NEJ_kyrkbok.htm

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

EKEBERG ROTE

Ekeberget 1754-63

no13 Hans Nilsson f1704

Ekeberget per 1764-1775

no18
no19 Olof Jansson f1720

Ekeberget per 1786-1795

no1 torp Sven Svensson f1726 följd av Sven Svensson f1752 som tar över 89
no2 Erik Jacobsson hust Kristina Svensdotter f1715 till 1792
no3 bm Erik Svensson f1721
no4 Petter Svensson f1730 en Petter Persson f1762 tar vid
no5 bm Olof Andersson f1744
no6 Olof Nilsson f1737 Hans Hansson f1769
no7 Per Svenssons änka Stina Eriksdotter f1741
no8 Carl Perssons änka Katarina Jönsdotter f1727
no9 Per Larssons änka Stina Nilsdotter f1705 måg Anders Jonsson f1736
no10 Daniel Danielsson f1736
no11 Sigge Svensson f1717 Sven Siggesson f1757 bm Erik Siggesson f1760
no12 bm Erik Ersson f1737 Sirsjön han som var i Grönhult en sväng
no13 bm Hans Nilsson f1704 sexman Nils Hansson mågen Erik Ersson f1766
no14 bm Petter Nilsson f1744
no15 bm Erik Ersson f1715
no 16 bm Olof Henriksson f1741
no17 Lag karl Olof Olsson (hustru Lisa Ersdotter) Gloppsjön
no18 Olof Jansson f1730 Gruffogden Olof Olsson f1759 Sirsjö
no19 Erik Larsson f1727 torp Jöns Ersson f1768-3-31 verkar ta över masmäst Jan Norling f1715 enkan Maria Svensdotter f1723

Ekeberg per 1796-1805

no1 Sven Ers enka Kristina Olsdotter f1724 Skåln sonen Lars tar vid 1800
no2 Erik Svensson f1721 vars son Sven Ersson tar vid trol. 97
no3 bm Sven Persson f1752
no4 torp Petter Persson
No5 Olof Anderssons enkan Katarina Nilsdotter f1752
no6 hbr Petter Carlsson f1737
sic no6 Erik Olson f1772
no7 Hans Hellström f1769
no8 Per Svensson enka Stina Ersdotter f1740
no 9 Bruks bokhållaren Olof Engström f1764
sic no9 Carl Perssons enka Katarina Jonsdotter f1727 sonen tar vid
no10 Petter Carlsson f1748
no11 Daniel Danielsson Johan verkar ta över en period
no12 Nm Sven Siggesson f1757
13 Sigge Svenssons enka Greta Ersdotter f1734
no14 Bergsman Erik Ersson f1737 Sirsjön sonen Olof Ersson tar vid
no15 Erik Ersson Sirsjön
no16 torp Hans Jansson f1771
no16 torp Petter Nilsson f1744
17 torp Erik Jansson f1779-04024
no17 Johan Ersson f1749 Gloppsjön
no18 Olof Henriksson f1741 Gloppsjön
no19 Dag karl Olof Olsson f1753 Gloppsjön
no20 Gruffogden Olof Olsson f1759 Sirsjön
no21 Olof Liljeblad f1750
no21 torp Erik Olsson f1764 ersätts av Jonas Ersson f1773
no22 torp Erik Larsson f174, ersätts av Petter Ersson f1746 omkring 1802 enkan Maria Svensdotter f1723
no23 uppsätt Olof Ersson f1743
no24 torp Hans Svensson
no 25 Anders Olsson f1770 efterträds av Nils Nilsson f1746 från Jernboås 1799
no26 Erik Mattsson f1767 följs av torp Mats Nilsson f1770 1805
no27 Nils Ersson f1768 kom 1801
no 28 Lars Högberg f1757 Sura

Ekebergs per 1806-1815

no1 torp Lars Svensson f1764
no2 bm Sven Ersson f1751
no3 bm Sven Persson f1758
no4 Nybyggaren Olof Persson f1774 följd av brodern Björn Persson f1775 Det handlar om Ställbergsåsen
no5 Länsman Olof Engström
no6 Olof Anderssons enka Katarina Nilsdotter f1752
no7 bm Erik Olsson f1772 följd av Erik Svensson f1780
no 8 Hans Hellström f1769
no9 torp Carl Persson enka Katarina Jonsdotter f1727 sonen tar vid Erik Carlsson tar vid sonen Danielsson f1780
no10 Petter Carlsson f1748
no11 Daniel Danielsson f1749 Spikhyttan med barn Gustaf Danielsson Jan Danielsson f1767
no12 bm Jan Norström f1786
no12 Jan Danielsson f1767
no13 nm Sven Siggesson f1757
no14 nm Erik Siggesson f1760
no15 torp Erik Olsson f1764
no15 Olof Olsson f1759
no16 Nils Nilsson f1746
no17 dag karl Olof Olsson f1753 Hulthyttan
no18 torp Petter Ersson f1746 gruf arb Hans Gustafsson f1762
no19 torp Hans Svensson f1764
no20 torp Mats Nilsson f1770 flyttar 1808 och ersätts av Petter Olsson f1777 1807 följs av Petter Danielsson som kom 1809
no21 bm Erik Ersson f1766
no22 Hans Jansson f1771 torp Anders Ersson f1786
no23 torp Erik Jansson f1779 följd av dagkarl Jacob Jacobsson f1783
no24 Lilla Sirsjön  Erik Ersson f1737 följd av Olof Ersson f1779 och Johan Kristoffersson f1778
no25 Lilla Sirsjön torp Petter Nilsson
no26 torp Jonas Ersson f1773 följd av torp Magnus Jonsson f1781
no27 Johan Ersson f1749 sonen Johan tar över
no28 Olof Olsson f1780-01-15
no29 snickarmäst Olof Liljeblad
30 Olof ers enka Anna Nilsdotter f1751
L Sirsjö no31 enkan Anna Göransdotter f1752
no32 Jan Jansson f1780 följd av torp Anders Bengtsson f1734 följd av torp Erik Jansson Grönlund f1777
no33

tydl extrasidor Lilla Sirsjö gl Erik Ersson f1737
Olsson f17779
Johan Kristoffersson 1772 fanns blott två år
 

per 1815-20

torp Lars Svensson hust Anna Persdotter f1758
Erik Svensson f1780 med far och mor och bror Modern Ingrid Olsdotter f1747
bm Petter Persson f1778
hust Lisa Jansdotter f1765
torp Björn Persson f1775
uppsyn bm Anders Andersson f1790
hr länsmans hustru Stina Danielsdotter f1770
Hans Hellström f1769
Bm Erik Olsson f1772
Daniel Danielsson f1749
torp Daniel Danielsson f1780
torp Jan Danielsson f1767
torp Olof Olsson f1759
torp Erik Olsson 1784
torp Peter Ersson f1746
torp Hans Svensson f1764;
torp Petter Olsson f1777
Petter Danielsson f1782

Stora Sirsjön

Bm Erik Ersson f1766
enk Brita Nilsdotter f1762 torp Anders Ersson f1786
dag karl Jacob Jacobsson f1783 skrädd Isak Grönlund enk Maja Andersdotter f1747 Gränsjön
Gl Erik Ersson enkan Katarina Andersdotter f1760

Lilla Sirsjön
Mäst Petter Berg f1759
torp Olof Ersson f1779
bm Petter Jansson f1791 Grönlund om det nu inte är Gloppsjön

Lilla Sirsjön

torp Magnus Jansson f1781 Mången

Gloppsjön

Bm Johan Jansson f1784
torp Olof Olsson f1780
liljeblads enka och son
Olof Erssons Enkan

Lilla Sirsjön Jan Ersson f1795
skomak Jan Andersson f1778
torp Ol Davidsson f1781

Enk Kristina Ersdotter f1751
Olof Persson f1774

Per 1821-30

Lars S enka Anna Persdotter f1758

fadern Sven Ersson f1751 viktig relation Erik Svensson f1780 och och Sven Svensson tycks dela på stället 20-30
häg torp Hans Hellström f1769
Bm Petter Persson 1778
bm Sven Persson 1765
torp Björn Persson f1775
Litt I Olof Anderssons enka Katarina Nilsdotter f1752 en rörig sida men mycket tjenstefolk.
Svan Siggesson f1757
Erik Siggesson f1760
Bm Erik Olsson f1772 (kan det vara Räf Adas)
torp Olof Olsson f1759
Erik Olsson f1784
enkan Maja Lisa Jansson f1753 skomak Erik Persson f1789
torp Hans Svensson f1764
torp Petter Danielsson f1782
hyttdr Johannes Olsson f1800 följs av bm sonen Erik Ersson f1804

Stora Sirsjön
Erik Ersson f1766
Trop Anders Ersson
Isak Grönlund f1794
enkan Maja Andersdotter f1747 torp Jacob Jacobsson f1783
Erik Erssons enka Katarina Andersdotter f1760

Lilla Sirsjö
Mäster Petter Berg sonen Petter
torp Per Nilsson f1795

 

Gloppsjön
bm Johan Jansson f1784
bm Petter Jansson f1791
häg Olof Olsson f1808
Olof Ersson enkan Anna Nilsdotter f1751
Liljeblads enka

bm Jan Ersson 1795

Skomak Jan Andersson f1778
torp Olof Davidsson f17781 följs av torp Anders Andersson f1805 1829
Petter Anderssons enka Kristina Ersdotter f1751
torp Olof Persson Björn
torp Erik Ersson
torp Erik Svensson f1781?
hyttdr Lars Jonsson f1802
Petter Carlssons enka Anna Persdotter f1748
Nils Paulsson f1785 Vinertorp till Hjulsjö 1826-följd av skomak Erik Persson som kom 25
masmästaren Sven Ersson f1787
torp Erik Hermansson f1788
Anders Nilsson f1788
torp enka Lars Svensson Anna Persdotter f1758
enmkmannen Erik Svensson f1780
Sven Svensson f1781
Häg torp Hans Hellström f1769.

Olof Jansson f1779 Sandåskärret Sandåstorp
sen finns Anders Andersson på Sirsjötorp

Perioden 1830-40

no1 bm Petter Persson f1778
no2 Jacob Jacobsson f1783 Sven Jansson f1792
no3 Sven Siggesson f1857 bonden Olof Nilsson f1801
no 4 Backstugesittaren Nils Olsson f1802
no5 bm Erik Olsson enka
Olof Persson f1788 med fadern Petter Olsson f1755
no7 Hellström f1769
no8 Erik Hermansson f1788 dr Abraham Olsson f1806
no9 skomak Erik Persson f1789
Petter Danielsson f1782

no10 Erik Siggesson f1760 Jan Ersson f1793 plocka några tjenste AI:10 sid 188

no11 Erik Ersson f1804 sonen Jan Ersson har tydligen ett eget hushåll här sedan 1839
no12 Mats Mattsson f1806
no13 Olof Persson Björn f1774
no14 nm bm Anders Andersson f1790 stort hushåll.

Kockelbo
no15 Anders Nilsson f1788
no 16 Anders Andersson f1805
Fisklöstorp torp Per Danielsson
no17 Nils Nilsson f1798
no18 häg masmäst Sven Svensson f1781
no19 Sven Ersson f1787
no 20 lb Anders Andersson f1797 Olof Ersson enka Anna Nilsdotter f1751
no21 Erik Svensson f1799 mod Lars Svenssons enka Anna Persdotter f1758
no22 Anders Persson f1789 moder Petter Anderson enka Stina Eriksdotter f1751 Sången
Tallåstorp no24 Olof Ersson f1779; Grufdr Jan Persson f1800;
Gloppsjön no 24 Petter Jansson f1791 no 24 lb Erik Andersson f1788
no 25 inh Erik Olsson f1784 Gloppsjö ägor Nils Olsson enka Len Persdotter 1771.
no26 bm Israel Olsson f1797 hustru Katarina Ersdotter f1795, har ett större antal tjänare.
no27 Liljeblads enka
no 28 torp Olof Olsson mågen Hans Olsson
no29 Skomak Jan Andersson
Gloppsjön Kockelbo Petter Jansson f1812
St Sirsjö Nils Ersson f1798 snickaren Erik Bilock 1780

31 Ställbergsåsen torp och korgsättaren Anders Ersson; Petter Carlsson enka Anna Persdotter f1748
no32 Björn Persson f1775 30-40

no 33 Sandåskärret Olof Olsson f1780
Sirsjöberg no 34 Torp Anders Andersson f1800 ; torp Anders Ersson f1794 Dr Ersson enka Katarina Andersdotter f1760

Lilla Sirsjön 35 enkan Anna Jansdotter f1793 ; följd av lb Carl Ersson f1804 som kom 39
no 36 lb Olof Jansson f1779 följd av torp Petter Persson f1810 som kom 37

no37 Magnus Jonsson Mången f1781
no 35 Erik Persson f1800 Dr Jan Israelsson f1816 Sången
no38 Petter Persson Berg f1789 med fader synes vara en större enhet.
no 39 Erik Ersson f1792 ; Inhyses Per Nilsson f1795 ; torp Sven Jansson f1792; Torp Anders Ersson f1805
no40 torp Olof Jansson

No41 Sandåskärret torp Jan Persson f1807 dr Petter Persson f1811 hust Maja Stina Olsdotter f1816
no42 arrendatorn Carl Persson f1812
Björnkullen No3 Anders Olsson f1810.

Ekeberg 1840-50

no1 Petter Person 5-64
no 5/64 ägs av Petter Persson Sången pig Hust Anna Rundberg 1828
No2 Hyttan (Handl Hanssons samt) torp Sven Jansson f1792 Anders Persson Björn f1774
no3 bm sexman Jan Ersson f1793 mågen Erik Jansson. (tjenstefolk AI:11a 180)
no4 Nils Olssons Enka Stina Andersdotter f1800 torp Anders Nilsson tar vid trol 1846
no5 grufdr Jacob Ferm Ek f1788 Hju Jan Jansson f1818 till Kroppa 50
no6 Bobäcken Olof Olsson f1808 Sven Persson enka Lisa Jansdotter f1765
no7 skomak Jan Jansson f1810; Jan Petter Jansson f1819
no 8 Jan Jansson f1811 el 1816 med enkan Johanna Olsdotter
no9 torp Anders Andersson Öster f1797
no10 Nils Ersson f1815 har en mycket stor stab
no 11 Kockelbo Hans Hellström f1769 foster mågen tar vid 1840
no12 Lilla Sirsjön Erik Hermansson f1888 följs av Anders Käller f1814 1843 och Jan Jansson f1817 1845 och sedan Johannes Jansson f1812 som kom redan 47
no13 Ekebergsdal Erik Persson f1789 sonen skomak Petter Ersson f1823 tillika sonen Erik Ersson
no14 Erik Ersson f1804
no15 Anders Andersson f1890 hans systerdotter Stina Lisa Nilsdotter f1825-04-17 kom 48-04-28 med Jan Persson fr följande sida . Anders A har en hel sida tjenstefolk 40-50.
no16 Kockelbo Anders Nilssons enka Stina Persdotter f1888
Kockelbo no 17 ägs av nm AA hyttarb Olof Olsson f1812 flyttar 47 då torp Jan Erik Länk f1822 samt två inhyses kommer
no18 Tallåstorp Olof Ersson f1797 Olof Larsson f1814 kom 48
no19 Sven Ersson f1787 1/8 AAS
no20 Erik Svensson f1810 1/64 ägs av PPS i Skoberg
no21 Ekebergsdal Erik Svensson dä f1799
no22 Bobäckstorp Jan Henriksson f1814
no 23 Erik Andersson lb f1788 1/4 ägs av Petter Göransson ?
no24 Gloppsjö egor Nils Olssons enka Lena Persdotter 1771
no25 torp Olof Ersson f1814 (kan ha tagit över Lindstens bs då Olof var född på Gloppsjö Egor) Han fluttar 50 51 till Bustorp och lämnar nog över till Olof Jansson f1817
no 25 kallas också Lilla Gloppsjön och där står Erik Olsson f1784 och han dör 47 men fam bor kvar
no26 Gloppsjö ägor Jan Mattsson f1787 sonen Mats Jansson 1820 som tar vid , torp och faktorn Anders Olsson f1814 kom 45 och enkan Liljeblad
no27 bm Israel Olsson f1797 han har en sida med tjenstefolk
no 28 Kockelbo Petter Jansson f1812; inh Hans Olsson f1811
no29 Jan Andersson f1778 Gloppsjö ägor nybyggaren Anders Andersson f1819
no30 Sandåskärret Nils Ersson f1798 st Sirsjön 1/4 Olof Jansson f1818 kom 45
no 31 Ställbergsåsen Anders Ersson f1786 torp Mats Jansson f1820
no32 torp Per Fredrik Andersson (står på Ställbergsåsen sida ) hyttan Björn Persson f1775
no33 Sirsjöberg 1 Anders Ersson f1794 2 Petter Persson f1823 ; hyttarb torp Gustaf Ekström f1823 ; hyttarb Anders Sundin f1822 Hyttarb Carl Persson f1823
Sandåskärret Jan Persson f1807
no34 torp eg Nils Ersson f1798 O OS enka Stina Persdotter f1773 ; torp Jan Persson f1807 torp Egaren Nils Ersson f1798
no35 L Sirsjö Erik Persson f1800 ; fördel Jan Berns enka Anna Jansdotter f1793
no36 Magnus Jonsson f1781 L Sirsjön
no37 Bengtsängen Petter Persson f1811
no 38 3-/32 Petter Berg f1789 no 38 3/32 Erik Hermansson kom 42-49++
 

Ekeberg 51-60

no1 Petter Persson f1812 har 12 tjenste
no1 fd bm Petter Persson f1778 ; Inh Olof Persson Björn ; bm Erik Hjul, svegerska Stina Persdotter f1805 
no2 Ekebergsdal torp Olof Olsson f1808 hela per 51-60 ;
Björnkullen torp Johan Andersson f1830 fr 57-60
no3 Jan Henriksson f1814 Gustaf Erik Henriksson f1827
no4 1/8 sexman Jan Ersson f1803
no5 bm Erik Jansson 1823 Gloppsjön 1/8 50-60+ ett större ställe
no6 Kockelbo Inh uppsättaren Anders Nilsson f1823 till 59 följd av torp Abraham Olsson f1806 kom 59 -60+;
no7 torp Jan Petter Jansson f1819 -53; torp skräddaren Gustaf Erik Henrikson f1827 1852-60+; Anders Ersson f1826 fanns däremellan 1852-56; sen står Erik Stolpe nämnd se sid 201; Erik Stolpe f1827 54-57
no8 Boberg Anders Andersson Öster f1897 (AAS) gifta sonen Johannes Andersson f1829 finns 50-60;
no 9 Nils Ersson litt H f1815 50-60 Erik Stolpe f1827 54-57
no10 torp Jan Jansson Johanna Olsdotter f1823 Inh Jan Brander; Stolpebergstorp Jan Olof Brattlöf kom 59 Johannes Hellqvist f1832 59-60 nånstans.
no11 Jan Carlsson enka Anna Stina Ersdotter f1810; fördelsman Hans Hellström f1869;
no12 Johannes Jansson f1812 50-60; lb Anders Carlsson f1835 kom 60 samtid med syster
no13 Erik Persson 1798 lämnar över till sonen Erik som stannar till 58 och sonen Dahlqvist som flyttar till Grythyttan 53
no14 Petter Ersson f1823 socken skomak
no15 torp Sven Jansson inh Jan Petter Persson f1824
no 16 Ekebergsdal Erik Ersson f1804 Häg malmletaren Nils Nilsson f1824 Johan Erssons Hilma Kristina f1858-; Nils Olssons enka Kristina Andersdotter f1800-06-29 finns här från 59-60+
no17 Anders Andersson f1790
no18 Olof Larsson f1814  Olof Erssons enka Maria Danielsdotter f1774; Hytt ar Jan Petter Jansson f1834 kom 60
Kockelbo no19 Anders Nilsson enka Kristina Persdotter f1788 följd av torp Erik Svensson f1820som kom 59
no 20 Hyttarb Jan Ersson Lank 50-60+
no21 ägas av EJS Erik Svensson f1810-51-60+; Ekebergshyttan fd torp Erik Ersson f1824
no 22 Sven Ersson f1787 och sonen som tar vid Erik Svensson Johanna Katarina Jansdotter f1827 och hennes barn
no23 Ekebergsdal Erik Svensson f1800 hela 50 talet
No 24 Anders Ersson f1819-hela perioden
no25 inh Nils Olssons enka f1871 Helena Persdotter f1771 Anders Ersson f1831 kommer 58; sotaren Erik Ersson f1824 två systrar Pfeiffers barn samt inh Karolina Ersdotter Kisk f1823;
no26 Anders Olsson f1814 Gloppsjön Inh Carl Erik f1828 torp Jan Perssons Enka Kristina Andersdotter f1803 Inh Jan Mattsson f1887 Inh Liljeblads enka Anna Olsdotter f1769
no27 Jan Jansson bm nm f1825 hel per hade 16 tjenste
no27 fd bm Israel Olsson f1897 följs av lb Jan Erik Bilock f1827 1856;
no28 torp Petter Jansson f1812 hela per Gloppsjön
no29 Gloppsjön egor fd torp Anders Andersson f1819 52-60+
no30 skomakare Jan Andersson Kockelbo Gloppsjön egor  1778 51-60 torp Lars Erik Larsson f1829 51-60
no31 St Sirsjön bm Olof Jansson f1818
no32 Nils Ersson Sandåskärret gifte sonen x 2
no33 Sirsjöberg torp Mats Jansson f1820  51-59! inh Anders Ersson f1786 : Ställbergsåsen inh Per Fredrik Andersson Björklund f1828; torp Björn Perssons enka Anna Larsdotter f1781 INh Nils Jansson Stopp f1820
no34 Ekebergshyttan Per Fredrik Andersson f1815 till 61! Hjulsjö Ställbergsåsen torp Johannes Magnusson f1818 fr Hjulsjö  57-60+; torp Johannes Hellqvist f1832 60-61+
Sirsjöberg Gustaf Ekström f1823 från Svanvik till Hjulsjö 54; inhys Anders Sundin f1822 och torp Olof Nyström f1827 kom 54 från Fernebo Inhys Olof Olsson f1812
no 36 L Sirsjön 1/8 PAS Erik Persson 1800 52-60;
no37 med fördel Anna Jansdotter
Glopp?? Gustaf Magnusson f1823 kom 54- 60+
no38 lb Erik Hermansson f1788 51-60 sonen Gustaf torp Erik Eklund f1826 kom 52-60+
no39 Bengtängen Erik Ersson f1792 51-60
no40 Magnus Jonson f1781 51-60
no44 Anna Lisa Jonsdotter f1806
no38 1/8 Lilla Sirsjö PAS Anders Olsson f1814
no42 Mats Jansson torp flytt 59 följs av Erik Jansson f1813 59 det står urnetorp framför torparen, kan det vara Vinertorp som avses.
 

 Ekeberg 1861-70

no2 Olof Olsson Ekebergsdal 1808 -64 fam flyttar till Norrbärke 68 när han dö, Han följs av A G Fjelling f1833 som kom 66 -70+;
no3 Björnkullen Johan Andersson f1830 61-+-62 följs av Jan Petter Stopp f1834 som kom 63 tiden ut men Jan Petter Persson f1824 kan ha dykt upp 1870
no4 sockenskräddaren Jan Henriksson f1814 AAS äger tydligen 61-70
no5 bm nm Jan Erik Jansson f1830 1/8 61-70
no6 hd har en halv sida tjenste 6 pig 3 dr samt ytterligare en sida 149 6 pig 3 dr
no6 Kockelbo Per Gustaf Persson kom 67 f1840 torp Johan Andersson f1830 kom 57 och flyttar 67 till Hjulsjö
no7 Erik Jansson f1823 17/ 144 f1823 61-70
no8 Anders Ekström f1823; häg 1/144 Sven Petter Persson f1834 kom 65
no9 Abraham Olsson f1806 ; 1/64 Stolpebergstorp u Kockelbo Masmäst Jan Olof Brattlöf f1827
No 10 Gustaf Erik Henriksson f1827 hela EJS
lb Johannes Andersson AAS 7/128 1829
no11 hemmansbrukaren Nils Ersson f1815 AAS 7/128samt sonen som tar vid ett tag men lämnar 66 sen dyker en annan son upp och stannar till 70
no12 Jan Brander f1820 60-70
no13 Stolpebergstorp Jan Olof Brattlöf 1/64 fram till 69
no14 Jan Carlsson barn
no 15 Johannes Jansson 3/32 ägs av HHS inh. Lb Jacob Hansson brukar 3/64 fr 69 där HHS skulle kunna vara hans far
no16 Anders Carlsson egs av HHS på Heden 3/32 överstruket ; Olof Herman f1826 3/64 kom 64 undergått uppenbar kyrkoplikt för 7 budet 70+; syster
torp af Persson f1835 69-70+
no17 Johan Dahlqvist f1829 hela 61-70 fd torp pappan Erik Persson likaledes hela 60 talet egs av HHS Heden
no18 Petter Dahlqvist ägs av JEJS har två drängar.
no19 Jan Petter Persson f1824 -69, Nybyggaren Johan Svensson Björnkullen f1845 kom 1861 Ljusnarsberg 66 torp Sven Janssons enka Petter Persson Eklund f1832 66- 70+
no 19
no22 nm Anders Andersson f1890 ¼ no22 tjenstefolk mest pigor
no23 Tallåstorp ägs av AAS Olof Larsson f1814 hela 60 talet
Bobäckstorp trop Petter Stopp f1834 61+64,
no24 Erik Svensson f1820
no25 Jan Länk f1822 61-70 möjl att han låter svärson Gustaf Bratt bo här f1843 som kom 69-
no26 Erik Svensson dy EJS till 69 byts ut mot Jan Henriksson f1814
no27 AAS 1/8  lb Sven Ersson
1/32 Ekebergsdal Nils Nilsson f1824
no28 Erik Svensson d:ä f1799 hela 60 talet
no 29 Gloppsjön lb PAS Anders Ersson f1819 61+70+
No30 Anders Ersson torp PAS 1858
Masbo torpare Johannes Hellqvist f1832 sotaren Erik Ersson kan ha bott här
Skogalund Anders Olsson f1814 70-80+
Ekebergshyttan gem egor Stina Lisa Ersdotter f1818 Pfeifferstugan lägrad 9 gånger
no31 Gloppsjön Bengtsängen f1828 Carl Erik Ersson Rosendahl f1828 61+-69. följd av Abraham Olsson 1806 kom 69.
no32 nm Jan Jansson 1679-7140 ¼ f1825 änkan bor kvar arr Anders Bratt f1832 68-70+
no32 tjenstefolk 15 tjenste denna period
no33 Jan Erik Billock JJS f1727; torp Jan Erik Nilsson f1840 tav vid 66
no34 Petter Jansson JJS f1812 lösa systern
no35 Anders Andersson f1819;
no36 Lars Erik Larsson f1829 61+-till Grythyttan 65 byts ut av NAS Kockelbo Gloppsjön Nils August Nilsson f1842 och torp Per Gustaf Jansson 1/84 kommer 69;
1/340 Östantorp Häg Jan Erik Grönlund f1835 kom 69-70.
no37 St Sirsjön bm Olof Jansson ¼
personal
no38 Sandåskärret torp egaren Nils Erssons enka f1803; Erik Ersson Gris f1824,
no 39 Nils Stoppa f1820 kom före 60 och hela 60 talet
Kristina Jacobsdotter Anders Erssons enka f1780 torp Björn Perssons Enka
torp Ställbergsåsen Per Gustaf Persson f1835 kom 67 -069 åtföljs av
fan trot Vinertorp Jonas Hane f1827 kom 69 och passerar 70
inh förre torp Erik Jansson f1813 kom 69 passerar också 70  men var ?
no40 Masbo Johannes Hellqvist OJS PPS f1832; Sjöbodarna Jonas Saxén f1835
L Sirsjö fördelsarrendatorn Gustaf Ersson f1828
L Sirsjön Berns enka PAS Per Gustaf Ersson f1838 tar över 63 tiden ut
no 41 Lilla Sirsjön Erik Persson PPS 1/8 mågen Carl Erik Nordmark gifta Sonen Erik Ersson
nu kommer Henrik Larsson f1827-07-20 Hällefors kom 70 hösten Jan Berns enkan f1793
no42 Gustaf Magnusson f1823 PAS 1/8 före 61-70+
no43 Gloppsjö ägor Masbo  Erik Hermansson f1788
torp L Sirsjön Erik Eklund Inh PAS f1826
no44 Skogalund Anders Olsson f1814 (L Sirsjön eg PAS fanns hela 60 talet
no45 Erik Ersson f1792 Bengtängen överstruken Gloppsjön
Magnus Jonsson f1781 Johannes Magnusson f1818
no 46 Vinertorp Erik Jansson med barn samt Jonas Hane

 Ekeberg 1871-80

no1 3/32 bm Erik Hjul f1824 1871-80;  lär ha kommit 58 Vi får se
No2 Ekebergsdal Gustaf Fjelling f1833 71+--74 följs av torp Felix Andersson f1855 kom 74 -80+;
no3 Björnkullen Petter Stopp f1734 71-79 ; Per Gustaf Pettersson f1846 kom 79

Stolpebergstorp Kockelbo Jan Olof Brattlöf f1827 59- 60+
no4 Jan Petter Persson f1824 Björnkullen han dör 72 och vi vet att sonen Jan kommer på 90 talet
no5 Anders Gustaf Herman f1847 73-77; till Hjulsjö

No 6 Olof Ersson Herman f1826 ; häg Erik Jansson Stolpe f1853 Nordantorp kom 79
no7 Jacob Hansson f1816 HHS 3/32; Anders Olsson f1846 kommer 76 -80+ (företrädes av Johannes Jansson f1812 Ekeberg 3/32 66-76, Grythyttan, efter träds av Anders)

no8 Per Gustaf Persson f1835- flyttar 78 ; Jan Fredrik Andersson f1841 kom 71 ; Per Sundin f1837 kom 75-79 då Grava 
No9 Johan Dahlqvist Ekebergsdal HHS f1829
No11 Erik Persson f1789; Björkkullen torp Per Gustaf Pettersson f1846 kom 79
no14 Johan Svensson egs av C Andersson f1832 till 74 sen stod det ej uppföljare;
no15 lb Nils Ersson f1815 och son eges av A Andersson 7/126;
no16 Johannes Andersson f1829 lämnar över till  Jan Erik Ersson f1850 kom 79

No18 Erik Svensson f1820
no20 Gustaf Bratt f1843 kring 71 ersätts av Erik Johansson f1840 73-74 ; Carl Jacobsson f1846 75-77
no21 Olof Larsson f1814 torp Tallåstorp Per Gustaf Persson lb f1840 kom 78 
no22 Jan Branders 1820 Ekebergshyttan lb Carl Ersson kom 77 och svärfader
nor 23 Jan Henriksson skräddare f1814
no26 Jan Erik Jansson bm nm 70 -80.
no27 Per Gustaf f1840 fram till 77; följd av Per Gustaf Dahlqvist f1853 1877
no28 Petter Dahlqvist f1823 gifta sonen Per Gustaf
no 30 Erik Jansson f1823 hela 70 talet
no31 pig Maja Stina Jansdotter f1840
no31 Ekebergshyttan torp Skräddare Gustaf Erik Henriksson f1827 -71, följd av torp Johannes Jansson f1841 72-73 sonen Johannes tar vid och flyttar 77
no 33 Sven Petter Persson f1834 1/144; 71-80
no34 Erik Svensson f1899 sonen Anders verkar ta över med tjenstefolks hjälp
no35 masmäst Nils Nilsson f1824 modern. 1/32
no36 Erik Ersson f1804 finns hela 70 tal men slutar med gud resp. 74 och 77
no38 Gloppsjön ½ varav 1679/7140 ~¼ Jan Janssons enka f1823 lb Johannes Andersson f1829 men C A Andersson egare
no38 Anders Jansson Bratt f1832 fram till 71
no 39 Jan Erik Nilsson torp f1840 fram till 75 då med inhys Fredrik Löf f1836 kommer 77-78
no40 Gloppsjön Petter Sundin f1812 hela per
no42 Gloppsjö egor Hans Olsson f1811
handlanden Axel Simon Thalin f1842
handlanden Erik Johan Ersson f1852
Carl Viktor Olsson f1836
no43 Östantorp eges av J E Grönlund 1/340 Johannes Jansson f1841 kom före 71-72- då kom Gustaf Erik Henriksson f1827 kom 71-77 då till Hjulsjö då kom Olof Ersson Herman f1826 där också Gustaf Nordmark dyker upp ;
no 44 Gustaf Länk 1/84 Gustaf Jansson ; Nils August Nilsson f1842 som några Länk svärfar
no45 Anders Ersson lb f1819
No46 Anders Ersson f1831 inh Anders Oskar Stensberg f1754 Fadern Erik Ersson f1792
no47 Masbo Johannes Hellqvist f1832
no48 Skogalund Anders Olsson f1814 dör 73, Erik Andersson kom 74  
no 49 torp Abraham Olsson f1806
50 Stora Sirsjö med tjenstefolket sid 372
no52 var nog ochså Vinertorp
no53 Vinertorpet inh Erik Jansson f1813
no54 Ställbergsåsen Erik Gris f1824 till 72, Per Gustaf Pettersson f1846; torp Lars Svensson f1840 77-8; torp Per Gustaf Persson
no56 Sandåskärret Nils Ersson Enka Anna Katarina Jansdotter torp Nils Nilsson utfattig hela 70-80
no57 Lisa Jansdotter f1815 Johannes Andersson f1832 74 -80+
no 58 L Sirsjön Henrik Larsson 1/8 f1827 hade två drängar
no59 Gustaf Magnusson f1823 1/8; Lb Anders Gustaf Mattson f1843 kom 73 dör 75 1/8 ;  Per Erik Rosendahl f1836 79-80+ ;  kom Willig 75-80 1/8
no60 Jan Petter Gustafsson f1841 till 73 då kom torp Otto Vilhelm Kjellberg f1848 77-90+
no61 Lilla Sirsjön Erik Eklund f1826
no62 Johannes Magnusson f1818
no63 Magnus Jonsson f1881
no64 Lilla Sirsjön Anna Jansdotter f1793 ; dör 77 och Per Gustaf Ersson finns hela 70
no65 Jonas Saxén f1835; Johan Alfred Lindberg
no66 Stina Lisa Ersdotter f1818 Ekebergshyttan, löse brodern Erik Ersson här finns någon form av fattigstuga
no67 banvakt Bergström f1851 kom från Breared 77-

Ekeberg 1880-90

No1 Hjul 3/32 1824 10 tjenste.
no2 personalen
no3 torp Johan Felix Andersson f1855 före 81-86;
no4 Per Gustaf Pettersson f1846 Björnkullen
no5 Jan Erik Perssons enka Enkan Dorotea Svensdotter f1830 torp och sonen Carl August tar över på Ekebergshyttan ; Grufarb och torp Jan Erik Jansson f1855 84-85 torp Per Gustaf Jansson f1857 84-90

no6 Nordantorp 1/168 Jan Erik Jansson Stolpe 81-90+ med dr Erik Gustaf Sandell
no7 Anders Olsson f1846 fanns före 81-83 då kom Per Erik Rosendahl f1836 i 3 år 86 då han återvänder och då Kom Johan Felix 89 och stannar över 90
no8 torp Gustaf Henrik Hanssons i Grythyttan brukas nu av Jan Ersson f1837 81-82 till Ludvika.
följd av ? trop Erik Vilhelm Johansson f1859 86-88 Am

följd av torp Johannes Hellqvist f1832 88- straffad 90+
no9 Björnkullen Lars Gärling f1831 kom före 81 hade en dr inneboende 86.
no10 gl. pig Stina Lisa Ersdotter och torp enkan Josefina Ersdotter f1844.
no11 Carl August Andersson eger 15/64 (1/8 överstruket ) hans lb Johannes Andersson f1842 kom 81-86 då Grythyttan Efter honom står Felix Andersson f1855 kom 86 -89; Jan Erik Länk kom 89 och stannar över 90
no12 Nils Ersson f1815 ägs av KAAS 7/128 hela 80 talet arr Jan Erik Nilsson f1840
no13 egs av Andersson 7/128 Jan Erik Ersson f1850 hela 80 talet

no14 Kockelbo egs av E A Andersson i Gloppsjön Erik Svensson f1820 arr torp Ludvig Ersson
no15 Ekeberg 1/8 Per Gustaf Persson f1840 Bredsjö Bruk
no16 Carl Ersson f1845 svärfar Petter Persson f1825 med 6 tjenste under perioden Stannar hela 80 talet
no17 Jan Länk f1822 hela 80 talet
no18 Tallåsen Olof Larsson f1814 sonen Björnvall fam hela 80 talet
no19 Nils Andersson i Långnäs äger och torp Jan Andersson f1815 brukar
no20 Jan Olof Bratts änka 1/64 Kockelbo 81+-90;
no21 Jan Erik Jansson häradshövdingen f1830 1/8

no22 Kockelbo Per Gustaf Dahlqvist f1853 arrendator Jan Erik Jansson f1853
Ekebergshyttan Petter Dahlqvist Ekebergshyttan f1823 hela 80 talet
Erik Jansson f1823 17/144 f1848 hela 90 talet

no26 Sven Petter Persson f1834 dör 85 1/144 mågen Carl August Jansson kom 85
no26 Ekebergsdal 1/32 Anders Ersson med tvenne inh Jan Erik Hellqvist f1863 och Skomak Anders Sundin f1848

no27 Ekebergsdal Nils Nilsson 1/32 till 83; huset fylls sedan av arb.
No29 Ekebergsdal Erik Ersson fördel f1804
no30 Maja Stina Persdotter f1803
no31 Gloppsjön C A Andersson 1679/7140 lb Johannes Andersson f1829
no 30 Petter Sundin f1812 Gloppsjön dör 89; kan ha följts av Ludvig Ersson f1862 85-87; Aug Ersson f1860 87-90+; torp Per Gustaf Ersson f1858 89-90+ men var ? Syskonen de tre sista

no33 Gloppsjön skomak Anders Sundin f1848 till Grangärde 84-
no34 Gloppsjöfallet Anders Andersson f1819 Johan stannar kvar 90+
torp och skräddaren Carl Gustaf Haglund f1855 men är han på Gloppsjöfallet ?
no35 Gloppsjön fattigstuga ? inh Hans Olsson f1811 gl pig Anna Lisa Jonsdotter f1821
inh arb Carl Viktor Olsson f1836 med fam
no36 Östantorp Olof Ersson Herman 1/340 Gärling f18661 arb här3 år från 82
no37 Gloppsjön f Länk i Kockelbo 1/84 äger, Per Gustaf Jansson f1835 -82; Jan Erik Länk f1857 -81; brodern banvakten Carl August 82-90+
no38 Gloppsjön Olof Jansson sterbhus i Sirsjön ¼; Anders Ersson 1819 till 84 Jan Erik Jansson f1845 som kom efter 1884-90+och dör 86 och ersätts av torp Per August Mattsson f1859 kom från Hjulsjö 86-

no39 Bladtorp Anders Ersson f1831 81+90+
no40 Masbo löse torp Johannes Hellqvist 1832 -84, Gustaf Nordmark 1883-90+
no41 torp Stolpängen Abraham Olsson 1806 paret dör 84 och efterträdes av Anders Ersson lb överstruket och ersatt med arb karl Anders Ersson f1819

no42 Skogalund Erik Andersson f1836 bror och syster Anders Olssons enka Stina Olsdotter f1818 och Jan Perssons enka f1803
no43 Olof Janssons enka f1817 ¼
no45 Hane Jonas f1827 Vinertorp arr o handlare Carl Gustaf Gustafsson f1847
no 45 Ställbergsåsen Per Gustaf Sundin f1843
no46 Nils Nilsson f1832
no47 Ekebergshyttan Johannes Andersson f1832 hela 80 talet
no48 f torp Nils Stopp f1820 hela 80 talet
no 50 Henrik Larsson f1827
no52 torp Otto Vilhelm Kjellberg f1848 hela 80 talet
no53 l Sirsjön torp Per Gustaf Ersson f1838 -81
följd ? av Per Anders Sundin skomak f1848 kom 87
no54 Bengtängen fattighjon f1826
no55 Stina Olsdotter f1812
Jättebacken

Ekeberg ROTE gammal

Ekebergs Rote

Ekebergs Rote

här följer osorterat namnen på de människor som under olika perioder bodde under Ekebergs Rote

p 51-60

Petter Persson f1812
Jan Ersson f1803 Siggesson son 
sonen Jan Erik Ersson 
Erik Ja(o)nsson f1823 har rel.  mycket i tjenst.
Israel Hammarbäck 
Kockelbo Anders Nilsson
Bm Nils Ersson f1815 

 p 40-50

Bm Petter Persson 1812 g 1837-10-08
Bm fd ägs av P P i Sången  f1778 
Hyttan Sven Jansson 
Kockelbo Nils Olssons Enka f1800 som sonen sedan tar över 
Olof Olsson f1808 Bobäcken 
Anders Öster
Nils Ersson f1815 har mycket folk i sin tjenst. 
Kockelbo Hans Hällström 
Anders Andersson f1890 

Sven Ersson f1787 

p 1830-40

Petter Persson 
Erik Olsson f1772 Enka 
Erik Siggesson 1760 följs upp av sonen och Bm Jan Ersson 1793 har många piga och drängar 
Erik Ersson f1804 
torp Björn 
Nm och Bm Anders Andersson med stor stab 
torp Anders Nilsson f1788 
torp Anders Andersson 05
Nils Nilsson 

häg och masmästaren Sven Svensson f1781
lantbonden och mas mästare Sven Ersson f1787 
Häg Erik Svensson f1799 
Anders Persson f
gruf fogden Olof Ersson f1779 

Per 1830-40

Bm Petter Persson f1818
torp Jacob Jacobsson f1883 
Sven Jansson f1809
Nm Sven Siggesson f1757 efterträdes av Lb Olof Nilsson f1801,
Bs Nils Olsson f1802;
Lb Olof Persson f1788
skomakare Erik Persson f1789
Petter Danielsson f1782
Jan Ersson som tar över efter fadern Erik Siggesson har många pigor och drängar i sin stab.
Erik Ersson f1804 son till Erik Siggesson
Mats Mattsson f1806
Olof Persson Björn
Bm nämndeman Anders Andersson f1790 har även han ett större ställe med gifta dr Petter Henriksson f1803
Kockelbo torp Anders Nilsson f1788 torp
häg. masmästare Sven Svensson f1881.

60-70

Bm nm Jan Erik Jansson f1830, 
Jan Ersson f1793 
Nm Anders Andersson bebor f1790 ¼ och sonen kyrkvärden tar vid har tiotalet tjenstefolk 

lb masmästare Sven Ersson 

p 80-90

Bm Erik Hjul f1824 3/32; 

Tallåstorp torp och gruf fogde Olof Ersson 

Gloppsjön 

Bm Petter Grönhult  Jansson f1791 efterträds av lb Erik Andersson f1788 från 1831 
Erik Olsson f1784; 
Israel Olsson ff1797 kom 1830 tar över efter Jan Jansson som även överlämnar hustrun 
Liljeblads Enka Anna Olsdotter 
skomakare Jan Andersson f 1778 

St. Sirsjön 

Nils Ersson f1798 

Ställbergsåsen 

torp och korgsättaren Anders Ersson f1786, torp Björn Persson 

Sandåskärret 

Olof Olsson f1780 
Persson f1807 och arrendatorn Carl Persson f1812 

Lilla Sirsjön 

Jan Erssons enka får tydligen hjälp av lb Carl Ersson 
Lb Olof Jansson f1779 flyttar till Grythyttan och efterträds av torp torp Petter Persson f1810 
torp Magnus Jonsson f1786 
Erik Persson f1800
Bm Petter Persson Berg f 1780 
Erik Ersson f1892 
Erik Hermansson f1788 

1840-49

 

Ekebergsdal

 

Erik Persson f1789 
Erik Ersson f1804 

Erik Svensson f1810 

torp Erik Persson f1809 p 50-60 under per f.d. torp 
finns en del personer här skomakare bl.a.
häg Erik Ersson  f1804 

Erik Svensson f1800 
Erik Svensson dä f1899 

p60-70

torp Olof Olsson f1808 
Gustaf Andersson Fjelling f1833 
Nm Erik Ersson f1804 (Gretas bror) sonen ?? kom hit senast 51 inh torp Johan Ersson ? f1828 följs av Lb Johan Svensson f1832 från 69-

p 60-80

Gustaf Fjelling och torp Felix Andersson från Gloppsjön
Johan Dahlqvist f1829
Erik Svensson f1899
Nils Nilsson f1824 1/32 

80-90

torp Gustaf Alfred Persson f1862
Johan Felix Andersson f1855 finns på 7/80 1895
Jan Ersson f1837 
Erik Vilhelm Johannesson f1859
Anders Ersson f1836 med piga och söner
Nils Nilsson f1824 1/32
Erik Ersson f1804 

90-95

Gustaf Alfred Persson f1862 
Johannes Hellqvist f1832 
Gustaf Eklund 
Erik Gustaf Sandell f1857 
häg Johanna Jansdotter f1834 

församlingsbok 96+

Gustaf Alfred Persson f1862
skräddare Carl Gustaf Haglund kom 99
1/32 Anders Ersson f1836
1/32 Nils Nilssons sterbhus mågen Lars Gärling är nog villig att ta över 

församlingsbok 06+Carl Gustaf Haglund skräddaren
Felix Andersson f1855 Hilma Länks man f1885 kom 1911 Robert Hultman 06+
Anders Ersson f1836
Ekeberg 1/32 Nils Nilssons sterbhus som uppenbarligen är det andra Ekebergsdal 

Församlingsbok 16+

Felix Andersson Felixtorpet !

Ekeberg ¼ Maria Jansdotter f1852
1/64 äges av Jan Olof Brattlöf sterbhus som bebos av Carl Gustaf Brattlöf f1863

församl 19+ 1/32 Sofia Karolina Jansdotter f1847 som mågen Anders Bark f1872 sedan odlar. 

1/32 Nils Nilssons sterbhus togs omhand av mågen Gärling, som var i Am en period och som vi troligen återfinner i St. Hafsjö. 

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013