Gillholmens Ättlingar

Start ] Vannholmen Trollön ] Bastöarna - Källholmen ]
Start ] Björkön och Öckerö ] Ljungholmarna - Flatan ] [ Gillholmens Ättlingar ] Fjellsholmen ] Glosed - Stornäs ] Byar i Torsby Socken ]

 

Nordöstra delen av Gillholmen  med Herrholmen i framför. Det är så nära jag kan komma utan båt. Det är från toppen av Fläskholmen. Bronsåldersröset utgör på Gillholmen högsta toppen, med ett sjömärke till höger.

Gillholmen som är en av småöarna mellan Marstrand och Göteborg har varit befolkad sedan bronsåldern, vilket ett röse från denna tid bär vittne. Huruvida den efter pesten och om den var bebodd på 1500 talet är inte bekant, men då låg ju inte ön under det som senare blev konungariket Sverige.

På Gillholmen fanns ett verk tillhörigt Arvid Walerius i Göteborg, vid Knarrevik ett som ägdes av J.G. Westerberg & Co, vid Kovikshamn ett ägt av Nicolas Swensson i Göteborg. Denne ägde också ett verk vid namn Näset (Sjöhåla). På Risholmen fanns ett skärgårdsverk ägt av S. Blomdahl, på Ljungholmen en ägd av A. Siwertsson år 1787 och av Carl Tholander i Stockholm år 1809. På Lilla Ljungholmen ett verk, ägt av Peter Wennerholm.
Låt oss se om vi kan strukturera ägarförhållandena på denna ö, som givit mina morföräldrar detta namn.

Först ut är en man som hette Anders Carlsson och som fanns här på ön perioden 1660-1702 och jag tror mig veta att han dog här. Jag vet att hans mor Anna dog på ön 1699. Han gifte sig med en Börjesdotter och paret hade sönerna.

 1. Carl Andersson f1670 stannar på ön hela sitt liv.
 2. Börje Andersson flyttar till Rörö och kommer att befolka Rörö och Hyppeln med sina ättlingar. Brodern Börje Andersson följer vi med till Rörö, där vi berättar mer om hans ättlingar förutom att han blir förmyndare för broderns döttrar.

-1718 Carl Andersson

f1670 och dör 1718, men det finns också en koppling till Hönö. Han gifte sig med Karin, som var född här ute, vilket antyder att flera familjer var knutna till denna ö. Vi tror oss ana att det kan vara enkan Karin, som via tingsrätten i Söndre Härad förbjöd folk att beta på Gillholmen och dess underlydande småöar. Carl och Karin får barnen.

 1. Ingeborg f1691 gifter sig med Sven Eriksson, som skrivs som åbo här 1738 och dör 1750, 16 år före sin maka Ingeborg.
 2. Anders Carlsson gifter sig med Anna Sörensdotter och flyttar Gårda Höne, där jag tappar kontakten med honom, men han finns med som förmyndare för Ingeborgs två döttrar varav vi kan berätta om Anna nedan.

+1738-1751 Åbo Sven Eriksson och Ingeborg Carlsdotter

Paret var i tvist med löjtnant Åkerman på Lycke, som ägde Bastön, och tvisten gällde äganderätten till de holmar, som finns i området. Sven dör 1750 och året efter kan vi via bouppteckning visa att paret hade 2 kor en kalv, sex lamm med lambungar, samt gris och häst. 3 gamla flundregarn och 2 sigegarn och en gammal båt. Ingeborg testamenterar senare gården till dottern Anna och hennes man.

Dottern Anna Svensdotter gifter sig med Anders Nilsson och hon får två namnlika döttrar. Men Anna dör strax därpå troligen i barnsäng 1755, men döttrarna nämns i ett kommande testamente. 1755 testamenterar makarna Gillholmen till dottern och svärsonen.
Ön kom ju efter uppgörelser med Norge och Danmark att tillhöra Sverige och försvenskningen och kungens inte minst Karl XI:s hårda regemente finns med i bakgrunden. Vi får anta att Kronan tog hand om ägarskapet, men att en åbo senare kunde förvärva mark mot erläggande av skatt.

Anders Nilsson

f1722 i Värva Jutegården Hålta. Han gifter strax om sig med Anna Rasmusdotter från Östergården Holsunga och tar därmed över denna del av Gillholmen. (Notera att sonen Nils senare blir ägare av delar av denna gård). Från och med mitten av 1700 talet är kyrkböckerna mer tydliga och vi har mer på fötterna.

Nu är vi på Änget och på den plats Anders Nilsson valde till sin bostad, nu i trädgården på Gustaf Karlssons fastighet.

Anders Nilsson kom så att bli ensam ägare av 1/8 Gillholmen och skatteköpet belöpte sig till 20 daler 1767. från detta dato fastställes en vitodom, som förbjuder folk att släppa får och getter, att söka fågelägg och ljung eller att nedtrampa gräs. Att förvärvet hade kunnat komma tillstånd var i uppgången av sillfångsten, som pågått sedan 1730 talet. Även Anders fann skäl att åberopa tingsrättens stöd för att hålla betesdjur borta från öarna runt Gillholmen, vilket antyder att holmarna här ute var trädlösa och att ljungen redan nu var förhärskande växtsamhälle här.

Men även Kronan vill åt holmarna för att kunna hyra ut till trankokare och Anders var därför tvungen att kalla in vittnen för att freda sin Stora och Lilla Trollö, Vannholmen, Smalskär, Lyngholmarna, Stora och Lilla Kistholmarna samt Bronnholmen (liktydigt med Brandholmen?). 1785 - 86 kommer så trankokeri och salteri till Gillholmen respektive Ljungholmen. Kontakten med rätten i Kungälv visar att trycket på öarna kring Gillholmen var stort och många ville slå sig ner där. Kronan ville hela tiden ifrågasätta Anders Nilssons förvärv. Även på dödsbädden fick han hävda sin rätt mot Kronan. Det gällde Smalskär, Stora och Lilla Lyngholmen samt Trollö. Sonen Nils kräver förrättning och efter 1794 upphör trakasserierna och de fyra sönerna kan ta över, även om marken på Lilla Lyngholmen dröjde ända till 1804.

Anders skriver sitt testamente.

Sönerna tar vid och anammar namnet Gillholm som släktnamn. Anders dör 1800 och hustrun 3 år tidigare. Anders och hans bror Lars var födda på Värva Jutegården. Sannolikt är att sillfisket lockade även Lars, som kom till Brunnsgården i Gloshed och hans ättlingar kan vi sedan spåra här ute på småöarna.
Lite släktfakta om Anders Nilsson:

 1. Hustru I Anna Svensdotter dör redan 1755 och lämnar döttrarna.
  1. Inger Andersdotter f1755 återfinner vi som anmoder på Brunskär och många ättlingar återfinner vi senare på Fjellsholmen.
  2. Ingeborg Andersdotter har jag inte återfunnit. .
 2. Hustru II Anna Rasmusdotter
  1. Nils Gillholm Andersson f1757 finns på Vannholmen, men flyttar till Östergården Holsunga, där jag återfinner honom som svärfar gift med Bräckliga Katarina från Brunnefjell. Dottern Anna Lisa låter blivande maken Per Andersson ta över denna gård och vi kan följa barnen delvis in i nutiden.
  2. Carl Gillholm Andersson f1758 stannar på Gillholmen och står senare som ägare av 2/32 vilket innebär att han troligen köpte ut Nils.
   1. Johannes eller Jöns hittar vi som delägare på Bastön.
   2. Anders Carlsson f1797 står senare som ägare av 1/32 Gillholmen men sonen drunknar utanför Fjellsholmen.
  3. Lars Gillholm Andersson f1750 stannar som bonde här ute och det blir sonen
   1. Adolf, som tar över hans ställe
   2. Olof blir sjökapten och flyttar till Nolön på Björkön och blir anfader till webbmasters gren.
  4. Katarina f1761.
  5. Andreas Gillholm Andersson f1766 återfinner vi på Vannholmen
  6. Rebecka Gillholm f1766 gifter sig med Ingmar Rasmusson och familjen återfinnes i Knaverstad.

Den nordöstra delen av Gillholmen är den enda del, som har lite mull att odla.

1 Nils Gillholm f1757. Då Nils flyttar till Vannholmen delas gården på de tre återstående bröderna. Det kan röra sig om konflikt med övriga bröder på grund av inskränkningar i betet. Han passerar Vannholmen och vi återfinner honom på Holsunga Östergård varifrån hans mor stammar. Silltillgången består under 50 år, men är efter en avtrappningsperiod definitivt slut 1808. Han gifte sig med bräckliga Katarina och får två döttrar. Anna Lisa gifter sig med Anders Persson som brukar Östergården därstädes och den andra dottern är dövstum men finns inom familjen och lever länge.

På toppen av krönet ser vi ett bronsålders röse som kompletteras med ett sjömärke.

2 Carl Gillholm f1758 gifter sig med Inger från Fjellsholmen. Han dör här på Gillholmen 1839 och hustrun några år senare. Han skrivs på 2/32 1814. En bra gissning är att Carl slår sig ner i nordvästra delen av ön och tar över faderns bostad. Vi har magra uppgifter att bjuda, men Johannes f1766 blir åbo på Bastön, och sonen Anders f1797 tar över.

 • Johannes blir åbo på Bastön
 • Anna blir ursinnig på sitt val av strandriddare från Kalven Öckerö.
 • Olena ger sig av till Torslanda.
 • Anders Carlsson f1797 tar vid 1839, då fadern dör och återvänder från Vannholmen, men det är magra uppgifter jag har att komma med. Deras son blir blott 25 år.

Anders säljer gården ur släkten omkring 1860 och flyttar från Gillholmen.


Gustaf Carlsson flyttar hit och bygger sin stuga nära platsen för dess första innevånare. Här ägnar man sig år ålafisket och hans son fullföljer traditionen.

Gustaf Carlsson

Brodern Klas och Erik Martinsson från Bastön bildar ett fiskarelag.
Gustaf skrev boken som refereras till nedan berättar sonen Gustaf Carlsson om sin uppväxt under små omständigheter. Man svarade för den interna transporterna inom skärs, som sedan Klas avslutade 1935. Gustaf kan i övrigt i sitt häfte om Gillholmen berätta om sin bygds historia från början.

Gustaf slår sig sedan ihop med yngre brodern Erik och senare Verner som specialiserade sig på ålfisket, där de utgick från föräldrahemmet

Gustaf gifter sig med Linnea från Hyppeln och bygger ett hus och vi känner deras tre barn, där en son bor kvar på ön.


3 Lars Andersson och Börta Jonsdotter

Lilla Viga, sydväst därom Dammen med rester av trankokeri och bostads grunder.

Verner och Åke har nu tagit över denna nedre stugan

f1760 han barnfödd på Gillholmen och hon från Fjellsholmen levde som relativt välbärgade på sin lott och hade 2 kor och blev båda 60 år. Han hade två kor och några får. ½ tunna råg och 3/8 tunna ärter och fem tunnor potatis redde man sig tydligen gott på. Han var hyfsat intresserad av fisket vad fiskegarn angår. Han var också delägare i en båt "Två Bröder" som värderades till 100 riksdaler.

Kyperberget

Vi anar att han tidigt kom att bebo västra sidan med Lilla Vika, som han utvecklar till en sillhanteringsplats. Detta sker i slutet av 1790 talet och några år framåt. Trankok och saltning. Till sin tjänst har han två bröder

 • bokhållaren Hasselsten. Som minne av honom har vi namn på plaster här ute Kyperberget och Dammen. Vi skall berätta mer om denna plats.
 • tunnbindaren kypern Johannes Hasselsten som flyttar strax
 • pigan Eva Maria Hasselqvist dotter till kypern på Brunskär. finns kring 00
 • pig Anna Katarina Söderberg f1780
 • tunnbindare gesällen Abraham Åkerberg flyttar kring 00
 • Bokhållaren Jöns Källström f1776 med familj troligen i samband med den verksamhet skapas här kring 1809 -10.

Troligt är att stugan på Kyperskäret disponerades för bostad eller ändamålet

Adolf stannar. Johannes flyttade till Glöskär och senare Göteborg. Katarina flyttar till Överön. Inger som gift sig med en soldat hade sina två barn här på Gillholmen hos Lars.

 • Adolf Gillholm med många barn kan ha tagit över Lilla Viga. Den stora familjen och Adolfs tidiga bortgång och slutet av sillperioden gör att denna familj får det nog så svårt ekonomiskt. Hustrun änkan Adelskan var ett rekorderligt fruntimmer. Hon var driftig och arbetsam och fostrade sina barn med fast hand. Trångboddheten lär ha föranlett att sönerna bygger en stenbyggnad på gården, och resterna lär finns att beskåda än idag, en ruin om 3.5x4 meter.
  Adolf stannar på ön och vi tror att han och Johanna Kristoffersdotter från Torsby Stornäs bebor Limhôla? Adolf lämnar sin familj vid 53 års ålder och sin yngre hustru Adelska kallad med en stor barnaskara. Med hårda nypor sina omyndiga söner varav tre blir sjömän och försvinner ut på haven. Yngste sonen Severin stannar på ön och lämnar ett litet kyffe på västra sidan, som kallas Severins berg, som enda minne.
 • Inger gifter sig med soldaten Hans Kron och låter morfar försörja barnen.
 • sjökaptenen min anfader Olof flyttar till Nolön på Björkön, och senare Västergården på Björkön.
 • skepparen Johannes till Glöskär.
 • Katarina gift med Jöns på Stora Överön.

Kyperskär

innehar en stuga som en fotograf HV från Kungälv (och Kärrhed) som byggde här.

Köpare av ovanstående är

Carl Johansson

f1823 från Kråkerön, där fadern Johannes Svan varit båtsman. Frun Hette Lovisa från Överön. Han var skeppare på Vänern och planterade ett antal lönnar och en lind som lär frodas alltjämt.

 • Sonen Olof f1857 tar vid och gifte sig med Beata från Fjellsholmen, som dör i tbc 1903 och Olof säljer till sin broder August. Pojkarna fostrades hos lantbrukare i Gloshed. Flickorna omhändertogs av troligen av morföräldrar.
 • August f1860 tar över efter broderns tidiga enkemanskap och för traditionen om fraktfart vidare. Alla hans fyra barn återfinnes på Öckerö. Fraktade ved och kol i skärgården. Sedan August gift sig med Alida flyttade han sitt hus från Stora Viga och flyttade den till den östra sidan och kom därmed närmare sin brukade jord. Efter hans bortgång flyttar Alida till Fjellsholmen. Huset inköptes av Klas Karlsson som gifter sig och flyttar dit.
 • dottern Emilia f1855 gifter sig med Carl August Benjaminsson och vill bygga nära och strax ovanför sitt föräldrahem.

August Karlsson på Gillholmen med hustrun Alida Andersdotter Möller och svärmor Anna Olena. Platsen för denna fastighet ligger vid Lilla Viga på den västra sidan. I bakgrunden ser vi Emilias stuga som ligger en bit upp på kanten.

Emilia Carlsdotter

f1855 gifter sig med Carl Benjaminsson från Kringlan Fjellsholmen. Vill bygga ett hus strax ovan familjehemmet och gör så. Hon får två sjömän, som vi återfinner i Göteborg. De fostras på Överön respektive Gloshed.
Här träffar Carl sin andra hustru Alma Gustafsdotter.

Emilia lät bygga sin bostad strax ovanför föräldrastället, nu i väl renoverat skick, som nu Svea och Ingrid tagit över

Carl Benjaminsson ägnade sig åt fraktfart på somrarna på Vänern.

 1. Emilia Carlsdotter f1855. De gifte sig 87 och födde två välartade sjömän. Hennes förtida död medförde att sönerna fick fostras på fastlandet.

  1. Axel som blev maskinist

  2. Carl Johan inneboende Fläskholmen blev sjökapten

 2. Alma Gustafsdotter f1871 träffade Carl hos en av fosterföräldrarna. Carl finner sin Alma på en gård dit hans son kom att hamna. Raskt ökar familjen i storlek och fattigdomen ökar med antalet födda barn.

  1. Emilia återfinner vi på Källö Knipplan

  2. Klas Karlsson och Ellen bosätter sig på Gillholmen. Säljer huset 1918 och flyttar till Källö Knipplann på Öckerö. Sommarfolket drar in på Gillholmen.

  3. Anna ogift.

  4. Alfrida.

  5. Lovisa ogift bodde.

  6. Gustaf Karlsson f1906 författaren till denna hemsidas förlaga "Två små öar i Bohuslän".

  7. Erik ålfiskare på Gillholmen flyttar till Bastön där David bodde.

  8. Svea.

  9. Ingrid.

  10. Verner.


4 Andreas Andersson Gillholm

flyttar tidigt 1796 till Vannholmen. Han fann Börta från Brunefjell. Hon lämnar sin man vid 50 års ålder och Andreas bor kvar.

 • Anders flyttar tillbaka till Gillholmen och tar sonen Olof med sig
  • Enda sonen Olof gifter sig med sin syssling Olena Adelsdotter och återtager Gillholm. Paret bygger sitt hus på ostsidan av ön och kommer att överta ägandet av hela ön. Av allt att döma så rör det sig om Limhôla
 • Anna väljer Kornelius från Flatorna och stannar livet ut på Vannholmen. Telningarna befolkar Rörö.
 • Olena kan vara en dubblett
 • Lars flyttar till Göteborg och döljes under Andersson.

men vi vet inget att berätta annat än att sonen Andreas finns på Vannholmen, samt att hans Anders i sin tur sin Olof gifter in sig i Gillholmsläkten med Olena Adelsdotter och återtar plats på Gillholmen. .


Limhôla sedd från luften

Limhôla

där Aspedalen mynnar efter att ha skurit genom ön bygger de sitt hus.

Olof Andersson och Olena Adolfsdotter

sysslinggifte. Paret bygger sitt hus på ostsidan av ön och kommer sedan genom arv och köp att äga hela ön igen. Enligt uppgift hade de fyra barn.

 1. Josef ser vi mer om nedan
 2. Matilda gifter sig till Harestad och hennes dotter finns här på ön och bjuder sin blivande man son Artur Hjalmar och sin blivande man Daniel Sörqvist från Kroken i Harestad att bo här några år innan de drar vidare till Sjöhed i Harestad.
 3. Elemina stannar många år hos Josef men väljer sedan en fiskare från Rörö.
 4. Maria dör späd

Sonen Josef tar sedermera över. . Josef var till skillnad från fadern road av fiske speciellt ålfiske med kupor.
Josef två tidigare äktenskap barnlös, Augusta från Hyppeln och Laura Augusta från Fjellsholmen.
Systern Elemina och systerdotter Olga är är behjälpliga på gården. En hushållerska Hedda Augusta från Kroken i Harestad fastnar i Josefs garn

Annie Olena gifter sig 35 med fiskaren Axel Bryngelsson och paret driver jordbruket vidare ett antal år. Nu åretruntboende med tillgång till en liten katt.

Limhôla

Litteratur
Gustaf Karlsson Två små öar i Bohuslän, som jag fann på nätet, men den går att få tag på inom biblioteken i Göteborg. Läs! om Du också har rötter i ön.
Gustaf Karlsson Det handlar om skärgården.
Gustaf Karlsson Skeppen och skepparnas ö
Daniel Fransson "Det hände bland Öckeröarna" är svårare att få tag på.

 

Start ]
Björkön och Öckerö ] Ljungholmarna - Flatan ] [ Gillholmens Ättlingar ] Fjellsholmen ] Glosed - Stornäs ] Byar i Torsby Socken ]
Vannholmen Trollön ] Bastöarna - Källholmen ]
2016-03-12