Malmletarens bo

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Skiftena ] Jansas ättlingar ] Kampbacken ] Grönhultshöjden ] Ängsmossåsen ] [ Malmletarens bo ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

FII:21 sid 132-145

År 1807 den 19, 20och 21 Maii blef till wördsamt fullgörande af högädla Herr häradshövdingen Johan Welin höggunstliga förordnande af den 12 dennes, samt uppå begäran af enkan Anna Andersdotter i Grönhult Hjulsjö socken laga bouppteckning förrättad efter dess den 8de äfwen i Maii månad afl man sexmannen och malmletaren Olof Persson Grönhult, hwarwid woro närvarande omnämnd Enka tillika med dess styfbarn och afl sonen Olof Olssons barns förmyndare Nils Olofsson i Hjulsjö By, och Erik Andersson i Grönhult
Sonen sexman Jan Olofsson i Grönhult, dottern Anna hwilken förut varit gift med afl Hans Persson i Grängshyttan samt mågarna Bergsmännen Olof Ersson i Jönshyttan och Hans Hansson i Nya Grängshyttan
Då boet af enkan på Följande sätt uppgafs wärderingen företogs och aflopp som följer.

Silfver
1st förgyld silfverkopp märkt PPS BMD 1729 wigt 26 lod a -:21:4 lodet. 11:26:4
1st d:o samma måtte wäg 24½ lod 21:4 10:42:8
2st små förgyllda koppar wigt 15 lod a d:o 6:32:-
1 st sockerdosa wäger 19 lod a 18s lodet 7:6:-
7 st matskedar wäg 26½ lod märkt med OPS a 20s lodet 11:2:-
4 st d:o märkta OPS wigt 12 lod a 18s 4:24:-
1 st silfwersked och en ämbare som afledne Olof Persson i lifstiden skänkt sin hustrus dotter (Anna Cajsa Olsdotter f1797 här uppe) påstod arfvingarna skulle upptagas men enl. Gåfvobrefwet ad en 14de förl mars kan en sådant upptagas, utan lemnas i förwhar hos änkan, som kommer att åsades riktighet.
Äfwenledes en silfwer snusdosa märkt med OPS, som enl afledne sexmannens utviste gåfwobewis af den 9 mars förleden, bestyrker det att dess hustru fådt wid trolofningen, men på stod arfwingarna skulle bewisas.
1 st Silfwertumlare 24;-
2ne små theskedar utan märkning 18,8:-
1 st sockertång 32:-
1 st silfwerfickuhr 6:- 59:16

Tenn
1 st stora såll med öron 1:-
1 st mindre utan låck -:24
1 st flatt fat № 1, 1:-
1 st d:o № 2, 1:8
1 st No3 söndertaget med något i behåld -:6
1 st d:o No 4 , -:18:8
1 st d:o djupt № 1, Oljeten 1:8
1 st d:o No 2 Hammasten 1:6
1 st d:o № 3 Oljesten 1:-
1 st d:o № 4 -:24
1 st d:o gl -:18:8
9 st hammarstansade tallrikar a 8s 1:24
12 st oljesten d:o a 6s 1:24
1 st ten kanna 1:8
1 st gl stop -:21
1 st fallza -:2
4 st ten skedar 6:- 13:6:8

Koppar och Mässing
2 st Mässingsljusstakar 32:-
2 st d:o mindre 16:-
2 st ljusstakar 4:-
1 st mässings nattpotta 16:-
1 st Kopparbunk 24:-
1 st d:o mindre 12:-
1 st d:o tratt 6:-
1 st kaffekokare 24:-
1 st d:o kanna 20:-
1 st större kopparpanna 24:- 72:22:8
1 liten kopparpanna -:8:-
1 st kopparkittel -:32:-
1 st liten kopparflaska -:21:4
2 st koppar Kosa -:16:-
2 st små d:o skålar -:8:-
1 st bränäms pipa -:12:-
3 st Skedar af metall akka koppar -:3:-

Jern ock blecksaker
1 st Enkel kakelugn i Bränntorpet stöpt ler gl 4:--
1 större gryta i sandstop -:40:-
1 st mindre 14:-
2 st d:o mindre :16:-
1 st d:o mindre 6:-
1 st bleckkruka och 1 tratt 12:-
1 st lykta 16:-
1 st rifjern 2:-
2 st koser 6:-
1 st pannkaksspade lemgy och kttgaffel 4:-
1 st kaffebrännare 8:-
2 st långpannor 28:-
7 st Grindpannor 38:-
1 st järnmortel 5:-
2 st från järnpanna 8:-
2 st mässings lampetter 12:-
2ne ½ qvarters bleckmått och en jungfru 4:-
1 kattmått -:1:4 87:9:8

Glaspohslin ock Stenkiärl
6 kaffekoppar 3 fat -:6:-
omkring 1½ dussin Postlind tallrikar 16:-
1 st soppskåhl med fat 24:-
1 st d:o skåhl utan fat 4:-
1 st Postlins fat 8:-
2 st djupa stenfat m bänk 2 skålar 4:-
2 st flata d:o fat 2 burkar 3:-
1 st stor grind flaska 8:-
1 st slipad d:o 16:-
1 st d:o flat 8:-
3 st halfstops flaskor 16:-
1 st bättre 2ne sämre halfstopsflaskor 6:-
1 st glas burk 3:-
3 större buteljer 18:-
4 st öhlglas 8:-
3 st winglas 12:-
1 st bleckhorn och pennknif 2:-
1 st litet jungfruglas 1:-
½ qvarter flaska och små glas 2:-
2 st glas saltkar -:8
1 st liten åct Boutelj -:2:-

Diverse
17 par bord knifwar 1:-
3 st rakknifwar med foder 12:-
1 st wäfspännare 4:-

Husgeråd
8 aln 1 st stort bänkskåp 9:-:-
1 st dagl skåp 2:-:-
1 st stor spegel 1:16:-
1 liten glas spegel 2:-
5 st taflor 5:-
1 st fällbord med lådor -:12:-
3 fyrkantiga och 2ne halfrunda blå bord med huts 1:16:-
1 st fyrkantigt d:o -:16:-
6 st stolar klädda med läder 2:16:-
12 st blå karmstolar 2:32:-
11 st bruna sämre och bättre -:44:-
1 st skottsäng 1:16:-
1 st ståndsäng 1:--
1 st gl långbord -:8:-
1 st wäggur i salskammaren med slag 8:16:-
1 st d:o i nedre kammaren eller stugan 1:--
1 st gl pullpet 1:--
1 st litet hörnskåp -:12:-
1 st nyckelskåp -:8:-
2ne brunmålade soffor 2:16:-
1 st ny omålad 1:16:-
1 st ny omålad sämre -:38:-
1 st bordbänk 16:-
1 st taburett 2:-
4 st säten 4:-
3 st gl skåp 8:-
1 st utgl bordbänk -:5:4 45:2:4 tp 137:43

Laggkärl
1 st nytt kar med 1 järnband 1:-:-
1 st d:o med 3ne järnband 1:32:-
1 st d:o d:o med järnband 1:32:-
1 st d:o d:o med 1 d:o 1:-
1 st bake kar 1:32:-
2 st mindre kar utan järnband 1:16:-
3 st ännu mindre 1:-
3 st sämre d:o gl -:16:-
1 burk en kagge gl -:2:-
2 helan kare -:32:-
1 halfmekare 1 st mindre d:o -:18:8
1 gl tunna 4:-
2 st träbord ihopspikade -:24:-
på sädesboden 1 st burk samt en påse och sax af kärl 1:-:-
2 st kar -:12:-
2 bättre stånnor -:32:-
1 st ny så 10;8
2 st burkar gl 2:-
1 st mangel på klädvinden 2:--
1 st stor gl kista 16:-
1 gl skåp 4:-
1 burk och en bak kista och 3 Cardeslådor -:2:4
1 st ny spinnstohl -:24:-
1 st wäfstol med gl skaft och 9 skedar samt warpor 5 wäfskedar samt ägaskaft 1:--
5 wäfskotlar -:1:4
1 st gl glaslykta -:8:-
6 par kadrer -:16:-
1 gl Byrå -:32:- 137:43:-

I matboden
1st stort nytt kar 36:-
9 st gl tunnor och burkar 9:-
2 större 1 mindre baktråg 16:-

1 Mjölboden
1 st stort mjölkar 16:-
2 st stånnor bättre 32:-
3 st gl kar 8:-
2 st burkar 2:-
fjärding uttåg och kappe 20:-
1 st flor och 2ne gl hårsigt 12:-
1 st kanna 1 kast skofwel 6:-
5 tunnor 1 st gl burk 8:-
1 st spann och ett gl skrin 10:-
Diverse burkar på mjölbowinden 16:-
1 st nattstohl 4:-
2 st tunnor i källaren med järnband 1:16:-
1 st d:o utan järnband 24:-
1 st tjärtunnor i källaren med ¼ tunna tjära 1:--
1 st gryta med något tjära -:12:-
1 liten kagge 4:-
4 burkar 1 gl tunn kar 5:4
2 st gl gryta söndriga -12:-
44 st sihlbunkar och tråg 1:24:-
6 st träflaskor -:16:-
6 st of kar 3:-
1 st liten stånna byttor -:16:-
1 st tjärna 4:-
2ne bättre ämbar 6:-
1 st bytta med järnband 6:- 137:43:-

1 liten trätt tun 3:-
1 gl kar och tunna i fähuset -:2:4
3 st mjölk ståfwor 8:-
2 gl ämbar 1 bytta 1 st stubbe 12:-
1 st handqwarn 8:-
2 st gl såar 12:-
8 st gl ämbar och en kalf bytta 16:-

Diverse
Diverse hackor 3:-
2 ne gamla fat 2:-
2 st skoflar 3:-
5 st flaskor 5:4
12 st gl trätallrikar 6:-
fullt kar d:o tråg och mjölskopor 4:-
4 st nya trätallrikar 12:-2 st smörbyttor en smörask 4:-
4 st askar 8:-
1 st kar i köket 8:-
1 st mjölsigt 2ne såll 2:-
2 ne trästop 2ne d:o kannor 8:-
1 gl bord på nedre stågwinda 3:-
3 st osthackor 1:-
3 st utgl burkar 9 st ljuslåda 3:-
1 st korg 1 litet fat 4:-
1 st bytta och diverse skräp på d:o wind 5:4
1 gl ost kaka fat 1:4
2 kåhlknifvar i järn 2:-
1 st bössa 1:16:-
Diverse i skrubbe wid källaren 1:- 168:4:4

9 st själlor -:16:-
1 st brandkrok 1.-
2st järn störar 20:-
1 gl spinnstol 2:-
1 sädesskofwel 1 såll 8:-
Diverse gl bleckplåtar 32:-
2 par nya bogträn 6:-
Diverse skräp och gl sahls krokar 8:-
5 nya bleckplåtar tunna 18:-
1 gl säng och utgl bord på drängboden 8:-
2 st sängar 12:-
14 st nafrar 20:-
2ne brostborar med små nafrar 16:_
1 fog en oxhyfwel 8:-
6 st hyflar -:5.4.
9 st gångjärn 6:-
2 st tälgyxor 24:-
1 liten handsåg 1:-
13 st hugg och handyxor 1:16.-
3 st hållhakar 1 band knif 4:-
diverse skräp i lilla kontoret 16:-
gl nafwarsjärn i Swalboden 1:-:
diverse järn i d:o bod 1:8.-
11 gl slägg skallrar 2 fyllhammare 1 litet kaster -:16.-
18 st gl ljar utan horf 27:-
1 st plogrist 1 ny slägga 16:-
5 st nya liar -:26.8
handwind stina 10¼ af 1:4.0
3ne Linestycken 1:-. 168:4;4
2 st liar 8:-
4 st utgl rifwor 6:-
2 st matsäckar gl 16:-
2 linbitar i stallet 16:-
Diverse järn skräp äfwen i stallet 8:-
17½ tt smidesjärn 4:--
2 tt ståhl 1:-
5 ek bandjärn 4:-

Klensmedsredskap
1 gl bälg obrukbar
1 st städ 1:16:-
1 st bälg och städ i Haggrufsmedjan 2:16:-
6 st tänger 16:-
1 st bladsåg 10:-
1 st skrufstäd 24:-
2 släggor 2 hammare 16:-
Skitt och nageltorn samt stampar och filar jämte diverse 16:-
4 st bokhamrar 8:-
2 tt smidesjärn i smedjan 21:-

I belgboden
Omkring 3 sktt näfwrar a 2 Rd 6:--
1 windås 2ne bärgburkar1:--

I stallet
1 gl sehle med kåpa och gl remdon 32:-
1 sehle med lädertömmar 2:16:-
1 d:o sämre med d:o 1:--
1 d:o d:o med d:o 40:-
Remdon med mässings beslag till sehle 32:_
1 par bogträn med några remmar 12:- 202:24:4

Diverse sehlskräp 2:-
2 st hästtäcken 16:-

Körredskap
1 gl åkkärra 3:--
1 st säckkärra 2:16:-
1 st bättre d:o 3:16.-
1 st d:o d:o 3:24:-
1 st d:o d:o 3:24.-
1 st sämre d:o 2:--
2ne lång kärra skruf med järnaxlar 1:--
2 st gödselkärra skruf utan axlar 12:-
1 st gl Enbetswagn 1:16.-
1 d:o utgl 40:-
nytt werke till åkkärra 1:--
1 ny kohl ys med släde 1:--
1 st d:o d:o gl -:18:8
flera gl hjul samt något järnsmide på en pelläj 1:--
2 st bättre rotslädar 1:16:-
1 gl d:o 24:-
1 st malm d wåg 32:-
2 st Enbets plogar gl 1:8:-
1 st ny 1:16:-
1 st finnplog med 2ne sulor till -:24:-
1 st utgl Enkbetsplog 8:-
2 st nya åkerharfwar 1:24:-
1 st wältar 8:-
2 stycken skedla ståck hwilka med linor uti 1:-- 208:30:4
2 par winter skacklar 32:-
3 par sommar d:o -:10:8
6 st inåkare tjälkar 32:-
1 gl föl skrinda utan släde 8:-
1 br Twebets skacklar 12:-
4 b gödselslädar o skodda med gl drögar -:18:8
1 st åkryd skodd 2:--
1 st bättre kyrksläde 1:24:-
1 st sämre d:o 1:8:-
Diverse gl körredskap eller skräp 12:-
1 st bättre slipsten med dubbel järnharf 4:--
1 st d:o med enkel wef 2:--
1 st d:o wid Smålands egendomen 1:8:-

Hudar och skinn
1 st barkad roc af tjurhud 2:24:-
1 st rå tjurhud 1:32:-
6 st kalfskinn 32:-
2 st fårskinn 12:-

Sängkläder
1 st fjädersäng № 1 8:--
1 st d:o № 2 7:24:-
1 st d:o № 3 8:--
1 st d:o № 4 4:32:-
1 st d:o liten № 5 4:--
1 st kudde № 1 1:32.- 258:14:4
1 st kudde № 2 1:32:-
1 st d:o № 3 1:--
1 d:o № 4 1:--
1 d:o № 5 40:-
2 st små d:o d:o under ett № af 6 1:--
1 st d:o № 7 20:-
1 st fårskinnsfäll № 1 1:24.-
1 d:o № 2 1:28:-
1 st d:o № 3 1:32:-
1 st d:o № 4 1:24:-
1 st d:o № 5 1:16:-
1 st d:o № 6 1:20:-
1 st d:o № 7 1:32:-
1 st d:o № 8 1:24:-
1 st d:o № 9 1:12:-
1 st d:o № 10 1:30:-
1 st d:o № 11 36:-
1 st d:o № 12 20:-
1 st d:o № 13 28:-
1 st d:o № 14 21:4
1 st d:o № 15 20:-
1 st fårskinnsfäll med Getskinn uti № 16 1:8:-
1 st killingskinnsfäll klädd med swart randigt 1:16:-
1 st rödklätt d:o 40:-
1 st d:o klädd med randig wäf 42:-
1 d:o d:o 36:-
1 st ny och klädd d:o 44:-
1 st kalfskinnsfäll № 1 1:-- 258:14:4
1 st kalfskinnsfäll № 2 44:-
1 st d:o № 3 1:--
1 st d:o № 4 40:-
1 st d:o № 5 gl 12:-
1 st get och kalfskinnskudde № 1 24:-
1 st getskinn d:o № 2 20:-
1 st d:o № 3 18:-
1 st d kalfskinns d:o № 4 20:-
1 st d:o d:o № 5 24:-
1 st d:o d:o № 6 16:-
1 st hästtäcken 16:-
1 st bordtäcken -:21:4
1 st d:o gl 8:-
1 st witt örngotts wahr -:10,8
1 st stoppade Partunitäcke 3:--
1 st fästing 1:--
1 st Catunsförlåt -:40:-
1 st gl täcke 6:-
1 st rosigt örngottswahr 8:-
3 st lärfts lakan 2:--
1 st mangel lärftes lakan 2:--
2 st blågarnslakan 32:-
2 st d:o gl 24:-
1 st d:o d:o 10:8;
1 st Cartuni kuddwar 4:-
1 st duk 7 alns 1:24:-
1 st d:o sämre 1:16:-
2 st utgl d:o -:16:-
1 st d:o d:o 20:- 258:14:4
3 st bättre servetter 18:-
Wäf till 8 st d:o 1:--
1 st gl servett 2:-
1 st handkläde 4:-
1 par utgl gardiner 12:-
1 br ännu sämre 4:-
7 af bomuls lärfts wäf 8 st 1:8:-
28 af lärftes wäf a 5:4 3:5:4
39 af blåggarn wäf q 4:- 3:12-
7 af sämre wäf a 2:6 18:8

Mans gångkläder
1 st blå kappråck 5:--
1 st utgl d:o 40:-
1 st swart tröja eller jacka 3:-
1 st grå klädeströja 3:24
1 st wadmallströja 2:--
1 st swart underklädning 1:--
1 par swarta byxor 1:8:-
1 par swarta skinnbyxor nya 2:--
1 par sämre d:o 32:-
1 st päls liftröja 36:-
1 st gl rödt Camlåts lifstyck 21:4
1 gl randigt lifstycke 16:-
1 utgl gjördel 4:-
2 par bättre blå strumpor 32:-
3 par strumpor 12:-
Handskar och wantar 16:-
1 d:o läder wantar och gl handskar 4:- 354:6:4
2 st röda mössor 8:-
3 st nya lärfts lintyg 2:--
6 st gl d:o 32:-
16 nya stöflar 2:--
18 nya swänska skor 24:-
2 par töflor 16:-
ofwanläder till 3 par skor till skorna jämte en annan läderbit 32:-
1 duss ått i en kars 12:-
1 par swarta strumpor 8:-
3 aln Randig ullwäf a 12 36:-1 st bättre hatt 12:-
1 st d:o gl 8:-
3 aln hårwäf a 4 12:-
2ne nattkappor en krage 18:-
inlemnat 16 aln wäf till färgare i Nora att stanpa a 8 2:32:-

Böcker 1 st utgl bibel utan pärmar 8:-
1 st bok Gradini Postilla 36:-
Joh And sanna Christendom 40:-
Communionsbok 8:-
4 st psalmböcker 18:8
Primunde böneoffer 1 st dufweröst 12:-
1 st bättre stor psalmbok 16:-
Korta och oskattbara nådens tid 4:-
3 d:o böcker 4:- 390,24,4

Fiskredskap
2 gl Ekor 1 st not aldeles utgl 1:--
4 st gl nät 8:-

Diverse
1 st förningskorg 12:-
3 par gl glasögon
1 kardäslåda 24:-
8 st bröd och knifkorgar.
1 st häckla en bast Kars 6:-
1 skräddaresax 12:-
6 st ullsaxar 12:-
2 st skägg och en pappers sågar 8:-
1 st eldtång och gaffel 4:-
wid hyttan en pindare med wåg 2;--
5 st bokhullar 1:--
1 pannring med mera småjärn uti Järnboden 4:-
2ne järnspett -:10:8
1 gl Kohl skofwel 2:-
9 bokhammare 18:-
Diverse skräp i Bockhuset 1:-
2ne racklar 4:-
8 st säckar 3ne prsar 2:32:-
1 st kompass 1;16:-
1 st tobaksask 6:-
2 par glasögon med fodral -:5:4
1 st brecka af trä 3:-
Diverse pipskaft med mera 2: 402:12:4

Kreatur
1 st häst Brunte kallad 25:-
1 st d:o Blacken 20:-
1 st d:o Pelle kallad 20:-
1 st ko Gulddrifwa 14:-
1 st d:o Rölinda 12:-
1 st d:o Skogros 13:-
1 st d:o Swarta Skönn 11:32:-
1 st d:o Toska 12:-
1 st d:o Blom Kinna 12:-
1 st d:o Fröjda 13:-
1 st d:o Hjärtros 12:32:-
1 st samma 13:-
1st d:o Lillja 11:16:-
1 st d:o mansros 10:32
1 st d:o swartsida 12:32:-
1 st d:o Gulddufwa 12:-
1 st ko (hos svågern) Lars Larsson på Grönhultshöjden på arrende 10:16
1 st tjur 5:--
1 st tjur kalf 1:--
7 hönor en tupp a 8:- 1:8:-
2 st galtgrisar 10:--
7 större får a 1:16:- 9:16:-
9 st d:o lamb a 16:- 3:--
10 större getter a 1:24:- 5:16:-
5 st killingar 1:12:- 688:32:4

Säd i behåld
5¼ råg a 9 :-- 42:--
4 5/8 dels tunna hafre a 4:-- 18:24:-
1 tunna pera 6:-

Malm och grufwedelar
1 hel del i Gröndahlsgrufvan med ditförd kohl 4:--
¼ dehl i en hel Ösjöberget 10:--
2 hela delar i Hagaberget jämte 12 wigter upptagen malm 14:--
omkring 12 tre sktt lass malm wid Nygrufwan i Kopparbergs socken 24:- 6:--
wid hyttan omkring 3 dygns malm bränd i bokhuset a 8:- dygns sten efter arfinganes öfwerenskommelse 24:--
21 wägt och bränd malm ifrån Gröndahlsgrufwan framförd till hyttan kallas plåckmalm a -:21:4- 9:16:-
16 vigter d:o som är bruten nyligen ur samma grufwa i a 4:- Banco 13:16:-
ifrån samma grufwa plåckmalm 4 vigter a 24:-

Vid Hyttan
8½ dygns kohl vid Hyttan a 10:- Bco uppsätte eftersom priset härstädes uppgives vara 102:--
9 tun kohl wid Haggrufwan a 2:8 24:-
efter uppgift 15 som marktas med wid Hyttan a 4;. Bco lastet 1:12:- 957:28:4

Ungefärligen 2½ tun jordpäron a 2:-- 5:--
1 läderdyna och 1 skinnfäll 16:-
25 kn linfrö a 2:6 1:18:8
8 kn hampfrö 16:-
3 st beredda garfskinn 38:-
3 st berett skinn 2:--
någon swarta skinnlappar 5:-
3ne lärfter näsdukar 24:
1 st bomulskläde 28:-
1¾ dels Carten 32:-
9 aln wadmal a 12:- 2:12:-
2¼ aln blått d:o 1:-

Fäld skog
1 st inkört mila i Damsjöhöjden till 12½ famn 9:--
1 st d:o till 10 famnar i Rofgråkärret inkört 7:--
1 st d:o Bredsjöåsen till 13 famnar 10:--
Kullfällt och hugget till 3 långa rader i Bredsjöåsen som endast arbetslönen upptages 4:--
Wid Gerros Äng fäldt till 2 långrader 1:--
Wid Högsjöfallet till 3n d:o fällningslönen 1:24:-
I den Sjöhöjden till 1½ d:o d:o 36:-

Höstutsäde
Ungefärligen en half tunna Råg på åker a 8:-- 4:--
Arbetslönen 2:--
Omkring ¾ tunna Råg på fall 6:-
Arbetslön 1:-- 13:-- 1018:38:-

Husets skulder
Hr rådman Bruhn Nora efter Räkning af den 15 mars 619:17
Till Hr Inspektor Brogren äfwen efter räkning 9:10:8
Till förmyndarna för afl Olof Olsson barn Bergsmannen Nils Olsson i Hjulsjö Rmt enl Räkning och påskrift å Reversen af den 29 maii förl Åhr 174:26:4 men afgår 16 :32 för års barn föda äfter 157:42:4
ett års ränta a 6 proc till den 29 maii 8:22:8 111:27:4
Förmyndare Erik Andersson efter sedel 70:35:-
2 års ränta till den 23 förl april 8:22:10
som afgår 2 års barnföda till d 23 April 33:16
återstår RG 45:42:6
Hr Rådman Kihlstedt efter 2ne räkningar RG 17:17:4
Gruffogden Carl Grönlund fordran 8:--
Olof Olsson i Bränntorpet 3:--
Till Anders Jansson i Norrelgen för skjuts 6:24
Dottern Anna för gjort arbete 8:- 25;24
Till Hjulsjö församlings fattiga 4:32:-
Olof Olsson i Gloppsjön 1:16:-
Erik Andersson i Grönhult anmälte sig inlemnar 12 stt tackjärn åhr 1806 som skolat lämnas till Herr bergsfogden Castorin, på dess till honom igenom afl sexman Olof Persson utgifvna förbindelse, hwarå han af stärbhuset fordrade qvitto ifrån Hr Bergsfogden i annat fall begäres för järnet betalning
Äfwenledes af Sven Jansson i samma by af lika förhållande 5 stt
Bouppteckningsarfwode med 4 exemplar skrifning 7;--
Till dr Olof Olsson Hwilken årets tjänselön 10:-
1 stt tackjärn 4:16 14:16:- 615:20:4

Att allting blifivt redligt och rigtigt uppgifvet och intet med wilja undandöljt eller utelämnat, det kan edeligen bekräftas om så påfordras
Anna AAD Andersdotter
Närvarande arfwingar underskrifwa
Jan Olsson, Nils Olsson Hans Hansson i Sångenäs
Olof OES Eriksson i Jönshyttan
Anna AAD Andersdotter enka efter Hans Persson i Grängshyttan
Såsom förmyndare för afl sonen Olof Olssons barn tillika med ofwanskrifne Mats Olsson Erik Andersson i Grönhult.
Såsom tillkallade och förordnade Bouppteckningmän underskrifwa
Petter Qwarnström Per Petterson i Gammelhyttan.
Vid slutet af Boupteckningen kommo änteligen undertecknade barn med styfmodern i största wänlighet öfwerens emot det, att wår styfmoder låter alla testamentariska förmohner som hon af wår i lifstiden älskeliga barn fader sexmannen Olof Persson undfådt förfalla, och hon endast undfår till fördel en ko, samt dess 1/3 del i lösören äfwen förswinner till allo, utom sin andel i wisthuset som genast skall delas. Så öfwerlåta wi till henne att genast tillträda det 1/8 dels hemman nedra Småland kalladt, och för sig barn och efterkommande till ewärdlig ägo att nyttja och bruka och bebo, med alla warande och tillwinnande förmohner af hwad namn de wara måge, samt tillåta henne straxt uttaga lösören för att hundrade Rd Rgmt eller sextiosex RD 32 sk Banco Sveci efter wärdie, af hwad som hon hälst behagar, men icke af kreaturen mera än en häst och en ko, utom den förra, och några små kreatur, och öfwerlämnat till henne en summa af fyratusende twåhundrade Rd, eller twåhundrade trettio tre Rd 7 s RGmt, samt efterlåta utan widare talan den henne skänkta silfwersnusdosa, och den hennes dotter gifna silfwerämbar och sked som Boupteckningen öronmärkte, dock förbehåller wi att däräst denna egendom skulle af wår styfmoder eller dess efterkommande, hwad tid som hälst försäljes att hon någon af oss först tillbjudas; och ägaer hon frihet att med nämnda egendom lagligen förfara - som skedde wid Grönhult den 22 Maii 1807
Jan Olsson, Hans Hansson, Stina SOD Olsdotter, Olof OES Ersson Brita Olsdotter, Anna AOD Olsdotter enka efter afl Hans Persson Grängshyttan, Nils Olsson och Erik Andersson förmyndare för O Olssons omyndiga barn
Enkan tog följande efter wärdie
Till fördelar 1 st samma efter nete sade lofwan
1 st häst Brunte 25:-
1 st sehle 2:16
1 st ko Gulddiva 14;-
1 stort får med lamb 1:32
2 st getter den ene heter Galanta 3:-
1 st Fjädersäng № 3 8:-
1 st fjäderkudde no 2 1:32
2 st lärftes lakan 1:16
1 st slipsten i Småland 1.8:-
sängkläder wid d:o 1.28
2 st nya fällar № 1 o 2 3:4
1 st kalfskinnsfäll № 1 1:--
1 st harf 36:-
1 st ny plog 1:16
2 st mindre grytor 16:-
1 st ny så 10:8
½ dussin träbunkar -.9:4 66,32

Dessutom medgaf mågarna och myndiga dottern Anna Olsdotter att deras swågrar och bröder skulle undfå sin afledne faders gångkläder utom lott och byte.
Såsom sexman Jan Olsson enligt särskilt förbindelse blifwit ägare af större delen af fastigheterna, utom hwad enkan fådt, så öfwerlemnades alla kopparen tillhöriga egendomen med mera till honom, och därföre ansågs onödigt till antecknande

Per Pehrsson i Gammelhyttan
Petter Qarnstöm i Grängshyttan


 

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013