[ samma nivå ]
[ underliggande nivå ]

AI:16 sid 333

67/1320 ägs av Viktro Jansson och brukas av Johan Axel Jansson Stopp n No2

sid 334 O Jansson sterbhus Torp Aug Rosendahl f1850 -91-96

sid 335 67/1320 viktor äger brukas av Per Gustaf Eriksson

338 Bredsjöåsen Fredrik Fredriksson.

sid 339 Småland Carl Henriksson stannar till 92
Jan Erik Andersson f1851

340 tom 342 1/8 Grönhultshöjden Anders Gustaf Jansson

sid 343 Bastudden 

sid 344 tom

sid 346

sid 351 Grönhultshöjden 1/16

352 Luciefallet tom

353 Ängsmossåsen

355 Ängsmossåsen Bentorp ? Wassenius kom 91 fråm 346 nej och flyttar till 424 nej 96

356 Ängsmoss tom

357 Grönhultshöjden Israel Ersson f1833

358 Grönhultshöjden Per Erik Pettersson f1848. 427 och 390

359 Kampbacken

364 Viktor Jansson Per Gustaf Grönlund

367 Valborgsmess torp kolla 418


 

AI:15b sid 325 67/1320 Fredrik Jansson fil 357 Viktor August Jansson brukas av Per Gustaf Jansson i Kyndelsmess Johan Axel Stopp fol 352

sid 326 67-1320 äges av O Jansson sterbhus

August Rosendahl f1850 -86-91-
Inh dagkarl Johan erik Lindqvist 1857 88-89 sid 353 
skomak Alf Edberg -86- 88 353 

327 67/1320 Fredrik Jansson Viktor Jansson brukas av Per Gustaf eriksson grönlund

328 43/440 Grönhult folkfotografen Jan Erik Nilsson f1828
sonen Gustaf Jansson f1853 -86- 336
Brita Andersdotter f1812 Persson Rosendahl enka.

sid 329 tom

sid 330

Bredsjöåsen Bredsj¨åsen Mats Jansson f1820
Per August Mattsson f1859
Måg Erik Gustaf Israelsson

331 Småland Carl Henriksson f1849

332 Wargberget tomt

333 1/8 Grönhultshjöden Andrs Gust Jansson f1851 p 341
Carl Johan Jansson f1854

334 Bredsjöåsen tom

sid 335 Bastudden

336 tom

Sid 337 43-1760 tom

338 Norra Grönhultshöjden

339 Janne sod 347

340 V Grönhultshöjden

341 Mosserud som tid hopar alltså

sid 342 Lucie

sid 343 Lucie skomak Erik Olsson
arb Frans Ludvig Löfström lämnar plats för Carl August Stopp 90-91-
 

sid 344 Lucie tom

345 Ängsmossås Erik Jansson
Carl Detlof f1841

348 Israel Ersson

349 Grönhultshöjden Per Erik Pettersson

352 Kyndelsmess

AI:15b 353 Helgomess johan Axel kom 86 och flyttar till Kyndel

354 Olofs brukare A Rosendahö fol 326

355 Erik Ersson Grönlund f1812 kom 86 från GB 32 B båda flyttar 91
sonen Per Erik f1849 samma

356 tom

357 Grönhults gård 1/8 Fredrik f1824 > Viktor

358 Grönhults gård

361 Grönhult Rote


AI:14b sid 1-

67/1320 ägs av Fr Jansson och Brukas av Per Gustaf Jansson i Kyndelsmesstorp.

AI:14b sid 2 67/1320 ägs av Olle

br av Johannes Jansson f1841 kom  78-80
Lb Erik Brick f 1843 kom före 78 80 till Jernboås sonen till Hällefors 84.
skomak Alfred Ekberg f1862 84-86
Lb August Rosendahl f1846 78 från sid 302 86 vidare tp

AI:14b sid 3 67/1320 Fredrik Jansson och brukas av Erik Ersson Grönlund

AI:14b sid 4 Masmäst Gust Persson f1839 78-82
Jan Erik Nilsson f1828 82-86+
Karl Erik Edberg Jernboås 84-85

AI:14b sif 5 Bredsjö NO 1 Grönhult

AI:14b sif 5 Bredsjöåsen Bredsjö

Mats Jansson +78-86+
måg Carl Johan Johansson  f1850+78- tilll sid 68 1882

SMÅLAND Carl Henriksson f1849kom från sid 203 1883 till 86+

AI:14b 1/8 sid 7 Småland Bredsjö

Anders Johansson Philip f1826 kom före 78 och flyttar 83 hans halvbror åter till Am

AI:14b sid 8 Wargberget Bredsjö

Erik Tordis f1814 son Per Gustaf Tordis
Inh Erik Ersson Bast utfattig
Karolina Pettersson f1858 Hällefors
Fredrik Ersson f1838 från Grönhultshöjden med pappren

AI:14b sid 9 Grönhultshöjden Bredsjö 1/8

Jan Erik Nilsson -78-82 sid 4 b sonen Gustaf tar tydl vid 79 medan syskonen August och Anders

AI:14b sid 10 Bredsjöåsen tom

 AI:14b sid 11 Bastudden

Johannes Magnusson med dottern Vilhelmina med mågen Anders Andersson f1853 Sonen Erik Vilhelm sid 17   Mågen Anders Hjul sid 17    

 AI:14b sid 12 tom

AI:14b sid 13 tom 129/5280= 43/1760 Bredsjö under eget bruk

AI:14b sid 14 tom Grönhultshöjden 1/16

Per Gustaf Persson -78-86- och svärfar Jan Ersson f1802

AI:14b sid 15 Grönhult 1/8 Jan Fredrik Andersson f1841 gift 66 kom för -78-86
och sonen Carl Hjalmar f1879 dotter Anna Maria sid 27,

sid 16 Petter Andersson frans far med Jan ersson dotter

sid 17 Mosserud

sid 18 Luciefallet

Jan Erik Fallqvist andra hustru
sonen August och hans barn hustrun skrivs först som pig där
Augusta och Matilda Rosendahl
Gruf arb Fredrik ersson f1838 fortsätter
Erik Ormkärn f1807

AI:14 sid 19 Luciefallet

torp Anders Persson d:ä f1818 dottern Matilda sid 37 el 87 han passerar 84 till sid 28
torp Johan Erik Andersson f1851 aven här har vi pig som kommer och går flyttat 84 till 28
Erik Olsson f1848

inh Jan Erik Ersson Julin  änkan Karolina Mattsdotter f1846

sid 20 Luciefallet Frans Ludvig Löfström

sid 21 Luciefallet tomt

sid 22 Ängsmossåsen Erik Jansson f1829 -86- dr Carl August Sander f1862
torp Carl Detlof Jansson f1841 -86-

sid 23 Ängsmoss åsen hyttarb Gustaf Andersson f1830 -78-86-
Wassenius f1847 kom 78 -86-

sid 24 Ängsmossåsen 2

sid 25 1/16 Grönhultshöjden Israel Ersson f1833 -78-86-
Måg Anders Gustaf Jonsson f1851 -78 - 80 sid 68
Inh Erik Erson f1821 och Erik Nilssons enka Anna Lena f1805

sid 26 en Grönhultshöjden som kan vara en backstuga

sid 27 Anders Runqvist Kampbacken 1/32 -78--86-  16 pig och dr skrivna på detta ställe

mågen Gustaf Jansson f1855

Sid 29 Broberget

sid 30 Helgomess

sid Grönhult 67/5280 O Jansson i Sirsjön A Rosendahl men brukas av Johannes Jansson sid 2b

sid 32 67/5280 Grönhult ägs av Fredrik Jansson

sid 33 tom

sid 34 1/8 Fredrik Jansson och hans kusin

sid 35 Grönhults gård en pig och en dr skötte gården

sid 36 tom

sid 37 fattiga

sid 38 39 tomma


 

301

 No1 Jan Erik Jansson 67/1320

302

 No1 Olle 67/1320

303

Fredrik Jansson  brukas av Erik Ersson Grönlund i No2 fol 329

304

No 129/1320 Bredsjö

Gustaf Ekström Persson

f1839 Masmästaren fanns här redan 1871, men flyttar till 353 1875-11-16 och tar med familjen två år senare. Eva Lotta träffar han från Grythyttan

 1. Per Gustaf Ekström f1870 på Bränntorp slår sig ner i Björksjön
 2. Carl Ernst f1873 kan jag inte spåra
 3. Kristina Bernhardina finns i Ljusnarsberg med barn på arm
 4. och Anna Charlotta f1880 följer med

Här skrives även fadern f1810, som kom från Bränntorp 77 tillsammans med Gustafs bröder Petter f1846  Detlof, som flyttar rätt snart men vi spanar

Gruf arb Karl Mattsson

f1849 Bobäckstorp Ekeberg kom från 305:5 grufarb kom 1875 och flyttar till 353 1877. Han hitar Anna Jansdotter folkfotografens dotter på Grönhultshöjden. Hans 8 barn följer grufarbetaren till Grangärde där vi kan följa hela familjen.

Petter Persson Rosendahl

Gamle bergsmannen f 1807 och lantbonden från bl.a. Gränsjöhöjda, Löfåsen kommer som inhyses 1875, men dör blott efter en månad. De deflorerade döttrarna följer med. Hustrun Brita överlever honom ensam här uppe som inhyses någonstans allt medan alla deras barn

 1. Anna Lisa försvinner tidigt
 2. Per Erik f1836 passerar Jönshyttan Tordishöjden, Bredsjöåsen och slutar i Nora. Alma Kristina gifte sig med en anonym Viktor Jansson från Löfåsen.
 3. Cajsa Stina har många barn och många män och slutar åt Guldsmedshyttan
 4. Karolina blir Kampbacken trogen med sin Anders Runqvist där vi berättar mer.
 5. Maria gifte sig med skräddare Haglund från Ekebergshyttan
 6. Johanna gifte sig med Fredrik som vi kan berätta mer om på Kasernen
 7. Fredrik dör 4 år
 8. August gift med Matilda och fam återkommer på annan plats inom Grönhult
 9. Anna Augusta får barn med en smed från Flo i Skaraborg och knyter an till honom.
 10. Lovisa gifter sig med en trogen Johan Fredrik Bergman som blir banvakt i Bäckebol. 
 11. ytterligare tre barn som troligen dör tidigt.

Inhys Anders Ersson

f1822 kom från 340 1876-11-13 och stannar till 1877-09-22 då Linde. Han är av bm släkt med rötter i Grönhultshöjden, men själv varit lb i Södra delen av Hjulsjö och Skomakarebacken och kom alltså hit på två år, men han är därför inte ointressant för oss här uppe på Grönhult. Han gifte sig med Stina Blomberg, ett efternamn som inte har bärighet på socknen. Deras barn

 1. Janne som vi lär känna mer av från Kasernen, men som ännu förbryllar därför att vi inte vet vilken av Grönhultshöjdens ställen han brukade så länge.
 2. halta Lisa Greta som råkar i olycka men som stabiliserar sin livssituation och vi hittar henne sedan  Lindesberg.
 3. Karolina blir mor till en stor barnaskara med Gustaf Berglund som passerat Hjulsjö men slår rot i Jernboås.
 4. Anna Stina träffar först en Alfred Söder som ger frukt men sedan Per Gustaf Grönlund knuten till Helgomesstorp. Hennes fyra barn går att spåra.
 5. Anders späd
 6. Sabina likaså
 7. Anders Gustaf och hans familj är kopplade till Vitmossen i Ljusnarsberg
 8. Per Erik f1856 vet jag fanns på Skomakarebacken 1913 men sen försvinner han.
 9. Sabina blir blott ett dygn.

305 Bredsjöåsen

Gruf arb Jan Fredrik Andersson Villig f1841 1872-75 fortsätter vis Lilla Sirsjön till Kaveltorp följd av

Mats Jansson f1820 kom 1875 från sid 309 har en måg, som passerar och tar hans dotter

Per Erik Rosendahl f1836 gruvdr 72-74;

306 Småland

Philip Johannes Andersson lb torp f1726

styfson Sonen Jan Erik Jansson Philip f1849 kom 77 - 78+ sid 336

307 Wargberget

Erik Eriksson Tordis f1814 kom före 71 och finns noterade 1877. med mycket oäkta

Erik Bast f1830 utfattig kom från Persberg 60

Anders Andersson Öman f1840 sid 437:2 och hustrun Anna Stina sid 503:28 kom 72 till sid 460 75.

308 Grönhultshöjen 1/8

fotografen Jan Erik Nilsson f1828 finns 71-77 enl notering

Dr Klas Persson f1844 Bredared kom från Fristad 1875 - Hällefors 76 till svärfar ett år

Anna Jansdotter f18500509 och hennes oä dotter ochså dotter till fotografen

309 Bredsjöåsen

Mats Jansson f1820 kom 59 från Hällefors flyttar 75 sid 305

svärsonen Jan Erik Ersson Julin f1838 dör på plats 1874-05-02 fam flyttar 75 till 318

Bastudden

Johannes Magnusson f1818 kom 73

Julin f17960304 fans före 71 flyttar sedan frun dött pappan till Bredsjöåsens Julin

Katarina Hansdotter f1795 med son och dotterson kom 1856 flyttar 75 till sid 360

310 tomt

311 tomt

312 Ö? Grönhultshöjden 1/16

Per Gustaf Persson kom våren 69 77+ broden Axel svärfar Jon Ersson Julin f1802

Justina Vilhelmina Kronér kom 77 från sid 411  

313 Grönhult 1/8 Bredsjö

Anders Norström f1825 47-75

följd av Fredrik Andersson f1841 kom 75 kom från 353 1875 och fortsatte efter 77 (340:2) gift med Johanna (304:13 )

1/16 Grönhultshöjden

Petter Andersson f1831 fanns före 1871 och över 1878

AI:13b 314 1/16 Bredsjö

Petter Andersson f1831 finns 61--77, han gifte sig med Stina Jansdotter sid 312:30 f1824 som varit gift med Johan Andersson som dog 1860 och var skriven på V Grönhultshöjden. (Hans broder Anders Andersson f18180406 flyttar 751116 till 360

AI:13b 315 Mosserud Bredsjö 1/16

Anders Persson Hjul f1832 gift 53 finns perioden 71-77 föräldrar orkeslös Erik Henriksson Hjul f1892 finns denna per

AI:13b 316 Luciefallet Fattigstugan

Anna Cajsa Erdotter Inh piga krympling till sängs fr 44 fattighj f1815
Jan Erik Nilsson inh arb mindre vetande f18290612 Hällefors g 18580604 änkman 18700526 kom 59 flyttar 75 till 360 v
barnen Kristina Karolina f1859 74 till 510
Anna Elisabet f 1863 74 till 191
Carl Erik f18700520 75 till 98

AI:13b 317 Luciefallet

Jan Erik Fallqvist f1828 sid 322:30   
Fredrik Ersson halfbrorson utfattig f1838
Ormkärn Erik Ersson f1807 hu Petter Larsson enka Greta Henriksdotter f1816-06-05 med fosterbarn.
torp Anders Persson f1818 med son och sonhust
Mågen Nils Johan Nilsson f1828 * Johanna Andersdotter f1844 flyttar 74 till 449   2 Hustru Anna Katarina Nilsdotter sid 326:30 kom 74 från 359

Vi sparar Augusta Rosendahl f18580318 som kom från 351 77 och stannar

318 kompletterar Erik Olsson och Lan erik Julin från Bredsjöåsen hustru och två barn. 319 lika så

AI:13b 320 Ängsmossåsen

torp Erik Jansson f1829 kom 69 312:30 Maria Sander 429:1

torp Carl Detlof f1841 kom våren 65 modern Jan Olofsson enka f1802 efter Jan Olsson som dog april 65 , inhyses Anders Nilssons enka Helena Josefina f1828 Gåsborn

AI:13b 321 Ängsmossåsen

Olof Andersson f1797 och dotter Karolina Lindén sömmerska f1834

Hyttarb Gustaf Andersson f1830 kom från 95 1874 verkar stanna över 77.

AI;13b 322 1/16 Grönhultshöjden

Israel Ersson f1833 hela 70 talet kan vara den nere vid vägen

AI:13b 323 Grönhultshöjden

Per Erik Pettersson f1848 kom 1870 och stannar över 1870 357:3, gav inget

AI:13b Kampbacken

Anders Runqvist 1825 kom våren 70 har 12 dr pig

AI:13b 326 Broberget Bredsjö.

Jan Persson f1819 kom 43 stannar över 77+, Lösa dr Carl Erik Ersson Åkerström 320:20 

AI:13b 327 Kyndelsmesstorp eg JE Jansson Norrelgen

Fredrik Andersson f1815 kom 61

AI:13b 328 Olof Jansson

brukas av Jansson

AI:13b 329 67/5880 Fredrik Jansson

Eri Ersson Grönlund f1812

 

AI:13b 331 Fredrik Jansson

AI:13b 332 Grönhult Gård

På roten Elisabet Ersdotter 1801 finns genom 70 talet
Johannes Jansson f17971112 Får Johannes varit illa känd; höll sig med afl Erika Grönlund i Hjulsjö fattigstuga hade med henne flera barn

Carl Jansson f18060708 kom från Grafva 43* Greta Maja Olsdotter f18141125 Grythyttan dotter Carolina 1844-06-26

  [ underliggande nivåer ]
Uppdaterades mars 2013