Fastrarna

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Stensviken ] [ Fastrarna ] Folket på Gården ] Kontrakt ] Bergsten Falun ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

De tre döttrarna Berna, Amanda och Ida är de vi har att tacka för att vi kan berätta så mycket om Sirsjö och Elfsbacka. Att vi sedan har kompletterat genom att närmare studera Hjulsjö Norra sockendel, Ekebergs Rote och Elfsbacka socken är bara en frukt av min allmänna nyfikenhet.

Maria Katarina

Maria styr och ställer i sterbhuset men i början av 90 talet så lämnar hon över till den hemvändande Victor.

Efter moderns död hålles en auction, som besöktes av lite folk och Victor blef ve det mesta och i samband med detta flyttar Victor och Efin upp och Berna flyttar till Strömsbacka. Berna trivdes bra där och slapp höra allt gräl som har varit der hemma. Hela våren 91 är Maria sängliggande på sitt rum, med buksmärtor och urinbesvär, men vid midsommartid var hon nere i köket igen tack vare Guds försyn.

Victor

gifte sig med sin kusin Hilma Karolina f1858 i Nordmarken. Han flyttar upp till Grönhult och ordnar i den gamla bostaden och det verkar som relationen finns från före 87. De gifter sig 1888-06-16 och bor på Grönhults gård. 10 dagar innan känner inte Amanda som var den syster so han hade bäst kontakt med inte om att han tänkte gifta sig. Han har målat och tapetserat om den nedre våningen på Grönhult december 89 nedkommer hon med en gosse och hon dör utmärglad någon månad senare och gossen verkar att tas om hand av Nordmarken.

Hennes död inträffar 12 februari 1890. Ida stöttar och kusin Amanda äldre syster till Hilda tar med liket och Torkel till Nordmarken där han efter ½ år avlider. Victors systrar följer ej med på begravningen. Victor återvänder till Sirsjö 1890. 90 berättar Berna att Victor knotar för all hjälp Amanda fick med Stensviken och vill ta över allting klagar Berna. Systrarna vill inte hjälpa till med arbetet på gården och är borta i skördeanden hos sin syster på besök. Relationen till syskonen inte bra men det verkar som Amanda och Victor går bra ihop.

mars 96 Hoppas få liqvid av Larsson från Grönhult och han hoppas på att bli skuldfri detta år.

nov 1900 har de flyttat till Norslund och bor under flytten hos fastrarna. Victor trivs gott men ser att Norslund inte lika prydlig som fastrarnas hus. Han bygger ny lada 70 x 25 fot, som är färdig och är uppmurad till fönsterhöjd. Trösken denna höst gav 60 tunnor råg, där förre ägaren fick 24 tunnor. Hvete fick jag 2½ tunna liksom av korn varav vi toto hälften var. Åkern ligger runt egendomen svartmylla på lerbotten . Två beteshagar om 25 tunnland helt nära, så att han kan släppa korna direkt. 

Den 8 augusti 1900 köper han Norslund för 18,000 en nyrenoverad villa med uthus som måste åtgärdas. Plats för 6 kor och 2 hästar 20 min väg från Lindesberg, skog till husbehov trädgård och vattenledning. Manbyggnad med 7 rum. Flytten skedde i oktober 1900 efter en period av auctioner.

Från 1901 noterar Victor att vårbruket har gott bra och han har sått 850 kg havre och vicker på Norslund och redan på Eriksdagen hade han ax i rågen, vilket han ansåg ovanligt tidigt. 1901skriver han att folket i Hällefors är helt annorlunda än förr och han är glad att slippa dem sagt efter första vintern på nya platsen.

mars 1902 berättar han för Amanda att hon mycket väl kan sälja även om hon inte får det hon vill ha och slippa undan alla bekymmer. Det har minsann inte varit för trevligt för lantbrukaren i år. Här har vi ännu havren ute och en del har den ännu ej uppskuren. Havren var el fullt mogen. Af råg fick jag litet över 900 kg af korn 1100 kg och af höst och vårvete får jag väl bortåt 1800 kg. Höstvetet blev ganska vackert . Jan Erik från Jönshyttan var här och han firade mitt vete mycket och tog med sig en knippe ax för att visa sina grannar. Hade det ej varit ett så uggesamt år hade jag fått en utmärkt skörd. All hvete och råg halm har jag stackat i brist på rum detta fastän jag tyckte att uthusen skulle blifva tillräckliga , men då har jag halm öfver sen i fjol. Af hö fick jag ej hälften mot i fjol derför att jag fick plöja upp nyvallen . Tröskningen försiggår här lätt . Jag har helränsande verk och en fotogen lokomobil. Jag har verket för närvarande uthyrt i Rya Byn der Kari Tjente . Ångmaskinen har jag uthyrd i Gusselby där de även tröska. Här regnar det nästan dagligen få se om vi kan få in havren utan skada. Nu ringde Ersson i Recta och ville låna ångmaskinen så Lindesgubbarna tycks fått smak för maskinkraft till trösken . Jag tar 7 kr om dagen för ångmaskin och 35 för tunnan för tröskverket och fotogenlokomobilen.

Från ett brev till Amanda 1904-10-13 skriver han att han flyttat till Järnvägsgatan 10 2 tr (på ett papper där han har en agentur för Brand och Livförsäkrings AB Svea samt Olycksfallsförsäkringen Bore) att han skall hålla auction på yttre inventarier hästar kor höns hö och halm och tröstade sig med att allt var begärligt detta år Han fick 40 tunnor potatis efter 5 tunnors utsäde. Spannmål hö och halm går utan auction säger han i ett senare brev.

sept  1904 köper han Järnvägsgatan 10 och skriver till Amanda att han är nöjd med affären. Han får in 11,275 i hyror och räntor och utskylder är 5000, varför han får över 6000 att leva på. Oktober 1905 har de flyttat från Järnvägsgatan 10 till Alnängsgatan 2c på nedre botten. Det är möjligt att det var det hus han betalade 147 tusen för, med ett försäkringsvärde på 160 tusen och ett taxeringsvärde på 172 tusen. Affären anser han ej farlig då han uppbär hyror, men Berna klagar över att han betalte lika mycket som han fick för Sirsjön. Av brevens anda framkommer att relationen Amanda och Victor är mycket god, men Victor orkar tydligen inte att hjälpa henne när hon skall ha sin auction, men råder henne inte att släppa in folk i huset, ty de stjäl och smutsar ner.

1905 okt har han inte sålt Järnvägsgatan 10 ? för han vill ha mer betalt ordnar med renovering

Efin

Jag har funderat på hur Efin kom hit upp och jag tror att det är kontakten med Elida folkskolläraren i Stockholm som redan på tidigt 80 tal introducerade Efin här på gården. Bevis här före går att få när det står att Efins farmor dör på en tidpunkt som stämmer. Efin finns nämnd juli 91 där det berättas om Efin som främmat på gården en dag, hon var sig lik språksam och glad.

juni 92 förlovar paret sig giftet sker 1893 i december och systrarna är inte med vilket de är putta för. Viktor förvarnar ej utan åker till Ludvika och byter ring. Vid återkomsten till Sirsjö hälsade Berna Efin välkommen, men då bad Efin att Berna skulle se henne i ögonen och säga om det. Då blev Berna lite förnärmad varpå hon svarade att jag blir ingen uppasserska blir jag på någon , utan var så god och ta an här men dessförinnan skall det bli upp och nedvänt på så mycket som är, ty här skall delas så lydde de nyförlovade välkomstskål från Bernas läppar. Efin gick in i Victors kammare och jag tror hon grät skrev Ida till Amanda i saken. Men inte är Berna värdinna i stugan då Efin var där eller Efin och hon sagt ett ord till varandra.

Ida undslipper sig i brev juni 1902 att Efin och hennes jungfru blev iokontanta så hon flytta. Efin kan ju hända är häftig af sig o nu för tiden går det inte an för de är allt för granntyckta.

Relationen till Efin och Berna och Ida är inte de bästa, Efin var och gästade sina släktingar i Falun och bjöd dem tillbaka till midsommaren 94, vilket uppenbarligen inte roade barnen Jansson, som ville åka till Amanda.

Willan Lindesberg

låg i 4de roten Lindesberg. I nedervåningen bodde familjen ingenjören som 1903 flyttar till Falun och får en ordinarie tjenst på Bergsskolan.

Berna

Friare

Redan på 70 talet hade hon en beundrare ehuru änkman, som tillfrågade Olle om möjligheten till att fria. De hade träffats på Porla där hon tydligen rekreerade sig. Han återkommer i brev till Berna 1870-10-05 och beklagar att han fått nobben. Ellis L Bredius ? från Askersund.

Berna och Idas man Axel går ej bra ihop utan Amanda föreslår att Berna skall komma till Stensviken och hjälpa till.

Berna har läs och skrivsvårigheter och stavar i sina brev som en kratta. Har i sina brev en negativ utstrålning och under 90 talet så är hon mycket sjuklig, med huvudvärk och ledvärk men klart psykosomatisk anstrykning. Kan ha uttryckt misskund mot Amanda som kunde ordna relationen till Stensviken, som hon kom att övertaga. Hon ser att Victor vill ha allting. 90 berättar Berna att Victor försöker städsla en dräng Johan för 110 kr.

95 är Berna besviken för hon känner att hon inte äger något och får släppa till medel för vägunderhållet till hyttan, men nämn inte detta. Hösten 95 har både Berna och Ida flyttat till Strömsbacka och det synes mig ofattbart att Axel accepterade Berna i huset. Relationen till Efin - Berna var nog så ansträngd, varför flytten var en nödvändighet.

1900 i augusti meddelas att de köpt Willan i Lindesberg. Willan är nyuppförd och priset var 16,000 kr. En byggmästare hade förbyggt sig och säljaren kunde visa att den kostat 30,400 kr och gården såldes under vintern på auction. De har hyresgäster en ingenjör som hyr på nedre botten och betalar 600 om året och de som hyr på övre våningen 400 kr. Damerna flyttar in i oktober 1900 och motivet till flytten är att de vill ha eget, samt att Victor flyttat till i närheten vid Norslund. Damerna kommer att bo på övre våningen med en uppvuxen trädgård med järnstaket.

Ida

1973 har hon en friare A J Cederlund Högetomt Härlingstorp.

Släppte in Berna i sitt hem då hon inte ville vara kvar på Sirsjö. Det verkar som Axel var lite av entreprenör och ingenjör och skapade en Vallsulls och Raffelstoppsfabrik från 1898 vid Vasselhyttan Strömsbacka.

Paret och Berna hade kor och höns och fanns här fram till ca 1900 då de köper sin villa i Lindesberg sedan ca 1900 efter det att kapital inflödat efter försäljningen av Sirsjö.

Axel var ingenjör och skrev många uppvaktande brev. Det visade sig tidigt i relationen att Ida tyckte att han tittade för djup i glaset och efter giftet 95 så dog han efter 4 år och det framkommer att han mer och mer utvecklade sin alkoholism som ledde till en för tidig död.

1896 frågar sig brodern Viktor i brev till Amanda: "Har Du hört hur Ida egentligen lefver. Jag har mina små funderingar!"

1898 har Berna flyttat från Ida och Axel och bor hos Amanda, då hon inte orka med Axel . Pigan Tina sedan Axel efter en auction kom hem liksäj (Du Berna du känner nog tillet). Tina blev rasande och sade åt mig om kvällen i köket att det är den elakaste person jag har sett i hela mitt ruttna lefvnad. Så är han bättre några dagar, och så kommer det sådana ryck igen, jag får förstås hålla undan för honom starka saker annars ginge det väl aldeles på tok, Det värsta är väl att skall ha sånt där ledt och grinigt humör (när han får en sup i näven) Emellertid är det sån saknad när Du Berna inte är här.

Berna bor på deras gård som låg i Strömsbacka och systrarna måste flytta och gör så till Willan i Lindesberg på kapital som kommer loss när St. Sirsjön säljes. 1896 har gubben Söderqvist fått slag och är lam i ena armen men lik så är han aktiv i samband med Axels bouppteckning.

Axel är intresserad av malmen i Haggruvan och vill driva på försäljning av skogen, som ger 18 kr famnen vintern 98-99. Han handlägger också försäljningen av kol och Ida och Berna bevakar. Axel får omdömet hösten 98 att han ger tusan i allting.

Han dör jan 99 men jag noterar inga kommentarer om deras äktenskap och auction anställes efter honom och man säljer kon för 108 kr trots att den var fet och fin. Ida beklagar sig att svärföräldrarna tar tillbaka lysningspresenterna. I ett brev från mars 1899 skriver 3/4 brev om ett nageltrång och flera nödrop om bouppteckningen till den frånvarande Berna, men inte ett ord om en eventuell saknad efter Axel. Victor ordnar så att kusin Leopold ordnar så att bouppteckningen skrivs om då man försökte lura Ida. Bland annat försökte de att få Ida att betala hans gamla skulder, varvid hon får en fordran på 3000 i stället för en skuld om det dubbla. Victor är uppenbart förbannad på Ida Söderqvist som får veta att som de en gång fört Ida bakom ljuset skall de ej lyckas med denna gång ty nu känner vi varandra. (Första gången i brevsamlingen som man uttrycker en ilska eller uttalad besvikelse) 

 

Axels syster finns med i marginalen och stöttar tydligen broderns friarstråt. Hon är fotograf i Linde och försöker att skapa sig en karriär men får konkurrens av annan fotograf.

Amanda

.

Amanda knegar i Stensviken i 10 år från före feb 1882 innan hon på riktigt kan ta över denna gård, som hon tydligen sköter med den äran så ensam hon är att sköte den. Det är Amanda vi har att tacka för att vi har den information vi har om denna sidas mera privata göranden och låtanden. Hon har dessutom tagit väl vara på alla handlingar från Stensviken även det har gett möjlighet att ge en över 100 årig historia om vad som timats i Elfsbacka. 1888 i juni är Amanda då mor Katarina är mycket dåligt och hon är inte säker på att hon kommer åter.

1892 uppvaktas hon av Lars Johan med en driven handstil från Hellekil men han får tydligen inget svar på sin trängtan. Han återfinnes gift i Sunne 1900.

Amanda kommer alltså till Stensviken 82 och redan 1902 i februari funderar hon på att sälja men det går visst trögt. 1905 i oktober har hon tydligen sålt stället men ännu inte bestämt om hon skall hålla auction. Av brev framgår att det är en god relation mellan Amanda och Victor, ehuru han inte var med på den finala auctionen i Elfsbacka omkring 1905.

Hösten 1905 försäljer hon tydligen stället men hesiterar att hålla auction på hösten och systrarna tjatar på att hon skall komma.

 

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013