Jönshyttans Gård

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

Jönshyttan upptar 1½ mantal och lär vara uppkallat efter finnen Jöns Slapra.

Jönshyttan

Helge Waller köpte V Gränsjön och plockade ner det 1939.

Skönsta Hill

Skönstahill 1'1 Carl Johan Dubois 1927-29,
Gustaf Rickard Andersson f1887 äg kom 29 kan han ha bott på Hanfallet ??

Skönstahill 1'2 Klinten Gustaf Artur Grönlund 43-44+

Så såg det ut innan ombyggnaden. 

Skönsta Hill 1'3


Jönshyttan Gård, Gamla Gården Jönshyttan 4

ligger strax intill den gamla vägen från Hjulsjö till Sirsjön. 

detta är gården från 1937.

kallas enligt artikel i en bok "den gamla vägen" för Gamla Gården. Jönshyttans Gård.

Ägartraditionen på gården som sträcker sig från slutet av 1600 talet med Anders Månsson, som dess förste registrerade ägare och är fortfarande i släktens ägo.

Familjefadern Bergsmannen Anders Månsson.

Han bebor enligt familjebibeln stället större delen av 1600 talet. Får tre söner varav blott Sven överlever till vuxen ålder. Han går bort 1705.

Sven Andersson

f1675 övertog faderns ställning och brukar under hela sin livstid Jönshyttans gård fram till sin bortgång 1761. Han gifte sig 1711 med Kristina Ersdotter f1695 från Rombohöjden. De hade 12 barn tillsammans varav jag endast har en till vuxen ålder bliven. Kyrkboken registrerar blott sex av detta dussinet barn. 

Sven Svensson

bergsman f1715 lever ett långt liv på denna gård. Han gifter sig 1754 med yngre Maria från Gloppsjön. Av makarnas fem barn dör två döttrar i späd ålder. Av barnen övertar ende sonen Erik gården, men om hans övriga två systrar har inte kyrkoboken velat berätta någonting. (Ytterligare kyrkostudier kan generera fler uppgifter). Hans hustru Maria var kommen från Gloppsjön Ekeberg och som hon var betydligt yngre återfinner vi henne omgift i Gloppsjön under senare delen av 1700 talets andra hälft. Den nye mannen var Olof Henriksson som dessförinnan varit gift med anmoder till Jansas hustru.

Erik Svensson

f1764 skrivs som kyrkvärd, bergman och fördelsman av denna fastighet ehuru den inte låg på nuvarande platsen. Han finns som skriven på denna gård från 1787 fram till sin död 1847. Han var gift med Anna Göransdotter från Skåln f1766 och har med henne barnaskaran. 

  • Erik Ersson som återfinnes på Långenäs i Skåln. 
  • Efterträdaren Jan Ersson.
  • Anna som gifter sig med Erik d:ä Svensson, som vi återfinner som hemmansägare på Ekebergsdalen i grannsocknen och vars barn sedan har koppling till Brattlöf i Kockelbo.
  • samt därtill ytterligare fyra barn vars öden är mig okänt.
  • yngsta dottern Karin dör vid tio års ålder.

Jan Ersson

bergsman och kyrkvärd f1793 och förekommer som dominerande intressent vid laga skiftet med sin 3/16 mantal. Han var mycket anlitad i allmänna värf och var kyrkvärd 1839-42. Han gifte sig med en nästan 20 år yngre Katarina från Grythyttan. Han överlämnar ansvaret för det fortsatta skiftet till sin son. Intressant är att Jan hade intressen i en gårdsdel vid Grönhult (Erik Anners), som han ålades att flytta.

Av deras barn 

  • Stina Lisa Jansdotter f1833 som gifter sig med lb Gustaf Andersson från Gröndal, vars barn i sin tur ägnar sig åt handel och är knuten till Hanfallet sett från kyrkbokens perspektiv.
  • Karolina Jansdotter, som gifte sig med Olof Olsson från Grythyttan, som under skiftestiden tillägnar sig Tordishöjden, men som också är knuten till Jönshyttans gård. I deras stora barnaskara återfinner vi Gustaf Olsson, som så småningom övertar ansvaret för gården efter morbror Jan Erik Jansson, mot att han skjutsar honom till kyrkan varje söndag.
  • Jan Erik tar sedan under många år över gårdens ledning och lever ett långt liv. 
  • Augusta Maria f1849.

Jan Ersson säljer 1867 sina ägande 3/16 till sina arvingar med tillträde efter sin död och lämnar därmed över ansvaret för skiftet till sin son nedan.

Jan Erik Jansson 

f1841 ensamboende och kyrkvärd under många decennier på 1800 talet, som ägnade sig åt väder observationer, som fortfarande går att beskåda. 

        

Han vårdade sin vackra gård med inte minst blomstersmyckning. Han var bergsman och hade i sin tjänst två pigor och tvådrängar, varav en var systersonen.

Gustaf Robert Olsson 

f1870 gifte sig med Selma, och övertog Jan Erssons Tordishöjden i samband med skiftet 1879 men kom till gården 1884. Han vann sin morbrors förtroende så att gården skrevs över på honom 1912, sedan han gift sig med sin käresta från Äppelbo 1911.

Gustaf och Selma gifter sig 1911

Som villkor för överlåtelsen var att Gustaf skulle skjutsa honom till kyrkan varje söndag. Om presten uteblev så höll Jan Erik själv predikan. Som piga i hemmet tjente Astrid Larsson f1898.

 

Mitt emot en mindre stuga 

Gustaf Ers Mora bodde här men det måste vi kolla upp.

På vägen söder ut mot landsvägen låg sedan gamla affären. Fredrik Larsson hade rörelsen.  

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013