Siggefors Rote

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Skåln ] [ Siggefors Rote ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Det första jag har om Sikfors Bruk är bokhållaren och inspektören herr Petter Ekström, som finns med sin familj hela perioden 37-48.

Sen imponerar anteckningarna om Mäster smeden och ålderman Olof Olsson

Från dödboken 1738 hämtar vi

Mästersmeden och åldermannen ifrån Sikfors bruk Mäster Olof Olsson
Mäster Olof Olsson hkn war född uti Näsby sockn och Björklund by af ärliga föräldrar.
Fadern beständelige Smedåldermannen Olof Persson, modern ärlige Annika Persdotter.
När han var 7 år blefvo hans föräldrar döda tå kom han först till tienst hos bokhållaren Herr Petter Brandin 1 år, sen till mjölnaren 1 å, derifrån till Jäders Bruk till åldermannen Abrahamsson i 6 år theres han ock blef gesäll.
Härifrån kom han till brukspatron Sven Biörnson Mölman i 9 år.
Kom altså på sitt 24 år i äktenskap med sin fd i herranom afsomnade k Hustru Susanna Håkansdotter med hkn han kiärligen sammanleft ut 3 år och aflade med henne 2 söner 1 dotter. Sen blef hustrun död och han vart änkling i 1 år.
Kom altså andra resan i äktenskap äfven för detta i herranom afsomnade hustrun Lisa Jansdotter och med hkn levde tillsammans uti 27 år och under den tiden med henne aflat 7 b af hka 2 s 3 döttrar lefva och under denna tiden tiente wid Arbog Bruk i 15 år och på Frösiy bruk hos brukspatron Johan SöderHolm i 5 år. Kom altså till Sikfors bruk och tiente der för ålderman uti 39 år. Men tå han wid Sikfors varit i 30 år blef then andra hustrun död och han var sedan änkling i 5 år. Sen kom han tredje resan uti äktenskap med sin nu i sorgen qwarlemnade k hustru Karin Johansdotter med hkn han kärligen sammanlefvde i uti 4 år; dock utan någon lifsfrukt.

Hvad eljest hans lefwerne widkommer så har han warit en ährlig stilla och sacktmodig man, som fördt ett Wackert och ärbart lefwerne med grannar och någranner Wäl bugadt sig. Siukdomen beträffande, så bestod den merendels uti älderdomsbräckligheter, hvartill stötte för 5 weckor sedan en Wattusot, som med swullnad begyntes i benen och sting up uti magen deraf han och dödde den 9 juli sedan han lefvat uti 94 år.

  1. Susanna Håkansdotter.
  2. Lisa Jansdotter. Hon är mor till likaledes mästersmeden Daniel Olsson, som sedan är far till åldermannen på Ekeberg, där vi kan läsa mer om familjens vidare öden.
  3. Karin Johansdotter lever efter 1748.

Sikfors 75-84

Sikfors 85-95

No1 Insp Brogren dör 1790 och följs av en Samuel Berggren f1758 som kom 91
no2 Henriks Renhults enka Maria Andersdotter
no3 mäster Jan Jansson f1745, som dör 90 och efter trädes av Jan Borck f1767
no4 Petter Jansson f1750
no5 Daniel Jansson 1757
no6 torp Olof Knapp
no7 torp Petter Jansson f1723
no8 Kranktorp Petter Persson f1756 Mäster Anders Stråt kommer sen
no9 Svanvik  Jan Pettersson f1709 sonen Jan tar vid
no10 Anders enka Ingrid Mattsdotter f1735
no11 Ålderman Nils Andersson f1722 mågen Mats Mattsson f1764
no12 Olof Mattsson f1750
no13  Olof Ersson f1739

Mäster Erik Björn f1763, Anders Hane f1762 + div. dr och pig

 f1731

Per 1795- 1805

no1 insp Samuel Bergstrand f1767
Olof Engström f1764 g 98 Ekeberget
2 Johan Borck f1767 , Sven Lindqvist f1747
3 Smeden Anders Stråt och Anders Svartling
no4 Nils Jonsson f1745 följd av mågen Petter Andersson f1761
no5 Petter Jansson f1723 son Jan tar över
no 6 Kranktorp Petter Persson flyttar 02 till Sollefteå Jan Jansson f1781 följer upp 01
Svanvik torp Jan Jansson f1744

Perioden 1806-1815

Samuel Bergström f1768
mästersmed Anders Svartling f1774

Sikfors fick namnet av att siken gick till och täppte till rännan till den blivanden hammaren här i forsen.

1630 slog sig sex finnar från Näs ner vid kronans ström senare kallade Sikforsarna och byggde sig en hytta och de hette

Per Barkelsson
Bertil Simonsson från Käxkärn
Olof Persson troligen Långnäs.
Kars Knutsson
och Göran Simonsson från Käxkärn

Grabbarna

Bröderna Simonsson och Per Ersson från Gäddsjön Anders Svensson Norrelgen, Peder Bergmansson  från Karstenhult och Tönnes Hindersson Nyttorp som ägde marken fick bygga en hammare här 1646-48.

Otto Lybecker tillhandlar sig bruket av bergsmännen och säljer det sedan 1670, som förvärvar hammaren och skogen av Henrik Jacob Hildebrand som därtill fick Bergskollegii tillstån 1689. Från hammarskattlängd 1695 framkommer att 800 skeppspund smide levererades härifrån. Hildebrandsläkten innehar bruket till 1761, då Detlof Heikenskiöld tar vid. Efetr en tvit går det tillbaka till Hildebrandska släkten som innehar det till och med David Gotthard Hildebrand. Svågern C Bondes barn Carl Carlsson Bonde och Sofia Bpnde blir sedan gemensamma ägare.

Vilhelm Wirjen köper efter hand hela bruket varvid A J Uggla tar vid och som ökade brukets innehav och flyttar dit 1848 då han uppfört herrgården.

Bruksförvaltaren bodde i Sörgården.

Förvaltare Odenkrants, Fridberger och Axel Larsson Alarik.

Bruket överförs till Ugglas sterbhus som skapar ett Ab med kapten Reinhold Uggla som majoritetsägare. 1895 övertog Hällefors Bruk ägarskapet. Efter Hällefors övertagande inköptes Sirsjön, Gloppsjön, och Norra Ekeberg, Skåln och Norrelgen.

Inspector Arvid Brogren f1726-90;
Grufinspectör Bergstrand följs av Cronberg f1781

Under perioden 1817 och framåt ökar antalet pigor och drängar på Sikfors.

Det verkar som 1790 talet är en viktig investeringsperiod

Sikfors Nyttorp 16-20

Torp Jan Persson f1755

Olstorp skogvaktaren Jan Norström f1818

Sikfors Nyttorp 20-30

Jan Persson f1755 sonen son Olof Jansson f1795
Kranketorp : Jan Jansson f1781

Sikfors Nyttorp 30-40

Olof Jansson f1795
Olstorp Olof Jansson 88.

Nyttorp 70-80

Jonas Ersson f1845 Skräddaren och gästgivaren Gustaf Pettersson f18742; Hållkarlen Per Gustaf Larsson f1852 73-77;
no 35 Petter Perssons enka Johanna Andersson f1831; Handlaren Carl August Pettersson 1/64 f1842 då kom Johan Erik Bergqvist f1830

 

Sikfors per 1840 - 49

Under perioden kommer mycket arbetare hit
Fallet Sikfors Anders Bratt f1804. Kan Fallet och Gammelbo vara samma sak

Slarvat med de flesta

Nyttorp
Anders Olsson f1808
häg Erik Jacobsson f1793
Olof Jansson f1795
Carl Carlsson f1796
Gustaf Wahlgren f1800

Sikfors per 1850-60

Axel Johan Uggla f1797

Kranktorp 80 tal Löfgren 32 fanns -81 mågen Länk f1857 kom 81 till 89 då Gustaf Bratt kom

Sikfors per 91-95

på Nyttorp Carl Johan Uggla f1833

 


Ö Gäddsjön 1/64 verkar vara identisk med Kullen Vi får se

Norrelgsfallet och Fallet identiska

Jan Petter Bark f1806 nu skild från Gammelbo per 50-70

En bild lånad från hembygdsföreningens arkiv

Gammmelbo

x31420 y32781 finns nämnd 1830-40 och låg alldeles inpå vägen, kan ha varit en parstuga med uthusen på andra sidan vägen.

Jan Ersson f1778 torpare som kom 1833 från Norrelgen söner och mågar kommer att bebo stället.

skogvaktaren Olof Jansson f1788 finns här per 40-50

lb Carl Jonsson Bergqvist f1805 kom 32; Petter Danielsson f1782

Jan Bark

f1806 fanns här före 1831

Carl Joh Bergqvist f1805

Gammelbo 30-39
dag karl Jan Bark f1806
torp Anders Bark f1759 från S Torpen
sen osäk om Gammelbo men samma sida Anders Bratt f1770 med son
 

Gammelbo 30-40
J Jansson  enkan Greta Paulsdotter f1781
torp Lars Jonsson f1802 kom 39
Jan Ersson f1778
 

Gammelbo 40-50
Greta Paulsdotter f1881
hyttarb Anders Sundin Jansson f1822 41-42
Skomak Fredrik Rydell
Bergqvist 1805 och Jan Ersson f1778

Anders Jansson f1807 åldras på denna plats (Vi skall kolla att det inte heter Skomakarsundet)

per 50-60
Sven Maxe f1797
Adam Nilsson f1834 kom 60
Anders Bratt f1804 fanns här 51
Johan Olsson f1830 kom 57
 

Gammelbo fattighus 50-60
Jan Ersson f1778
Jan Janssons enka Greta Paulson f1781
Olof Jansson f1788
INhys Olof Nilssons dotter Anna Stina Olsdotter f1796
inhys pig Stina Persdotter f1819 med söner
inhys pig Brita Persdotter 1805
Anna Bratt f1806
inhys Carl Carlsson f1802 m hust
inh Maja Greta Olsdotter f1823

per 60-70

Sven Maxes Maria Jansdotter f1793 med två barn
Adam Nilsson f1834
Katarina Stråt f1813
Gammelbo Fattighus
Isak Nilsson f1784 det finns ett Gammelbo som är ett jordbruk el torp
 

per 70-80

Gamla pig Brita Persdotter f1805 hela per
gamla pig Anna Bratt f1806 idm
f torp Carl Carlsson 1802 idm
erik Olsson f1793
Anna Lisa Maxe f1823
Anders Bratts enka Brita XCCajsa Stråt f1813
Anna Lisa Andersdotter f1824
torp Erik Persson f1798
Henriks Perssons enka Stina Ersdotter f1796-11-25 med son
Lars Jonsson enka Anna Stina Larsdotter f1805
Erik Henriksson s enka Eva Carlsdotter f1827 med 6 barn  
Dagkarlen Anders Jansson f1807 m hust och dotter
Jan Petter Bark med hustru f1806
Anders Nordgren f1811 och hust Beata Lindstedt och dotter
Smed Joh Gillbergs enka Eva Lisa Nilsdotter f1827 och 5 barn

per 81-90

Nils Andersson f1835 var vid perioden 81-90 någon form av fattigstuga.
en hel sida full med fattigfolk
Gl piga Brita Persdotter f1805
Anna Bratt f1806

per 90-95

Anna Bratt
Anna Lisa Isaksdotter
Erik Henrikssons enka Eva Carlsdotter
Lars Jansson Enka Anna Stina Larsdotter
Jan Petter Bark
Johanna Koppar
Smeden Gillbersg hust Eva Lisa Nilsdotter
Anders Bratts enkan Brita Cajsa Stråt

Johanna Olsdotter Bäcklin
Johanna Henriksdotter och dess oä Agnes Leontina och Johan Sigfrid Lisa Greta Carlsdotter f1828
 

Längs skolvägen fanns en fastighet som var stor längs vägen . Ett redan på 30 talet fallfärdigt hus. Johanna städa i skolan, Vikström sonen Albert Vikström och 2 - 3 rum som ej var bebyggda Åke Hellsing bodde ensam. Här kunde barnen förr gå in och värma sig på vägen till skolan.

Kolbotten ligger längs vägen, där Stolpeberg vägen kommer ut är punkt X30726 Y32994.

Fallet och Norrelgsfallet och Gammelbo finns en koppling.

Rosendahl

Svanvik

Johan Bertilsson begraver sitt andra barn 1676 och Måns Andersson får sista vilan här 1676.

Svan vik har troligen fått sitt namn efter en Svan, som efterlämnade enkan Katarina Johansdotter Svan f1675.

Sen har vi en Petter Göransson f1679 som finns här i flera generationer.

Kullen

Sikforstorp

Erik Stark f1792.

Lilla Höjden

Jan Olsson f1812 51-60++

Sikfors Qwarn

Carl Sjöberg

Jan Erik Björklind f1822 kom 54.

Johan Henrik Bergström f1734.


Södra Masbo Siggefors

Här fanns ett mindre parstuga.

torp Erik Olsson f1793 33-69,
följd av Erik Svensson som kom 69. sonen
Jan Erik Ersson f1838 fanns här 71-90+
jan Erik Länk f1857 kom 81 och bodde här blott en månad
per Gustaf Ersson f1858 85-89

Erik Svensson

f1810 var under sitt liv knuten till Ekeberg och Ekebergsdal och vi vet att han slutar sina dagar här 1888. Han var gift med Maria från Gåsborn, som lämnar honom redan 1840 och han gifter om sig med trillingen Greta Nilsdotter f1802 som bor kvar här efter 1890 och troligen i gavelrummet som fanns här. Sonen Jan Erik Ersson f1838 bor här med sin familj 1896+ och återfinns sedan i Nyttorp 1900.

och Erik Länk ett år från 81 och Per Gustaf Ersson f1858.

Sven Persson f1895 "Täpa" bodde här med sin mor (Augusta) i gaveln på huset på 1940 talet utan vare sig vatten eller ström. Hans morfar var Gustaf Persson, som bodde ovanför Häradshövdingens på Gustaf Persgården.

Skulle kunna vara Sven Persson som sitter i gavelutrymmet trappa till vänster

Carl Eriksson * Greta Hermansson delade bostad med ovanstående och flyttar sedan till Lilla Sirsjön 1945.
Maria bor här nu.

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013