Jansas Bouppteckning

Innehåll ] Efterlysning av Grythytte och Sirsjöbor ] Bergvik och ENSOs skogsskövling ]
Uppåt ] Gretas bouppteckning ] [ Jansas Bouppteckning ] [ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

 

Bild 143

År 1856 den 17 April förrättades laga Bouppteckning efter Bergsmannen Jan Jansson i Grönhult som med döden afgått den 19de sistlidne mars och såsom sterbhusdelägare efterlämnat nämndeman i Norrelgen, Olof Jansson Stora Sirsjö, Anders Jansson i Nordmarken, Gustaf och Fredrik Jansson Grönhult, samt pastor Nordgrens hustru Kristina Elisabet och handlaren August Åkergren hustru Karolina. Boet uppgavs af den förstnämnda sterbhusdelägaren på följande sätt

Guld
1 st Guldur 45,00
1 st fingering med sigill 05,00
2 st fingerringar 05,00 55,00

Silfver
2 st dricksbägare väger 50 lod 50,00
2 st dito mindre 9 lod 09,00
2 st supkoppar 10 lod 10,00
1 st strödosa 20 lod 20,00
1 st förläggarslev 6 lod 06,00
1 st sockertång 2 lod 02,00
1 st d:o 2 ¾ lod 02,36
2 st matskedar
3 st teskedar gl 10 lod 10,00 109,36
2 dussin matskedar 122 lod 122,00
1 duss teskedar 18 lod 18,00
1 st kaffekanna 48 lod 48,00
1 st gräddsnäcka 6 d:o 06,00
1 st såsslef 3 d:o 03,00
1 st Sockerskrin silfverbeslaget 04,00

Kaffekannan och silversnäckan som Jansa köpte till sitt bröllop.Then

8 st fat större och mindre väger 39 # 09,36
22 st tallrikar väger 24 # 06,00
1 st skål med lock 7# 01,36
2 st d:o gl 5# 01,12
1 st kanna 1 st stop 7# 01,36 20,2?

Koppar
1 st kruka väger 8# gl 02,32
1 st d:o 3 st trattar 4# 01,16
4 st pannor 9# 03,00
4 st formar 5# 01,32
1 st store Gryta med Lock 22# 07,16
3 st caffekokare 8# 02,32
1 st stop, 1 st kaffekanna 2½# 01,24
2 st kittler gl 11# 03,32
1 st kastrull 2 2/3 # 01,00
4 st större Bunkar 13# 05,16
4 st gamla d:o 15# 05,00
1 st brännvinspanna inmurad jemte
lös hatt och 4 piper 20,00
1 st handspruta 02,00 57,

Mässing

2 st krukor väger 6½
1 st mortel 06,12
2 st kittlar d:o 11# 05,24
3 st bunkar d:o 7# 03,24
5 st ljusstakar
1 st tratt
2 st ljuslampetter 6½# 03,12 18
1 st gryta väger 5¼ 02,24
2 st 3 armade ljusstakar 08,00
5 st ljusstakar 05,00

Jern och blecksaker

1 st och 3 mindre brickor 01,24
2 st ljussaxar och 3 st brickor 00,24
3 st Bleckformar, 1 st Blecksil 00,16
2 st d:o gamla 00,04
5½ dussin bakelseformar 00,24
1 st bakelse sprit 00,16
1 st kryddask, 1 st läcktratt 00,16
3 st spottlådor 01,00
1 st bakelsemått, 1 st blecklykta 00,08
6 st brödkorgar 1 st caffeqvarn 01,16
3 st grytlock, 2 st bakelsesporrar 00,32
1 st Rifjern, 2 st täcklock 00,24
1 st pannring, 2 par grytkrokar 00,04
1 st skyffel, 4 st trinda stekpannor 00,24
1 st långpanna, 2 st caffebrännare
hvaraf en gammal 00,24
1 st pannkakslagg, 1 st plättlagg.
1 st qv mått 00,12
1 st Voffeljern, 1 st gorånsjern
2 st elstänger 00,16
1 st strykjernmed 4 lod, 4 st jernskorper 01,16
13 stgrytor större och mindre 06,24
1 st pannor 00,16
3 st grytor, 4 st pannor utan fötter 03,24
2 st grytlock, 1 st betsmal. 1 st aln 01,00
3 st eldgafflar, 1 st skräddarsax
4 st ullsax 01,00
1 st papperssax, 2 st mindre saxar 00,16
2 dussin bordsknivar med gafflar
och 9 st d:o utan gafflar 05,16
1 st förskärarkniv med gaffel 00,06
1 st skoputsare, 1 st munklägg 00,12
2 st kakmått. 2 st brödpiggar, 1 st spade 00,16
9 st telgknivar, 1 st pennkniv,
1 st fällkniv 00,32

Speglar
4 st större speglar 10,00
4 st mindre d:o hvaraf 1 st sämre 02,00

Bord och Stolar
1 st spelbord med Brickor o tärningar 04,00
1 st Bord med låda , 1 st thebord,
2 st tvättbord 03,12
1 st polerat björkbord, 1 st tvättbord 01,24
1 st divanbord 06,00
1 st skrifbord,
9 st slagbord bättre o sämre 32,24
32 st skinnklädda stolar däraf
5 st med karm 21,32
6 st betsade klädda stolar 09,00
6 st målade d:o d:o 06,00
13 st trädstolar och 1 st pall samt
1 st säte 03,16
1 st komod 00,32
2 st bord och 2 st stolar i drängstugan 00,18

Sängar och Soffor
1 st polerad säng 10,00
9 st sängar deraf 3ne gamla 12,36
1 st sittsoffa betsad och klädd 08,00
2 st d:o målade d:o 07,16
2 st d:o d:o oklädda 05,00
1 st d:o gl 00,16

Skåp och dragkistor
1 st större skåp 10,00
1 st Biron med skåp 08,00
1 st gl skåp på klädboden 00,12
1 st bakbord med skåp 00,24
2 st skänkar hvaraf den ena betsad 11,00
1 st dragkista 03,00
1 st kista 00,24
1 st färdskinn, 1 st syskrin 01,16
1 st gl skåp I drängstugan 00,12
1 st wäggur med foder 05,00

Säng och linnekläder
1 st dyna bättre 45# à24 22,24
4 st kuddar d:o 17# à24 08,24
2 st dynor väger 62# à20 25,40
9 st större och 2 örngottskuddar
väger 119# à 20 49,28
1 st tagelmadrass väger 36# à 16 12,00
1 st sängtäcke siden 03,16
6 st d:o 12,00
6 st tåsingar 02,40
1 st slädfäll 03,16
2 st kalfskinn och 1 st killingsfäll 01,40
4 st fårskinnsfäll 07,16
3 st fällar, 1 st färsing. 2 st kuddar,
1 st täcke i drängstugan 02,00
1 st filt 02,16
39 lakan sämre och bättre 25,00
29 st handdukar d:o d:o 05,00
9 st örngott 03,00 186,20

Duktyger
1 st duk med 12 st servetter 10,00
4 st dukar 16,00
4 st d:o mindre 08,00
40 st servetter bättre och sämre 14,00

Glas och postelin
1 st flaskfoder med 11 st flaskor
och 5 fl glas 06,00
3 st slipade flaskor 01,00
2 st större flaskor 01,00
6 st carafiner 02,00
2 st ättiks d:o 00,16
2 st senapskannor, en söndring 11,08
2 st syltskålar med lös fot 01,16
6 st saltset, 4 st ljusmanchetter 00,24
21 pressade vinglas
och 16 st pounchglas 02,00
13 st slipade glas samt 1 större supglas 01,00
8 st ½ gl glas, 1 st glasbunk
1 st flaska 00,32
1 st glaslykta I drängstugan 00,04
1 t d:o i förstugan 00,24
22 st bouteljer 01,16
2 st större d:o 00,16
1 par glasögon 00,12
9 st karotter 00,44
152 st tallrikar diverse sorter 06,16
1½ dussin caffekoppar 01,24
½ d:o d:o ägta deraf 1st söndrig 01,00
2 st större 2 st ordn fat 00,36
2st pastejformer, 1 st söndrig thekanna 01,04
1 st soppskål 00,16 30,20

Träd och laggkärl
1 st trebottenkar, 5 st kar 04,16
1 st piptunna, 1 st stånda, 8 st ämbar 01,12
1 st handqvarn, 1 st jordpäronqvarn 01,28
3 st kar med diverse burkar 01,00
2 st såar, 1 st tvättspann 01,00
2 st mjölkbyttor, 2 st stäfvor 01,00
3 st smörbyttor , 4 st trädflaskor 00,24
2 st drickstunnor, 4 st mindre kaggar 02,12
1 st brännvinsfat 01,00
3 st mjölkar, 3 st ostkar 00,24
16 st mjölkbunkar, 2 st spannar 01,10
3 st kryddlådor 00,36
2 st drickskannor 00,12
2 st hackhoar, 4 st sigt,
2 st grynsåll, 2 st redslar 00,36
2 st mjölksilar, 2 st källbyttor 00,24
1 st mjölkstånda, 1 st burk 00,16 18,14
bild 146

Wäfredskap
1 st bättre 1 st sämre Wäfstol med
2 par varpor 06,00
2 par kuggar, 1 st stol , 2 st nystblad
2 st härflar 01,16
4 st spinnrockar 04,00
15 st väfskedar, 30 bossmanskaft 06,00
6 st skyttlar. 2 st väfspännare 01,00

Snickar och smedjeredskap
1 sto skrufstäd, 1 st bälg 08,00
2 st klensmedsstäd 11,00
1 st plåtsax, 1 st slägga 2 st hammare 01,00
9 st tänger, 16 st stompar,
2 st torn , 2 st filar 02,04
omkring 2# smidesjerni smedjan 01,08
diverse jernskräp,
5 st tackjernshällar i smedjan. 01,00
18 tr kol i smedjan 04,24
1 st hyvelbänk 02,00
32 st sågar, 1 st ståcksåg 04,00
10 st hyflar, 12 huggjern 02,00
3 st nefrar, 1 st borrvind 00,36
1 st limpanna med degel, diverse
på snickarboden 00,32
2 st telgyxor, 1 st handyxa
6 st huggyxor 03,00
2 st kniptänger, 1 st tumstock,
diverse nub lås och filar 00,32

Kör och åkerredskap
1 st trilla med sonflett 50,00
1 st åkkärra med fotsack 15,00
2 st wagnsselar 20,00
2 st åkselar, 4 st arbetsselar 12,00
1 st ridsadel med betsel 04,00
1 st klädd åksläde 06,00
2 sämre åkslädar och
1 st renshud 07,00
2 st Rotslädar 04,00
1 st gödselkärraskrof,
1 st arbetsvagn utan hjul 02,24
1 st långkärra, 1 st säckkärrskrof 02,00
5 st vändplogar och en finnplog 13,00
6 par winterskaklar och
3 par sommar d:o 01,16
1 st harf, 2 st kolryssor med slädar 04,32
Diverse gl redskap i redskapslidret 02,00
D:o gl selredskap i stallet 02,04
2 st rishackor, 1 st skolåda, 2 st skrapor 00,32
1 st jernspett, 2 st stockkälkar,
4 st gl slädar 02,40
1 st skottkärra , 2 st gl kärrskrof 00,16
5 st rifor, 3 st liorf, 3 st brynen 00,16
10 st batter och 12 st sämre liar 05,00
2 st flåhackor, 5 st skofflar, 1 st spade 00,28
2 st fat, 2 st hackor 00,20
1 st brandkrok, 1 st lysjern 00,12
3 st slipstenar med vefvar 18,00 174, 2300,00
bild 148

3 st Grimmor, diverse remmar 02,00
5 5/8 tunnor Råg à 8Rd 45,00
16 3/8 tunnor Hafre à 4 Rd 65,24
26 kapp Hvete, 20 Kapp Korn 11,24
3/8 tunnor linfrö 2# timotejfrö 06,36
10 tunnor potatis à 2Rd 20,00
Hö och halm inventarium 30,00
1 st nattstol på afträdet 00,12
2 st postlindpottor, 1 st Bläckhorn,
1 st strödosa 00,32
1 st vällingklocka 00,24
1 st jernbod vid Stora Sirsjön 10,00
1 st köttkar 02,00
1 st oxsele. Ett st oxok 00,36
15a Rödfärg, 1 st jernpanna 01,24
9 par gl gardiner, diverse garn 01,00
3 par karder, 4 st diverse korgar,
1 st rullstol 00,16
1 st gl usel dragkista 00,08
1 Bolt bomullsgarn № 12, 2 st wäfvar. 15,00
1 st väv under arbete 06,32
3 st silfverbeslagna sjöskumspipor
deraf 1 st större 15,00
1 st jernTobaks Ask, 1 st d:o skrin 00,24
2 st bakknifvar, 1 st klädborste 00,16
14 st ekbarkat och 19 st svensk-
barkat läder 10,00
12 st grufläder 06,00
2 st kopparpiper, lager till svarfstor 01,08
1 st mindre säng, 1 st bord,
diverse skräp på underboden 01,16
1 st kakelugn med 1 st Pipa 06,00
6 st fårskinn, 1 st killingskinn
4 st kalfskinn 05,32
1 st större klensmedsstäd
vid Petterssons 05,00
1 st gruflina, hästvinds, 1 större fil 10,00
1 st ljustjerna och diverse jernskräp
i bodsvalen 01,04
1 st sädesbinge, 3 st kar i mjölboden 03,00
3 st baktråg, 1 st fjädring,
1 st åtting, 1 st kappe 00,28
18 st Rullgardiner, 10 st jalusier 02,00
Hos garvaren Bjurström i Nora 8 st skinn 04,00 315,24 2300

2 st bössor 06,24
2 st kruthorn, 1 st krutkagge 00,12
1 st bakstregel, 1st brynsten, 1 st fodral 00,12
1 st Eka I Högsjön 01,00
3 st säckar, 1 st Påse, 1 st matsäck 00,24
2 st kläpputor 00,32
3 st luftar innanfönster 03,00
1 st wedlår 00,08
3 st gl paraplyer, 4 st mattor 02,00
9 st sågstockar på Flymossen 06,00
1 st Not med tågsamt några näver
till Gustaf Jansson 03,16
Diverse Björkvirke 01,00
8 st # näver 32,00
Fälld skog uppgives af Gustaf Jansson
till 2 Långe 40,00
1 st tackjernsvåg med 3 sktto Lod
vid Bredsjö 24,00
1 st dyndare Bredsjö 03,00
1 st malmkärra , 3 st släggor,
1 st Knoster 01,00
1 st dyndare vid Ekebergshyttan 01,00
Inventariejern vid Bredsjö hyttan enl
Dok 149 sktt à 5 Rd 747,00
Öfverblåsningsjern vid Bredsjö enligt
Räkning 11 sk#d 5¼ (deraf Bredsjö Bruk
betalar 9 ¾ # och Jan Ersson i
Jönshyttan 1 sk#d 21½ #. 56,00
Hos Olof Jansson i Sirsjön inventarium
Enligt dennes uppgift 11 sk# 16 # 57,40
3 st aktier i Nora Ervalla jernväg 100,00
20 st stenfat, 5 st skålar,
2 st krukor, 1 st Krus 03,00
12 st Glas syltburkar store 00,12
2 dygn 16 Uppsättning Kol lefvererade på Ekebergs hyttebacke från Norrelgen upptages på Olof Jansson i Sirsjön bestrider att någon hopabrukning med den afledne skett oaktadt jag Jan Erik Jansson tor mig veta förhållandet varit så att hopabrukning skett 100,00.
24 sk#d tackjern af Jan Erik Jansson hämtade från Olof Jansson i Sirsjön hvaraf 21 fritt levererats för Vallrots räkning 120,00
I st Glasmästarediamant vid Norrelgen 01,00.

14 lass malm vid Sahlberget 28,32
14 lass d:o Bärbäcken 18,32
106 lass Malm vid Haggrufvan 247,16
Omkring 10 lass oartad malm vid Ekebergshyttan från Ösjö och Haggrufvan utan värde
30 lass malm vid Rishöjdsberget à 1 1/8 40,00
5 dygns kol Ekebergshyttan af Sirsjö skog hvilka Olof Jansson nu gjort stridigt ehuru de föregående åren så uppgjorts, upptages ej i värde de de bestrides
I contanta penningar 269,45

Fordringar
Af nämndeman Jan Jansson i Gloppsjön 342,16
Af brukspatron Andersson på Dömde
35 sk#d à 13# tackjern vid Bredsjö 260,16
Af torp Erik Ersson Grönlund
Å räkning 18,08
D:o efter skuldsedel 83,16
D:o man betalt till Gustaf Jansson 16,32 118,08
Af brukspatron C J Wallroth för utvägda
203 sk# 13# tackjern sedan derpå
uttagne omkring 883,16 afgått ?? 616,32
Af Nils Andersson i Långnäs 03,32
Af Erik Jansson i Bredsjöåsen efter sedel 71,16
Af Jan Larsson i Skåln med ränta
från den 7 feb 1856. 19,16
Petter Persson i Bränntorp med d:o
fr d 13 mars 1855 32,00
Jan Persson i Broberget med d:o
Från den 13 mars 1855 26,32
Af Olof Jansson i Sirsjö enligt bok med ränta från den 1 maj 1850 stridigt 735,040
Af Nils Ersson d:o Sandåskärret osäker 196,04
Af Olof Svensson enka i Bastudden 35,16
Af Olof Olsson i Skåln 20,00 Summa 987,12

1 st rafsax gl 00,26
Fordran af J Erik Jansson i N Ekeberg
för 10 lass malm. 40,00

Fastigheterna
1 ¾ tolftedelar Skålns skattelagda
tullmjölqvarn med ett par stenar 300,00
1/36 dels hemman i Skåln
Jogafall kallad 600,00
16/21 uti 1/8 dels hemman Norrelgen 1520,00
16/21 delar uti 1/8 hemman St Sirsjön 1620,00
16/21 delar uti 7/16 dels
hemman i Grönhult 6400,00
Härmed anmärkes att ofvanstående egendom nemligen Norrelgen, Sirsjö och Grönhult är afdraget 5/21 delar af hvarje, såsom varande arfvingarnas innestående fasta möderne arf.
Tröskverket vid Grönhult äfvensom
två inmurade bryggpannor 60,00
Summa Rd Banco 16,563,00

Sterbhusets skulder

Till Arméens Enke och Pupill Cassa med
5% ränta från den 1 sta sistl. April. 2000,00
Till Hypoteksföreningen i Örebro med
ränta 5½ % från d 8 jan 1856 1500,00
Creditivskuld till Banco Disconten 0916,32
Till Kyrko cassan I Hellefors
jemte räntan från den 1sta sistl. maj 0211,00
Till C T Berglund i Nora cassa 0066,12
Enl Fredrik Jansson uppgift till
Gustaf Hansson i Björksjön 0053,16
27 sk#d tackjern till C J Wallroth 0125,00
Till J P Jansson Ulricehamn 0035,15,4
Till torp Nils Nilsson 0017,42
Till Bredsjö Bruk efter räkning 0067,08,05
Till C F Pettersson i Hjulsjö 0010,22
Anders Olsson i Håkansboda efter räkning 0129,29,8
Till sexman Nils Nilsson i Björksjön 0003,16,-
Till A Åkergren i Hjulsjö dels efter
Revers dels efter räkning 1220,00
Sahlbobergs taxeringar 0066,32
21 kappe råg till Pastor Ljungberg 0010,24
Orgelnisten Malmbergs rättighet 0004,0
Till undertecknad Jan Erik Jansson
Dels enl revers och dels enligt räkning
omkring af af Sterbhusdelägare
bestrides 3147,00
Till Gustaf Jansson enl revers med
3 års ränta 0580,32
Fredrik Jansson anmäler sig äga
Fordran 356Rd Banco efter räkning
Och tjenstelös 1993 Rd 16 s
Hvilket som stridigt antecknas
Drängen Jan Andersson 0008,05,8
D:o Gustaf Ersson 0000,52
Gustaf Jansson ytterligare fordran
För 12 lass malm à 4Rd lasset 0048,00
Gustaf Jansson utbelagt af den
aflednes cassa enl visad räkning omkr 0200,00
Bouppteckningsarvode 0013,20,3
Fattigproc till Hellefors 5,3
D:o till Hjulsjö 15,30 20,33
Serskilt fordrades ränta af sönerna Jan Erik , Olof Gustaf och Fredrik för innestående mödernearf hvilket av närvarande Åkergren bestrides
Charta och övriga omkostnader vid tinget suponerad 0020,

Boets behållning 9000,00

Härefter uppgifves att 2ne Testamenten af den 8de sistl mars finnes upprättadt hvarigenom i det ena undertecknad förklaras ägar till 1/8 dels hemman i Norrelgen samt 2ne silfverbägare och det andra till hushållerskan Anna Isaksdotter 1/36 i Skåln samt 500 Rd och nödiga lösören.
Att ingeting med vett och villja är undan döljt utan allt rigtigt uppgifvet utom efter till Capitainen G von Axelsson af den 12 April detta år Capital och ränta och exempler samt lösen för samma utslag tillhopa åttio Rd Banco underskrifver med edliga förpliktelser
J E Jansson
Sålunda förrättat betygar vid afslutningsdagen den 21 April 1856
H Anders Andersson Hjulsjö By Jan Jansson Gloppsjön
Fattigprocenten betalt vid 20 Rd 33 s Banco betalt qviteras
P Pettersson, Jan Ersson

 


 

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013