlande i Jernboås

 • Viktor blir skollärare och klåckare på Ingarö och Muskö.

Nils Ersson f1815 med maka Lisa Persdotter Finnhult Grythyttan.

Nils finns här hela 80 talet på 7/128 och det kan tänkas att gården har delats. Fortfarande finns en osäkerhet och mera papper måste till för att vi skall vara säkra. Men efter honom går gården ur släkten.

Delar av en loge som fått stå kvar

Jan Erik Nilsson

f1840 som först finns på Gloppsjön, men som sedan kommer åter hit upp redan 1875 och verkar här till sin död 1902. Han fångar Kristina från Skillingsmark i Värmland. och han skrivs som arrendator här då KAAS står som ägare. Traditionen bjuder att bolaget lurade till sig gården.

 • Gustaf finns i Kexkärn och några ättlingar kan vi spåra till nutid.

 • Hilda fann en rävfarmare Hellberg Kockelbo och barnen spårar vi in i nutiden.

 • Kristina lever stannar nog hemma och tar hand om far och båda går bort 1902 här på gården.

 • Augusta gifter sig med en Brattlöf här i Kockelbo och blev mor till meromtalade lantbrevbäraren.

 • Johan är hemma men säker sig sedan som arbetare till Ljusnarsberg.

Gloppsjön nämns i samband med far och son vilket kan ha sin förklaring mer i ägarskapet än lokaliteten, men vi får inte vara för kaxiga.

Lucka tiden 1902-1908

Haglunds Stina bodde här som änka.

Carl Petter Carlsson

vi har goda skäl att det var Carl Petter, som var f1865 i Grythyttan. Han hade haft Knokelfven (S) och Djupdalshult, innan han kom hit efter 1908 men i övrigt vet vi inte mycket om denna familj. De flesta barnen hamnar i Hällefors eller Karlskoga. 4 - 5 kor bar detta ställe. Carl Petter hade tjärkokeri i backen närmast för eget bruk. Många åkrar fanns till städes, men ägdes av Hällefors. Han var en liten kraftig gubbe, men helt döv. Högg i skogen. Gubben kom varje söndag morgon till grannen och samtalade, med den påföljden att gubben fick gå hem med snus i örat efter varje meningsutbyte med likasinnade, som hade att prata i örat på honom för att få fram sitt budskap. Han betraktades av barnen som väldigt snäll. Han var en stor smed, och blev väldigt glad, när han fick hjälp med bälgen, vilket barnen gärna gjorde efter skoltiden.
Han bröt stubbar och kokade tjära nere mot sjön. Den använde han på vårvintrarna till varjehanda saker allt som kunde gå på meder.

Barnen: Vilhelm flyttar till Skåln, Elit stannade hemma, Frans blev jordbrukare i Karlskogatrakten, Gottfrid stannade kvar, men flyttar till Hällefors.

Carl Pettera flyttar till Skåln.

En körare bodde sedan någon tid som körde åt bolaget.

Erik och Karin Hermansson

fanns här på 50 talet. Stället stod först öde ett tag, sen flyttade Erik Hermansson dit, men återvände till den  nordligare liggande gården, som han brukar och överlämnar till sin son. Carl Pettera är nu nyrustat och fint sommarställe. Den tidigare manbyggnaden ser man att den stod till höger och framför nuvarande stugan.


"Hermanssons" ¼

X29114 Y34670 Hermanssons ligger 300 meter SO om Abborrtjärn. Skrevs som Litt I 1790. Stället torde vara med det tidigaste här uppe vid berget. "Olssons" har dock minst lika tidsmässig tradition som detta.

Olof Andersson

f1669 kan vara en av de första här, som kyrkboken kan berätta om. Han valde Lena Göransson och lämnar bara Anders i arv, om det nu är sant fram till Olof f1744.

Anders Olsson

f1721 är född i trakten och vi gissar att han kan ha bott just här, först gift med en lite äldre Ingrid, som troligen går bort i barnsäng 1755 varpå han gifter om sig sedan hon gett honom fem barn varav vi endast kan följa Olof nedan. Han tar en ny Katarina och betydligt yngre fru från Saxhyttan.

Sonen Olof Andersson.

f1744 kan ha vuxit upp här var gift med Katarina från Hjulsjö avlade 12 barn, som vi vet flyttar ut från bygden i början av 1800 talet, men vi vet inte vart. En nog så anonym familj, som flyktigt nämns i skifteshandlingarna. Han dör nämligen 1790 och änkan är i alla fall kvar i orten till 1827, då hon slutar sina dagar. Vi tar upp henne här då hon kan vara kommen från Björksjön. Därmed upphör denna släktgren att vårdade denna 1/8 mantal med del i hyttan om 1/12.

När skiftet efter mycken bråk om gränser och rågångar är klart så dyker följande ägare upp.

Stina Lisa Danielsdotter * Olof Engström.

dottern till åldermannen Daniel, som bor här intill. Hon var gift med bokhållare på Bruket och senare länsman Olof Engström och hur de har bekommit detta är okänt. Bokhållaren Olof Engström skrivs som ägare 1794. Sonen i denna relationen flyttar sedan Olof dött och in på ägarscenen träder då modern

Nm Anders Andersson.

f1790 i Grythyttan. Stina Lisa Danielsson stannar som änka på stället och släpper en yngling i sin bädd och gifter om sig sedan med den 20 år yngre Anders. Det gäller att ta för sig. Anders var bergsmanson från Södra Ekeberg.
Denna relationen genererar inga barn och Anders gifter i sin tur om sig med en lite fräschare 17 år yngre Stina Lisa Ersdotter från Ljusnarsberg. Men då kan han ha flyttat till Gloppsjön, där vi kan följa sönerna, som vi spårar och kan läsa mer där. Men han kan ha haft bägge ställena.

Anders Andersson finns vid Gloppsjön 1817 och då på Bergsmansgården i Gloppsjön, som han då förvärvat. Men vilka som kommer efter här från säg 1815 är inte klart. Att bostadsbytet har med hennes första make att göra synes vars tydligt. Med lite pengar i brudkistan kan paret förvärva Gloppsjön. Makarna dör kring 1870, men vem kommer då hit.


Arbetshypotes

Olof Herman f1826 har 3/64 Ekeberg 64-70+ som är pappa till Anders Gustaf Herman som i sin tur är far till smeden Gustaf Valfrid som ju kom tillbaka.

1847-66 Johannes Jansson

f1812 som kan ha kommit hit 1847 följd av Jacob Hansson f1816. Han hade sina rötter i Hjulsjö och hans dotter gifter sig med enkeman och anfadern till Brattlöf släkten, som sedan bodde på Stolpeberget. I övrigt är hans ättlingar anonyma.

1866 - 76 Jacob Hansson

f1816 (3/32 el 3/649 som kom 66 och stannade 76 då han återflyttar till Grythyttan. Han kan ha råkat ut för en olycka då han perioden skrivs som ofärdig. Hans dotter Karolina gifter sig med Anders Gustaf Herman, men de bor på en annan Ekebergsdal, men deras son är Gustaf Valfrid Hermansson, som jag vet arrenderade detta ställe och därmed är denna gissning i hamn. Dottern Gustava kan också ha återflyttat och Sofia Matilda flyttar till Brattfors. I mellantiden kommer följande arrendatorer.

1876-81? Lb Anders Olsson

f1846 kommer 1876- i samband med sitt gifte tar troligen med sin bror och återfinner familjen i Sandsjö hos en annan broder? där 1890. Men Anders kan ha mellanlandat i Gloppsjön 1881-86.

En annan vild kompletterande gissning är Jan Erik Nilsson
f1840 fanns här 1870 och fram över 1896. Mågen skulle i så fall ha tagit över. 
En Oskar Hellberg
f1872 kan ha bott här. Vi får se. Om det är han så fanns han här från 1896 en sväng i Grythyttan och tillbaka på Ekeberg 1912. Han var gift med Hilda f1867 från Gloppsjön.


1915-38 Valfrid Hermansson

     

Här stod stugan, som nu är flyttad till Hällefors Ladugårdsruinen vid "Hermansson", som vid tillträdet var nybyggd. Stall och hö- och sälaa, vagnslider och längst i söder ett sammanhängande vedskjul, stod parallellt med nya vägen.

Här fanns två källare ganska nära varandra, men den lite högre upp användes för hemmet. Denna källare hade lutande dörrar som öppnades uppåt.

Gustaf Valfrid f1882 född på Rombohöjden och grufarbetare ett par år i Grythyttan, därefter i Hjulsjö på Rombohöjden för att komma hit omkring 1915. Han arbetade också i molybden grufvan i Jönshyttan. Han gifte sig med bergsman Jan Erik Hellqvist dotter från S Ekeberg. Här fanns åtta kreatur. Det fanns en kallkälla nedanför stället, som aldrig sinade. Vi har att göra med en imponerande stor gård under N Ekeberg kanske den första här i Ekebergsdal.

Gården hade fem milor, som del i arrendet(?).


Valfrid i Unga år omkring 1905. Hustrun flyttar till Stenstugan i Kockelbo efter makens död.


En bild av makarna Hermansson Valfrid och Bernhardina.

Stället finns inte kvar, men huvudbyggnaden flyttad in till Hällefors och det var Olsson, som ombesörjde det efter en period av ödesmål.

 

En bild på Valfrids syster. Det kan vara Ida eller Anna födda båda på Mossen Rombohöjden.

Cartbeskrivning 1791

Beskrifning till Chartan öfver Norra Ekeberg Ägor uti Örebro Län

År 1791 den 28 Maj inställde sig Commissonslantmätare Herr Jacob Remmstedts, detta år mäta och delning härstädes förrätta äfven under torp hörande ägor; För Ekebergshöjdens 4 åttondelar infann sig

1791
Ekeberget Daniel Danielsson ¼ Hemman och 1/12 del uti Hyttan
Ekeberget Sven Persson 1/8 hemman och 1/12 del i Hyttan
Ekeberget Sven Ersson 1/8 hemman och 1/12 del i Hyttan
Ekeberget Olof Nilsson 1/8 hemman och 1/12 del uti Hyttan
Ekeberget Olof Anderssons enka 1/8 Hemman och 1/12 del uti Hyttan

1793
Daniel Danielsson, (Ekeberget)
Sven Persson
Sven Erssons vägnar efter fullmakt,
Olof Nilsson enka
Sven Danielsson [finns ej] ifrån Norra Ekeberg sidan (Olof Anderssons Enka).

Kôrbrokullen, ligger vid Qvarnkärn och namnet väcker Runos och Alfs nyfikenhet. Här kan ha varit en pestkyrkogård och Valfrid hade sina milor här som sist. Är det kyrkbrokullen som avses?

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013