Silken

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Silkens Rote

där vi kan skåda Mången Silken, Runhöjden (Rönnhöjden) Löfsjön och nere i hörnet Löfåsen.

Silkens Bruk

1702 begravs grufdrängen Olof Pettersson hwilken ställt sig ährl och wäl i hela sin livstid,

Carl Lank

Skolan i Silken kallades Oxhöjden

Löfsjön

Det första stället här lär ha varit ett rökpörte berättar Gunnar Person från Hällefors. Vägen mellan Siken och Carlsdal gick förbi Löfsjötorpen. Vägen finns sedan att iakttaga via Fäboåsen.

Norra Löfsjön

Carl Falls Carl f1895 han kokte hembränt och tjuvjaga lite allt som oftast. Han flyttar sedan till Ufberget.

Södra Löfsjön

Nuvarande byggnad av timmer härrör sig från 1800 talet. Här fanns stall för 2 hästar och fem kreatur. Källan till torpet ligger vid en sänka innan man når torpet. Det stora vårdträdet har börjat ge vika och skadat ett av uthusen. Bernhard Bergström f1887 blir änkman 56 och lämnar Löfsjön 59 och slår sig ner i Loxhöjden. Därmed är en 350 årig brukshistoria till ända.

Varkärn

Ingvar Bergström fanns där enl Villar  Johan Henrik Bergström f1904 brukar stället 1936-1960 och flyttar sedan in i Silken.

Fäbodhöjden

ligger egentligen i Carlsdal den siste hette Råd

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013