Kockelbo

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Södra Ekeberg ] Lilla Sirsjö ] Sirsjöberg ] Stora Sirsjö ] Hyttan ] Norra Ekeberg ] [ Kockelbo ] Ekebergsdal ] Ekebergshöjden ] Gloppsjön ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

Kockelbo börjar ta form början av 1800 talet och namnet dyker upp redan på 1830 talet och på 1870 talet har vi fem jordtorp här uppe. Ekebergstorp kan ha förekommit.

Stolpebergsvägen går ner i skogen omgiven av gruvhål och representerar den gamla vägen till Sikfors, som vi möter igen sedan vi väl passerat Kockelbo.

Kockelbo 1/64

Följer vi den nya vägen från Ekebergshyttan till Sikfors skönjer man Fisklösen mellan träden och 50 meter från vägen ser vi Carl Brattlöf ställe. (Vägen gick tidigare förbi här men är nu rätad).

1 Carl Brattlöfs

men den nya vägen är dragen så att man passerar stugan på avstånd. Stället finns ehuru då ett mindre ställe på häradskartan.
Bra gissning är att Abraham Olsson och pappa Jan Erik byter plats här på 1870 talet, vi får se.

Jan Olof Brattlöf

f1827 har varit masmästare och har bott på Stolpeberget i 20 år och byter på något sätt hit upp samtidigt som han väljer en 25 år yngre fru. Han kommer 71-. En gissning är att han bosätter sig här. Jan Olof går bort efter 10 år 1880 och nya frun Maria Augusta tar hand om alla barnen och hon får stå som fördelstagerska här 1900.

Jan Olofs barn i första giftet med Anna Stina

 1. Byggnadsarbetaren Jan Erik stannar på Kockelbo och vi kan följa dem in i nutid

 2. Carl tar vi nedan.

 3. Anna Sofia dör späd.

 4. Nils August blir byggnadsarbetare finns kvar i hemmet 00.

Maria Augusta får ytterligare tre barn som jag inte kan spåra.

 1. Johan Emil.

 2. Augusta f1880.

 3. Oskar dör ung.

Carl Brattlöf

f1863 gifte sig med Häradsdomarens dotter vilket förklarar den gårdens förfall. Han finns här från men tar vid bergsmansgården 1819.

 • Sonen Elis gifte sig med Tekla och bodde längre ner i byn. Sondottern Astrids son innehar nu stället.

 • tvillingarna Gustaf och Emanuel startade en vulkfirma i Hällefors.

 • Helmer gifter sig med dottern vid Olsson stället uppe vid Felixstället. som vi redan berättat om där.

De hade flyttat till Kockelbo och byggt nytt 1900 enligt vad Ida berättar.


2 "Löfström" det finns 2st 1/84 (Gloppsjön)

första stället på höger sida och kan vara det stället i Kockelbo, som tillhör Gloppsjön (Ja varför inte),
1 Nilsson i Knuthöjden

82- banvakten Carl August Länk

f1858 kom till Kockelbo Gloppsjön 82 och finns här till sin död 1930. (Var dock i Sikfors 07-11) Han kan ha bott sista tiden i den lägenhet som lär finnas. Svärsonen från berget kom 1916 och startar en rävfarm.

Johan August Nilsson f1842 kom 73-74 då Lindesberg.

Per Gustaf Jansson f1835 kan ha brukat denna gård från 69 fram till början av 1880 innan han skapar sin egen familj i Mången.

Johan Jonnar

f1885 från Felixstället hade rävfarm och sedan en charkaffär i Hällefors kan ha kommit hit 1916.

Jordart moränjord total 2,5 ha varav 1 tunnland åker 10 ängsmark. Stugan uppfördes 1903-4, En ko, gården arrenderades sedan 1937 rävfarm. Gården ägdes av J F Jonner Hällefors.

1937 - Oskar Hellberg

f1872 gifte sig här uppe med Hilda vid Carl Pettera och stannade något år kring sekelskiftet i Grythyttan, men återkom till Ekeberg 1912 och hade här en rävfarm. Många av deras barn flyttar till Stockholm. Alice likaledes men har ändå behållit kontakten med orten. yngsta barnen stannade i Hällefors.

Sonen Jan Erik Länk

lb f1857 tar nog över detta ställe och stannar med sin familj här till 93, då vi återfinner honom på Gröndal Jönshyttan. Han valde Emma från Grythyttan, som kom med barn på arm. Av deras 9 barn kan vi spåra de flesta till Karlskoga.

svärsonen Jan Petter Ersson

familjen finns i Kockelbo (Gloppsjön) från 1902 gift med Sofia. Barnen skingras.

I en lägenhet i fastigheten fanns en bostad, där Torvaldsson omkom i sprängolyckan i Gyttorp 1964.

Aronsson ägde den som sommarstuga
Sonen till Löfström köpte den


3 Nytorp 

ställe är nu rivet låg mitt emot Löfströms.

1824 - Alsing Hjul 

f1899 i Mosserud Hjulsjö gifte sig med Ester Bark 1923. Kom hit till Nytorp 24. Hans far bosatte sig längre ner i byn. Sonen Tord Gustaf Ingvar bosatte sig i Gäddsjön och paret kan ha bott här till någon gång på 60 talet.


4 Gideon Eriksson

04

Areal 3,73 varav 0,84 åker och 2,89 ängsmark. Jordart moränjord och något svartmylla. Manbyggnaden uppförd början av 1800 talet renoverat 1933. Ekonomi uppförd 1917 2 kor.

torpare Ludvig Ersson

f1862 kom 1907 som arrendator, men hade varit på annan plats i Kockelbo. Gift med Amanda. Vi minns hans barn

 1. Alma återfinns i Nora

 2. Gideon stannar kvar

 3. Ludvig till Hällefors

 4. Johan blir snickare och återfinns i Stockholm

 5. Jenny Viktoria till Västkusten

 6. Lovisa till Stockholm

 7. Edit till Hällefors

 8. Ivar till Nora

sonen Gideon Eriksson

f1887 byggnadsarbetare på byggen gift med Agda från Gåsborn, flyttade sedan in till Nyttorp i Sikfors.

Barnen

 1. Astrid till Västerås

 2. Anna gifte sig med Göran Hermansson och bor nere på häradshövdingens under kriget

 3. Märta

 4. Stig Hällefors

 5. Una till Storå

 6. Sivert

 7. MajaBrita

men nu har en son till Erik och Karin, Paul Hermansson bor mitt för vägen ner till Lindbergsfallet.


5 Sockerbiten Bark

2 Jan Länk

f1822. Om det nu varit i Länks ägo så var hytt arbetaren Jan Länk f1822, som var gift med sockenskräddaren i Grönhult dotter. Paret skulle i så fall ha bott här från 1840 till sin död 1902 och fanns i Länks ägo fram till Lisa Greta dör 1911. Enligt kyrkboken är barnen född här uppe. (Men stället ägdes av AAS)

 • Stina Lisa gift med Gustaf Bratt, som passerar här i perioden 1880-90 men deras barn finns i trakten slutet av 1800 talet. Gustaf dör före 1900 och Stina Lisa återfinner vi med de yngsta barnen i Norrelgen. 

 • Maria flyttar till Hällefors 

 • Karolina gifter sig med Löfström och återfinns i Hällefors 

 • Jan Erik med Emma Löfgren se nedan.

 • banvakten Carl August Länk vid Gloppsjön 

 • Sofia Matilda finns här från 1902 med Jan Petter Ersson som kommer 93 och avlöser brodern Jan Erik.

 • Gustaf Albert finns kvar här 1880 Vi får se

Arealen 7 har varav 2 åker , 5 skog och betesmark Tax 3200.

Jordart Morän och dyjord Skogsbestånd barr och löfskog 2 manbyggnader uppfördes resp. 1800 och omkring 1900. Ekonomi byggnad troligen uppförd i mitten av 1800 . Gården till släkten på 1850 talet genom köp av Jan Olof Brattlöv som brukade till slutet av 1800 talet, då den övertog av sönerna August, Jan Erik och Carl Brattlöv. Dessa är nu ägare och brukare av gården. Byns namn säges härstamma från den förste nybyggaren, som benämndes Kockel Kerstin. Hennes efterträdare var känd under namnet Skräddar Hans. Ägare Fritz Brattlöf.

i två plan 

i Övervåningen posttjänstemannen Frits Brattlöf med sin hushållerska

på nedervåningen bodde Bark 

nu ägs av Stockholmare.

6 Felixstället

En renoverad stuga som är uppbyggd av material från Felixstället från Ekebergshöjden. 

Oskar Hellberg som bodde på kröken arvingar innehar nu detta ställe. Alge heter efterträdarna.

7 Brattlöf

Elis Brattlöf gifte sig med Tekla och dottern Astrid gift Måhl övertog torpet. Mindre antal hektar åker till stället.

8 Stenstuga

till fastigheten blott ett tunnland åker och 3 tunnland bete. Huset lär vara uppfört i början av 1800 talet och ekonomibyggnaderna i början av 1900 talet.

Hjalmar Olsson var bryggeriarbetare och kom till Ekeberg 1925 så vi kan behålla denna info

Sven Olof Olsson.

f1908 kom 1935

mor Vilhelmina Hermansson bodde här som sist innan hon flyttar in till Sirsjö. 

sen stod det öde 

Hellbergssläkten Gösta Hellberg har tagit hand om det. 

Sven och Ingrid är en uppgift som hänger i Luften 

9 I kröken

Helmer Brattlöf f1902 i en relativt nybyggd backstuga skulle kunnat vara byggd omkring 1929

Patrikstäppan lär skall ligga i denna trakten.

Här fanns en tälgstensgruva, som drevs av Frits Brattlöf, där han bearbetade sina produkter och pulvret det sålde han till dansbanor så att de dansande lättare kunde svänga om i dansen. Han laddade batterier till radioapparater vid bäcken till Fisklösen, när han hade kört posten.Anders Nilsson f1788

torp Erik Svensson f1820 dör 93 och må efterföljas av sin son Per Gustaf Ersson f1858 och som må vara här från 1889 om det är det Kockelbo som skrivs under Gloppsjön. Hans son kommer hem ett år 94-5, Jan Erik Ersson f1850 har 7/128 från 90- också kopplat till Gloppsjön. En 3dje son är kopplad till Gloppsjön Ludvig Ersson f1862 dör här 1930. Erik Svensson återfinnes hos den sistnämnde sina sista år.

Nils Ersson f1815 har ett ställe 7/164 som tillhörde Gloppsjön ¼ d.v.s. C A Andersson p90-95 sonen Jan Erik tar över sagda ställe och finns här 90-95 Ehuru änkman tror jag han stannar på plats.

p40-50

Skomakaren Jan Andersson f1778 finns här på Gloppsjön Kockelbo vid sin död 1866 och verkar lämna över till sin svärson Lars Erik Larsson, som är torpare men vars son sedan återfinnes som skomakare i Gävle vid sekelskiftet.

Hans Hellström f1769 kom före 1840 - 52; Anna Stina Ersdotter f1810 är FD här och fostermågen tar tydligen vid i denna period. Greta Brander och

Jacob Jacobsson följs av Lars Larsson f1817
Stina Persdotter f1788 Anders Nilssons enka 
hytt arbetaren Olof Olsson f1812 från 1840-7 och följs av Jan Ersson Länk 1822 kom 47-
Jan Ersson Länk
torp Petter Jansson f1812 

p 50-60 Jan Andersson f1878 

p60-70

Per Gustaf Persson f1840 finns här från 60 men är borta 62-7 då Johan Andersson 1830 hoppade in men kommer tillbaka 68 och bor här tydligen till över 1919. Dottern Elin f1869 får Sven Einar f1895 och han kan bebo stället en bra bit in på 1900 talet innan han flyttar till Nyttorp.
Anders Ekström 1823 

Sven Petter Persson 1/144 kom från Ljusnarsberg 65 och hans svåger Carl August Jansson f1859 tar tydligen över denna gårdsdel var den nu ligger
Abraham Olsson 
Erik Svensson f1820 
torp Lars Erik Larsson f1829 

70-80

Erik Svensson 1820 
hytt arb Jan Länk f1822 
Gustaf Bratt f1873 en kort are tid efter 70
Erik Johansson f1840 
Carl Jacobsson f1846 

Jan Olof Brattlöf f1827 
Per Gustaf Persson f 1840 

80-90

Jan Länk f1822; 
Dahlqvist Per Gustaf senare arr Jan Erik Jansson f1853 
Brattlöfs 

1890-95. tillhör Bredsjö
Länk f1822
Maria Augusta Jansdotter f1851 

Kockelbo 06+ brukarna är spridda över många sidor varför det inte ger någon ledning. 

Ludvig Ersson f1862 finns med 06+
Per Gustaf Persson f
Jan Länk f1822 där mågen tar över 
Jan Erik Jansson f1853 kom 96 och tar nog över sin faders gård, nästan samtidigt kommer Carl Gustaf Brattlöf f1863

församl bok 06+ 3/32 som ägs av Sikfors torp Johan Ludvig Carlsson 06+ 
Gustaf Valfrid Hermansson f1882 
Oskar Hellberg f1872 1916-
Per Gustaf 1840; Erik Vilhelm Löf f1862; 
Jan Ersson Länk f1822 ; Valfrid Löf f1883 
Carl Johan Andersson f1888 12-13
Jan Erik Brattlöf f1861
Johan Ludvig f1876 Hällefors.

församl bok 16+

Gustaf Valfrid Hermansson 
Carl Gideon Ersson sidan var kass 
Gustaf Jansson f1857 
Roland Stolpe f1887 


  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013